Конспект уроку з теми "Координатна площина"

Опис документу:
Тема: Координатна площина Тип уроку: комбінований Мета: 1. навчальна - сформувати уявлення учнів про зміст понять «координатна площина», «координатні осі», «координати точки (абсциса та ордината точки)», «координатна чверть» 2. розвиваюча - розвивати розумові операції, вміння аналізувати, вміння учнів визначати координати точок на готових рисунках, порівнювати, узагальнювати, класифікувати, розмірковувати за аналогією; розвивати творче мислення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема: Координатна площина

Тип уроку: комбінований

Мета: 1. навчальна - сформувати уявлення учнів про зміст понять «координатна площина», «координатні осі», «координати точки (абсциса та ордината точки)», «координатна чверть»

2. розвиваюча - розвивати розумові операції, вміння аналізувати, вміння учнів визначати координати точок на готових рисунках, порівнювати, узагальнювати, класифікувати, розмірковувати за аналогією; розвивати творче мислення;

3. виховна - виховувати культуру математичного запису; правильність і чіткість мови; вміння працювати з підручником.

Література: Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класу. – Х.: Гімназія, 2006. – 304 с.

Обладнання: картки з прикладами та завданнями.

План уроку:

 1. Організаційний момент ( 1 хв)

 2. Перевірка домашнього завдання (6 хв)

 3. Актуалізація опорних знань ( 5 хв)

 4. Виклад вчителем нового матеріалу (15 хв)

 5. Закріплення нових знань і формування вмінь(15 хв)

 6. Підсумок уроку (2 хв)

 7. Домашнє завдання (1 хв)

Хід уроку:

1. Організаційний момент

Заходжу до класу, вітаюсь із учнями, пропоную їм сісти. Перевіряю готовність класу до уроку, стан дошки, наявність крейди, ганчірки. Викликаю чергового, відмічаю відсутніх.

2. Перевірка домашнього завдання

Вчитель: перевірку домашнього завдання проведемо у формі математичного диктанту, а зошити я зберу на перевірку, оцінки за диктант скажу на наступному уроці. ( Роздаю листочки для диктанту).

Математичний диктант

Варіант 1 [2]

 1. Як називаються дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються? [Накресліть дві паралельні прямі АВ i МК.]

 2. Накресліть дві паралельні прямі АЕ i РК. [Як називаються дві прямі,
  що не мають спільних точок і лежать в одній площині?]

 3. Прямі АС і BD перпендикулярні до прямої XY [ВС і KM перпендикулярні до ОР]. Яке взаємне розташування прямих АС і DB [BC i KM]?

 4. Запишіть, використовуючи символи: прямі АВ і CM [СЕ і ВМ] паралельні.

 5. Проведіть пряму АВ [CM]; позначте точку К поза нею. Проведіть через К пряму, паралельну до АВ [CM].

3. Актуалізація опорних знань

Вчитель: а зараз давайте повторимо матеріал, який ми з вами вивчали на минулому уроці, у вигляді усних вправ.

Вчитель: Назвіть координати точок, що зображені на рисунку:

Які точки лежать ліворуч від початку відліку? праворуч від початку відліку?

Учень: координати точок ліворуч F(-0,5), С(-2), D(-5).

Учень: координати точок праворуч A(3), E (4,2),B(5).

Вчитель: Вірно. Які з них мають додатні, від'ємні, протилежні координати?

Учень: додатні координати мають точки A, E ,B. Від'ємні – F, D. Протилежні точки D і B.

Вчитель: Так. Чому дорівнюють модулі координат названих точок?

Учень: модулі точок D і B рівні 5.

Вчитель: Правильно. Дано т. A, що не належить прямим а і с (прямі а с і перетинаються в т. О). Як провести перпендикуляри з т. В на прямі а та с?

Учень: щоб провести перпендикуляр з т. A на пряму а, потрібно з т. A провести пряму паралельну прямій с, до перетину з прямою а. А щоб провести перпендикуляр з т. A на пряму с, потрібно з т. A провести пряму паралельну прямій а, до перетину з прямою с.

Вчитель: Правильно, молодці.

4. Виклад вчителем нового матеріалу

Вчитель: тепер перейдемо до розгляду нового матеріалу. Відкрийте зошити і запишіть число, « Класна робота» і тема «Координатна площина». Ви вже знаєте, що математика як наука виникла зі спостережень людини за навколишнім світом і потреби виразити закономірності цього навколишнього світу мовою чисел. Але потім, розвиваючись, математичні знання стали допомагати людям у розв'язуванні різноманітних задач. Наприклад, задача на визначення положення якого-небудь об'єкта на земній поверхні або більш проста: визначення певної особи в глядацькому залі кінотеатру. Зрозуміло, що в першому випадку ми визначаємо географічні координати місця (широта і довгота). А хто мені скаже про другий приклад?

Учень: а в другому ми визначаємо місце в залі за номером ряду та номером місця в ньому.

Вчитель: Правильно. Виникає запитання: а чи існує загальна система визначення положення об'єкта на площині і якщо так, то як ця система побудована і як вона «працює»? Відповідь на це питання ми сьогодні з вами дізнаємось. Давайте запишемо такий підзаголовок: «Система координат: означення, будова». Формування уявлення про систему координат і означення — традиційні, а саме: прямокутною системою координат називаються дві взаємно перпендикулярні координатні прямі, що перетинаються в початку відліку (т. О). Давайте запишемо це означення. При цьому прямі називаються координатними осями (Ох — горизонтальна, Оу — вертикальна), т. О — початок координат. Площина, на якій задано систему координат, називається координатною. Виконаємо рисунок я на дошці, а ви в своїх зошитах.

Вчитель: А хто мені нагадає, що вказує стрілка координатної прямої

Учень: стрілка вказує додатний напрямок.

Вчитель: Так, вірно. Тому додатні числа на осях розташовані: на Ох праворуч від 0; на осі Оу — вище від 0 (від'ємні — на Ох — ліворуч від 0; на Оу — нижче від 0). Іноді одиничні відрізки на різних осях можуть бути різними. (Запитую ч немає питань в учнів, якщо є, то відповідаю). Тепер записуємо другий підзаголовок «Координати точки». Визначення цього поняття розглянемо на прикладі. Малюємо прямокутну систему координат. Нехай нам дано чотири точки: A,B,C,D. Для визначення

абсциси точки проводять перпендикуляр до осі абсцис, для визначення ординати точки — перпендикуляр до осі ординат. Отже, якщо провести перпендикуляр з т. А на вісь абсцис, то матимемо координату 3, якщо провести перпендикуляр з т. А на вісь ординат, то матимемо координату 4. Таким чином точка А має абсцису 3, ординату 4. Далі самостійно.

Учень: якщо провести перпендикуляр з т. B на вісь абсцис, то матимемо координату -2, якщо провести перпендикуляр з т. B на вісь ординат, то матимемо координату 3. Отже, точка В має абсцису -2, ординату 3.

Вчитель: вірно, наступна точка.

Учень: якщо провести перпендикуляр з т. C на вісь абсцис, то матимемо координату 1, якщо провести перпендикуляр з т. C на вісь ординат, то матимемо координату -3. Отже, точка С має абсцису 1, ординату -3.

Вчитель: правильно і для останньої точки, тільки відповідь скажіть.

Учень: точка D має абсцису - 4, ординату – 4.

Вчитель: вірно. І записуємо останній підзаголовок «Властивості координат точки залежно від її розташування в системі координат». Запам’ятайте, в записі (a; b) aце завжди абсциса, bце завжди ордината. Властивості координат точки можна подати у вигляді такого малюнку, малюємо я на дошці, ви в зошитах. Праворуч від Оу: х > 0, ліворуч — х < 0; вище від Ох. у > 0, нижче від Ох — у < 0. Цю картинку потрібно буде вивчити, тому що вона є основою всіх завдань, що стосуються координатної площини. Немає запитань?(якщо є, то відповідаю). Тепер перейдемо до розв’язування вправ. Відкрийте підручник на сторінці 249.

 1. Закріплення нових знань і формування вмінь

Вчитель: спочатку виконаємо усні вправи.

1285. Прочитайте записи: А(-1; 2); В(3; 0); С(-1; -1); D(0; -3).

Учень 1: точка А має абсцису -1, ординату 2.

Учень 2: точка В має абсцису 3, ординату 0.

Учень 3: точка С має абсцису -1, ординату -1.

Учень 4: точка D має абсцису 0, ординату – 3

Вчитель: молодці. Тепер № 1287. Розгляньте рисунок, і дайте відповіді на запитання: Чому дорівнюють абсциси точок А, С?

Учень 5: точка А має абсцису 3, т. С має абсцису -1.

Вчитель: Чому дорівнюють ординати точок M, N, C?

Учень 6: точка M має ординату 3.

Учень 7: точка N має ординату -3.

Учень 8: точка C має ординату -1.

Вчитель: Назвіть абсциси точок, що лежать на осі ординат.

Учень 9: точка M і точка N мають абсцису 0.

Вчитель: Вірно. Тепер виконаємо письмові вправи № 1301. Запишіть координати трьох точок, які належать осі абсцис.

Учень 10: точка А(1;0), точка С (4;0), точка К(-2;0)

Вчитель: Правильно. Тепер № 1303. Запишіть координати трьох точок, які належать осі ординат.

Учень 11: точка А(0;3), точка С (0;-5), точка К(0;1,5).

Вчитель: Правильно. Тепер № 1304. Запишіть координати трьох точок, які

мають ординату 3; -2; 0.

Учень 12: точка Е(0;3), точка О (0;-2), точка У(0;0).

Вчитель: Правильно. Тепер № 1306. Запишіть координати трьох точок, які

мають абсцису -2; 3; 0.

Учень13: точка Р(-2;0), точка Т(3;0), точка У(0;0).

Вчитель: Вірно.

 1. Підсумок уроку

Вчитель: (Запитання до класу) Що ми вивчали сьогодні на уроці?

Учень: сьогодні ми вивчали «Координатну площину».

Вчитель: що називають прямокутною системою координат?

Учень: прямокутною системою координат називаються дві взаємно перпендикулярні координатні прямі, що перетинаються в початку відліку (т. О).

Вчитель: Яка площина називається координатною?

Учень: Площина, на якій задано систему координат, називається координатною.

Вчитель: Правильно. Що означає запис (a; b)?

Учень: у записі (a; b) aце завжди абсциса, bце завжди ордината.

Вчитель: Як відшукати координати точки, розташованої на координатній площині?

Учень: Вірно. Для визначення абсциси точки проводять перпендикуляр до осі абсцис, для визначення ординати точки — перпендикуляр до осі ординат.

Вчитель: правильно. Чи є у когось питання з даної теми? Якщо є, то відповідаю, тим хто відповідав ставлю відповідні оцінки з обґрунтуванням: чому саме така.

 1. Домашнє завдання

Вчитель: молодці, а зараз, відкривайте свої щоденники і запишіть домашнє завдання. Опрацювати п.44, ст. 246-248, повторити п.44., виконати письмово номери: №1284, №1293(1). Урок закінчено. Допобачення.

Учнівська сторінка

Дванадцяте квітня

Класна робота

Тема: Координатна площина

1.Система координат: означення, будова.

Прямокутною системою координат називаються дві взаємно перпендикулярні координатні прямі, що перетинаються в початку відліку (т. О). При цьому прямі називаються координатними осями (Ох — горизонтальна, Оу — вертикальна), т. О — початок координат. Площина, на якій задано систему координат, називається координатною.

2. Координати точки.

точка А має абсцису 3, ординату 4.

точка В має абсцису -2, ординату 3.

точка С має абсцису 1, ординату -3.

точка D має абсцису - 4, ординату – 4.

3. Властивості координат точки залежно від її розташування в системі координат.

Запис (a; b) aце завжди абсциса, bце завжди ордината Праворуч від Оу: х > 0, ліворуч — х < 0; вище від Ох. у > 0, нижче від Ох — у < 0.

1301. Запишіть координати трьох точок, які належать осі абсцис.

точка А(1;0), точка С (4;0), точка К(-2;0)

1303. Запишіть координати трьох точок, які належать осі ординат.

точка А(0;3), точка С (0;-5), точка К(0;1,5).

1304. Запишіть координати трьох точок, які мають ординату 3; -2; 0.

точка Е(0;3), точка О (0;-2), точка У(0;0).

1306. Запишіть координати трьох точок, які мають абсцису -2; 3; 0.

точка Р(-2;0), точка Т(3;0), точка У(0;0).

Дванадцяте квітня

Домашня робота

1284 Знайдіть координати точок.

точка A(2;2), точка B(5;1), точка C(-5;0),

точка D(2;-3), точка E(-1;-1), точка F(-5;0),

точка M(-3;2), точка N(-4;3), точка K(4;3)

1293(1) На координатній площині проведено коло. Знайдіть ординату точки кола, абсциса якої дорівнює 5; -4;1.

точка A(5;0) , точка B(-4;3), точка C(1;5),

8

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Правове регулювання освіти осіб з особливими потребами»
Байталюк Ольга Михайлівна
24 години
490 грн
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись