Конспект уроку з теми "Андрій Чайковський. Коротко про митця. «За сестрою». Відтворення історичних подій із позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет повісті"

Опис документу:
Мета: ознайомити учнів з життєвим шляхом А. Чайковського, з’ясувати історичну основу повісті «За сестрою», вдосконалювати навички аналізувати художній твір, визначати його жанрові ознаки; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, вміння грамотно висловлювати свої думки; виховувати пізнавальний інтерес до історичного минулого свого народу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Андрій Чайковський. Коротко про митця. «За сестрою». Відтворення історичних подій із позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет повісті

Мета. Ознайомити учнів з життєвим шляхом А. Чайковського, з’ясувати історичну основу повісті «За сестрою», вдосконалювати навички аналізувати художній твір, визначати його жанрові ознаки; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, вміння грамотно висловлювати свої думки; виховувати пізнавальний інтерес до історичного минулого свого народу.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань

Обладнання: підручник, мультимедійна презентація, вислови про творчість письменника.

Теорія літератури: героїко-романтична повість, композиція.

Хід уроку

Любіть Україну, любіть своє рідне,

хоч воно не дорівнює чужому,

але воно своє, старайтесь це рідне піднести

до рівня чужих культур.

Не міряйте свого рідного французьким

метром, а оцінюйте його висоту

своїм рідним ліктем…

А.Чайковський

І. Мотиваційний етап.

Слово вчителя.

Великий патріот і борець за незалежність і культуру України Андрій Чайковський проголосив такі вкрай актуальні й сьогодні слова: «Любіть

Україну, любіть своє рідне, хоч воно не дорівнює чужому, але воно своє, старайтесь це рідне піднести до рівня чужих культур. Не міряйте свого рідного французьким метром, а оцінюйте його висоту своїм рідним ліктем...»

ІІ. Повідомлення теми уроку.

ІІІ. Цілевизначення та планування.

ІV. Опрацювання навчального матеріалу.

Повідомлення учня про дитинство і юність письменника

Андрій Якович Чайковський народився 15 травня 1857р. в м. Самборі на Львівщині в родині дрібного урядовця. Рано осиротів і виховувався в своїх родичів. Початкову освіту одержав у дяка с. Гордині, закінчив у 1877р. Самбірську гімназію і, відбувши річну військову службу, поступив на філософський факультет, а через рік перейшов на правничий відділ Львівського університету. Працював адвокатом у Львові, потім у Бережанах відкрив адвокатську канцелярію, перед першою світовою війною переїхав до Самбора, а після війни поселився в Коломиї, де й жив до дня смерті 2 червня 1935р. Ще в гімназійні роки Чайковський захопився громадською роботою, був активним членом і навіть головою студентського товариства “Дружній Лихвар”, одним із керівників львівської “Просвіти”, займався організацією читалень, різних товариств, якими рясніла з кінця XIX ст. Галичина (“Боян”, “Надія” тощо).

Повідомлення учня про літературну творчість

Літературна діяльність письменника розпочалася у 1888р., коли в народовській газеті “Діло” з'явилися його статті про “причини зубожілості наших селян в судівництві” та про біблійні й старогрецькі судові процеси.

 Андрій Чайковський швидко здобув славу всеукраїнського письменника. Інтелігенції Східної України він був відомий уже в середині 90-х років XIX ст. з галицьких періодичних видань, що все-таки доходили до Києва, Чернігова, Одеси, продираючись крізь рогатки царської цензури. У березневій книзі журналу “Літературно-науковий вісник”, що постав замість народовської “Зорі” та Франкового журналу “Житє і слово” і почав у 1898р. виходити як загальноукраїнський літературно-художній і громадсько-політичний журнал, було надруковано розлогу “літературно-критичну студію” Осипа Маковея “Андрій Чайковський”. Тритомна антологія “Вік” (1902) представила українським читачам Наддніпрянщини Андрія Чайковського біо-бібліографічними відомостями про нього і уривком із повісті “Олюнька”. Відтоді він стає справді всеукраїнським письменником, знаним в Австро-Угорщині й Росії. 

Один за одним з'являлися в світ твори, написані на матеріалі історії козаччини: “Козацька помста” (1910), “Віддячився” (1913), “За сестрою” (1914), “На уходах” (1921), “З татарської неволі” (1921), “Олексій Корнієнко”, ч. І—ІІІ (1926 — 1929), роман «Сагайдачний» (1929), “Украдений син” (1930), “Сонце заходить” (1930), “Богданко” (1934), “Полковник Михайло Кричевський” (1935) та багато інших. 

Повідомлення учня про адвокатську діяльність та подальшу долю

У 1890 відкрив власну адвокатську канцелярію в Бережанах. На Бережанщині проводив активну громадську та освітню роботу — очолював місцеву філію «Просвіти», організовував осередки «Січей», був повітовим кошовим. Належав до Української народно-демократичної партії, з 1899 входив до її керівного органу — Ширшого народного комітету. У 1914 після початку війни – за доносом єдиновірних співмешканців, які з ідеологічних міркувань симпатизували завойовникам його посадили до сумновідомої львівської в’язниці «Бригідки», де тримали більше двох тижнів, і не знайшовши компромату, випустили. У 1918—19 роках Чайковський став повітовим комісаром Самбірського повіту, і принципово працював на засадах гуманності та справедливості. З 1919 р. жив у м. Коломиї , яка в той час була «під румунським постолом». У 1926-27 роках очолював осередок «Рідної школи». 2 червня 1935 року помер в Коломиї.

Слово вчителя

Героїко-романтична повість.
• Повість — прозовий жанр описово-оповідного типу, в якому життя подається у вигляді ряду епізодів з життя героя, середня епічна форма, яка показує етап життя героя. За обсягом повість більша, ніж оповідання, і ширше зображує людське життя, охоплюючи низку його епізодів, які складають період життя головного персонажа. У ній більше подій і дійових осіб; почасти вирізняється хронологічний розвиток сюжету та відповідна побудова композиції. Частіше за все це історія життя людини, розказана або від особи автора, або від особи самого героя. Значення терміна протягом кількох століть змінювалося.
• Романтичний (твір) — виявляється у показі ідеального героя, його духовного світу та його ідеалів, заради яких він вступає у боротьбу.
• Героїчний (твір) — прагнення показати велич людини (героя), яка здійснює подвиг, щось неможливе, ризикуючи; утвердження величі подвигу.
• Героїко-романтична повість — епічний твір середнього розміру, в якому діє герой (чи кілька героїв) ідеальний, духовно багатий, він намагається вступити у боротьбу за справедливість, правду і прагне це довести на прикладі конкретних вчинків, справ.

Бесіда

- Доведіть, що повість «За сестрою» героїко-романтична.

Романтичний герой — людина, яка є частиною всеосяжної природи, вона індивідуально-самоцінна, неповторна: паралельне зображення природи й людини. Ідеал суспільно активної, діяльної людини; риси позитивного героя — відданість інтересам України, хоробрість, здатність до самопожертви, патріотизм.

Бесіда

- Чи можна назвати Павлуся романтичним героєм?

Композиція (від лат. сompositiv — укладання, поєднання) — співвідношення частин твору, яке відбиває складність зображуваних у ньому явищ життя; послідовна вибудова, розміщення та взаємозв’язок частин, образів, епізодів художнього твору; побудова твору, обумовлена його змістом і жанровою формою. Притаманна будь-якому творові.Складовою частиною композиції є сюжет.Він складається з таких елементів: експозиції, зав’язки, розвитку дії, кульмінації, розв’язки.

 • Експозиція — частина твору, в якій повідомляється про час і місце подій, про обставини, які стали причиною конфлікту (початкова ситуація). Експозиційні відомості можуть викладатися на початку твору, даватися після зав’язки, бути відсуненими в глиб твору.

 • Зав’язка дії — подія, з якої починається дія і завдяки якій виникають наступні події. Зав’язка підводить читача до розуміння проблеми, поставленої у творі.

 • Розвиток дії (перипетії) — частина твору між зав’язкою і кульмінацією, де письменник показує шлях розв’язання конфлікту. Це найбільша частина твору, в якій відображається хід подій.

 • Кульмінація (від лат. culmen — вершина) — момент найвищого напруження дії, вершина дії, вершина конфлікту; кульмінація виявляє основну проблему твору та характери героїв гранично ясно; після неї дія послаблюється.

 •  Розв’язка — те місце у творі, де показано результати кульмінаційного зіткнення між персонажами, розвиток дії завершується.
  В літературному творі також є і позасюжетні елементи:
  • різноманітні описи (портрети, пейзажі, інтер’єр);
  • висловлювання дійових осіб (діалоги, монологи);
  • ліричні відступи.

Повідомлення учня про історію створення повісті «За сестрою»

Повість «За сестрою» (1907) створена на основі довготривалого вивчення історичних матеріалів з часів татарських нападів на українські землі та їхньої ретельної художньої обробки. В центрі — захоплююча історія юного Павлуся, молодшого сина з козацького роду Судаків, який порятував від татарського полону свою сестру Ганнусю.

Тема: відтворення страшних картин поневолення татарськими загарбниками українського народу; зображення Павлуся, який докладає будь-яких зусиль, мужності, наполегливості, старанності, кмітливості для порятування своєї сестри з татарського полону.

Ідея: уславлення козаків — оборонців рідної землі, Павлуся — відважного лицаря, їх благородство, відповідальність, мужність; засудження татар та українців-зрадників.

Основна думка: тільки любов до рідної землі, батьківської домівки, тільки сила волі, цілеспрямованість, дружня завзятість допоможе подолати будь-якого ворога заради щастя, радості, миру в кожній українській оселі.

Жанр: героїко-романтична повість.

Проблематика повісті:
• батьки і діти;
• життя і смерть;
• радість і трагедія;
• відповідальність і безпечність;
• вірність і зрада;
• добро і зло;
• щирість і хитрість, улесливість, підступність.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Проведення тестового опитування

Встановити відповідність

1. Розповідь про історію села Спасівка та козацьку родину Судаків.

2. Напад татар на село.

3. Павлусь відправляється на пошуки сестри, харциз Карий (Карим) продає хлопця татарам-крамарям, татарин-крамар Сулейман дарує хлопця слугою своєму синові Мустафі, хлопця чекає суворе покарання за невдалу втечу, щаслива поява мурзи рятує хлопця, він має план порятунку сестри.

4 Очікування приїзду сестри та щаслива зустріч.

5.Довгоочікувана воля. Повернення в Україну.

А. Кульмінація

Б. Експозиція

В. Розв’язка

Г. Розвиток дій

Д.Зав’язка

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Оголошення результатів навчальної діяльності школярів

VІІІ. Домашнє завдання

Опрацювати статті підручника з теорії літератури про героїко-романтичну повість та композицію, підготувати повідомлення «Пригоди Павлуся у Криму». Виписати цитати до характеристики членів родини Судаків.

Використана література:

1. http://studentam.net.ua/content/view/7005/138/

2. Літературознавчий словник-довідник/ Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів.- К.: ВЦ «Академія»,1997.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.