Конспект уроку з курсу "Громадянська освіта". Узагальнення. Права і свободи людини.

Опис документу:
На уроці поєднані тестова перевірка та вікторина з метою систематизувати та перевірити знання учнів за темою, називати права людини, оперувати основними положеннями з теми, називати принципи дотримання прав людини у світі та Україні. Різнорівневі завдання дозволяють підвищити рівень активності учнів, розвивати вміння працювати в команді, розвивати соціальну, аксіологічну та громадянську компетентності.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № Клас: 10

Предмет: Громадянська освіта Дата проведення: _______________

Тема. Узагальнення. Права і свободи людини.

Мета. Систематизувати та перевірити знання учнів за темою, визначати види прав, називати права людини, оперувати основними положеннями з теми, називати принципи дотримання прав людини у світі та Україні.

Розвивати вміння учнів розрізняти поняття, вміння аналізувати події суспільного життя з точки зору права, розвивати вміння визначати, до якого виду прав належать певні події, вміння аналізувати події суспільного життя з позиції права.

Виховувати правосвідомість, законослухняність, активну громадянську позицію.

Тип уроку: перевірки та контролю знань, вмінь і навичок учнів.

Обладнання: підручник, картки із завданнями, картки-бали, презентація із завданнями.

Епіграф: «Та держава, в якій громадяни підпорядковуються законам, є щасливою під час миру й непохитною під час війни» (Сократ)
Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка, оцінювання, закріплення знань, вмінь і навичок учнів з теми

Варіант 1 Тестування

 1. Людина, яка бере участь у правовідносинах називається: а) громадянин, б) особа, в) індивід, г) особистість.

 2. Юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв'язок між особою і певною державою, що визначає їхні взаємні права та обов'язки? (громадянство)

 3. Якому виду соц. норм властиві такі ознаки: загальна обов'язковість, формальна визначеність, встановлення винятково державою, охорона з боку держави, право є системою норм, регулювання лише найважливіших відносин, юридична відповідальність за порушення? А) моральні, б) правові, в) корпоративні, г) релігійні, д) традиції.

 4. Організація, створена та зареєстрована у встановленому законом порядку – це а) юридична особа, б) фізична особа, в) правоздатність, г) дієздатність.

 5. До якого віку дитині, позбавленій батьківської опіки, призначається опікун (14 р.)

2. Що є зайвим серед видів цивільних договорів:

а) дарування, б) трудовий, в) оренди, г) купівлі-продажу.

 1. З якого віку особа, як правило, відповідає за вчинене правопорушення:

а) 10 р, б) 14 р, в)15 р, г) 16 р, д) 18 р, е) 21 р.

 1. Захист Вітчизни – це право чи обов»язок?

5. Яке словосполучення відповідає поняттю «аліменти».

а) обов’язкові платежі,

б) благодійні внески,

в) кошти на утримання дитини,

г) добровільні пожертви.

 1. Правосуддя в Укр. здійснюється виключно ким? (судами)

 2. Які відносини регулюються трудовим правом України:

а) майнові, б) особисті немайнові, в)соціальні, г) правові, д) фінансові, е) інші.

 1. З якого віку можна звертатися до суду для захисту своїх прав згідно Сімейного Кодексу України: а) 12 р, б) 14 р, в) 16 р., г) 18 р., д) 21 р.

 2. На які види правовідносин поширюється юрисдикція судів: а) усі, б) конституційні; в) сімейні, г) цивільні?

 3. Який вид правопорушення / галузь права регулює суспільні відносини у названих ситуаціях:

 1. Юнак не придбав квиток в електричці або автобусі.

 2. Дівчина перейшла вулицю на червоне світло світлофора.

 3. Група підлітків брутально лається на вулиці.

 4. Чоловік перебуває з мисливською рушницею в заповіднику.

 1. Світогляд, у центрі якого перебуває ідея людини як вищої цінності: а) декларація, б) гуманізм, в) універсал, г) конвенція.

 2. Як називається сфери, галузі діяльності людини, у які держава не повинна втручатися? (свобода)

Варіант 2

Правова вікторина. Оголошуються правила проведення. Оцінювання за кожен конкурс.

1.Конкурс за презентацією «Яке право людини?»

2 Конкурс «Цифрова розминка»

5 (строк повноважень судді, якого призначено вперше; строк повноважень Президента. Нардепів України);

9 (строк повноважень судді Конституційного Суду України);

10 (строк проживання на Україні, необхідний для обрання суддею суду загальної юрисдикції; стаж роботи в галузі права, необхідний для обрання суддею Конституційного Суду України);

18 (кількість суддів Конституційного Суду України);

25 (мінімальний вік судді суду загальної юрисдикції);

40 (мінімальний вік судді Конституційного Суду України);

65 (граничний вік, коли суддя може обіймати свою посаду).

3 конкурс «Скласти схему». Індивідуальні завдання учням записані на дошці

1. Відтворити схему «Види прав людини».

2. Відтворити схему «Права дитини».

3. Відтворити схему «Покоління прав людини».

4. Відтворити схему «Принципи судочинства».

5. Відтворити схему «Міжнародні протоколи і конвенції забороняють…».

4 Термінологічна розминка

Дайте визначення понять: держава; право; влада; монархія; республіка; правовідносини; правопорушення; соц.. норми, закон, авторитаризм, функції держави, суверенітет.

5 конкурс «Команда» - представники записують на дошці перелік прав людини – особисті. Політичні, екон., соц.., культурні.

6 конкурс «Власна думка» - Поясніть вислів

Поясніть вислів:

«Закон є виявом спільної волі» (Декларація прав людини і громадянина, 26 серпня 1789 р.)

«За природними обдаруваннями всі люди рівні, чи вони греки, чи варвари… Усі ми вдихаємо повітря ротом і носом» Антифонт

«Стаття 1. . . Люди наділені розумом і совістю мють діяти щодо одне одного в напрямку братерства» (Загальна декларація прав людини)

«Свобода є матицею, незамінною умовою майже кожної другої свободи» (Беджамін Кардозо, суддя Верховного Суду США з 1932 до 1938 р.)

«Ст.27 Конституції України. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов»язок держави – захищати життя людини»

«Ст. 11 Кожен громадянин може висловлюватись, писати та друкувати вільно, але має нести відповідальність за зловживання цією свободою лише у випадках, передбачених законом» (Декларація прав людини і громадянина, 1789 р.)

Варіант 3

У завданнях 1–7 з п’яти варіантів відповіді є лише один правильний.

Вам необхідно обрати цей варіант та позначити у відповідному бланку або записати на окремому листі паперу.

1. Із наведеного переліку виберіть джерело права, яке є основним в Україні.

а) Правовий звичай; б) правовий прецедент; в) нормативно-правовий акт;

г) релігійно-правова норма; д) нормативний договір.

2. Яка із зазначених ознак є обов’язковою для держави?

а) Територія; б) конституція; в) державна мова; г) парламент; д) державний герб і гімн.

3. Який із пропонованих термінів означає форму правління?

а) Імперія; б) республіка; в) федерація; г) конфедерація; д) демократія.

4. Визначте, в якому із зазначених випадків має місце прояв сімейної влади.

а) Директор фірми прийняв рішення про звільнення з роботи секретаря за прогул;

б) мати заборонила доньці йти в гості до подруги після 19.00;

в) керівник партії закликав своїх прибічників на мітинг;

г) Печерський місцевий суд визнав винним громадянина Р. та засудив його до 10 років позбавлення волі;

д) священик закликав свою паству дотримуватися посту.

5. Яка із зазначених функцій не притаманна державі?

а) Забезпечення законності та правопорядку; /б) створення та організація діяльності партій;

в) захист державного суверенітету; г) культурно-виховна функція;

д) забезпечення прав та свобод людини.

6. Яка із зазначених ознак притаманна як для норм права, так і для норм моралі?

а) Прийняття компетентним державним органом у встановленому порядку;

б) загальна обов’язковість на території певної держави;

в) формальна визначеність;

г) регулювання даними нормами певних соціальних відносин;

д) юридична відповідальність за порушення.

7. Визначте, який вид систематизації мають право проводити виключно компетентні державні органи. а) Кодифікацію; б) інкорпорацію; в) ратифікацію; г) денонсацію;

д) усі зазначені види систематизації.

8. Визначте відповідність між правопорушеннями та видом відповідальності, який може настати за його скоєння.

1) Працівник пішов з роботи на дві години раніше від встановленого часу

2) Хлопець розбив вікно у школі

3) Дівчина вкрала в магазині ювелірні вироби

4) Жінка перейшла дорогу на червоний сигнал світлофора

А. Кримінальна відповідальність

Б. Адміністративна відповідальність

В. Дисциплінарна відповідальність

Г. Матеріальна відповідальність

Д. Цивільно-правова відповідальність.

ІУ. Підведення підсумків уроку

У. Оцінювання. Повідомлення домашнього завдання.

Повт. с. 32-54, повт. значення понять теми.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
0
4
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!