+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Конспект уроку з географії "Зона лісостепу"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 4.

Тема.  ЗОНА ЛІСОСТЕПУ.

Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про особливості природних зон України; удосконалити практичні навички та вміння учнів характеризувати взаємозв'язки між компонентами природи в зоні лісостепу; сформувати вміння порівнювати зональні особливості лісостепу з іншими зонами.

Обладнання: фізична карта України, ландшафтна карта України, карта природних зон України, атласи.

Тип уроку:   комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II.Перевірка домашнього завдання

1.На фізичній карті покажіть межі зони мішаних та широколистих лісів.

2.За картами атласу охарактеризуйте одну природну область зони.

3.Охарактеризуйте природні ресурси Полісся та запропонуйте шляхи їх раціонального використання.

III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

Гра «Виправ помилку».

Природна зона — це частина природної країни.

Зона мішаних лісів займає найбільшу площу серед природних зон України.

Рельєф зони мішаних лісів переважно височинний.

Українське Полісся є найбільш зволоженою природною зоною України.

На Поліссі найпоширеніші сосново-дубові ліси.

Грунти Полісся характеризуються значною родючістю.

Зона мішаних та широколистяних лісів поділяється на п'ять фізико-географічних областей.

Відмінності фізико-географічних областей Полісся пов'язані з відмінностями в його геологічній будові та рельєфі.

У Шацькому національному природному парку охороняються степові ландшафти.

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

Ви вже знаєте, що характерною рисою цієї зони є поєднання особливостей двох сусідніх зон – мішаних лісів і степу. Про те, як це поєднання відбувається, у чому себе виявляє, що треба робити, щоб максимально зберегти і відновлювати природні ресурси цього ПТК, ви дізнаєтесь на сьогоднішньому уроці.

V. Вивчення нового матеріалу.

Складання опорного конспекту (робота в групах або парах)

Клас ділиться на групи , які використовуючи матеріал підручника, атласи, тематичні карти складають опорний конспект характеристики природної зони лісостепу за планом. Виступи груп супроводжує мультимедійна презентація підготовлена вчителем.

1. Група. ФГП

S= 202 тис.км2, або 34% території України. Південна межа: Котовськ, Первомайськ, Кіровоград, Красноград, Вовчанськ. Максимальна протяжність з заходу на схід 1100 км.

2.Група. Рельєф.

Височини (переважають!) сильно розчленовані (причини?) чергуючись з низовинами.

Височини: Волинська, Подільська, Придніпровська, відроги Середньоросійської височини.

Низовини: Придніпровська.

Відклади: льодовикові, виходять граніти (причини?), вапняки, пісковики.

3.Група. Клімат.

Помірно континентальний (ПК), посилення континентальності на схід ( як проявляється?). tc -5..-80С, tл +18…+220С. Безморозний період 150-190 днів. Кількість опадів 750-450 мм, Кзв =2,8 -1,2 (причини?)

4.Група. Внутрішні води.

Найбільші річки (характеристика типових ознака правобережних та лівобережних річок), номенклатура річок. Заболоченість 1,6%. Мала кількість озер (причини?). Підземні води( мінеральні води).

5.Група. Грунти.

Переважають малогумусні і середньогумусні грунти: чорноземи типові, чорноземи опідзолені, сірі лісові, лучні, лучно-болотні. Географія розташування основних типів грунтів?

6.Група. Органічний світ. Ландшафти.

Ліси S – 12% (43% дуб). Також граб, бук, сосна, вільха, береза, берест, клен…Лучна і болотна рослинність – в долинах річок. Розораність-75-85%.

Ландшафти: широколисто-лісові, лісостепові, лучно-степові, мішано-лісові, болотні в заплавах річок. Типові представники тваринного світу.

7.Фізико-геграфічні одиниці (розповідь вчителя за таблицею)

Характеристика провінцій Українського Лісостепу

 

Провінція

Річна кількість опадів, мм

Температура січня та липняºС

Рослинність

Рельєф

Західноукраїнська

575— 700, найвологіша у Лісостепу

-4...-6; +18...+18,5

Букові, буково-дубові, дубові ліси

Височини Розточчя, захід Подільської є найвищою; одна із найдовших печер у світі — Оптимістична; кряж Товтри

Дністровсько-дніпровська

450—540

-5...-6,5; +19...+21

Дубові, дубово-грабові, кленово-липово-дубові ліси

Придніпровська височина

Лівобережно-Дніпровська

450—525

-6...-7; +19...+21

Лучні степи, грабово-дубові, кленово-липово-дубові ліси

Придніпровська низовина

Середньо-російська

500—550

-7...-8; +19...+21

Кленово-липово-дубові ліси, лучні степи

Середньоросійська височина

 

8. Природоохоронні заходи, природоохоронні території. Вплив господарської діяльності на природу Лісостепу (розповідь вчителя)

Унаслідок тривалого впливу господарської діяльності ландшафти Лісостепу значно змінені. Природна рослинність збереглася лише на незначних площах. Лісові масиви зменшились і зазнали реконструкції. Лучні степи й остепнені луки збереглися тільки у заповідниках і на окремих ділянках, подекуди в природному стані залишилися заплавні луки й болота. Розораність лісостепової зони становить до 85 %. Через надмірну сільськогосподарську освоєність території спостерігається інтенсивний розвиток ерозійних процесів і засолення ґрунтів. Значні площі зайняті під кар’єри з добування корисних копалин, транспортні магістралі, промислові об’єкти, населені пункти.

Із метою охорони та відновлення унікальних ландшафтів і природних комплексів зони лісостепу на її території створені такі об'єкти природно-заповідного фонду України:

Розточчя (1984): заповідник у Яворівському районі Львівської області, де охороняються природні біоценози — сукупності тварин і рослин.

Яворівський (1998): національний парк;

Медобори (1990): природний заповідник у Тернопільській області;

Подільські Товтри (1996): національний парк у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях;

Канівський (1968): заповідник;

Михайлівська цілина: філіал Українського степового національного заповідника.

VI. Закріплення вивченого матеріалу.

Експрес-тести.

1. Збільшення континентальності клімату в Лісостепу спостерігається в напрямку: а) на захід;    б) схід;            в) південь.

2. Для Волинської і Подільської височин характерні:

а)         чорноземи опідзолені;

б)         чорноземи типові;

в)         сірі лісові ґрунти.

3. Від загальної площі України площа території Лісостепу становить:

 а) 20%;          б) 34%;           в) 40%.

4. Родючі ґрунти лісостепової зони утворилися переважно:

а)         на лесах і лесоподібних суглинках;

б)         глинах і суглинках;

в)         пісках і супісках.

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання.

1.Опрацювати параграф 32 підручника.

2.На картосхемі або контурній карті України позначити: а) межі зони лісостепу; б) фізико-географічні провінції, на які вона поділяється; в) найбільші природоохоронні території. Об'єднатися в групи та підготувати мультимедійну презентацію за темою «Зона степу».

Опис документу:
Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про особливості природних зон України; удосконалити практичні навички та вміння учнів характеризувати взаємозв'язки між компонентами природи в зоні лісостепу; сформувати вміння порівнювати зональні особливості лісосте¬пу з іншими зонами. Обладнання: фізична карта України, ландшафтна карта України, карта природних зон України, атласи.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн
490 грн