+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Конспект уроку з географії "Українські Карпати"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

УРОК 6-7

Тема. УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ

Мета: Дати комплексну характеристику Українських Карпат; сформувати знання про фактори та закономірності формування висотної ландшафтної поясності; зясувати основні напрямки раціонального використання та охорони природних ресурсів Карпат; удосконалити практичні навички та вміння працювати з тематичними картами атласу та навички узагальнення та систематизації даних.

Обладнання: фізична карта України, атласи, підручники.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка знань і вмінь учнів.

Тест.

1. Найбільш волога природна зона

а)мішаних лісів, б) лісостепова, в) степова.

2. Переважаючі грунти зони мішаних лісів

а) дерново-підзолисті, б) чорноземи, в) каштанові.

3. Найбільша за площею природна зона

а) мішаних лісів,б) лісостепова, в) степова.

4. В якій природній зоні знаходиться заповідник Асканія Нова?

а) мішаних лісів, б) лісостепова, в) степова.

5. Розміри якої природної зони становлять 34% від загальної площі України?

а) мішаних лісів, б) лісостепової, в) степової.

6. Яка кількість опадів характерна для степової зони?

а) 600-700 мм, б) 450-750 мм, в) 300-350 мм.

7. Для якої природної зони характерними є такі НППЯ, як водна і вітрова ерозія, заболоченість, карст?

а) мішаних лісів, б) лісостепової, в) степової.

8. Клімат зони мішаних лісів

а) вологий помірно теплий, б) посушливий теплий, в) посушливий помірно теплий.

9. У якій природній зоні південна межа проходить по лінії Котовськ – Первомайськ – Кіровоград – Красноград – Вовчанськ

а) мішаних лісів, б) лісостепова, в) степова.

10. Який коефіцієнт зволоження характерний для зони мішаних лісів?

а) біля 2,0, б) 2,0 – 1,2, в) 0,6-0,3.

11. У якій природній зоні виділяють підзони?

а) мішаних лісів, б) лісостеповій, в) степовій.

12. У якій природній зоні переважають транзитні річки?

а) мішаних лісів, б) лісостеповій, в) степовій.

III. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

 1. У межах яких фізико-географічних країн розташована територія України?

 2. На які природні зони поділяється рівнинна частина України? Яка закономірність зміни природних комплексів їм властива.

 1. Які частини України належать до гірських фізико-географічних країн? Як розподіляються ландшафти у межах гірських країн?

 2. До яких гір за висотою належать Українські Карпати? Назвіть і покажіть на карті їх найвищу відмітку.

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

Українські Карпати є своєрідним музеєм, де зберігаються важливі геологічні «документи», створені самою природою і відбиті в камені, що дозволяє відтворити їхню історію. Українські Карпати — один із наймальовничіших регіонів України, чиї гірські краєвиди неповторні, а рівень забрудненості довкілля дуже низький. Тому тут склалися надзвичайно сприятливі умови для санаторно-курортного і туристського господарства міжнародного значення. Саме вивчення різноманітних природних ресурсів і природних умов Карпат допоможе не тільки глибоко дослідити їх, але й раціонально використати багатства цієї гірської країни.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Географічне положення, межі й розміри Карпат.

Завдання.

Використовуючи карти атласу та текст підручника, схарактеризуйте географічне положення Українських Карпат за планом: а) у якій частині України розташовані; б) із якими формами рельєфу межують; в) напрямок простягання; г) протяжність у межах України; ширина; д) із яких гірських пасом складаються.

Карпатська гірська фізико-географічна країна розташована в межах середньої частини Європи. Одна з провінцій країни — Українські (Східні) Карпати — займає крайню західну частину України і становить 4 % від її площі. У межах України розташована 1/10 частина підковоподібної Карпатської гірської країни. Більша її частина розташована на території Румунії, значно менша — Словаччини, зовсім незначна — Угорщини, Чехії, Польщі. Українські Карпати простягаються в довжину з північного заходу на південний схід на 280 км, а в ширину з північного сходу на південний захід — на 100 — 110 км. Площа гірської системи становить 24 тис. км², а разом із Передкарпатською височиною та Закарпатською низовиною — 37 тис. км2.

2. Загальні риси природних умов.

Геологічна будова та історія геологічного розвитку Українських Карпат відбиті на тектонічній і геологічній картах атласу.

Завдання.

Визначте, до якої тектонічної структури належать Карпати. На які складові частини вони поділяються? Які форми рельєфу відповідають кожній із цих частин?

Карпатська фізико-географічна країна сформувалася в межах великої тектонічної структури у складі Середземноморського рухливого поясу — Карпатської складчастої системи, яка утворилася в період альпійської епохи гороутворення на давньому фундаменті. Цей фундамент складають гірські породи допалеозойської та палеозойської ери. У геотектонічному відношенні сучасні Карпатські гори є дуже молодими. Гороутворення, підняття й активні деформації розпочалися відносно недавно — 10—15 млн. років тому. Початок підняття супроводжувався вулканічними процесами в Закарпатській частині регіону (Вулканічний хребет, Берегівське горбогір'я). Раніше, протягом усього мезозою і першої половини кайнозою, на цих площах були морські басейни, де спершу накопичувалися переважно вапняки, а в крейдовий та палеогеновий періоди — піски і глини, тобто флішеві товщі. Флішеві утворення ускладнені численними тектонічними порушеннями: складками, насувами, скибами (великі луски) та іншими деформаціями.

Карпати — сейсмічно активні гори, епіцентри землетрусів здебільшого тяжіють до гір Вранча (біля кордону з Румунією).

Рельєф Українських Карпат виглядає таким чином: із північного заходу на південний схід паралельно витягнуті гірські пасма, розділені міжгірними долинами. Південно-західні схили Карпат круто обриваються до Закарпатської низовини, а північно-східні схили більш пологі й поступово переходять до Передкарпатської височини.

Завдання.

За допомогою фізичної карти атласу та картосхеми Карпат визначте, із яких основних пасом складаються Карпати.

У складі Карпат виділяються такі основні пасма: — Зовнішні Карпати — крайнє північно-східне пасмо, яке складається з різних за своїм рельєфом частин: невисоких Бескидів на північному заході, середньогірських Горганів у центральній частині та низькогірських Покутсько-Буковинських Карпат на південному сході;

 • Верховинський Вододільний хребет — низькогірське;

 • Полонинсько-Чорногірські Карпати — найвище пасмо, найбільш високим масивом якого є Чорногора з чотирма вершинами висотою понад 2000 м. Одна з них — гора Говерла — є найвищою точкою України (2061 м);

 • Рахівсько-Чивчинські гори — найдавніше пасмо з великими відносними висотами та скелястими урвищами;

 • Вулканічне (Вигорлат-Гутинське) — складається з ланцюжка куполів згаслих вулканів, його західні схили межують із Закарпатською низовиною.

Вершини Карпатських гір — полонини — згладжені, округлі, оскільки виникли вони внаслідок неотектонічних підняттів, які супроводжувалися активною денудацією гірських порід, переважно осадових.

Завдання.

Пригадайте, які корисні копалини можуть утворюватися в гірських районах та на прилеглих до них територіях.

У межах передгірних прогинів у палеогеновий та неогеновий періоди накопичувалися потужні товщі пісків, глин, а також горючі копалини (природний газ, нафта, буре вугілля, горючі сланці, озокерит), великі поклади солей (Солотвинське родовище кам'яної солі), сірки тощо.

У Рахівських горах є родовища руд чорних металів і ртуті, на Вулканічному хребті — родовища руд кольорових металів (свинець, цинк, алюміній) і золота.

Запитання.

 1. Якими є особливості клімату гірських районів?

 2. Які повітряні маси справляють значний вплив на формування клімату Карпат?

Завдання.

За допомогою кліматичної карти схарактеризуйте особливості клімату Карпат.

Отже, особливості клімату Карпат такі:

 • достатня висота, розташування на шляху перенесення повітря з Атлантичного океану зумовлюють те, що клімат Карпат вологий: 700 мм/рік опадів у передгір'ях, 1600—2000 мм/рік — на вершинах;

 • клімат північно-західних і південно-західних схилів Карпат істотно відрізняється: південно-західні схили тепліші (на 2 °С) і вологіші (на 100—200 мм/рік) порівняно з північно-західними;

 • також має відмінність клімат Закарпаття і Передкарпаття. Оскільки гори виконують роль «бар'єру» на шляху холодних північних повітряних мас, у Закарпатті тепліше як улітку, так і взимку;

 • висотна поясність ландшафтів гір зумовлена тим, що з висотою температура знижується, а кількість опадів збільшується.

Річкова сітка Карпат досить густа, що обумовлено значною зволоженістю території, особливо південно-західних схилів. Тут беруть початок багато річок, які несуть свої води до Дністра, Пруту, Тиси. Навесні і на початку літа (танення снігу та літні зливи) карпатські річки стають повноводними, а в рівнинних районах Передкарпаття і Закарпаття виходять із берегів, завдаючи великої шкоди господарству.

Озер у Карпатах небагато, вони невеликі, найбільше з них — Синевир у Закарпатті.

Багатством Карпат є унікальні мінеральні води, що мають лікувальні властивості. Вони є в районах Трускавця, Моршина, Сваляви, Східниці.

Звернімося до карт ґрунтів, рослинного і тваринного світу. На середній частині схилів Карпат здебільшого зростають ліси на бурих лісових ґрунтах (буроземах). У передгір'ях переважають широколисті ліси — бук, граб, дуб, липа — на сірих і дерново-підзолистих ґрунтах та лучні степи. Вище за 1500 м, на оторфованих і дернових ґрунтах, зростають високогірні луки.

Склад рослинності Карпат багатий і різноманітний. Тут зосереджено 15 % усіх лісів України, де зростають 70 видів дерев і чагарників. Серед них чимало реліктових видів, наприклад модрина і кедрова сосна — релікти льодовикового періоду. Рослинність полонин субальпійська (костриця, арніка, горниця, брусниця, рододендрон).

Карпати цілком виправдано називають своєрідним природним звіринцем: 74 види ссавців (тобто 3/4 всіх, що водяться на території України) є аборигенами Карпат. Типовий представник фауни дубових і букових лісів — дикий кабан, краса карпатських лісів — благородний олень і козуля. Є хижаки: дикий лісовий кіт, рись, вовк. Володарем диких Карпат називають бурого ведмедя. На прилеглих рівнинах поширені дрібні тварини — хом'яки, сліпаки, бурозубки, ондатри, миші.

Охороні та збагаченню флори і фауни Карпат приділяється велика увага: 1400 природоохоронних об'єктів займають площу, що складає 0,9 % від загальної площі Карпат — це найбільший покажчик у регіоні.

3. Висотна поясність

Грунтовий покрив, рослинність , тваринний світ, а відповідно і ландшафти змінюються з висотою та експозицією схилів.

Завдання.

З допомогою підручника виділити п’ять висотних поясів передкарпатських схилів. Заповнити таблицю.

1) передгірний пояс мішаних хвойно-широколистих лісів і лук(до висоти 600 м);

2) нижній гірсько-лісовий пояс ( до висоти 1100 м);

3) верхній гірськолісовий пояс (до 1500 м);

4) субальпійський пояс (1500 – 1800 м);

5) альпійський пояс (вище 1800 м).

Таблиця. Висотна поясність

Назва висотного поясу

Інтервал висот

Грунти

Склад рослинності

4. Природні області Українських Карпат (робота з картою та контурною картою).

 • Передкарпаття

 • Зовнішні Карпати

 • Вододільно-Верховинські Карпати

 • Полонинсько-Чорногірські Карпати

 • Рахівсько-Чивчинські Карпати

 • Вулканічні Карпати

 • Закарпатська низовина.

5. Природні ресурси Карпат (робота з картою).

6. Охорона природних умов і ресурсів.

Використання ресурсів вимагає оцінки переваг використання і наслідків. Поки Карпати залишаються найчистішим та найприроднішим районом України. Створено 1400 природоохоронних територій.

 • Карпатський біосферний заповідник

 • Природний заповідник «Горгани»

 • Карпатський національний природний парк

 • Ужанський національний парк

 • Національний парк «Синевир»

 • Природні парки: «Гуцульщина», «Вижницький»

 • Польсько-словацько-український біосферний резерват «Східні Карпати».

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Тест

1) На вершинах Карпат за рік опадів випадає приблизно:

а) 500—600 мм; б) 800—900 мм; в) 1500—1600 мм.

2) Південно-західні схили Карпат порівно із південно-східними:
а) більш холодні; б) більш теплі; в) більш сухі.

3) Із Передкарпатським передгірним прогином пов'язані родовища:

а) свинцю і цинку;

б) чорних металів;

в) нафти та газу.

4) Більшість пасом Карпат складаються з гірських порід:

а) магматичного походження;

б) метаморфічного походження;

в) осадового походження.

5) Бурий колір ґрунтам Карпат надають сполуки:
а) заліза; б) кремнію; в) марганцю.

6) Вершини Карпат мають округлу форму внаслідок того, що:

а) це старі гори, які підлягали руйнуванню;

б) молоді гори, які ще не «підросли»;

в) молоді гори, складені осадовими породами, які швидко руйнуються.

7) Найбільше гірське озеро Карпат:

а) Марічейка; б) Синє; в) Синевир.

8) Відсутність льодовиків в Українських Карпатах пояснюються тим, що:

а) вони розташовані в помірному кліматичному поясі;

б) мають округлі вершини;

в) мають недостатню для утворення постійної снігової лінії висоту.

9) Серед несприятливих фізико-географічних явищ, поширених у Карпатах, найбільшу небезпеку для людини становлять:

а) сильні вітри;

б) катастрофічні повені й паводки;

в) заболочування.

10) До найвищих гірських масивів Українських Карпат належать:

а) гори Бескиди;

б) Вулканічний хребет;

в) Полонинсько-Чорногірське пасмо.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфів 34, 35 підручника, скласти кросворд.

Опис документу:
Мета: Дати комплексну характеристику Українських Карпат; сформувати знання про фактори та закономірності формування висотної ландшафтної поясності; з’ясувати основні напрямки раціонального використання та охорони природних ресурсів Карпат; удосконалити практичні навички та вміння працювати з тематичними картами атласу та навички узагальнення та систематизації даних.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Психологічні особливості навчання вчителів у системі формальної і неформальної освіти»
Швень Ярослава Леонідівна
24 години
490 грн
490 грн