Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Цивільний захист у закладах освіти: складаємо мобілізаційний план
»
Взяти участь Всі події

Конспект уроку з географії 11 клас з мультимедійною презентацієї з теми "Демографічні процеси у світосистемі"

Географія

Для кого: 11 Клас

16.02.2020

10261

745

0

Опис документу:
Матеріал уроку з презентацією дає змогу узагальнити знання про демографічні процеси та їх значення для розвитку як окремих країн, так і географічного простору в цілому; сформувати усвідомлення основних задач демографічної політики, удосконалити уміння аналізувати демографічні показники; удосконалити знання про міграції, їх причини та наслідки; сформувати розуміння взаємовпливу демографічних процесів та економічного розвитку, сформувати знання про методику демографічних прогнозів та їхнє значення
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЯМПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №2

ЯМПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«Демографічні процеси у світосистемі»

(урок у 11 класі)

Підготувала: вчитель географії, спеціаліст вищої категорії

«старший вчитель» Рогова А.О.

Ямпіль

ТЕМА: ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОСИСТЕМІ

Навчальна мета: узагальнити знання про демографічні процеси та їх значення для розвитку як окремих країн, так і географічного простору в цілому, сформувати усвідомлення основних задач демографічної політики, удосконалити уміння аналізувати демографічні показники; удосконалити знання про міграції, їх причини та наслідки; удосконалити уявлення про напрямки основних міграційних потоків, сформувати розуміння взаємовпливу демографічних процесів та економічного розвитку, сформувати знання про методику демографічних прогнозів та їхнє значення.

Розвивальна мета: розвивати науковий світогляд, інтерес до демографічних процесів, аналітичне мислення, математичну компетентність; розуміння глобальних суспільних процесів, навички аналізу й синтезу інформації.

Виховна мета: виховувати любов до рідної землі, толерантність.

Тип уроку: удосконалення, узагальнення й систематизація знань, вдосконалення вмінь і навичок.

Обладнання: підручник, атлас, карта населення світу, політична карта світу.

Опорні та базові поняття: природний рух населення, народжуваність, смертність, статево-віковий склад, тип відтворення населення, демографічний перехід, шлюбно-сімейна структура, демографічний вибух, демографічна криза, демографічна політика, міграція, еміграція, імміграція, сальдо міграцій, міграційний потік, демографічний прогноз.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Людина є найвищою цінністю на Землі, її трудовим та інтелектуальним потенціалом, основою розвитку, носієм духовної культури. Людина — головна продуктивна сила суспільства, завдяки їй створюються всі матеріальні і духовні блага. Водночас людина є не тільки виробником, але й головним споживачем цих благ. Важливо знати, які процеси відбуваються в суспільстві, як і чому змінюється кількість населення, де воно розміщується тощо. Розглянемо сьогодні головні особливості народонаселення світу.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

1. Що вивчає наука демографія?

2. Які процеси належать до демографічних?

3. Що таке природний рух населення? За якими показниками його розраховують?

4. Що таке міграція? Які її види виділяють?

5. Які причини міграцій?

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Динаміка чисельності населення світу (слайд 3-6)

Демографія — наука про закономірності відтворення населення. Вона

вивчає процеси народжуваності, смертності, шлюбності, освіченості, міграції, зайнятості, віковий та статевий склад населення та ін.

За оцінками ООН, населення світу становить близько 7,7 млрд. осіб. У 1820 р. цей показник був 1 млрд. Протягом XX ст. вона збільшилася майже у чотири рази. З 1990 р. почалося уповільнення темпів приросту. За оцінками, 2024 р. населення Землі становитиме 8 млрд., а 2100 р. — 11.

2. Природні, соціальні, економічні й екологічні чинники та просторові особливості природного руху населення у світі (слайд 7-11)

Основним «постачальником» населення світу є країни «периферії». Висока народжуваність характерна для країн з високою дитячою смертністю. Релігійно-історичні традиції багатодітності існують в ісламських країнах та в індуїстів. У містах народжуваність нижче, ніж у сільській місцевості. У разі підвищення загального рівня життя народжуваність скорочується. Залучення жінок в активне

громадське життя веде до зниження народжуваності. Смертність у світі зміщується у бік старшого віку; дитяча смертність суттєво зменшилася (окрім відсталих країн — Ангола, Афганістан, Ліберія та ін.). Рівень смертності залежить від рівня розвитку держав та економічних показників на душу населення.

3. Демографічний перехід, його фази (слайд 12-15)

Демографічний перехід — історичний перехід від одного типу відтворення населення до іншого.

Залежно від економічної ситуації всі країни і райони світу останніми роками проходять чотири етапи демографічного переходу.

Для першого етапу характерні однаково високі коефіцієнти народжуваності і смертності та незначне зростання кількості жителів.

Другий етап характеризується зниженням коефіцієнта смертності за умови збереження високого показника народжуваності, при цьому зростає середня тривалість життя і встановлюються високі темпи приросту населення. Саме цей етап дістав назву "демографічний вибух".

На третьому етапі коефіцієнт смертності стабілізується на низькому рівні, дещо знижується коефіцієнт народжуваності, але швидке зростання кількості населення продовжується.

На четвертому етапі знижується і стабілізується як смертність, так і народжуваність, а відповідно, і чисельність населення. У деяких країнах може спостерігатися перевищення смертності над народжуваністю.

Сучасний демографічний перехід є швидким зниженням народжуваності і смертності, в результаті чого відтворення населення зводиться до простого заміщення поколінь. Цей процес є частиною переходу від традиційного суспільства (для якого характерна висока народжуваність і висока смертність) до індустріального.

На даний час процес демографічного переходу завершили Росія, Китай і всі розвинені країни. В процесі різкого падіння народжуваності знаходяться Єгипет, Алжир, також Мексика, Бразилія, Аргентина, ряд інших країн Латинської Америки. В останні роки в Ірані, Туреччині та Тунісі народжуваність знизилася до рівня простого заміщення поколінь.

4. Статево-вікова, шлюбно-сімейна структура населення. Демографічне старіння населення (слайд 16-22)

Хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток. До шлюбного періоду співвідношення чоловіків та жінок зрівнюється, а потім кількісна перевага жінок постійно зростає. В країнах, що розвиваються (в Азії та Африці), переважають чоловіки (50,4 %).

Шлюбно-сімейна структура — розподіл населення за шлюбним статусом (визначається нормами держави) та сімейним (повні, неповні, нуклеарні, складні).

Кількість літніх людей (понад 60 років) зараз більша, ніж дітей у віці до 5 років. Демографічне старіння характерне для країн «центру» й тих, що займають вищі позиції у «напівпериферії».

5. Демографічне старіння населення (слайд 23-24)

Під старінням населення, або демографічним старінням, слід розуміти збільшення частки людей старших вікових груп в населенні. Старіння населення є результатом тривалих демографічних змін, зрушень в характері відтворення населення, в народжуваності й смертності та їх співвідношенні, а також, частково, міграції.

Розрізняють два типи старіння населення:

- старіння "знизу", що є результатом зниження народжуваності;

- старіння "зверху", що є результатом збільшення середньої очікуваної тривалості життя, зменшення смертності в старших вікових групах за умови низької народжуваності.

Цей процес є результатом демографічних змін в характері народжуваності, смертності і частково міграції. Облік тенденцій і наслідків демографічного старіння — одне з головних завдань демографічної політики.

У цілому старіння населення є світовим процесом. Частка людей похилого віку в структурі населення зростає високими темпами в розвинених країнах і багатьох країнах, що розвиваються. Україна є й буде в наступні роки однією з "найстаріших" країн світу.

Відповідно до повідомлення Міністерства соціальної політики (2018р), Україна входить в 30 найбільш старих країн світу за часткою осіб віком 60 років і більше. Так, в 2015 році частка цих осіб становила 21,8%, а частка людей віком 65 років і більше - 15,5% від загальної чисельності населення.

Зазначається, що відповідно до національного демографічного прогнозу до 2025 року частка осіб старше 60 років становитиме 25% загальної чисельності населення, віком 65 років і більше - 18,4%, а в 2030 році - більш ніж 26% і понад 20% відповідно.

6. Характеристика демографічної ситуації в країнах за статево-віковими пірамідами (слайд 25-26)

Статево-вікові піраміди наочно демонструють один з трьох видів відтворення.

1) Прогресивний — доля дітей близько 40 %, літніх — близько 10 % (високий рівень народжуваності й смертності); піраміда має форму трикутника; притаманний найменш розвиненим країнам; за дуже стрімкого росту природного приросту — демографічний вибух.

2) Стаціонарний — доля дітей близько 27 %, літніх — близько 20 % (зниження рівнів народжуваності й смертності); піраміда у формі дзвоника.

3) Регресивний — доля дітей близько 20 %, літніх — близько ЗО % (низькі рівні народжуваності й смертності — старіння нації); піраміда у формі урни; за від’ємного природного приросту — демографічна криза (депопуляція).

7. Особливості демографічної політики у країнах з різним типом відтворення (слайд 27-28)

Політика держави, що проводиться з метою контролю природного приросту населення називається демографічною. Це ціла система адміністративних, економічних та пропагандистських державних заходів з регулюванням народжуваності в необхідному державі напрямку.

Напрями демографічної політики: обмеження чи заохочення. Засоби: контроль народжуваності, планування сім’ї (міграція певної статі), сімейна політика (захист сімей, створення суспільного «ідеалу» сім’ї). Заходи: економічні, адміністративно-правові (регламентування шлюбних відносин, медичні обмеження, статус матерів, міграційна політика тощо), пропагандистсько-виховні (громадська думка, норми поведінки, суспільний клімат).

У країнах з першим типом відтворення населення пов’язано багато проблем. Одна з них – "старіння нації", тобто зростання кількості людей похилого віку. Тому державні заходи спрямовані на збільшення народжуваності та природного приросту, а в країнах з другим типом, навпаки,— на скорочення.

Політику заохочування народжуваності найбільш активно проводять Франція і Швеція. У Німеччині прийнята складна система заохочувальних заходів, яка включає виплати грошової допомоги і надбавок, надання житлових пільг. Демографічна політика, спрямована на стримування народжуваності, проводиться в багатьох країнах Азії.

У деяких країнах Європи спостерігається явище "депопуляції", коли рівень смертності вищий за народжуваність. При цьому від"ємний природний приріст призводить до вимирання населення. До цієї групи потрапили : ФРН, Італія, Австрія.

8. Міграції, їх показники, чинники та вплив на відтворення населення і його перерозподіл у світі (слайд 29-30)

Показник міграції — сальдо міграцій (різниця між кількістю іммігрантів та емігрантів). Безпосередньо впливає на кількість населення країни, а згодом мігранти включаються чи випадають з процесу природного відтворення населення країн.

Чинники міграцій виражені у видах міграцій.

• За часом: постійні (повна зміна місця проживання), тимчасові (на визначений час — навчання у виші, робота за контрактом), сезонні (збір врожаю, кочове скотарство, риболовля, паломництво), маятникові (щоденний (кількаденний) виїзд на роботу, навчання), епізодичні (спонтанні — відрядження, відпочинок).

• За правовим статусом: легальні та нелегальні.

• За напрямком: міждержавні, внутрішні.

• За формою: організовані (спрямовані державними органами чи певними установами), стихійні.

• За способом здійснення: добровільні, примусові (депортація, переселення з місць природної чи техногенної катастрофи).

• За причиною: економічні, соціальні (сімейні, національні), політичні, військові, культурні.

Просторові тенденції міграційних процесів

Залежать від історичного періоду. На сучасному етапі переважає переміщення людей в країни з кращими умовами життя чи працевлаштування (з «периферії» до «напівпериферії» та «центру»). З другої половини XX ст. географія міграційних потоків змінилася: зменшилась міграція європейців в Америку, збільшилася внутрішньо європейська міграція, арабське населення активно переміщується у багаті нафтовидобувні країни, з усіх найменш розвинутих країн є відтік населення у більш розвинуті країни. Зменшується кількість «м’язів», збільшується частка «мізків».

9. Якість життя як чинник природного і механічного руху населення (слайд 31-32)

На природний приріст та механічний рух населення має значний вплив якість життя, що зумовлений рівнем соціально-економічного розвитку країни.

Так, у міждержавній міграції можна виділити декілька напрямів: міграція з розвинутих до промислово розвинутих країн; міграція в межах промислово розвинутих країн; міграція робочої сили між країнами, що розвиваються; міграція робочої сили з колишніх соціалістичних країн (схожа на міграцію з країн, що розвиваються, до промислово розвинутих); міграція наукових працівників, спеціалістів з промислово розвинутих країн до країн, що розвиваються.

Для промислово розвинутих країн іноземна робоча сила з країн, що розвиваються, означає забезпечення ряду галузей, інфраструктурних служб, необхідними працівниками, без яких неможливий нормальний виробничий процес, а іноді й просто нормальне повсякденне життя. Наприклад, у Франції емігранти становлять 25 % усіх зайнятих у будівництві, в Бельгії — половину всіх шахтарів, у Швейцарії — 40 % будівельників.

ООН щорічно проводить дослідження країн за рівнем якості життя. Головними індикаторами є очікувана тривалість життя на момент народження (інтегральний показник, що характеризує рівень смертності населення), рівень освіти, купівельна спроможність.

Якість життя визначається типом і рівнем розвитку економічної системи, відповідно відбувається й демографічний розвиток.

10. Демографічні прогнози (слайд 33)

Демографічний прогноз — науково обґрунтоване передбачення основних параметрів руху населення та майбутньої демографічної ситуації. Прогноз розраховують у «нижньому», «середньому» (найбільш вірогідний) та «верхньому» варіантах.

Прогнози за часом: короткострокові (5-10 років), середньострокові (25-30), довгострокові (понад 30).

Прогнози за призначенням: аналітичні (аналіз сучасних тенденцій шляхом оцінки їх подальшого впливу на соціально-економічний розвиток), нормативні (вироблення рекомендацій), функціональні (конкретним замовникам — галузям виробництва, освітянам тощо).

Оцінки й прогнози ООН з урахуванням нових даних про рух населення (за даними національних статистичних служб) кожні два роки переглядаються. Відповідно до прогнозу ООН до 2050 р. кількість населення Землі досягне приблизно 11 млрд. чол. — максимально. На думку спеціалістів ООН, 60 % із 77,8 млн. чоловік щорічного абсолютного приросту світового населення припадає лише на 10 країн, причому 36 % його — на Індію та Китай. При цьому, згідно з прогнозом, у 39 країнах кількість населення до 2050 р. буде меншою порівняно із сучасною. Найбільше скорочення кількості населення очікується в Естонії (–46,1 %), Болгарії (–43,0 %), Україні (–39,6 %), Грузії (–38,8 %), Гайані (–33,7 %) та Росії (–28,3%).

V. КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСІЙНИЙ ЕТАП (слайд 34)

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

- Опрацювати §20-21 с. 127-136.

- Дослідження:

1. Вплив старіння населення на місце країни в міжнародному поділі праці.

2. Працемісткі виробництва густозаселених регіонів світу.

3. Екологічні та соціальні проблеми густозаселених регіонів світу.

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОСИСТЕМІ 11 клас. Географія.
Слайд № 1

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОСИСТЕМІ 11 клас. Географія.

Пригадайте! 1. Що вивчає наука демографія? 2. Які процеси належать до демографічних? 3. Що таке природний рух населення? За якими показниками його ...
Слайд № 2

Пригадайте! 1. Що вивчає наука демографія? 2. Які процеси належать до демографічних? 3. Що таке природний рух населення? За якими показниками його розраховують? 4. Що таке міграція? Які її види виділяють? 5. Які причини міграцій?

1. динаміка чисельності населення світу. Населення Землі спершу зростало дуже повільними темпами. Так, ще 15 тис. років тому на всій планеті було 3...
Слайд № 3

1. динаміка чисельності населення світу. Населення Землі спершу зростало дуже повільними темпами. Так, ще 15 тис. років тому на всій планеті було 3 млн осіб. На початку нашої ери, за різними оцінками, в світі налічувалося 200 – 250 млн осіб. Лише в 1820 р. населення Землі досягло 1 млрд осіб. Це було початком «демографічного вибуху» – стрімкого зростання кількості населення. В історії людства умовно виокремлюють три «демографічні вибухи». Перший з них відбувся у ХVІІІ – ХІХ ст. у розвинутих країнах Європи після т. зв. промислових переворотів. Тоді чисельність населення світу зросла передусім завдяки Європі в 2 рази.

У першій половині XX ст. стався другий «демографічний вибух», а після Другої світової війни – найбільш відчутний третій, коли населення світу зросл...
Слайд № 4

У першій половині XX ст. стався другий «демографічний вибух», а після Другої світової війни – найбільш відчутний третій, коли населення світу зросло в 2,4 рази через найбідніші країни, що розвиваються, Азії, Африки та Америки. У цих країнах після розпаду колоніальних імперій смертність різко знизилася внаслідок економічних реформ і підняття рівня медичного обслуговування. Проте з початку 70-х рр. ХХ ст. спостерігається тенденція поступового уповільнення темпів природного приросту населення практично в усіх країнах світу. Отже, можна говорити, що ми живемо в епоху закінчення «демографічного вибуху». Разом з тим, швидкість демографічного росту залишається ще високою в деяких країнах Тропічної Африки. В Європі поширюється зворотний процес – демографічна криза, тобто значне уповільнення темпів приросту населення.

Нині в світі живе близько 7,7 млрд. осіб (2019 р.). За оцінками, 2024 р. населення Землі становитиме 8 млрд., а 2050 р. – 11 - 12 млрд.
Слайд № 5

Нині в світі живе близько 7,7 млрд. осіб (2019 р.). За оцінками, 2024 р. населення Землі становитиме 8 млрд., а 2050 р. – 11 - 12 млрд.

Топ-10 країн світу за кількістю населення (2019 р.) № Країна Кількістьнаселення в млн. осіб Відсоток віднаселенняЗемлі, % Регіон 1. Китай 1 394,4 1...
Слайд № 6

Топ-10 країн світу за кількістю населення (2019 р.) № Країна Кількістьнаселення в млн. осіб Відсоток віднаселенняЗемлі, % Регіон 1. Китай 1 394,4 18,16 Азія 2. Індія 1 356,4 17,66 Азія 3. США 333,3 4,34 Америка 4. Індонезія 269,5 3,51 Азія 5. Пакистан 213,3 2,78 Азія 6. Бразилія 209,4 2,73 Америка 7. Нігерія 200,1 2,53 Африка 8. Бангладеш 168,0 2,19 Азія 9. Росія 146,9 1,91 Євразія 10. Мексика 133,1 1,73 Америка 38. Україна 42,0 0,55 Європа

2. Чинники та просторові особливості природного руху населення в світі. Природний рух населення характеризується показниками народжуваності (Н), см...
Слайд № 7

2. Чинники та просторові особливості природного руху населення в світі. Природний рух населення характеризується показниками народжуваності (Н), смертності (С), природного приросту (ПП = Н – С), середньої тривалості життя, статево-вікової структури населення, коефіцієнтом потенційної народжуваності на одну жінку тощо. Традиційно до природного руху відносять також кількість шлюбів та розлучень. На показники природного руху населення впливають переважно дві основні групи чинників: природні та соціально-економічні.

Певне значення мають також історичні чинники. Останнім часом зростає вплив екологічних чинників Природні (біологічні) чинники були визначальними в ...
Слайд № 8

Певне значення мають також історичні чинники. Останнім часом зростає вплив екологічних чинників Природні (біологічні) чинники були визначальними в характері відтворення населення з давніх-давен до ХVІІІ ст. При цьому рівні народжуваності та смертності були дуже високими і, як результат, низький природний приріст. Пізніше почали переважати соціально-економічні чинники, що визначали матеріальні умови життя. До них належать: рівень розвитку медицини, умови праці, побуту та харчування, національні та релігійні традиції, рівень добробуту родини, зростання частки міського населення тощо. Всі ці причини вплинули спочатку на рівень смертності, знизивши його, що призвело до «демографічного вибуху». Починаючи з ХХ ст., вони суттєво знизили й рівень народжуваності спершу в розвинутих країнах, що спричинило там демографічну кризу, а нині й у більшості країн, що розвиваються

На природний приріст населення впливають екологічні чинники. Погіршення екологічного стану довкілля призводить до зростання рівнів спадкових хвороб...
Слайд № 9

На природний приріст населення впливають екологічні чинники. Погіршення екологічного стану довкілля призводить до зростання рівнів спадкових хвороб і дитячої смертності, поширення небезпечних для життя захворювань. Серед головних історичних причин,що впливають на природний рух населення, – війни, голодомори, революції,екологічні негаразди. Кількість населення Землі в цілому зростає внаслідок розширеного відтворення: 19,26 ‰ Н – 7,77 ‰ С = 11,49 ‰ ПП (2017 р.). Проте регіони та країни світу мають різну демографічну ситуацію. Відтворення на різних територіях може бути: - звуженим (І тип відтворення: 10 ‰ Н – 8 ‰ С = 2 ‰ ПП), - розширеним (ІІ тип відтворення: 20 ‰ Н – 6 ‰ С = 14 ‰ ПП), - простим (Н = С, ПП = 0 ‰)

ТИПИ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
Слайд № 10

ТИПИ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

При І (звуженому) типі відтворення населення низький рівень народжуваності пов’язують зі зростанням ролі жінок в суспільному житті, відсутністю ран...
Слайд № 11

При І (звуженому) типі відтворення населення низький рівень народжуваності пов’язують зі зростанням ролі жінок в суспільному житті, відсутністю ранніх шлюбів, підвищенням рівня культури суспільства, поширенням міського способу життя, «подорожчанням дитини», тобто збільшенням витрат на її утримання та освіту. «Старіння» населення спричиняє зменшення частки працездатного населення, подальше зниження природного приросту населення. При ІІ (розширеному) типі відтворення населення високим показникам приросту сприяють традиційно великі родини, ранній вступ до шлюбу, залежне становище жінки в родині, переважання сільського способу життя, релігійні забобони тощо. Країни з ІІ типом відтворення стикаються з багатьма проблемами, що пов’язані з неконтрольовано високим приростом населення: це й нестача харчових продуктів, безробіття, брак коштів на розвиток соціальної сфери.

3. Демографічний перехід, його фази. Термін був уперше введений в науковий обіг у 1945 р. американським демографом Френком Ноутстейном. Демографічн...
Слайд № 12

3. Демографічний перехід, його фази. Термін був уперше введений в науковий обіг у 1945 р. американським демографом Френком Ноутстейном. Демографічний перехід – історичний перехід від одного типу відтворення до іншого. Його кінцева мета – стабілізація чисельності населення. Загальна схема процесу демографічного переходу складається з 4 (або 5) послідовних фаз, кожна з яких у різних регіонах і країнах відбувається за власним сценарієм, але має певні спільні риси. Перша фаза характеризується збереженням високого рівня народжуваності (Н =) за різкого скорочення рівня смертності (С ). Завдяки цьому досягається високий рівень природного приросту (ПП ). При цьому зниження коефіцієнта народжуваності є меншим, ніж зниження коефіцієнта смертності (Н > С). Це спричиняє «демографічний вибух». У ХІХ ст. цей етап пройшли високо розвинуті країни Європи, в ХХ ст. – країни, що розвиваються.

Друга фаза характеризується переходом від багатодітних сімей до малодітних, тому одночасно відбувається зниження показників як народжуваності(Н ), ...
Слайд № 13

Друга фаза характеризується переходом від багатодітних сімей до малодітних, тому одночасно відбувається зниження показників як народжуваності(Н ), так і смертності (С ). Коефіцієнт смертності досягає мінімуму, а коефіцієнт народжуваності знижується швидше за коефіцієнт смертності (Н < С ), що призводить до уповільнення приросту населення (ПП ), а також «старіння» населення. Цю фазу пережили високо розвинуті країни Європи та Америки в 50-х рр. ХХ ст. Третя фаза характеризується підвищенням рівня смертності (С ) внаслідок «старіння» населення. Водночас рівень народжуваності населення стабілізується (Н=). Відбувається перехід до слабо розширеного відтворення населення(ПП ≥ 0). До кінця третьої фази коефіцієнт народжуваності наближується до рівня простого відтворення, а коефіцієнт смертності залишається нижчим від цього рівня, оскільки вікова структура ще не стабілізована й має більшу частку вікових груп із низькою смертністю. Цю фазу високо розвинуті країни пережили наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Четверта фаза настає тоді, коли коефіцієнт смертності знижується й зрівнюється з показником народжуваності (Н = С), зростання кількості населення п...
Слайд № 14

Четверта фаза настає тоді, коли коефіцієнт смертності знижується й зрівнюється з показником народжуваності (Н = С), зростання кількості населення припиняється (ПП = 0), а з часом настає депопуляція (ПП < 0). Процес демографічної стабілізації закінчується. На даний час високорозвинуті країни досягли четвертої фази, завершивши демографічний перехід. Головна особливість п’ятої фази – зниження рівня народжуваності нижче від рівня смертності (Н < С), але це зумовлене принципово іншими причинами, ніж на попередніх фазах. Зокрема, це поширення юридично неоформлених форм спільного життя та альтернативних форм сім’ї, перехід до моделі сім’ї як «зрілої» пари партнерів з однією дитиною, свідоме планування народження кожної дитини, свідома бездітність (чайлдфрі) (англ. childfree) та інші причини.

Слайд № 15

4. статево – вікова, шлюбно-сімейна структура населення.
Слайд № 16

4. статево – вікова, шлюбно-сімейна структура населення.

Статево-вікова структура населення. Природні (біологічні), соціальні та історичні чинники впливають на співвідношення чоловічого та жіночого населе...
Слайд № 17

Статево-вікова структура населення. Природні (біологічні), соціальні та історичні чинники впливають на співвідношення чоловічого та жіночого населення. В цілому в світі чисельно переважають чоловіки (101 чоловік на 100 жінок), але завдяки азійським країнам (105 чоловіків на 100 жінок). Висока смертність серед жінок в Азії зумовлена ранніми шлюбами, численними пологами, недостатнім харчуванням, постійною важкою працею. В інших регіонах світу за кількістю переважають жінки, особливо серед людей літнього віку. Генетично зумовлено, що їхня середня тривалість життя є на 5 – 8 років більшою, ніж у чоловіків. З історичних подій на переважання жіночого населення суттєво впливають війни. У країнах «молодої еміграції» переважає чоловіче населення. Зокрема, до 70-х рр. ХХ ст. чоловіки переважали в населенні Австралії та Канади.

Тип відтворення населення та міграційні процеси впливають на вікову структуру населення. Виокремлюють три основні вікові групи: діти (Д: 0 – 14 рок...
Слайд № 18

Тип відтворення населення та міграційні процеси впливають на вікову структуру населення. Виокремлюють три основні вікові групи: діти (Д: 0 – 14 років), люди працездатного віку (П: 15 – 65 років), літні люди (Л: за критеріями ООН – старші за 65 років). Перша та третя з цих груп – люди непрацездатного віку, які перебувають на утриманні другої. Від того, наскільки «молодим» є населення країни, значною мірою залежить інтенсивність демографічних процесів. Розрізняють два типи вікової структури населення: Перший (регресивний) формується за першого типу відтворення населення. Для нього характерні мала частка дітей і людей молодого віку та велика частка літніх людей. Частка людей працездатного віку становить 50 – 60 %. Такий розподіл людей за віком притаманний переважно розвинутим країнам. Другий (прогресивний) тип вікової структури мають країни, що розвиваються за другим типом відтворення населення. Там дуже значною є частка дітей і людей молодого віку при вкрай низьких показниках частки літнього населення. Осіб працездатного віку – близько 51 – 55%

Головні типи статево-вікових пірамід
Слайд № 19

Головні типи статево-вікових пірамід

Слайд № 20

Шлюбно-сімейна структура населення. Сім’я – це мала група людей, об’єднаних шлюбом або кровними зв’язками, спільним побутом, бюджетом, які несуть в...
Слайд № 21

Шлюбно-сімейна структура населення. Сім’я – це мала група людей, об’єднаних шлюбом або кровними зв’язками, спільним побутом, бюджетом, які несуть взаємну відповідальність один за одного. Припинення шлюбу відбувається внаслідок розірвання шлюбу або смерті одного із членів подружжя. Для аграрних суспільств, які склалися в найменш розвинутих країнах, притаманне укладання ранніх шлюбів. Для них характерні багатодітні сім’ї. У сім’ї чітко визначено функції кожного із членів подружжя: чоловік – годувальник і голова сім’ї, жінка – матір і домогосподарка. Шлюб припиняється в зв’язку зі смертю одного із членів подружжя. У багатьох суспільствах (зокрема, в ісламському) повторні шлюби вдів схвалюються, що сприяє нульовому рівню безшлюбності. Індуїзм і конфуціанство, навпаки, з упередженням ставляться до повторних шлюбів жінок, що породжує економічні проблеми вдів, які залишилися без засобів існування. В індустріальному та постіндустріальному суспільствах переважають малодітні сім’ї. Частішими стають такі форми шлюбних союзів, як громадянський та фіктивний шлюб. Існує багато неповних сімей. Переважна більшість сімей –прості, в яких разом живуть особи одного або двох поколінь.

СІМЯ
Слайд № 22

СІМЯ

5. демографічне старіння. Загальною тенденцією зміни вікової структури населення є зростання частки населення старших вікових категорій. Якщо вона ...
Слайд № 23

5. демографічне старіння. Загальною тенденцією зміни вікової структури населення є зростання частки населення старших вікових категорій. Якщо вона менш ніж 8 %, то населення вважається молодим, понад 12 % – старим. Демографічне старіння («старіння» населення) – зростання частки людей літнього віку. Розрізняють два типи старіння населення: 1. Старіння «знизу» (полягає в зниженні народжуваності) 2.Старіння «зверху» (наслідок збільшення середньої тривалості життя, зменшення смертності в старшому – понад 65 років – віці за умови низької народжуваності). Протягом ХХ ст. населення старіло через зниження народжуваності, тобто мало місце старіння «знизу». У наш час у високо розвинутих країнах ситуація змінилась. Народжуваність там є дуже низькою. Завдяки досягненням медицини продовжує неухильно зростати тривалість життя. Так, до старіння «знизу» долучилося старіння «зверху».

Однією з характеристик демографічної «старості» є середній вік населення. Найстаріші у світі – європейські країни: країна-карлик Монако – 49,4 року...
Слайд № 24

Однією з характеристик демографічної «старості» є середній вік населення. Найстаріші у світі – європейські країни: країна-карлик Монако – 49,4 року, Італія – 45,1 року, Німеччина – 41,6 року. З країн Азії найстаріша Японія – 46,9 року. А наймолодші – африканські країни Уганда – 15,1 року, Малі – 16,3 року. Процес демографічного старіння викликає серйозні демографічні, економічні, суспільні, соціопсихологічні, культурні та медичні наслідки.

Характеристика демографічної ситуації в країнах за статево-віковими пірамідами. 6. Характеристика демографічної ситуації в країнах за статево-віков...
Слайд № 25

Характеристика демографічної ситуації в країнах за статево-віковими пірамідами. 6. Характеристика демографічної ситуації в країнах за статево-віковіми пірамідами Для графічного зображення одночасного розподілу населення за віком і статтю застосовують статево-вікову піраміду населення. Вона являє собою двобічну гістограму розподілу одночасно чоловіків (ліворуч) та жінок (праворуч) за їхнім віком на одній ординаті. На вертикальній осі позначають вікові інтервали (одно - або п’ятирічні), а на горизонтальній осі – абсолютну кількість осіб або частку у відсотках окремих вікових груп населення. Існує три основних типи статево-вікових пірамід. Зростаючий тип таких пірамід характеризує ІІ тип відтворення населення. Цей тип має форму правильної піраміди. Для неї характерний високий показник народжуваності,висока частка дітей, мала частка літніх людей, коротка тривалість життя,загальне зростання кількості населення.

Скорочувальний тип піраміди характеризує І тип відтворення населення. Для неї характерний низький показник народжуваності,мала частка дітей, велика...
Слайд № 26

Скорочувальний тип піраміди характеризує І тип відтворення населення. Для неї характерний низький показник народжуваності,мала частка дітей, велика частка літніх людей, висока очікувана тривалість життя, старіння населення,відбувається стабілізація або загальне скорочення кількості населення. Охолоджувальний тип піраміди характерний для деяких типів розвинутих країн, де спостерігається збільшення рівня народжуваності.

7. особливості демографічної політики в країнах з різним типом відтворення. З метою розв’язування демографічних проблем ООН прийняла «Всесвітній пл...
Слайд № 27

7. особливості демографічної політики в країнах з різним типом відтворення. З метою розв’язування демографічних проблем ООН прийняла «Всесвітній план дій у сфері народонаселення», за яким урядам країн пропонується проводити активну демографічну політику – систему адміністративних, економічних, пропагандистських та інших заходів, за допомогою яких держава впливає на природний рух населення (передусім на народжуваність) у бажаному для себе напрямі. У розвинутих країнах з І типом відтворення демографічна політика спрямована на стимулювання народжуваності. До основних заходів належать відпустки для догляду за дитиною, виплати в разі народження немовляти, щомісячні виплати на дитину, суттєве зростання виплат на другу, третю та всіх наступних дітей, гранти на освіту тощо.

Більшість країн з ІІ типом відтворення населення вживають заходів, що спрямовані на скорочення народжуваності. Найбільш активною демографічно політ...
Слайд № 28

Більшість країн з ІІ типом відтворення населення вживають заходів, що спрямовані на скорочення народжуваності. Найбільш активною демографічно політикою у ХХ ст. відзначилися Японія, Китай та Індія. Основними напрямами її були правовий, економічний та морально-психологічний тиск на населення. Закони, зокрема, збільшили вік вступу до шлюбу, обмежили кількість дітей, яких дозволено мати. Найважче здійснюється демографічна політика в арабських країнах через релігійні та національні традиції, принижене положення жінки в суспільстві. Практично стоїть осторонь політики планування родини й більш частина африканського континенту.

8. міграції, їх показники, чинники та вплив на відтворення населення і його перерозподіл у світі Чинники міграцій виражені у видах міграцій. За час...
Слайд № 29

8. міграції, їх показники, чинники та вплив на відтворення населення і його перерозподіл у світі Чинники міграцій виражені у видах міграцій. За часом: постійні (повна зміна місця проживання), тимчасові (на визначений час — навчання у виші, робота за контрактом), сезонні (збір врожаю, кочове скотарство, риболовля, паломництво), маятникові (щоденний (кількаденний) виїзд на роботу, навчання), епізодичні (спонтанні — відрядження, відпочинок). За правовим статусом: легальні та нелегальні. За напрямком: міждержавні, внутрішні. За формою: організовані (спрямовані державними органами чи певними установами), стихійні. За способом здійснення: добровільні, примусові (депортація, переселення з місць природної чи техногенної катастрофи). За причиною: економічні, соціальні (сімейні, національні), політичні, військові, культурні.

Нині понад 230 млн осіб проживають за межами країн свого народження, більшість з них – у розвинутих країнах Західної Європи, Північної Америки, в А...
Слайд № 30

Нині понад 230 млн осіб проживають за межами країн свого народження, більшість з них – у розвинутих країнах Західної Європи, Північної Америки, в Австралії.

9.Чинники, що впливають на якість життя
Слайд № 31

9.Чинники, що впливають на якість життя

РЕЙТИНГ КРАЇН СВІТУ ЗА ЯКІСТЮ ЖИТТЯ
Слайд № 32

РЕЙТИНГ КРАЇН СВІТУ ЗА ЯКІСТЮ ЖИТТЯ

10. Демографічний прогноз Відповідно до прогнозу ООН до 2050 р. кількість населення Землі досягне приблизно 11 млрд. чол. — максимально. На думку с...
Слайд № 33

10. Демографічний прогноз Відповідно до прогнозу ООН до 2050 р. кількість населення Землі досягне приблизно 11 млрд. чол. — максимально. На думку спеціалістів ООН, 60 % із 77,8 млн. чоловік щорічного абсолютного приросту світового населення припадає лише на 10 країн, причому 36 % його — на Індію та Китай. При цьому, згідно з прогнозом, у 39 країнах кількість населення до 2050 р. буде меншою порівняно із сучасною. Найбільше скорочення кількості населення очікується в Естонії (–46,1 %), Болгарії (–43,0 %), Україні (–39,6 %), Грузії (–38,8 %), Гайані (–33,7 %) та Росії (–28,3%).

Питання для контролю та самоконтролю. 1. Поясніть, як змінювалася чисельність населення протягом історії людства. 2. Які існують просторові відмінн...
Слайд № 34

Питання для контролю та самоконтролю. 1. Поясніть, як змінювалася чисельність населення протягом історії людства. 2. Які існують просторові відмінності показників природного руху населення та які чинники їх визначають? 3. Що таке демографічний перехід? Схарактеризуйте його фази. 4. Поясніть, як можна схарактеризувати демографічну ситуацію в країнах за статево-віковими пірамідами. 5. Поясніть поняття «демографічне старіння». Чому це явище є загальною тенденцією в світі? 6*. Наведіть аргументи «за» і «проти» щодо ефективності економічних, адміністративно-правових і виховних заходів демографічної політики. 7*. Поясніть взаємозв’язок між демографічними процесами та рівнем соціально-економічного розвитку країни.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.