• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Екологія
 • Конспект уроку з біології і екології в 11 класі на тему: "Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона"

Конспект уроку з біології і екології в 11 класі на тему: "Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона"

Екологія

Для кого: 11 Клас

31.03.2020

1675

57

1

Опис документу:
Конспект уроку з біології і екології в 11 класі на тему: "Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона" Виховна мета уроку: виховувати розуміння важливості екологічних знань.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема уроку: Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона

Мета уроку:

навчальна: сформувати знання про антропічний вплив на атмосферу, з`ясувати наслідки забруднення повітря;

розвивальна: розвивати вміння аналізувати інформацію та робити висновки щодо впливу діяльності людини на атмосферне повітря;

виховна: виховувати розуміння важливості екологічних знань.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання і матеріали: підручник.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Індивідуальне опитування:

1. Що таке забруднення довкілля? Назвіть основні чинники забруднень.

2. Назвіть основні види забруднення. Охарактеризуйте їх.

3. Які наслідки забруднень для екосистем і людини?

4. Що таке якість довкілля? Які ви знаєте критерії забруднення довкілля.

5. Охарактеризуйте критерії забруднення довкілля.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Питання для бесіди:

1. Що таке атмосфера? Які її структура та межі?

2. Яке значення для живих організмів має атмосфера?

3. Наведіть приклади забруднення атмосферного повітря.

IV. Повідомлення теми і мети уроку. Вивчення нового матеріалу (розповідь з елементами бесіди)

1. Антропічний вплив на атмосферу. Основні типи забруднення атмосфери

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ - надходження в повітря газуватих хімічних речовин, твердих часточок і біологічних матеріалів, що можуть чинити негативний вплив на організми та їх угруповання.

Забруднення атмосфери може бути локальним й глобальним, природним (вулкани, космічний вплив, лісові пожежі) й антропічним.

Види забруднень атмосфери.

І. За будовою та характером впливу на атмосферу забруднення умовно поділяють на:

- фізичні ( механічні) - пил цементних заводів, дим і сажа від спалювання вугілля; вплив шуму й електромагнітне випромінювання, джерелами якого є високовольтні лінії електропередач, електропідстанції, антени радіо- і телекомунікаційних станцій, а останнім часом також деякі побутові електроприлади;

- хімічні - пилуваті або газуваті речовини, що можуть вступати в хімічні реакції. Найнебезпечнішим для природних екосистем і людини є саме хімічне забруднення, яке отруює атмосферу різними токсикантами (аерозолі, хімічні речовини, важкі метали, пестициди, пластмаси, детергенти та ін.).

- біологічні - випадкове або пов'язане з діяльністю людини проникнення в екосистеми не притаманних їм рослин, тварин і мікроорганізмів (бактеріологічне); часто справляє негативний вплив при масовому розмноженні нових видів. Особливо забруднюють середовище підприємства, які виробляють антибіотики, ферменти, вакцини, сироватки, кормовий білок, біоконцентрати та ін., тобто підприємства промислового біосинтезу, в викидах якого наявні живі клітини мікроорганізмів. До біологічного забруднення можна віднести надмірну експансію живих організмів. Так, у містах наявність звалищ, несвоєчасне прибирання побутових відходів призвели до значного збільшення синантропних тварин: щурів, комах, голубів, ворон та ін.

ІІ. За агрегатним станом усі забруднювачі поділяють на тверді, рідкі й газуваті. Саме газуваті забруднювачі становлять майже 90 % загальної маси речовин, що надходять в атмосферу.

Основні джерела атмосферного забруднення - теплоенергетика, промисловість, автотранспорт, нафто- і газопереробна промисловість, випробування ядерної зброї тощо. Атмосферу забруднюють практично всі види сучасного транспорту, кількість якого постійно збільшується в усьому світі. Серйозної шкоди довкіллю завдають хімічна промисловість і сільське господарство (забруднення амоніаком). Дуже серйозними для людства є загрози забруднення атмосфери радіоактивними речовинами та зменшення вмісту кисню внаслідок спалювання палива різних видів.

2. Екологічні проблеми, які є наслідками забруднення атмосфери

Головними глобальними екологічними наслідками забруднення атмосфери є парниковий ефект, озонові діри, кислотні опади, смог.

1) Озонові діри - локальні ділянки озоносфери, де концентрація стратосферного озону істотно (на 40-50 %) менша за звичайну. Поява озонових дір становить реальну екологічну небезпеку для відповідного регіону через послаблення захисту всього живого від згубної дії «жорсткого» ультрафіолетового випромінювання.

2) Підвищення концентрації СО2 і СН4 внаслідок спалювання органічного палива зумовлює парниковий ефект. Парниковий ефект, тепличний ефект - нагрівання нижніх шарів атмосфери і поверхні Землі внаслідок поглинання водяною парою, вуглекислим газом відбитого від поверхні планети теплового випромінювання.

3) Смог - видиме сильне забруднення повітря, що характеризується поєднанням часточок пилу, краплин туману, газуватих забруднювачів і диму. Джерелами смогу є й продукти згоряння вугілля, мазуту, дизельного палива (тетраетилсвинець, оксиди Сульфуру).

4) Кислотні опади - атмосферні опади, кислотність яких перевищує нормальне значення (рН ≤ 5,5). Утворюються кислотні опади внаслідок забруднення атмосфери сульфур(IV) оксидом, оксидами Нітрогену, хлороводнем. Забруднення повітря:

 • 1) знижує адаптаційні можливості організму і, як наслідок, стійкість до негативних чинників;

 • 2) підвищує рівень захворюваності, насамперед органів дихальної системи (хронічний бронхіт, бронхіальної астми, підвищується рівень онкологічних захворювань дихальної системи);

 • 3) негативно впливає на рівень смертності.

 • 4) у населення, яке проживає в місцях з інтенсивним забрудненням атмосферного повітря, підвищується кількість імунодефіцитів.

Заходи охорони атмосфери від забруднення

Охорона атмосферного повітря - система заходів, пов'язаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням і зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних, фізичних і біологічних забруднювачів.

Основні заходи охорони атмосферного повітря:

 • економічні заходи (застосування підприємствами екологічних фільтрів, абсорберів для очищення повітря, раціоналізація процесів спалювання, створення безвідходних технологій виробництва);

 • організаційні заходи (створення санітарно-захисних зон для підприємств - джерел забруднення, озеленення й зонування населених місць, перехід на експлуатацію екологічного транспорту, впровадження «зелених» альтернатив);

 • соціальні заходи (контроль технічного стану транспортних засобів, складу палива; утилізація сміття);

 • законодавчі правові заходи (розробка нормативів, стандартів, прийняття законів).

У нашій країні правові й організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря визначає Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (1992).

Отже, для охорони атмосфери необхідні різноманітні та скоординовані заходи на різних рівнях організації суспільства.

V. Узагальнення та систематизація знань

Рубрика: Біологія + Сталий розвиток. Медицина та економіка (проблемна бесіда)

За оцінками ВООЗ, близько 7 млн людей щороку помирають внаслідок дії забрудненої атмосфери на легені й серцево-судинну систему. Існують економічно доступні стратегії зі зменшення викидів у транспортному, енергетичному, сільськогосподарському, житловому секторах та сфері утилізації відходів. Назвіть захворювання, що їх спричиняє забруднене повітря. Наведіть приклади стратегій для зменшення викидів.

VІ. Підбиття підсумків уроку

VІІ. Домашнє завдання

Вивчити § 48.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.