Конспект уроку "Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна"

Опис документу:
Тема: Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна Мета уроку: - навчальна: ознайомити з силою як мірою взаємодії тіл, графічним зображенням сили, рівнодійною сил та додаванням сил, що діють уздовж однієї прямої в одному напрямку та в різних напрямках; формувати вміння та навички застосовувати набуті знання під час виконання вправ; - розвивальна: розвивати логічне мислення, розширити кругозір учнів; - виховна: виховувати самостійність, вміння робити висновки.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема: Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

Мета уроку:

 • навчальна: ознайомити з силою як мірою взаємодії тіл, графічним зображенням сили, рівнодійною сил та додаванням сил, що діють уздовж однієї прямої в одному напрямку та в різних напрямках; формувати вміння та навички застосовувати набуті знання під час виконання вправ;

 • розвивальна: розвивати логічне мислення, розширити кругозір учнів;

 • виховна: виховувати самостійність, вміння робити висновки.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, візок лабораторний, динамометр.

Хід уроку

У русі сила зростає і набирає міць.

Вергілій Марон Публій

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 1. Що називають густиною речовини?

 2. У яких одиницях в СІ вимірюють густину речовини?

 3. Як виміряти густину твердого тіла правильної форми?

 4. Як виміряти густину твердого тіла неправильної форми?

 5. Як виміряти густину рідини?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Створити «асоціативний кущ» із ключовим словом «сила».

IV. Актуалізація опорних знань

Запитання до учнів

 1. Що є причиною зміни швидкості тіла?

 2. Чи може одне тіло впливати на інше, тобто діяти на нього, і саме при цьому впливу з його боку не мати?

 3. Наведіть приклади взаємодії різних тіл між собою.

 4. Підсумуйте: дія завжди є взаємодією, тобто…

V. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

 1. Сила – кількісна характеристика взаємодії тіл.

 2. Зображення сили.

 3. Рівнодійна сила. Додавання сил.

 4. Умова зрівноваження сил.

 1. Сила – кількісна характеристика взаємодії тіл.

Метод «Критичне читання тексту»

Самостійно ознайомитися з п.1 §18

Запитання до учнів

 1. Для вимірювання чого було введено фізичну величину – силу?

 2. Що таке сила? Яким символом її позначають?

 3. Якою є одиниця сили в СІ?

 4. Який зв'язок між прикладеною до тіла силою та зміною швидкості його руху?

 1. Зображення сили.

Запитання до учнів

 1. Яка фізична величин називається скалярною? А яка векторною?

 2. Як ви вважаєте, сила – це векторна величина чи скалярна?

Розглянути рисунок зробити висновок: чим характеризується сила, як вона зображується?

 1. Чи може сила стати причиною зміни не тільки значення швидкості руху тіла, а і її напрямку?

 1. Рівнодійна сила. Додавання сил.

Демонстрація, коли на тіло діють уздовж однієї прямої дві або більше сил, напрямлених в один бік чи в різні боки.

Сили вимірюють динамометром.

Означення рівнодійної двох сил.

 1. Умова зрівноваження сил.

Демонстрація

VI. Первинне осмислення нового матеріалу

Запитання для учнів

 1. Що називають силою?

 2. Якою є одиниця сили в СІ?

 3. Назвіть три характеристики сили.

 4. Як позначають силу на рисунках?

 5. Який зв'язок між прикладеною до тіла силою та зміною швидкості його руху?

 6. Дайте означення рівнодійної сили.

 7. Як знайти рівнодійну силу, якщо дві сили діють уздовж однієї прямої в один бік; в протилежні боки?

 8. Закінчіть речення: «Дві сили зрівноважують одна одну, якщо…».

VII. Закріплення знань учнів

Виконати вправи

Вправа №18: завдання №3, 6 – усно; завдання 1, 5 – письмово.

VIII. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія за методом «Закінчи фразу»

 • Сьогодні я дізнався…

 • Сьогодні я навчився…

IX. Домашнє завдання

§18, контрольні запитання, вправа №18: №2,4,7 – письмово.

Відновити порядок алгоритму

 1. Як виміряти густину твердого тіла правильної форми?

Визначити за формулою густину твердого тіла

Визначити масу тіла за допомогою терезів та важків

Обчислити об’єм бруска

Виміряти довжину, ширину та висоту бруска

Відновити порядок алгоритму

 1. Як виміряти густину твердого тіла неправильної форми?

Відняти від об’єму води в циліндрі разом з тілом об’єм води без тіла

Визначити масу тіла за допомогою терезів та важків

Визначити об’єм тіла за допомогою мірного циліндра

Визначити за формулою густину твердого тіла

Відновити порядок алгоритму

 1. Як виміряти густину рідини?

Визначити масу мірного циліндра разом з рідиною у ньому

Визначити масу мірного циліндра (без рідини)

Від маси мірного циліндра з водою відняти масу мірного циліндра без рідини – отримаємо масу самої рідини

Визначити об’єм рідини за допомогою мірного циліндра

Визначити за формуло густину рідини

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

На скільки балів ви оцінюєте отримані вами знання на уроці?

Оцінка: ___________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»