Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Конспект уроку "Творення і правопис дієслів наказового способу"

Українська мова

Для кого: 7 Клас

30.07.2018

4906

540

0

Перегляд
матеріалу
Отримати код

___-___ 2017 Українська мова 7 клас

Урок №

Тема: Творення і правопис дієслів наказового способу

Мета: поглибити знання семикласників про способи творення й особливості правопису дієслів наказового способу; формувати вміння правильно визначати спосіб дієслова, розрізняти й доречно використовувати в мовленні дієслова наказового способу; удосконалювати культуру усного й писемного мовлення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття поваги, гордості за досягнення наших співвітчизників.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

 

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

 ІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

 ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей, застосування яких потрібне на уроці

Вибірково-розподільна робота

Подані дієслова записати у три колонки:
а) дієслова дійсного способу;
б) умовного способу;
в) наказового способу.

Повернися, укриють, читаєте, ходив би, несуться, світіть, виступали б, подумав, не хотів би, повернися, раділи б.

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Коментар Дієслова наказового способу мають три особові форми: 2-га особа однини (бери, жни; плач, читай), 1-ша особа множини (берімо, жнімо, плачмо, читаймо), 2-га особа множини (беріте, жніте, плачте, читайте). Форми наказового способу утворюються від основи теперішнього часу. Є два типи творення форм наказового способу.

 

Перший тип. Для дієслів цього типу характерні закінчення -и, -імо, -іть.

Особа

Однина

Множина

1-ша

пишімо, учімо, летімо

2-га

лети, пиши, вчи

летіть, пишіть, учіть

 Другий тип. У 2-й особі однини наказового способу дієслова мають чисту основу, відповідно у 1-й особі множини закінчення -мо, у 2-й множини — -те.

У дієсловах з основою на д, т, з, л, н у формах наказового способу всі ці приголосні пом’якшуються: стань, сядь, злазьте, гляньте, дозвольмо.

Дієслова з основою на губний, шиплячі приголосні та на р у формах наказового способу не пом’якшуються: плач, плачмо, плачте, мажте, удар, облиш, голуб, голубмо, голубте.

Для 3-ї особи однини та 3-ї особи множини наказовий спосіб твориться за допомогою частки хай (нехай), яка додається до дієслів теперішнього часу або простої форми майбутнього часу: хай скаже, хай скажуть, хай підуть, хай зроблять. Це так звана описова форма наказового способу.

 V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи

Вибіркова робота

Виписати дієслова. Визначити їх вид, спосіб творення.

Болять майбутнім, школо, твої груди —
Нехай святиться твій простий поріг!
Це вчителі, найкращі наші люди,
Готують старт для всіх крутих доріг.
Так, Вчителю, вже істина ця сива,
Хай все в книжках — хіба ж в книжках усе?!
Бо неповторність людська, як росина,
Всеможне сонце в крихточці несе.
Неси, як пташку, мрію їм безсонну,
Щодня їм поклювати дай зерна
І в корінці пізнай шумливу крону,
Щоб в небі вкорінилася вона.
Це вчителі, найкращі наші люди,
Плекають нас для всіх крутих доріг.
Болять майбутнім, школо, твої груди —
Нехай святиться твій простий поріг!
І. Драч

Творча робота

 Утворити від дієслів форму наказового способу в усіх можливих особових формах.

Берегти, порадити, розказати, перевіряти, боротися.

Дослідження-відновлення

Відновити прислів’я, розкриваючи дужки і ставлячи дієслова в наказовому способі. Виділити закінчення.

1) (Бути) спокійні, як порося в мішку.
2) (Драти) лико, поки спокійно.
3) Де тин нижчий, там і (перелазити).
4) (Ждати) у моря погоди.
5) (Знати) віл з волом, а кінь — з конем.
6) (Знати) кінь з конем, свиня зі свинею, рідня — з ріднею.
7) (Знати) годині ціну, хвилинам — рахунок (Нар. творчість).

Визначити число й особу дієслів.


Утворіть від поданих дієслів усі можливі форми дієслів наказового способу. Запишіть слова, виділіть закінчення.

Телефоную, роздивляюся, перемагаю, лечу.

II. З трьома утвореними формами одного з дієслів (на вибір) складіть і запишіть речення.

І. Запишіть настанови для юнацтва у формі спонукальних речень, замінюючи для цього подані в дужках неозначені форми дієслова формами наказового способу. Підкресліть і обґрунтуйте орфограму «не з дієсловами». Поясніть, як ви розумієте кожну настанову.

ЗРАЗОК. (Берегти) таємниці. - Бережи таємниці.

НАСТАНОВИ ДЛЯ ЮНАЦТВА

1. Щодня (говорити) приємне трьом різним людям.

2. (Не скупитися) на «дякую» і «будь ласка».

3. (Ставитися) до всіх так, як хочеш, щоб ставилися до тебе.

4. Ніколи нічого (не робити) у гніві.

5. (Визнавати) свої помилки.

6. (Не братися) одразу за все.

7. (Знаходити) нових друзів, та (не нехтувати) старими.

8. Ніколи (не обманювати).

9. (Уміти) ввічливо відмовитися.

VІ. Підбиття підсумків

Зверніть увагу!

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому дієслова першої групи вважаємо формами дієслів дійсного способу, а другої - наказового.

1. Кричимо, пишемо, носимо.

2. Кричімо, пишімо, носімо.

VІI. Домашнє завдання

Вправа 191, с. 99

Додаток до уроку

 

Творення

Дієслова наказового способу 1-ї та 2-ї особи творимо від основи теперішнього часу за двома зразками: за допомогою закінчень -и, -імо, -іть. НАПРИКЛАД: 

за допомогою нульового закінчення та закінчень -мо, -те. НАПРИКЛАД: 

Дієслова наказового способу 3-ї особи однини та множини творимо описово - за допомогою спонукальної частки хай (нехай), яку додаємо до форм 3-ї особи однини та множини дієслів теперішнього або майбутнього часу. НАПРИКЛАД: хай пише, хай пишуть, нехай прибіжить, нехай прибіжать.

Знак м’якшення в дієсловах наказового способу в кінці слова та складу вживаємо тільки після букв на позначення м’яких приголосних [д'], [т'], [з'], [с'], [ц'], [л ], [н ]. НАПРИКЛАД: 

АЛЕ: ріж, постав, повірте.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.