• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Геометрія
  • Конспект уроку. Тип уроку: урок узагальнення й систематизація знань та умінь. Форма проведення: урок- мандрівка ( до 425– річниці з дня народження Рене Декарта)

Конспект уроку. Тип уроку: урок узагальнення й систематизація знань та умінь. Форма проведення: урок- мандрівка ( до 425– річниці з дня народження Рене Декарта)

Геометрія

16.06.2021

63

0

2

Опис документу:
Конспект уроку геометрії 9 клас Тема " Декартова система координат" Завдання уроку: повторити, узагальнити і систематизувати знання декартової системи координат, формул для знаходження відстані між точками, координат середини відрізка, рівняння кола та прямої, продовжувати формувати навички розв’язувати задачі на застосування формул та рівнянь цієї теми. Пов’язати здобуті знання з алгеброю, фізикою
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок геометрії у 9 класі

Вчитель математики Григоренко Т.В.


Тема: Декартова система координат

Мета:

Навчальна: повторити, узагальнити і систематизувати знання декартової системи координат, формул для знаходження відстані між точками, координат середини відрізка, рівняння кола та прямої, продовжувати формувати навички розв’язувати задачі на застосування формул та рівнянь цієї теми. Пов’язати здобуті знання з алгеброю, фізикою.

Розвивальна: формувати в учнів навички самоорганізації, співпраці, розвивати винахідливість, нестандартне мислення, творчий потенціал, формувати міжпредметну та предметну компетентності учнів, сприяти вихованню інтересу до знань; розширити світогляд учнів.

Виховна: виховувати інтерес до предмету, зацікавленість в історії відкриття методів, понять, математичних теорій, законів і т.і. Акцентувати увагу на ролі Рене Декарта в розвитку науки.

Розвивати здібності учнів, творчу активність, ініціативу, правильність і чіткість мови, виховувати почуття колективізму, взаємодопомоги.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань та умінь.

Форма проведення: урок- мандрівка .( до 425– річниці з дня народження Рене Декарта)

Обладнання: дошка, вислови вченого,презентація «Рене Декарту – видатному філософу, математику, фізику,астроному,фізіологу – 425

І Організація початку уроку


Вчитель: Добрий день! Я рада вас вітати сьогодні на уроці. Хочу побажати, щоб цей урок був продуктивним завдяки нашій співпраці. Як ви вважаєте, які якості найбільш потрібні для досягнення гарних результатів на уроці?(діти називають якості, використовуючи букви слова урок)

У - уважними, усміхненими, успішними

Р - розумними, розважливими

О - оригінальними,

К – кмітливими, креативними

Девізом нашого уроку є слова французького вченого Рене Декарта, якому в 2016 році виповнилося 420 років з дня народження:

Для того, щоб вдосконалювати розум,

потрібно більше розмірковувати, ніж заучувати.

ІІ Мотивація учбової діяльності школярів

Сьогодні у нас урок узагальнення і систематизації знань з теми «Декартова система координат».

Завдання уроку (говорять діти) :

  • Повторити вивчені формули: рівняння кола, прямої, координати середини відрізка, формулу відстані між точками.

  • Згадати визначення декартової системи координат;

  • Застосовувати здобуті теоретичні знання до розв’язування задач.

  • Протягом уроку використовувати слайди з презентації, яку підготували учні класу


ІІІ Повторення та аналіз рівня опанування теоретичних знань

(за кожну правильну відповідь учень одержує фішку-0,5 бали

  1. Яка система координат називається декартовою?

Яка друга назва декартової системи координат?

Який внесок Рене Декарта в математику?

2. Вставити пропущене:

АВ- відрізок,т.О – середина, тоді

= ; yo=

AB2=(XB-…)2+(…-…)2;

=kx+b.

X2+…=R2.

ax+…y + …=0

(x- …)2+(… -b)2= R2

І Застосування вмінь та навичок до розв’язування задач

1. . З поданих точок

1) (5;0); 2)(3;-2); 3) (-1;2); 4) (-2;1); 5) (0;0); 6) (1;2); 7) (-2;2); 8) (-2;-3); 9) (0;3).

назвати

Яка з точок лежить на осі абсцис?

Яка з точок лежить в початку координат?

Яка з точок лежить на осі ординат?

Яка з точок лежить в першому координатному куту?

Відповідь: 1596 рік


1596 рік – рік народження Декарта -математика, основоположника аналітичної геометрії. У 1637 році вийшла його робота «Міркування про метод», в якій вчений описав метод координат, що пов’язує алгебру з геометрією. Декарт запровадив декартову систему координат, дав поняття змінної величини і функції, ввів багато алгебраїчних позначень.

2.Встановити відповідність

1) Y=2x

Я) Парабола

2) x2+y2=9

Ф) пряма пропорційність

3) y=

Н) пряма, паралельна ОХ

y=6

К) пряма збігається з ОХ

2x=5

Ц) пряма паралельна ОУ

3x+2y+5=0

І) пряма , перетинає дві ос

у=х2

Р) коло з радіус 3


А) обернена пропорційність

Правильно встановлена відповідність: ФРАНЦІЯ – країна, в якій народився, довгий час проживав і похований Рене Декарт. На сьогоднішній день місто, в якому він народився названо на його честь.

3..За поданим графіком записати рівняння фігур. До речі, саме Рене Декарт ввів рівняння прямих, кола, параболи. гіперболи, еліпса.

0

y y

3 2

x

x


y y


2 -2

x


0 x

2

-3y

5


x


З п’яти букв букв складається місто, в якому жив вчений.

Перша буква слова – назва фігури, яка має загальний вигляд ах+ву+с=о .

відповідь: ПАРИЖ

Після закінчення освіти Декарт проводив у Парижі безтурботне життя. Коли Декарту виповнився 21 рік, він кілька років служив добровольцем в армії. Декарт брав участь у битві на Білій горі в околиці Праги, в листопаді 1620 року.

У 1629 році переїхав до Нідерландів. Декарт надавав великого значення практичному використанню наукових знань. Так, його цікавило, яким чином можна зберегти волосся від посивіння. Він проводив також деякі досліди з кріслом-гойдалкою.

Для продовження занять математикою Декарт повернувся до Парижа, але столичне життя знову швидко набридло йому. Він продав маєток, який отримав від батька і переїхав до самотнього сільського будинку в Голландії. Його любов до самотності була настільки великою, що потягом двадцяти років він змінив 24 будинки в 13 різних містах і при цьому тримав свою адресу в таємниці навіть від найближчих друзів, з якими підтримував постійне листування.

Наприкінці 1649 року Декарт ступив на землю Швеції., де за проханням королеви Христини він став її вчителем філософії. Він взимку захворів на запалення легень і помер 11 лютого 1650 року.


4..Математичний диктант( самостійно кожній дитині завдання на картці). Час виконання :2-3 хв. Самоперевірка (за кожну правильну відповідь – 0,5 балів. Максимальна к-ть балів-3).

1) X2+y2=3

Ф) Коло; B) парабола; Р) пряма; D) гіпербола.


2) Y=kx+b, k – це…

М) невідоме число; B) числовий коефіцієнт; І) кутовий коефіцієнт; D) змінна.


3) (x-2)2+(y+1)2=81. Знайдіть центр кола:

А) (2;1); B) (-2;-1); З)(2;-1); D)(-2;1).)


4) y=5

И) пряма,|| Oх; B) пряма збігається з Ох; C) пряма ІІ Оу; D) пряма збігається з Оу.


5) 2x+3y=0

В) гіпербола; Г) пряма, що перетинає дві осі; К) пряма, що проходить через початок координат; Д) парабола.


6) 2x+3y=2. Даній прямій паралельна пряма:

А) 4х+6у=7; М) 4х+6у=4; Т) 2х+6у=4.


Учні по черзі читають відповіді. Правильну відповідь у своїй роботі відмічають значком «+». В кінці перевірки кожна дитина називає сумарний бал за роботу. Цей бал фіксує вчитель.

При вірному рішенні диктанту одержиться слово ФІЗИКА – наука, якою протягом життя займався Рене Декарт.

У фізиці він сформулював закон збереження кількості руху, запровадив поняття імпульсу сили, сформулював загальний закон дії й протидії, указав на відносність руху. В оптиці обґрунтував кут падіння і заломлення світлового променя, розвинув математичну теорію веселки та з'ясував причину її виникнення. Декартовий метод використовується в кінематиці при визначення основної задачі механіки, при характеристиці залежності багатьох фізичних величин: .U(I), Fпр(x) і т.п.


5.Кожному учню пропонуються різнорівневі задачі.

1. (2 бали)

Дано АВ відрізок, точка О (5;0) – його середина. Знайти координати точки В, якщо А (7;-1).

(відповідь: (3;1).

31 березня – дата народження Декарта.

2. (2 бали)

Дано А (2;2), точка, о лежить на колі, точка О (6;-2) – центр кола. Скласти рівняння кола.

3. (3 бали )

А (2;3), В (3;1). Скласти рівняння прямої, що проходить через дані точки.


Підбиття підсумків уроку.

Учні рахують одержані бали. Їх оцінка за урок – сумарна з балами за математичний диктант.

Учитель: Продовжте речення…

1)на сьогоднішньому уроці я дізналася (дізнався)

2) я зрозумів (зрозуміла)

3) мені треба попрацювати над …

4) головне, що я хочу сказати…

Учитель: Ви сьогодні добре попрацювали, розмірковуючи, добре пам’ятали девіз уроку і якісно застосовували здобуті теоретичні знання до розв’язування задач. Ми сьогодні пересвідчилися у правильності висловів великого філософа Рене Декарт:

Мало мати хороший розум, головне – правильно його використовувати.

Я мислю - отже існую.


Разом із різними математичними задачами ми дізналися про життя та досягнення в багатьох галузях великого французького вченого Рене Декарта

Він числа і фігури об’єднав

А лінії й рівняння ототожнив

І людству метод надпотужний дав

Такий, що знає його кожний !Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Геометрія

16.06.2021

63

0

2