Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

Конспект уроку "Складнопідрядне речення з підрядними означальними й підрядними з’ясувальними"

Українська мова

Для кого: 9 Клас

25.10.2021

64

5

0

Опис документу:

Мета: навчити учнів розпізнавати складнопідрядні речення з підрядними означальними і з'ясувальними; складати схеми таких речень, будувати їх і активно ви¬користовувати у власному мовленні; удосконалювати пунктуаційну грамотність; розвивати увагу, пам'ять, мислення, навички роботи з підручником; виховувати пошану до хліба, цікавість до прислів'їв.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Складнопідрядне речення з підрядними означальними й підрядними з’ясувальними

Мета: навчити учнів розпізнавати складнопідрядні речення з підрядними означальними і з'ясувальними; складати схеми таких речень, будувати їх і активно ви­користовувати у власному мовленні; удосконалювати пунктуаційну грамотність; розвивати увагу, пам'ять, мислення, навички роботи з підручником; виховувати пошану до хліба, цікавість до прислів'їв.

Обладнання: підручник, таблиця «Складнопідрядне ре­чення», ілюстрації колоска (5 шт.), індивідуальні тексти.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

А я стою, похилившись, думу гадаю,

Як тяжко той насущний люди заробляють.

(Т.Шевченко)

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Вступне слово вчителя

 • Доброго дня, діти. Прошу зібрати всю свою енер­гію, думки, щоб провести цікавий урок мислення, урок розвитку ваших знань і вмінь і водночас опрацювати навчальний матеріал. Готові?

  1. Розподільний диктант

 • Запишіть слова, розподіляючи їх у три стовпчики за частинами мови.

Натхнення, клонився, осінньої, кохана, перлина, людська, читав, розумний, злющий, садівник, денна, спіши, великі, горбочок, крайній.

 • До яких частин мови належать подані слова?

 • Підкресліть в кожному слові четверту літеру і про­читайте вислів.

(Відповідь: «Хліб наш насущний...»)

 • Звідки взято ці рядки? Хто бажає прочитати мо­литву?

II. Повідомлення теми і мети уроку

1. Слово вчителя

 • За всіх часів і в усіх народів найбільшою святістю вважався хліб. Про нього писали поети і мислителі, він прославлявся у піснях і думах. Коли його не ставало — приходило лихо. Недаремно людина, творячи щоденну молитву, просить Бога: «Хліб наш насущний дай нам сьогодні...». Ота святість, пошана до хліба передавалася з покоління в покоління дітям й онукам.

 • Спробуємо з'ясувати лексичне значення слова хліб (учні відповідають, учитель доповнює).

 • Зерно, яке перемелюють на борошно;

 • випечений виріб із борошна, продукт харчування;

 • рослини в полі (ярові, озимі);

 • хлібне поле;

 • заробіток, засіб існування (відібрали останній хліб, жити на чужих хлібах)

 • Сьогодні на уроці ми вивчатимемо тему «Складно­підрядні речення з підрядними означальними і з'ясу­вальними». Перед нами стоять такі завдання:

 1. Повторити відомості про складнопідрядне речення та його будову.

 2. Вивчити ознаки підрядних означальних та з'ясу­вальних речень.

 3. Навчитися розпізнавати такі речення та використо­вувати їх у власному мовленні.

 • Запишіть у зошити тему уроку.

III. Актуалізація опорних знань учнів

1. Слово вчителя

 • Тож давайте і ми, віддаючи шану хлібові, спробуємо сьогодні виростити символічний колосок хліба.

У народі кажуть: «Посієш вчасно — збереш рясно». Тож посіємо зернятко. А щоб воно проросло, виконаємо завдання.

2. Бесіда

 • Будову яких речень ми вивчаємо в 9 класі? (Склад­них)

 • ке речення називається складним?

 • На які два види поділяються складні речення? (Без­сполучникові, сполучникові)

 • Дайте визначення таким реченням.

3. Робота з таблицею

 • Користуючись таблицею, розкажіть про складне сполучникове речення. Яке речення називається склад­носурядним, а яке — складнопідрядним? Яка між ними різниця?

4. Робота біля дошки

а) Читання речення.

 • Прочитайте епіграф уроку. Як ви розумієте цей вислів Т. Г. Шевченка? Спишіть з дошки речення- епіграф.

б) Аналіз речення.

- Доведіть, що речення за будовою — складне. Ви­значте кількість простих речень, підкресліть грама­тичні основи, побудуйте схему речення, зробіть усний синтаксичний розбір складного речення.

А я стою, похилившись, думу гадаю,

Як тяжко той насущний люди заробляють.

(Т.Шевченко)

IV. Вивчення нового матеріалу

 • Ви добре попрацювали, і наш колосок проріс. При- j слів5я стверджує: «За посівами догляд ходить, сам по собі хліб не родить».

1. Евристична бесіда та формулювання правила

 • Аналіз речення довів, що речення складнопідрядне, р Визначте підрядну частину речення. Яке питання ставимо від головної частини до підрядної?

(Відповідь: яку?)

 • Який член головного речення пояснюють?

СВідповідь: додаток думу, виражений іменником)

 • Спробуйте дати визначення СП речення з підрядним означальним.

 • Звірте свою відповідь з правилом, поданим у підручнику.

Прочитайте правило ще раз і перекажіть напам'ять.

2. Самостійна робота учнів з підручником

- Самостійно опрацюйте теоретичний матеріал с. 72. Дайте відповіді на запитання. На які питаи? відповідає підрядне з'ясувальне речення?

(Відповідь: на питання непрямих відмінків.)

-Зміст яких слів уточнює в реченні?

(Відповідь: слів, які означають різні вияви сприйняття мислення, мовлення, почуттів.)

-Наведіть приклади таких слів.

(Відповідь: вірити, міркувати, говорити, радіти, бажати, запитувати.)

-Яке речення називається підрядним з'ясувальним?

-Складіть СП речення з підрядним з'ясувальним на хлібну тематику, використовуючи один з наведених вище прикладів.

3. Побудова СП речень з підрядними означальними та з'ясувальними

а) Прочитайте речення. Визначте його вид за будовою.

Втіша господаря колос, який він виростив із зернини.

 • Переробіть подане складне речення у просте з ві­докремленим означенням.

 • Утворіть з двох простих речень СП з підрядним оз­начальним.

Людина починається з поваги до праці. Праця забезпечує родину хлібом.

 • Перебудуйте безсполучникове речення у СП з під­рядним з'ясувальним.

Вірю: знову уквітча нашу землю жито молоде.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Колосок росте, соку наливається. У народі казали: «Поле полоти — руки колоти, а не колоти — то й хліба не молоти».

1. Схематичний диктант

а) Усі шляхи ведуть мене в той край, де колоситься хлібна нива.

б) Нам дуже хочеться, щоб люди цінували працю хлібо­роба.

в) Вірю в те, що землю уквітча нашу землю жито молоде.

г) Без хліба люди — сироти, а земля — страдниця.

д) Люблю ту пору, коли в повітрі пахне скошеною пше­ницею.

е) Спитаю в господині, як хліб пекла.

2. Робота з текстом

Мудрі люди помічали: «Якщо добре працюватимеш, честь, славу і хліб матимеш».

Прочитайте текст, дайте йому заголовок, що вира­жає основну думку.

Хліб на столі. Коли заходиш до хати, возрадуйся йому Віддай шану тим, хто зростив його, зібрав і змолов.

Подякуй рукам, котрі подарували тобі духмяний свіжий хліб. Працюй, щоб він завжди був на твоєму столі.

Зробіть усний синтаксичний розбір першого ре­чення.

Серед поданих речень знайдіть СП з підрядним означальним.

Яке слово пояснюється в підрядній частині цього речення?

 • Прочитайте головну частину речення. Яке воно за __ ^ наявністю головних членів речення?

 • Знайдіть СП речення з підрядним з'ясувальним.

 • Визначте підрядну частину речення. Що вона по­яснює?

 • Розташуйте схеми в тому порядку, в якому вони розташовані в тексті.

1. Коли (), [ ].

2. [ ]

3.[ ], котрі ().

4. [ ], хто ().

5. [ ], щоб ().

Творче завдання

«Згайнуєш у жнива хвилину — втратиш не одну зер­нину».

1. Трансформування речень

Утворіть СП речення.

На подвір'ї виріс колосок, посаджений батьком на мій день народження.

Швидко і журливо минає літо, наповнене стиглим ко­лосом.

2. Виконання вправи 7,ст. 75

3. Перевірка виконаного завдання

VI. Підсумок уроку

1. Бесіда

 • Яку тему вивчали на уроці?

Що таке СП речення з підрядним означальним? З'ясувальним?

Які прислів'я про хліб запам'ятали?

 • Що вам сподобалось на уроці?

2. Заключне слово вчителя

 • А мені сподобалось, як ви сьогодні працювали. (За­охочення учнів.)

 • От і достиг наш колосок. Сьогодні кожен, хто пра­цював, виростив колосок, що символізує працю. Зби­раємо всі колоски докупи — і маємо дідух. А будемо примножувати знання — поле заколоситься. Нехай вас не дивує, що збір врожаю і посів озимих вже завершено, а ми ведемо мову про хліб. Саме восени людина під­биває підсумки своєї праці, усвідомлює, чи сита буде родина до нового врожаю. 1 саме восени, 24 листопа­да, вся Україна відзначатиме скорботну дату — день пам'яті жертв голодомору 1932—1933 років. Тоді крихта хліба цінувалася дорожче, ніж золото. Бережіть хліб!

VII. Оцінювання учнів

VIII. Домашнє завдання

Найвищий бал отримають ті, хто вибере із худож­ньої літератури три речення з підрядними означальними і три — з підрядними з'ясувальними (на хлібну тематику). (Вправа д.з ст.75 за завданнями підручника).Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Схожі матеріали