Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Конспект уроку «Профілактика захворювань людини. Неінфекційні захворювання»

Біологія

Для кого: 11 Клас

05.03.2021

107

3

0

Опис документу:
Дана розробка допоможе розширити знання про неінфекційні захворювання людини та з’ясувати як відбувається профілактика цих захворювань; розвиває вміння логічно мислити та використовувати теоретичні знання для пояснення шляхів передачі захворювань та методів їх профілактики.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Войнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чутівської селищної ради Полтавського району Полтавської області

Розробка уроку

«Профілактика захворювань людини. Неінфекційні захворювання»

Підготувала

вчитель біології

Заєць Валентина Григорівна

Клас: 11

Тема: «Профілактика захворювань людини. Неінфекційні захворювання»

Мета:

освітня: розширити знання про неінфекційні захворювання людини; з’ясувати як відбувається профілактика цих захворювань; ƒ

розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та використовувати теоретичні знання для пояснення шляхів передачі захворювань та методів їх профілактики;

виховна: виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я.

Обладнання і матеріали: підручник, презентація до уроку, роздаткові матеріали

Базові поняття і терміни:  захворювання, профілактика захворювань, неінфекційні захворювання, критерії хвороб, періоди захворювання.

Тип уроку: комбінований.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, основні компетентності у природничих науках і технологіях, екологічна грамотність і здорове життя, уміння вчитися впродовж життя.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні:

 • називають причини неінфекційних хвороб;

 • наводять приклади впливу негативних речовин на організм людини;

 • наводять приклади ознак здоров’я і хвороби, неінфекційних захворювань, заходів профілактики неінфекційних захворювань;

 • розпізнають ознаки здоров’я і хвороби;

 • усвідомлюють важливість взаємодії лікаря і пацієнта;

 • вміють оцінити власну діяльність;

 • вміти висловлювати власну думку щодо проблемного питання.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Біологічний диктант. (допишіть речення)

 1. Сукупність молекул, клітин, тканин й органів, які захищають організм від генетично чужорідних клітин або речовин, що надходять із середовища або утворюються в організмі це - ……. (імунна система)

 2. Цей рівень організації імунної системи має обмежений доступ до деяких органів - ……. (системний)

 3. На цьому рівні елементи імунної системи здатні до рециркуляції - …. (клітинний)

 4. До центральних органів імунної системи відносять ….. (кістковий мозок і тимус)

 5. На цьому рівні елементи імунної системи секретуються її клітинами і можуть функціонувати як самостійні агенти ….. (молекулярний)

 6. Цей вид імунітету має спадковий видовий характер і позбавлений імунологічної пам'яті (неспецифічний або вроджений)

 7. Цей вид імунітету має неспадковий набутий індивідуальний характер і характеризується наявністю імунологічної пам'яті (специфічний або адаптивний)

 8. Молекули білків чи полісахаридів, здатні спричиняти імунну відповідь, що виявляється в утворенні антитіл називають ….. (антигенами)

 9. Білкові молекули, що утворюються в організмі у відповідь на дію антигенів і мають властивість вступати з ними у взаємодію називають …. (антитілами)

 10. Сукупність засобів і методів, спрямованих на нормалізацію функцій імунної системи називають ….(імунокорекцією)

 11. Сукупність методів лікування, що мають цільовий вплив на клітини, тканини та органи імунної системи називають…. (імунотерапією)

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

 1. Постановка проблемного питання

Поміркуйте!

У червні 2018 р. Всесвітня організація охорони здоров'я випустила нову версію Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11). МКХ є основою для визначення тенденцій і здійснення статистики в галузі охорони здоров'я. Містить близько 55 000 унікальних кодів хвороб і причин смертності (у МКХ-10 - 14 400). Чому існує так багато різних захворювань і чому їх кількість збільшується?

 1. Визначення теми і мети уроку. Очікування.

Сьогодні ми на уроці спробуємо дати відповідь на наше проблемне запитання. Отже, тема нашого уроку «Профілактика захворювання людини. Неінфекційні захворювання».

 • Що ви очікуєте від уроку? Запишіть свої очікування на галочці.

А працювати ми будемо під девізом: «Хто попереджений, той захищений» (французьке прислів’я).

ІV.Вивчення нового матеріалу

 1. Технологія «Джигсоу -1».

  1. Підготовча робота.

Найбільш вживаний на сьогодні термін – це захворювання. А що ж таке хвороба, які існують її критерії? (Діти висловлюють свої припущення)

  1. Об’єднання учнів в групи:

а) поєднання дітей в «домашні» (постійні) групи;

б) об’єднання дітей в «експертні» групи

ХВОРОБА, ЗАХВОРЮВАННЯ (лат. morbus) - це порушення нормальної життєдіяльності організму, внаслідок чого знижуються його пристосувальні можливості.

Наука, що вивчає хвороби, називається нозологією.

Класифікація хвороб людини

 1. За причинами виникнення - спадкові (генні, хромосомні, хвороби зі спадковою схильністю), набуті (цукровий діабет, гастрит), інфекційні (вірусні, бактеріальні), паразитарні (дизентерія, малярія), неінфекційні (харчові отруєння, травми); 

 2. За анатомо-фізіологічними системами - хвороби органів травлення, дихання, кровообігу та ін.; 

 3. За ознаками статі та віку - жіночі, дитячі хвороби, хвороби старості та ін.; 

 4. За екологічним принципом - ендемічні, тропічні тощо.

 1. Прийом «Візуальна лекція»

Ознайомтеся із причинами захворювань людини і дайте відповідь на питання - Чому існує так багато різних захворювань і чому їх кількість збільшується?

Категорія

Приклади

Спосіб життя

Шкідливі звички. Неправильне харчування. Дистрес. Нестача сну.

Шкідливі умови праці. Гіподинамія. Зловживання ліками. Низький рівень культури

Навколишнє середовище

Ксенобіотики. Кліматичні зміни. Шумові впливи. Сонячна активність. Шкідливий вплив випромінювання. Хвороботворні організми

Спадковість

Спадкові зміни. Спадкова схильність до певних захворювань

Охорона здоров'я

Неефективність профілактичних заходів. Низька якість медичних послуг

Отже, різноманітність захворювань людини визначається різноманітністю хвороботворних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. І я думаю, дізнавшись категорії причин захворювання, ми з вами можемо дати відповідь на раніше поставлене проблемне запитання «Чому існує так багато різних захворювань і чому їх кількість збільшується?».

Щоб не захворіти, людина повинна намагатися дотримувати профілактичних заходів. Що ж таке профілактика захворювань? Відповідно до класифікації профілактика поділяється на:

 • Первинна профілактика - це сукупність заходів, що запобігають виникненню захворювання, усуваючи його причини. ( найбільш ефективний, включає такі заходи: вакцинація, раціональний режим праці й відпочинку, раціональне харчування, фізична активність, оздоровлення довкілля, використання рослин для зміцнення імунітету та ін);

 • Вторинна профілактика - це сукупність заходів, що уможливлюють виявлення захворювання на ранніх стадіях розвитку, коли воно перебігає без симптомів, і своєчасне лікування може його зупинити. (профілактичні огляди та диспансеризація);

 • Третинна профілактика - це сукупність заходів, що запобігають погіршенню або ускладненням захворювання після того, як його було виявлено.( реабілітація хворої людини, повернення її в сім'ю й до суспільно-корисної діяльності.) 

Отже, основною метою профілактики захворювань є знищення хвороби й мінімізація її впливу. На сьогодні ці захворювання становлять глобальну небезпеку, оскільки набули масового планетарного характеру й мають катастрофічні наслідки для існування людини. Ці захворювання мають статус неінфекційної пандемії. Що ж називають неінфекційними захворюваннями?

Неінфекційні захворювання - це хворобливі стани, що не передаються від людини до людини, мають тривалий перебіг і повільно прогресуючий характер.

Неінфекційні захворювання поширені серед усіх вікових груп. Помилковою думкою є те, що це захворювання літніх людей. Згідно з даними ВООЗ близько 9 млн. людей у світі помирають від інфекційних захворювань, досягши 60-річного віку. Ще однією важливою характеристикою є те, що майже 80% усіх випадках смерті від неінфекційних захворювань припадає на країни з низьким і середнім рівнями доходу населення. В України близько 86% смертей спричиняють захворювання саме цієї. Існують 4 типи неінфекційних захворювань. Типи неінфекційних захворювань - серцево-судинні (інфаркт, інсульт, вроджені вади серця, ендокардит), рак, хронічні респіраторні захворювання (хронічна обструктивна хвороба легень, астма) та діабет. Чинниками ризику для даної групи захворювань є метаболічні (підвищений артеріальний тиск, високий вміст глюкози, високий вміст ліпідів, надмірна маса тіла) й поведінкові (тютюнокуріння, гіподинамія, нераціональне харчування, надмірне вживання алкоголю).

До заходів індивідуальної загальної профілактики неінфекційних захворювань належать відмова від шкідливих звичок, раціональне харчування, активний спосіб життя, заняття фізкультурою й спортом.

Періоди захворювання:

 1. Прихований (до появи перших ознак хвороби).

 2. Продромальний (до повного розвитку симптомів).

 3. Період розпалу хворобу (від 1 до 14 днів).

 4. Період завершення хвороби.

 5. Період одужування.

V. Захист проєктів

Учитель. Для поглибленого вивчення теми ви отримали випереджаюче завдання у вигляді учнівських проєктів.

Об’єдналися у групи і працювали над їх реалізацією:

 • Надійшли листи із завданнями керівникам груп

 • Керівники сформували команди

 • Спланували роботу

 • Виконали завдання

І сьогодні презентуєте результати своєї роботи.

Учитель.

То ж які загальнодержавні заходи профілактики існують?

 1. Економічні (підвищення акцизу на тютюнові вироби, алкоголь та фінансування програм із популяризації здорового способу життя).

 2. Організаційні (заборона реклами цигарок та алкоголю, створення пунктів здорового харчування в школах та ВНЗ).

 3. Інформаційні (популяризація активного відпочинку, інформаційні заходи проти шкідливих звичок).

 4. Індивідуальні (відмова від шкідливих звичок, раціональне харчування, активний спосіб життя, заняття фізкультурою і спортом).

 5. Спеціальні (конкретні види захворювання).

Отже, основні заходи профілактики неінфекційних захворювань на державному й особистісному рівнях спрямовані на запобігання дії чинників ризику та дотримання основних засад здорового способу життя.

VІ.Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

 1. Асоціативний кущ «Що ми знаємо про неінфекційна захворювання».

 2. Вправа «Вірю-не вірю»

VІІ. Рефлексія. Інструктаж домашнього завдання

 1. Прийом «Аркуш самооцінювання».

 2. Справдження очікувань.

 3. Повідомлення домашнього завдання.

Опрацювати §29 підручника, питання усно (с.110).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.