Конспект уроку природознавства для 5 класу на тему " Контрольна робота з теми «Планета Земля як середовище життя організмів»

Опис документу:
Підручник Коршевнюк Т. В., Баштовий В. І. Природознавство. 5 клас. 2013рік «Генеза». За редакцією Ярошенко О. Г.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Природознавство. 5 клас

Дата проведення ____________

Контрольна робота по темі «Планета Земля як середовище життя організмів»

Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів за вивченою темою; узагальнити та систематизувати знання, вдосконалювати навички та вміння виконувати тестові завдання різних типів; розвивати вміння самостійно контролювати свій час; виховувати самостійність,наполегливість у навчанні.

Тип уроку: урок контролю знань, навичок та вмінь (письмова контрольна робота).

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НАЛАШТУВАННЯ НА УСПІХ)

Ви багато попрацювали під час вивчення теми, здобули знання про особливості середовищ життя на нашій планеті. Сьогодні ви маєте використати всі свої здобутки для виконання завдань контрольної роботи. Прочитайте завдання та поставте уточнювальні запитання.

(Учитель проводить інструктаж з виконання завдань.)

IІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

І варіант


Початковий рівень (3 бали)

У завданнях 1 – 6 виберіть одну правильну відповідь

1. Ознакою відмінності живих організмів від тіл неживої природи є:

А маса тіла Б обмін речовин і енергії

В здатність до зміни форми Г розширення при нагріванні.

2. Найменшою одиницею будови живих організмів є:

А клітина Б орган

В кістки Г насіння.

3. До одноклітинних організмів належить:

А морська капуста Б хламідомонада

В комар Г ряска.

4. Необхідною умовою утворення рослинами органічних речовин з неорганічних є наявність:

А світла Б ґрунту

В коренів Г чистого повітря.

5. Рослини, що встигають протягом одного року утворити насіння, називаються:

А швидкорослими Б однорічними

В одноразовими Г вічнозеленими.

6. До хребетних тварин належить:

А павук-хрестовик Б рак річковий

В дощовий черв’як Г гадюка звичайна.

Середній рівень (3 бали)

У завданнях 7 – 8 виберіть дві правильні відповіді

7. Верхній ярус лісу утворюють:

А шипшина Б дуб

В ліщина Г граб.

8. Пристосуванням водних тварин до активного руху є:

А обтічна форма тіла Б перетинки між пальцями

В великі очі Г добре розвинений нюх.

У завданнях 9 – 10 встановіть відповідність (до слова, позначеного цифрою доберіть відповідний йому термін чи опис , позначені буквою)

9. Встановіть відповідність між твариною та її способом живлення

Тварини Спосіб живлення

1 кінь; А рослиноїдні;

2 сова; Б трупоїдні;

3 ведмідь. В м’ясоїдні;

Г всеїдні.

10. Встановіть відповідність між частиною гриба та її описом

Частини гриба Опис

1 грибниця; А складається із шапинки та ніжки;

2 шапинка; Б довгі, тонкі,дуже розгалужені нитки;

3 плодове тіло. В служать для утворення органічних речовин з неорганічних;

Г в нижній частині утворюються спори, що служать для розмноження.

Достатній рівень (3 бали)

У завданнях 11 – 16 вставте пропущені слова

11. Екосистеми, створені людиною називають ________________________ .

12. На ріст і розвиток рослин найбільше впливають такі чинники неживої природи: _______________ , _______________ , ________________ .

13. Споживачами в екосистемах є _________________ .

14. Сигналом для скидання листя рослинами восени є __________________________.

15. Основною відмінною рисою бактерій є відсутність у їхніх клітинах ___________.

16. Пристосуванням рослин посушливих місцезростань до зменшення втрати води є перетворення листків на ____________.

Високий рівень (3 бали)

Дайте повну відповідь

17. Опишіть групи рослин по відношенню до різного освітлення.

18. Як організми пристосовуються до змін пір року?

ІІ варіант


Початковий рівень (3 бали)

У завданнях 1 – 6 виберіть одну правильну відповідь

1.До властивостей живих організмів НЕ належить:

А живлення Б дихання

В забарвлення Г ріст.

2. Основною ознакою рослин є їх здатність:

А рости Б утворювати органічні речовини

В поглинати з навколишнього неорганічних;

середовища воду Г дихати.

3. Рослиною, яка не має квітки є:

А верба Б береза

В цибуля Г папороть.

4. До основних частин клітини НЕ належить:

А оболонка Б ядро

В плазмоциста Г цитоплазма.

5. Органи людини та звірів, що забезпечують надходження до організму кисню і виведення з нього вуглекислого газу:

А нирки Б шлунок

В легені Г серце.

6. Найбільш мінливим середовищем життя є:

А водне Б ґрунтове

В наземно-повітряне Г живі організми.

Середній рівень (3 бали)

У завданнях 7 – 8 виберіть дві правильні відповіді

7. Пристосуванням до життя у ґрунті є:

А довга шерсть Б перетинки між пальцями

В великі очі Г добре розвинений нюх.

8. До безхребетних тварин належать:

А восьминіг Б голуб

В ящірка Г черв’як.

У завданнях 9 – 10 встановіть відповідність (до слова, позначеного цифрою доберіть відповідний йому термін чи опис , позначені буквою)

9. Встановіть відповідність між твариною та її способом пересування

Тварини Спосіб пересування

1 Сокіл; А Стрибання;

2 Гепард; Б Повзання;

3 Кенгуру. В Біг;

Г Політ.

10. Встановіть відповідність між грибом та групою, до якої він належить

Група Гриби

1 Гриби-паразити; А Печериці;

2 Цвілеві гриби; Б Сажковий гриб;

3 Шапинкові гриби. В Дріжджі;

Г Мукор.

Достатній рівень (3 бали)

У завданнях 11 – 16 вставте пропущені слова

11. Рослини, які людина спеціально вирощує для отримання певних продуктів, називаються ____________________.

12. Руйнівниками в екосистемі є: ______________, ____________. ______________.

13. Коливання температури у водному середовищі, в порівнянні з наземно-повітряним ______________.

14. Тварини, на відміну від рослин, живляться ___________ органічними речовинами.

15. Птахи, що на зимівлю відлітають у місцевості зі сприятливими умовами існування називаються _______________.

16. У тіньолюбних рослин розміри листків ____________.

Високий рівень (3 бали)

Дайте повну відповідь

17. Опишіть зв’язки між організмами.

18. Як тварини переживають дію низьких температур?

ІV. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Прийом «Мікрофон»

Оцініть результати власної роботи:

- виконав добре;

- виконав лише окремі завдання, тому що...

Які завдання контрольної роботи були складними?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення «Вплив людини на природу», «Вплив природи на людину».

Підручник Коршевнюк Т. В., Баштовий В. І. Природознавство. 5 клас. 2013рік «Генеза». За редакцією Ярошенко О. Г.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»