Конспект уроку на тему: Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах

Опис документу:
Мета: ознайомити учнів із різноманіттям екосистем, особливості їх розвитку та послідовність змін. Ознайомити з видами взаємодії організмів в екосистемах, правилом екологічної піраміди, Навчальна: навчитися користуватись правилом екологічної піраміди, а також розв’язувати типові задачі з екології;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Дата проведення 15.02.2019 урок біологія 11 клас

Тема: Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.( слайд № 1)

Мета: ознайомити учнів із різноманіттям екосистем, особливості їх розвитку та послідовність змін. Ознайомити з видами взаємодії організмів в екосистемах, правилом екологічної піраміди,

Навчальна: навчитися користуватись правилом екологічної піраміди, а також розв’язувати типові задачі з екології;

Розвиваюча: розвивати логічне і критичне мислення, вміння використовувати отримані раніше знання, формувати вміння і навички розв’язування задач;

Виховна: виховувати екологічне мислення, усвідомлення цінності кожної живої істоти в природі.( слайд № 2)

Обладнання та матеріали: підручники, робочі зошити, роздатковий матеріал, мультимедійна презентація.

Методи і методичні прийоми:

1.Словесний: бесіда, розповідь , пояснення.

2.Наочний: демонстрування зі схеми будови біогеоценозу фотографії , малюнки, презинтація.

3.Практичний: розвязування задач.

Тип уроку: засвоєння нових знань умінь та навичок.

Структура уроку:

1.Актуалізація опорних знань і умінь учнів………………………2хв.

2.Мотивація навчальної діяльності ....................................... 3 хв.

3.Вивчення нового матеріалу .............................................. 30 хв.

4.Закріплення вивченого матеріалу………............................. 8 хв.

5.Домашнє завдання…………………………..........................…. 2 хв.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

1.Питання для бесіди ( слайд № 3)

1. Що таке угруповання?

2. Чим угруповання відрізняється від екосистеми?

3. Яку структуру мають угруповання живих організмів?

4. Навіщо потрібно вивчати угруповання живих організмів?

2.Вправа «Доповніть речення» (слайд № 4)

1. Екологія наука про...

2. Екосистема- це...

3. Екосистема складається з двох компонентів: ...

4. Усі екосистеми поділяються на дві групи...

5. Видове різноманіття екосистем визначається ...

6. Видове різноманіття залежить від ...

7. Просторова структура визначається...

8. Прикладами типових наземних екосистем є ...

9. Прикладами штучних екосистем є ...

10. Особливе значення для всієї нашої планети, як основне джерело кисню мають ... екосистеми.

11. Один з найтиповіших видів екосистем в Україні є ...

3.Проблемне запитання

«Чи можуть організми в екосистемі існувати самостійно, не взаємодію чи один з одним?»

«Якщо можуть наведіть приклади?» (слайд № 5)

«Що може трапитися якщо якийсь з організми зникне?» (слайд № 6)

4.Мотивація навчальної діяльності (слайд № 7)

Жодний вид організмів не здатній жити самостійно.

В природі все взаємопов’язано.

Ми знаємо, що в будь-якій екосистемі існують складні зв’язки; організми одних видів використовують організми інших видів як джерело їжі. Зайці їдять траву а вовки їдять зайців;гусінь їсть листя , синиці їдять фрукти ;окунь живиться планктоном, щука їсть окуня,а людина щуку. В екосистемі все пов’язано.

III. Вивчення нового матеріалу

Популяція різних видів, які входять до складу біоценозу, пов’язані не лише між собою, я й з умовами фізичного середовища життя. Зокрема вони отримують з довкілля речовини, необхідні для забезпечення процесів життєдіяльності, та виділяють туди продукти обміну речовин.

Екосистема - це сукупність організмів різних видів, які взаємодіють між собою і з фізичним середовищем таким чином, що в всередині системи відбуваються потоки енергії та колообігу речовин, які забезпечують її видове різноманіття та створюють пену трофічну структуру.

Біогеценоз - це певна територія з більш-менш однорідними умовами існування, населена взаємопов’язаними популяціями різних видів, які об’єднані між собою та з фізичним середовищем життя колообігом речовин і потоком енергії. (слайд № 9)

Будова екосистеми фото ( слайд № 10)

Розповідь учнів :

1.Продуценти (слайд № 11)

2.Редуценти (слайд № 12 )

3.Консументи ( слайд № 13)

Ланцюги живлення

Ланцюг живлення або трофічний ланцюг - ряди взаємопов'язаних видів, в яких кожний попередній є об'єктом живлення наступного. ( слайд № 14)

Правило екологічної піраміди

Кожна з ланок ланцюга живлення може використати лише 5-15 % енергії харчів для побудови свого тіла. Внаслідок неминучої втрати енергії кількість утворюваної органічної речовини в кожній наступній ланці зменшується. Таким чином, кожен ланцюг споживання містить, як правило, не більше 4-5 ланок, тому що внаслідок втрати енергії загальна біомаса кожної наступної ланки приблизно в 10 разів менша за попередню. Ця закономірність називається правилом екологічної піраміди. (слайд № 15)

Екологічна піраміда буває трьох типів: ( розповідь учнів ( слайд № 16)

- піраміда чисел - показує чисельність окремих організмів на кожному рівні, причому загальне число особин, що беруть участь у ланцюгах живлення, з кожною ланкою зменшується;

-піраміда біомаси - кількісне співвідношення органічної речовини; при цьому сумарна маса рослин виявляється більшою, ніж біомаса всіх травоїдних організмів, маса яких, у свою чергу, перевищує масу всіх хижаків;

піраміда енергії (продукції) - кількість енергії в харчах кожного рівня, причому на кожному попередньому трофічному рівні кількість біомаси, що утворюється за одиницю часу, більша, ніж на наступному.

Графічно це можна зобразити у вигляді піраміди, складеної із окремих блоків.

Розглядаємо екологічну піраміду ( слайд № 17,18)

Консументи розрізняють за порядками:

· консументи 1-го порядку - це росли­ноїдні тварини, наприклад рослиноїдні комахи.

· консументи 2-го порядку – поїдають консументів 1-го порядку (хижаки), наприклад ящірки, жаби, комахоїдні птахи тощо.

· консументи 3-го порядку – можуть живитися консументами 2-го порядку. Часто ними є хижі звірі, птахи.

Ланцюги живлення ( слайд № 19)

Поїдання одних організмів іншими зазвичай не руйнує історично утворених взаємозв'язків, оскільки загибель членів угруповання компенсується їх розмноженням. Між хижаками та їхніми жертвами встановлюється певна рівновага. Якби було по-іншому, то хижаки, знищивши свої жертви, загинули б самі від відсутності їжі.

Таким чином у біосфері здійснюється колообіг речовин та енергії приблизно за такою схемою: ( слайд № 20)

-продуценти споживають енергію, воду, СО2, мінеральні солі і виробляють органічну речовину;

-консументи 1-го порядку живляться продуцентами;

-консументи 2-го та 3-го порядків живляться іншими консументами;

-редуценти споживають частину поживних речовин, розкладають мертві тіла продуцентів і консументів до простих хімічних сполук: води, СО2, мінеральних солей, замикаючи колообіг.

IV. Узагальнення та систематизація знань.

Перше завдання :

Використовуючи теоретичний матеріал підручник ст..179.

Користуючись матеріалами (подані певні види організмів)скласти сітку живлення.(учитель роздає картки).

1.Трава,заєць, сапротрофні гриби,ягідний чагарник,вовк,жук-гнойовик,рослиноїдні комахи,павук,горобець,яструб.

2.Рись,вовк,заяць,лисиця,жаба,синиця,павук, вуж, їжак,метелик,мухи,вільноживучі кліщі, трава.

3. Дощовий черв, миша, яструб, шуліка, синиця, поле пшениці, хлібні п’явиці

Презентація відповіді груп.( слайд № 21)

Приклади типових задач з екології ( слайд № 22,23)

Задача № 1. За правилом екологічної піраміди визначте, скільки рослинної речовини необхідно для того, щоб у наведеному біоценозі могли існувати три рослинноїдні птахи масою
1 кг.

Розв'язання:

Складаємо ланцюг живлення: рослини → птахи.

Маса одного птаха – 1 кг, отже йому необхідно 10 кгрослин.

Кількість птахів – 3, тому помножуємо кількість птахів на масу рослин
і визначаємо масу рослинної речовини, яка необхідна для того, щоб у цьому біоценозі змогли існувати три рослинноїдні птахи масою 1 кг:

3 ∙ 10 = 30 кг рослинної речовини.

Відповідь:необхідно 30 кг рослин.

Задача № 2. Трофічний ланцюг складається з трьох рівнів. Вовк набрав 1 кг маси. Скільки для цього знадобилось рослинної речовини? ( слайд № 24)

Розв'язання:

Складаємо ланцюг живлення: рослини → заєць → вовк.

Маса вовка збільшилась на 1 кг, отже йому необхідно було з'їсти на 10 кг більше зайців, а їм, у свою чергу, необхідно з'їсти на 100 кг рослин більше.

Відповідь:знадобилось 100 кг рослинної речовини.

V. Підведення підсумків уроку. 

Методом мікрофон учні виражають свої думки щодо проведеного уроку. 

Мотивація та оцінювання учнів.

VI. Домашнє завдання :опрацювати параграф 30, проблемне запитання на ст. 182(записуємо домашнє завдання в щоденник).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»