Конспект уроку на тему: ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

Опис документу:
Мета:  навчальна: дати знання учням про дієслівні форми на -но, -то; за¬кріпити вміння грамотно писати та вживати дієприкметники, робити синтаксичний розбір речень та морфологічний розбір слів; уміння відрізняти дієприкметники та безособові форми на -но, -то від інших частин мови;  розвивальна: розвивати увагу, пам’ять; уміння використовувати дієслівні форми у власних висловлюваннях; навички складання діалогів та монологів;  виховна: виховувати повагу до українських народних традицій.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ТЕМА: ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

Мета:

 • навчальна: дати знання учням про дієслівні форми на -но, -то; за­кріпити вміння грамотно писати та вживати дієприкметники, робити синтаксичний розбір речень та морфологічний розбір слів; уміння відрізняти дієприкметники та безособові форми на -но, -то від інших частин мови;

 • розвивальна: розвивати увагу, пам’ять; уміння використовувати дієслівні форми у власних висловлюваннях; навички складання діалогів та монологів;

 • виховна: виховувати повагу до українських народних традицій.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, синтаксис, орфографія.

Міжпредметні зв’язки: українознавство, мова, література

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Орфографічна робота

 • Запишіть, уставивши пропущені букви.

Україно! Земле кохана! Скільк.. поту г..ркого вил..то на твої ниви! Скільк.. крові пролито на роси чистії! Скільк.. жита витоп­тано ворожими кіньми! Скільк.. могил в..соких самотньо в ст..пу бов..аніє! Л..жать у тих могилах лицарі славні, що боронили волю рідного краю. То пре..ки твої. Хіба не тобі заповідано ними в піснях стати за правду, за землю рідну? (За Ю. Мушкетиком)

 • Підкресліть граматичну основу в кожному реченні.

«Мозковий штурм»

 • Порівняйте речення. У чому різниця в змісті речень? Підкрес­літь граматичну основу.

 • Зробіть висновок про те, на що вказують безособові форми на -но, -то.

Як змінюються безособові форми на -но, -то?

Задача повністю розв’язана.

Рушник вже був вишитий

Задачу повністю розв’язано.

Рушник вишито

Висновок. Безособові форми на -но, -то — незмінні, виступають головними членами безособових речень, уживаються для підкрес­лення результату дії, ознаки предмета.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Ознайомлення з параграфом «Безособові дієслівні форми на -но, -то».

Коментоване письмо

 • Запишіть речення. Знайдіть форми на -но, -то. Поясніть їхнє лексичне значення, синтаксичну роль.

 1. Хай буде вік прожито як належить (Л. Костенко). 2. Поле було зоране ще восени. 3. Поле було зорано ще восени. 4. Наказ підписано ручкою. 5. Дорогу покрито асфальтом. 6. Хліб порізано ножем. 7. Злодія вбито ножем. 8. Останній екзамен складено, школу закінчено (О. Донченко). 9. Незабаром буде опубліковано новий по­сібник. 10. Шаблю було вибито з рук. 11. Але з серця не вибито духу волі (Олесь Гончар).

Пояснювальний диктант

 • Запишіть під диктовку речення. Поясніть орфограми, підкрес­літь форми на -но, -то.

Чимало було зроблено для збереження української народної пісні. Видано багато збірників пісень, що були записані з народних уст. Пояснено значення української народної пісні для української художньої літератури та для українського народу взагалі. З’ясовано, що народна пісня впливає не тільки на розвиток культури певного народу, а й на деякі особливості літературної мови.

Творча робота

 • Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставляючи дібрані з до­відки безособові дієслівні форми на -но, -то.

1. Усе на світі … мозолями. 2. Як набуто, так і…. 3. … абияк, то і вийшов кривуляк. 4. За наше жито ще нас і …. 5. За планом …, а в полі не …. 6. Де … на живу нитку, там чекай дірку.

Довідка: Бито. Створено. Зроблено. Зшито. Посіяно. Орано. Збуто.

Складіть невеличке монологічне висловлювання, розкривши значення одного з прислів’їв.

Лексична робота

 • Проаналізуйте висловлювання українських письменників. Поясніть, з якою метою вживаються дієслівні форми на -но, -то.

 1. Не розмежовано душу і розум. Душу осяяно розуму світлом, розум осяяно світлом душі (М. Самійленко). 2. Дух не закуто. Хо­четься жить! (М. Вороний). 3. Ніколи серце не проща того, що розу­мом безжально вбито (Д. Павличко). 4. Вперше вчуто силу добрих слів. Вчуто порух людяності в душах (В. Самійленко). 5. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ми народжені тоді? (В. Симоненко). 6. Недоговорено багато і недоспівано, на жаль (Я. Воронько). 7. Не до­будовано світ. Був він і є крихким (М. Самійленко).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Відтвори фразеологізм

 • Закінчіть відомі фразеологічні звороти, додавши форми на -но, -то.

1. На роду … (написано). 2. … (Повито) темрявою. 3. Неначе ме­дом … (помазано). 4. Он де собаку … (зарито)! 5. Усі мости … (спале­но). 6. Вилами по воді … (написано).

Словниковий диктант

 • Запишіть слова під диктовку, поясніть їхній правопис.

Відпрацьований, сформульований, почорнілий, змарнілий, ме­лений, списаний, зроблений, прочитаний, загублений, застережли­вий, омріяний, виконуючий, організуючий, відтворений.

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Вибіркова робота

 • Випишіть з тексту дієприкметники та безособові дієслівні форми на -но, -то.

Вишиті рушники здавна були поширені в Україні як неодмін­ний атрибут народного побуту, як традиційна окраса селянського житла.

Рушник супроводжував селянина протягом усього життя і в ра­дості, і в горі. Він завжди був символом гостинності — на ньому підносили дорогим гостям хліб-сіль.

У народних піснях, легендах і переказах опоетизовано готу­вання дівчиною рушників до весілля. У вишитих орнаментах вона відтворювала свої думки і почуття, надії і сподівання на щасливу долю. Кожна дівчина готувала значну кількість рушників для свого майбутнього життя.

Словотворча робота

 • Від дієслів утворіть пасивні дієприкметники, а від дієприкмет­ників — безособові дієслівні форми на -но, -то.

Зразок. Зорати — зораний — зорано.

Вивчити, закрити, перечитати, визнати, виписати, виявити, від­правити, подарувати, вишити, обговорити, спекти.

Комунікативний практикум

 • Складіть діалог на тему «Український рушник», використавши безособові форми на -но, -то.

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Лінгвістична гра «Передай іншому»

Учні, які сидять на першому варіанті, називають пасивні дієприкметники, а на другому — безособові форми від цих дієприк­метників.

Рефлексія

 • Оцініть свою роботу на уроці.

 • Закінчіть речення:

 • Безособові форми на -но, -то вказують …

 • Безособові форми на -но, -то утворюються від …

 • Безособові форми на -но, -то змінюються …

 • Безособові форми на -но, -то часто вживаються в …

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

 • Виконайте вправу з підручника..

 • Запишіть 4–5 прислів’їв чи фразеологічних зворотів з дієслів­ними формами на -но, -то.

5

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
7
дн.
0
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!