Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Конспект уроку на тему: «Безробіття: види, причини, наслідки»

Економіка

Для кого: 11 Клас

05.02.2019

851

19

0

Опис документу:
Тема: «Безробіття: види, причини, наслідки» Мета: сформувати поняття «безробіття», «зайнятість», «рівень безробіття»; з’ясувати причини, види та наслідки безробіття; сприяти розумінню економічного змісту природного безробіття; розвивати вміння обчислювати рівень безробіття та пояснювати необхідність державної політики щодо боротьби з безробіттям; виховувати економічне мислення; сприяти формуванню основних світоглядних ідей; виховувати прагнення до активної життєвої позиції.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: «Безробіття: види, причини, наслідки»

Мета: сформувати поняття «безробіття», «зайнятість», «рівень безробіття»; з’ясувати причини, види та наслідки безробіття; сприяти розумінню економічного змісту природного безробіття; розвивати вміння обчислювати рівень безробіття та пояснювати необхідність державної політики щодо боротьби з безробіттям; виховувати економічне мислення; сприяти формуванню основних світоглядних ідей; виховувати прагнення до активної життєвої позиції.

Тип уроку: комбінований

Основні терміни і поняття: безробіття; зайнятість; рівень безробіття; зайняте населення; безробітні; робоча сила; фрикційне безробіття; структурне безробіття; циклічне безробіття; повна зайнятість; неповна зайнятість; закон Оукена.

Обладнання: підручник, відеофрагмент новин «Українці готуються до нової хвилі безробіття» (випуск від 19.03.2012 р., Телеканал новин «24»), роздавальний наочний матеріал (картки з завданнями, асоціативна схема, картонні прямокутники синього та зеленого кольорів, геометричні фігури з картону (коло, квадрат, трикутник), аркуші паперу А4, маркери, іграшковий мікрофон, мультимедійна презентація Microsoft PowerPoint, ІКТ (комп’ютер, мультимедійний  екран, проектор).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

Привітання. Побажання гарного настрою, позитивного спілкування та активної роботи. Повідомлення про організацію роботи на уроці.

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

Слайд 1. Перегляд картинки . Економічні цикли

Перевірка домашнього завдання

Навести приклади з історії економічного життя країн  кризадепресія, пожвавлення, піднесення.

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Слайд 2. Запитання-загадка

Це поняття більшість економістів вважає центральною проблемою сучасної економіки та одним із проявів порушення макроекономічної рівноваги? (Безробіття)

Повідомлення теми та мети уроку

Слайд 3. Тема: «Безробіття: види, причини, наслідки. Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки»

Мультимедійні слайди «Що ми будемо вивчати на уроці?»

Слайд 4.

«Асоціації на дошці»

Слайд 5. Учитель записує на дошці поняття БЕЗРОБІТТЯ, а учні добирають до нього економічні поняття. У серединці записує поняття «Безробіття». На основі колективного обговорення учитель та учні формулюють визначення поняття «безробіття»:

Слайд 6. Безробіття – це ситуація в економіці, коли частина працездатного населення не може знайти роботу.

IV. Вивчення нового матеріалу

Слайд 7. Проблемне запитання

Інколи доводиться чути, що безробітні – це ті, хто не працює.

Чи дійсно це так?

Отже, Населення країни можна визначити як суму працездатного населення (робочої сили) та осіб, що не входять до робочої сили (економічно-неактивне населення). Розглянемо структуру робочої сили (асоціативна схема).

Слайд 8. Робота з асоціативною схемою

Населення країни

Непрацездатне

Працездатне

Інваліди з дитинства

Постійно хворі

Економічно активне

Економічно неактивне

Зайняті

Безробітні

Учні, студенти, пенсіонери

Слово вчителя

Робоча сила – це економічно активне населення країни, яке включає в себе зайнятих і безробітних.

Зайняте населення – це люди, забезпечені оплачуваними робочими місцями.

Безробітні – особи, які з незалежних від них причин втратили гарантований заробіток, знаходяться на обліку в Державній службі занятості, шукають роботу і готові до неї приступити.

До економічно-неактивне населення належать: особи у віці до 16 років; студенти стаціонару ВНЗ;особи, які знаходяться у виправних закладах;особи, які знаходяться на лікуванні у психіатричних закладах;особи, які вибули з лав робочої сили – домогосподарки, бомжі, пенсіонери.

Отже, безробіття – це вимушена незайнятість частини економічно активного, працездатного населення. Воно виникає тоді, коли пропозиція робочої сили перевищує попит на неї на ринку праці.

Слайд 9. Вправа «Хто є хто»

Розгляньте ситуації і заповніть таблицю.

Зайняті

Безробітні

Економічно-неактивне населення

 • лейтенант строкової служби; (відповідь: зайнятий)

 • працівник психіатричної лікарні; (відповідь: зайнятий)

 • хворий, що відбуває термін ув’язнення; (відповідь: економічно-неактивне населення)

 • особа, задіяна в тіньовій сфері і при цьому знаходиться у вимушеній відпустці; (відповідь: зайнятий)

 • студент денного відділення ВНЗ; (відповідь: економічно-неактивне населення)

 • особа, задіяна в тіньовій сфері і при цьому знаходиться на обліку в службі зайнятості; (відповідь: безробітний)

 • робітник, що вже 2 роки перебуває у вимушеній відпустці; (відповідь: зайнятий)

 • військовий, що в 41 рік вийшов на пенсію; (відповідь: економічно-неактивне населення)

 • особа, що звільнилась за власним бажанням з метою переходу на іншу роботу; (відповідь: безробітний)

 • особа, що не має роботи, знаходиться на обліку в службі зайнятості і шукає роботу. (відповідь: безробітний)

Слайд 10. Запитання до учнів:

 • Який взаємозвязок між вами - учнями і безробіттям?

Відео №2

Отже, при виборі професії потрібно підходити заздалегідь і враховувати не лише власні нахили та вподобання, а й потреби ринку праці.

 1. Як визначити рівень безробіття?

Слово вчителя

Основним показником безробіття є рівень безробіття.

Слайд 11. Рівень безробіття  =  (Кількість безробітних / Робоча сила) * 100 % .

Задача (для самостійного розв’язання)

Слайд 12. Розрахуйте рівень безробіття, якщо робоча сила в країні становить 25 млн. чол., а безробітні – 2,5 млн. чол. (Відповідь: 10 %).

Слово вчителя

Слайд 13. Залежно від рівня безробіття розрізняють повну та неповну зайнятість.

Повна зайнятість – це зайнятість на рівні природного безро­біття.

Неповна зайнятість виникає при перевищенні фактичного рівня безробіття над природним. Якщо фактичний рівень безробіття перевищує його природний рівень, це засвідчує існування циклічного безробіття, що є ознакою неповної зайнятості.

Зв’язок між рівнем безробіття та обсягом ВВП описується законом Оукена: Слайд 14.  «Із зростанням циклічного безробіття на 1 % обсяг виробництва скорочується на 2,5 %».

Слайд 15- 16. Класифікація безробіття залежно від його причин

За допомогою методу Фішбоу учням необхідно визначити 3 вид безробіття. Працюємо з мобільними телефонами та доступом до мережі Інтерет.

На кожну группу роздаються посилання на вид безробіття, учням необхідно обрати головне.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Безробіття

https://pidruchniki.com/1438031862922/politekonomiya/vidi_bezrobittya_yogo_pokazniki_naslidki

Вправа «Мозковий штурм»

Аналізуючи види безробіття, вчитель пропонує учням шляхом колективного обговорення визначити причини його появи(Варіанти відповідей: глибокі структурні зрушення в економіці; нерівномірне розміщення робочих сил; впровадження нових технологій; сезонні коливання окремих галузей економіки; спади і кризи в економіці; зміни в демографічній структурі населення).

Вчитель підводить учнів до висновку, що види та причини безробіття є взаємопов’язаними між собою.

Слайд 17. Наслідки безробіття та способи його подолання.

Вправа «Світлофор»

Запропонуйте учням розподілити запропоновані нижче наслідки безробіття за кольором на: а) економічні – зелений; б) соціальні – синій:

 • втрата частини ВВП; (відповідь: економічні)

 • зростання соціальної напруженості; (відповідь: соціальні)

 • зниження рівня життя населення; (відповідь: соціальні)

 • скорочення податкових надходжень до державного бюджету; (відповідь: економічні)

 • зростання державних витрат на виплату допомоги з безробіття та фінансування установ, що займаються питаннями праці; (відповідь: економічні)

 • зниження рівня народжуваності та підвищення рівня смертності; (відповідь: соціальні)

 • від’їзд інтелектуальної еліти за кордон (відповідь: соціальні).

V. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів

Слайд 18. Отже, для того, щоб визначити насільки добре ви зрозуміли тему безрбіття, виконаємо тестові завдання ( 3 хвилини).

 1. Що з наведеного є прикладом структурного безробіття?

а) програміст, який залишив свою роботу, щоб знайти іншу, в більш теплому кліматі;

б) будівельник, який втрачає роботу на зимовий період;

в) працівниця автомобільної промисловості, що втрачає роботу під час економічного спаду;

г) сталевар, якого замінює робот.

 1. Структура працездатного населення включає:

а) кількість працездатного населення і кількість зайнятих;

б) характер забезпечення працездатного населення робочими місцями;

в) співвідношення між кваліфікованою і некваліфікованою робочою силою;

г) кількість зайнятих та безробітних.

 1. Згідно закону Оукена, підвищення фактичного безробіття над його природним рівнем на 2 % означає, що відставання фактичного обсягу ВВП від потенційного стан витиме:

а) 2 %; б) 3 %; в) 4 %; г) 5 %.

 1. Циклічне безробіття пов’язане:

а) зі зниженням рівня економічної активності; б) з ростом продуктивності праці;

в) з фазою підйому в економічному циклі; г) з розподілом праці.

 1. Повна зайнятість пов’язана з:

а) повною відсутністю безробіття;

б) гіперінфляцією;

в) поняттям потенційного ВВП і природною нормою безробіття;

г) циклічним безробіттям.

VІ.  Підбиття підсумків уроку

Слайд 19. Вправа «Гронування»

Починають ґронування із написання центрального поняття (слова) у центрі дошки. Навколо нього записуються слова з теми, які спадають на думку. Коли ідеї вичерпано, потрібно встановити зв’язки між поняттями. У результаті утворюється гроно.

Слайд 20. VІІ.  Домашнє завдання

 • Знайти в Інтернет – ресурсах приклади видів безробіття (ситуації).

 • Задача. Чисельність населення уявної країни становить 100 млн. осіб. Із них: діти до 16 років – 24 млн., позбавлені волі – 28 млн., безробітні – 6 млн., зайняті неповний робочий день – 1 млн. Визначте рівень безробіття та величину робочої сили.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.