Конспект уроку "Металургійний комплекс України"

Опис документу:
Мета: сформувати поняття металургійний комплекс, чорна металургія, кольорова металургія; виявити основні галузі спеціалізації України, розкрити їх значення та можливості їх подальшого розвитку, познайомити дітей з місцем металургійного комплексу України у світовій економіці; продовжувати розвивати в учнів навички логічного мислення; визначити вплив металургії на навколишнє природне середовище.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема: Металургійний комплекс України.

Мета: сформувати поняття металургійний комплекс, чорна металургія, кольорова металургія; виявити основні галузі спеціалізації України, розкрити їх значення та можливості їх подальшого розвитку, познайомити дітей з місцем металургійного комплексу України у світовій економіці; продовжувати розвивати в учнів навички логічного мислення; визначити вплив металургії на навколишнє природне середовище.

Обладнання: фізична карта України, економічна карта України, підручник, атлас, мультимедійна система.

Клас: 9.

Тип уроку: комбінований.

I Організація навчальної діяльності

 1. Організація уваги учнів, підготовка робочого місця.

 2. Мотивація навчальної діяльності

 3. Організація навчальної діяльності

 4. Повідомлення завдання уроку

 • Познайомитися з поняттями: металургійний комплекс, чорна металургія, кольорова металургія;

 • Розглянути особливості розвитку, проблеми і перспективи металургійного комплексу України.

 • Вивчити структуру металургійного комплексу.

ІІ. Поточний контроль і корекція знань.

 1. Фронтальне опитування

 • Що таке економічний потенціал країни?

 • Дайте визначення поняттю природно ресурсний потенціал?

 • Що таке виробничий потенціал?

 • Що таке науково технічний потенціал країни?

 • Що таке соціальний потенціал?

ІІІ. Формування нових знань і вмінь.

 1. Вивчення першої змістової частини

1а) Створення нових уявлень (вчитель розповідає про металургійний комплекс України за допомогою мультимедійної системи).

2а). Формування нових понять ( Вчитель вводить поняття чорна металургія)

Чорна металургія — складна галузь. До неї належать виробництва, різні за організацією і технологією (мал. 71). Це ніби велетенське дерево, могутня коренева система якого перебуває в землі, а гігантська крона спрямована в небо. Видобування і збагачення залізної руди, спікання її в агломерат (спечена в грудки руда) або обкатиші, виплавка чавуну, сталі, виробництво прокату (металеві листи, стрічки, рейки, труби) це коріння та стовбур дерева, виробництво феросплавів, виплавка електросталі, прокату та порошкова металургія — це крона, коксохімія, виробництво вогнетривких матеріалів, електродів, будівельних матеріалів тощо — листочки цього дерева.

Чорна металургія України за сучасної технології і відсталого, спрацьованого обладнання — дуже матеріаломістка галузь, яка споживає близько ЗО % палива, майже 20 % електроенергії та води, які використовуються в господарстві країни.

У родовищах, що розробляються, багаті залізні руди вже вироблено. Води ж, особливо в районах виробництва металу, не вистачає.

Для виплавки 1 т чавуну треба до 3 т залізної руди, до 1,1 т коксу, 0,5 т вапняку, 10—20 т води, марганцева руда, флюсові матеріали та ін. Основну частку залізної руди в Україні дає Криворізький басейн (близько 90 %). Це найбільший район видобутку за¬лізної руди у світі. Звідси руда надходить на металургійні заводи не тільки України, а й європейської частини Ро¬сії, а також до Польщі, Німеччини, Угорщини, Словаччини. Видобуток ведеться переважно відкритим (кар'єрний) спосо-бом, але часто — з дуже великої глибини. Так, на шахті «Гігант-Глибока» руду видобувають з глибини 1 200—1 500 м.(Поміркуйте, яких додаткових витрат потребує шахтний спосіб видобутку залізної руди порівняно з відкритим — кар'єрним.)

Крім економічних витрат видобування залізної руди породжує значні екологічні проблеми. Під час шахтного способу видобування просідає земля, під час кар'єрного — знижується рівень ґрунтових вод; у навколишній місцевості зникає вода з криниць. Із сільськогосподарського обігу вилучаються тисячі гектарів родючих земель. їх відновлення дороге і недостатньо ефективне. З кар'єрів під час підривання тисячі тонн пилу залізної руди піднімаються в повітря й розносяться на десятки кілометрів, вкриваючи поверхню Землі.

Для поліпшення якості металу потрібен марганець. Під час виплавляння чавуну він «зв'язує» сірку й виводить її в шлак, запобігає окисленню заліза. Марганець надає міцності сталі, тобто легує її.

Чорна металургія використовує близько 95 % всього марганцю, що видобувається в країні. Вміст марганцю в руді менший, ніж заліза в залізній руді. На гірничозбагачувальних комбінатах (ГЗК) вміст металу в марганцевій руді доводять до 50—60 %. Найбільшим є Таврійський ГЗК в Запорізькій області.

Для виплавлення чорних металів крім залізної і марганцевої руд необхідне паливо. Великі коксохімічні підприємства розміщено в Донбасі (де є сировина і споживач) і в Придніпров'ї (споживач). Видобуток коксівного вугілля ведеться переважно в Донецькій області. Тут зосереджено основне виробництво коксу в країні.

Головні центри коксохімії Донбасу — Макіївка, Горлівка, Стаханов, Алчевськ, Маріуполь, Придніпров'я — Дніпродзер-жинськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг.

До металургійного комплексу України входить і видобуток нерудної сировини — флюсів і вогнетривких глив. Флюсі (вапняк, глинозем, кварц тощо) використовують у чорній металургії, додаючи до руди, щоб одержати шлаки з певними фізичними і хімічними властивостями. Флюсові вапняки і доломіти у значних кількостях знаходяться в Докучаєв-ському, Первомайському, Новотроїцькому (Донецька область) родовищах та родовищах Дніпропетровської області (поблизу Кривого Рога).

З каоліну, діаспору, доломіту виробляють вогнетривкі матеріали. Вони витримують температури понад 1 580 °С. Каоліни і доломіти видобувають у Донбасі, Придніпров'ї та Криму.

Найбільші родовища вогнетривів — Часовоярське, Ново-райське та Веселинівське.

Чорна металургія представлена здебільшого великими підприємствами — комбінатами, для яких характерний повний виробничий цикл: виплавка чавуну, сталі, виробництво прокату тощо (мал. 72). Найбільші комбінати знаходяться в Кривому Розі, Запоріжжі, Дніпропетровську (Придніпров'я), Макіївці, Єнакіевому, Алчевську (Донбас), Маріуполі (Приа-зов'я). Ці міста є металургійними центрами, в яких знахо-диться одне або кілька металургійних підприємств, що визначають їх виробничу спеціалізацію.

Сукупність металургійних центрів та вузлів, що тяжіють один до одного, утворює металургійний район, який охоплює територію однієї або кількох областей і формує територіаль-но-виробничий комплекс із спеціалізацією на виробництві металургійної продукції.

В Україні можна виділити три райони чорної металургії: "Придніпров'я, Донбас і Приазов'я. В їх межах формуються окремі вузли і центри.

Придніпровський металургійний район простягся вздовж Дніпра від Кременчука до Нікополя. Цьому І сприяло географічне положення на великій водній магістралі на перетині транспортних шляхів і майже на півюрозі між величезними запасами залізної руди Криворіжжя і коксом Донбасу.

До складу Придніпровського металургійного району входять п'ять великих вузлів виробництва: Дніпропетровський, Запорізький, Криворізький, Нікопольський і Кременчуцький. (Знайдіть на карті ці вузли. Поміркуйте, які із них, на вашу думку, мають кращі умови для дальшого розвитку.) З 32 великих металургійних підприємств України в Придніпров'ї розміщено 14.

Виділені вузли чорної металургії утворені окремими центрами цієї галузі. Так, до складу Дніпропетровського вузла належать комбінати і заводи Дніпропетровська, Дніпродзержинська і Новомосковська. У Дніпропетровську і Дніпродзержинську на металургійних заводах виплавляють чорні метали, є прокатне виробництво. У Новомосковську і Дніпропетровську виробляють також труби. (Пригадайте, в яких галузях господарства і виробництвах використовуються труби.)

Запорізький вузол чорної металургії сформувався переважно на основі сприятливого географічного положення, використання води Дніпра та дешевої електроенергії Дніпровської ГЕС. Тут знаходяться найефективніші в Україні підприємства: металургійний комбінат «Запоріжсталь», електросталеплавильний комбінат «Дніпроспецсталь», феросплавний завод.

До складу Запорізького металургійного вузла крім виробництв, що виплавляють метал, входять і коксохімічні заводи,, підприємства, які постачають вогнетриви, велика кількість допоміжних і обслуговуючих заводів та фабрик.

Потужним і компактно розміщеним територіально є Криворізький вузол. Він об'єднує величезні кар'єри, глибокі залізорудні шахти, шість великих гірничозбагачувальних комбінатів, кілька агломераційних фабрик, найбільший коксохімзавод в Україні, найпотужніший металургійний комбінат «Кри-воріжсталь». На ньому працює найбільша у світі доменна піч об'ємом 5 000 м3.

Нікопольський вузол складається з підприємств Нікополя і Марганця. В Нікополі знаходяться Південнотрубний та феросплавів заводи. Навколо міст сформувався потужний комплекс марганцеворудної промисловості: великі кар'єри, шахти, збагачувальні фабрики, а також допоміжні і обслуговуючі підприємства.

Не до кінця сформований Кременчуцький вузол. Основою його розвитку є залізорудний кар'єр і Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Звідси руда надходить до металургійних підприємств Придніпров'я і Донбасу.

Донецький металургійний район об'єднує великі вузли і центри, які виникли навколо родовищ коксівного вугілля, вапняків і на основі залізної руди, що завозиться сюди з Придніпров'я. Великі металургійні заводи розміщені в Донецьку, Макіївці, Алчевську, Харцизьку, Єнакієвому, Луганську, Алмазному, Краматорську, Костянтинівці, Стаханові. Тут сформувалося три вузли металургійної промисловості: Донецько-Макіївський (найпотужніший), Єнакіївський, Алчевсько-Алмазнянський. (Знайдіть ці вузли і центри на карті. В якій області Донбасу їх більше? Чому?)

До Донецько-Макіївського вузла входять 4 металургійних заводи, коксохімічні підприємства, допоміжні і обслуговуючі виробництва. Найбільшим у Донбасі і найдавнішим в Україні центром чорної металургії є Донецьк. Перший чавун тут було виплавлено ще в 1873 р.

Єнакіївський вузол складається з великого металургійного заводу з доменними печами, мартенами, прокатними станами, конвертерами. Тут зосереджено і коксохімічне виробництво та допоміжні і обслуговуючі підприємства.

Алчевсько-Алмазнянський вузол знаходиться в Луганській області. Він сформувався на базі трьох підприємств — Алчевського і Алмазнянського металургійних та феросплавів Виводів в місті Стаханові. Перша в Україні доменна піч почала К давати метал в 1800 р. на Луганському чавуноливарному заводі. Крім вузлів у Донецькому районі виділяють і окремі центри чорної металургії: Краматорський, Костянтинівський і Хар-цизький.

Третій район чорної металургії України знаходиться в Приазов'ї. До його складу входять потужні підприємства Маріуполя (два заводи), а також родовища залізних руд Керченського басейну з Керченським залізорудним комбінатом і Комиш-Бурунською агломераційною фабрикою та окремими цехами Керченського металургійного заводу. Агломерат з Керчі Азовським морем надходить в Маріуполь, флюси з різних районів Донбасу.

Визначте за картою відстань від Керчі до Маріуполя. Яка середня глибина Азовського моря? Який характер залягання залізної руди на Керченському півострові?

На Маріупольському металургійному комбінаті «Азовсталь» знаходиться найбільший в Україні листопрокатний стан. Він здатний виробляти до 6 млн тонн сталевих листів на рік.

Однією з основних проблем чорної металургії є вичерпаність багатьох родовищ залізних руд. Кількість заліза в руді зменшується. А, отже, навіть із зростанням видобутку залізної руди виплавка металу також зменшуватиметься.

Який звідси висновок? Чи зростатиме і надалі значення сировинного чинника в розвитку і зміцненні підприємств металургії? Визначте, скільки необхідно залізної руди для того, щоб одержати 50 млн тонн заліза, якщо заліза в . І руді: а) 65%; б) 50 %; в) 25 %.

 1. Вивчення другої змістової частини.

Діти працюють над виконанням практичної роботи № 5.

ІV. Коментоване домашнє завдання.

§ 16

V. Підсумки уроку

1. Узагальнення уроку( короткі запитання)

- Що таке промисловий пункт?

- Які функції виконує промисловість?

- Дайте визначення промисловості ?

2. Оцінювання навчальної діяльності учнів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Стрес і стрес-менеджмент учасників освітнього процесу»
Левченко Вікторія Володимирівна
30 годин
590 грн