Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Конспект уроку. Контрольна тестова робота№1. Давня українська література. 9 клас

Українська література

Для кого: 9 Клас

30.05.2021

434

7

0

Опис документу:
Контрольна тестова робота№1. Давня українська література Мета: виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам'ять, спритність, рішучість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контрольна тестова робота№1. Давня українська література

Мета: виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам'ять, спритність, рішучість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: контролю, корекції знань та вмінь.

Обладнання: тестові завдання і питання для самоконтролю за темою з різними рівнями навчальних досягнень школярів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення контрольної роботи.

Інструктаж

ІV. Завдання до виконання контрольної роботи

Варіант І

Початковий рівень (3 б. за 4 правильних варіанти відповідей)

Виберіть одну правильну відповідь:
1. Поетичні фольклорні твори, у яких життя зображується через відтворення думок, почуттів і переживань героїв – це:

А народний епос;

Б народна лірика;

В народна драма;

Г народні казки.

2. Назвіть найдавнішу рукописну книгу:

А Біблія;

Б Остромирове Євангеліє;

В «Повість минулих літ»;

Г «Історія Русів».

3. Слово Біблія походить з грецької мови, у якій воно означає:

А слова;

Б збірка книг;

В письмо;

Г спасіння.

4. Укажіть видатного драматурга ХVIII ст.:

А С. Климовський;

Б Ф. Прокопович;

В Нестор Літописець;

Г І. Вишенський.

5. Головна думка біблійної «Притчі про блудного сина» — це:

А засудження зрадливих і жадібних товаришів;

Б вміння прощати;

В осуд неробства, лінощів;

Г уславлення мудрості.

6.Походження різних мов пояснюється в біблійній притчі:

А «Вавилонська вежа»;

Б «Мойсей»;

В «Про блудного сина»;

Г «Ноєв ковчег».
7. Укажіть, кого з нижчезазначених майстрів слова вважають мислителем, богословом, полемістом:

А Г. Сковороду;

Б І. Величковського;

В Ф. Прокоповича;

Г І. Вишенського.

8. Кому належить ідея про «сродну працю»?

А Володимиру Мономаху;

Б Іванові Котляревському;

В Григорію Сковороді;

Г Григорію Квітці-Основ’яненку.

9. Вертеп — це:

А вид лялькового театру;

Б безлад, неорганізованість;

В професійний театр;

Г масові гуляння на Різдво.

10. У вірші Г. Сковороди «DeLіbertate» оспівується:

А кохання;

Б свобода;

В козацька доблесть;

Г природа.

11. До козацьких не належать літописи:

А Самовидця;

Б Нестора Літописця;

В Григорія Грабянки;

Г Самійла Величка.
12. Укажіть афоризм Г. Сковороди, який за своїм значенням не є спорідненим з іншими:

А краще голий та правдивий, ніж багатий та беззаконний;

Б  визначай смак не по шкаралупі, а по ядру;

В чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий;

Г коли є червінець, навіщо бажати, щоб і гаманець був золотий.


Середній рівень (3 б.)
Укажіть дві й більше правильних відповідей.
1.Визначте, хто з нижчезазначених осіб здійснив переклад Біблії:

А Леся Українка;

Б  П. Куліш;

В  І. Хоменко;

Г  Нечуй-Левицький;

Д  Пулюй;

Е Винниченко.
2. Визначте пісні, які належать до родинно-побутових:

А «Летять галочки у три рядочки»;

Б «Ой матінко, та й не гай мене»;

В  «За городом качки пливуть»;

Г  «В кінці греблі шумлять верби»;

Д  «Сонце низенько, вечір близенько»;

Е  «Цвіте терен, цвіте терен».
3. Укажіть ознаки бароко як реалістичного стилю:

А  гуманізм, заглибленість у внутрішній світ людини;

Б  нетерпимість до зла в усіх його проявах;

В  яскравість викладу художнього матеріалу;

Г  ускладненість сюжету і разом з тим слабкість зв'язку між його частинами;

Д наслідування зразків греко-римського мистецтва;

Е зображення героя тільки під час виконання державного обов'язку.


Достатній рівень (3 б.)
Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник із буквою.
1. Установіть відповідність між уривком фольклорного твору і його назвою. (1 б.)

1) Ой очі, очі, очі дівочі, / Темні, як нічка, ясні, як день. / Ви ж мені, очі, вік вкоротили, / Де ж ви навчились зводить людей?

2) Нехай іде, нехай іде, / Нехай не вернеться, / На дасть йому Господь щастя, / Куди повернеться.

3) Ой не хоче твоя мати / Мене, бідну, знати, / Хоче собі багатую / Невістку шукати.

4) Не плач, мати, не журися, / Та вже ж твій син оженився, / Та взяв собі паняночку, / В чистім полі земляночку.

А «…Козака несуть»

Б «Ой на горі вогонь горить»

В «Місяць на небі, зіроньки сяють»

Г «Цвіте терен, цвіте терен»

Д «За городом качки пливуть»

Ключ:  1 - в, 2 - г, 3 - д , 4 - б.

2. Збірники житійних оповідань про подвижницьку діяльність ченців називаються ...( закінчи думку ). (0,5 б.)

(патериками)
3.  Притча – це…( закінчи думку ), назви відомі притчі. (0,5 б.)

(повчальний твір релігійного змісту)

4. Переспів   це…(0,5 б.)

( вірш, написаний за мотивами твору іншого автора)

5. Розкрийте питання авторства твору «Слова про похід Ігорів». (0,5 б.)

(Авторство приписують то ченцю Яну Вишатичу, то співцям Ходині, Митусі, то боярину Петрові Бориславовичу, то й самому Ігореві чи Святославові Ольговичу, князеві рильському. Деякі дослідники вважали авторкою і Ярославну, і навіть Володимира Ігоревича, сина князя Ігоря, якому 1185 р. було лише 15 років. Учений Л. Махновець, проаналізувавши і ґрунтовно вивчивши родовід руських князів (всього 299 осіб), дійшов висновку, що автором «Слова...» міг бути Володимир Ярославович — старший син галицького князя Ярослава Осмомисла, онук Юрія Долгорукого, рідний брат Ярославни, зять великого київського князя Святослава Всеволодовича. Свою версію щодо авторства поеми, яка розходиться з гіпотезою Л. Махновця, висловив професор П. Охріменко у статті «Хронічні проблеми «Слова о полку Ігоревім», де стверджується, що твір написаний вихідцем з Чернігово-Сіверщини, який перебував в оточенні Ігоря Святославовича та брав участь у поході 1185 р. На сьогодні прийнято говорити, що автор «Слова...» невідомий, тобто анонім. Автор, безперечно, освічена, письменна людина свого часу, яка знає як писемну, так і усну народну культурні традиції. Він, очевидно, брав участь у поході, також добре знається на державницьких справах, що свідчить про його наближеність до «верхів», «еліти» Київської держави. Автор «Слова...» — справжній патріот, адже тільки та людина, що віддана й глибоко любить свою землю й свій народ, могла б створити такий наскрізь пронизаний вірою у свою Батьківщину твір.)

Високий рівень (3 б.)

1. Напишіть есе за однією з тем:

«Життя таке коротке, поспішай робити добрі справи» (за творчістю І. Величковського);

«Куди козака доля не закине, - все буде козак» (за вивченими козацькими літописами);

«Знайомство з давньою українською літературою дає нам…» ;

«Сродна праця» - це найсолодша в світі річ…» (за творчістю Г. Сковороди).

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Скласти портфоліо про життя і творчість І. Котляревського, *підготувати міні-діалог «Вітаю Вас, Іване Петровичу…».

6

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.