+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Конспект уроку "Клітина" 6 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

6 клас

Біологія

Тема «Клітина»

Мета: узагальнити, систематизувати набуті учнями знання з теми «Клітина»; розвити навички узагальнення та систематизації знань, уміння аналізувати, співставляти, творчо розв’язувати поставлені завдання; вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою та функціями; виховувати етнічно-ціннісне ставлення до природи, формувати культуру здорового способу життя.

Обладнання та матеріали: проектор, тестові завдання, залікові аркуші, конверт, виготовлені окремі складові рослинної та тваринної клітин, схеми «Прості органічні речовини», «Складні органічні речовини».

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

  1. Організаційний момент.

  2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

Учитель: Діти, перед уроком я отримала листа від Даші-мандрівниці. Ви її знаєте? Добре. Вона сама любить розгадувати загадки і загадала нам: що знаходиться у конверті? Вам цікаво дізнатися що в ньому?

Учні: Так.

Учитель: Що це? Подивіться уважно.

Учні: Це внутрішні складові клітини.

Учитель: Вірно, сьогодні будемо узагальнювати тему « Клітина». І епіграфом сьогоднішнього уроку буде вислів «Клітина – це основа життя».

3. Актуалізація опорних знань учнів

Учитель: Я пропоную розпочати з розминки «Термінологічне лото». Нагадаю: учень коротко визначає терміни та передає естафету однокласнику, слова брати підряд (на екрані з’являються терміни)

Мікроскоп – збільшувальний прилад.

Клітина – основна структурна одиниця організмів.

Ріст – кількісні зміни в організмі, які призводять до збільшення його розмірів.

Розмноження – відтворення собі подібних, продовження життя.

Віруси – неклітинна форма життя.

Лізосома - це органела, в якій у тваринній клітині відбувається внутрішньоклітинне травлення.

ДНК - молекула, що є носієм спадкової інформації.

Цитоплазма – внутрішній простір клітини, має в’язку структуру.

Органели - постійні структури цитоплазми, які виконують певну важливу функцію.

Клітинна мембрана – оточує клітину, контролює речовини, що надходять та здійснює виділення.

Ядро - керує роботою клітини, в ньому знаходиться ДНК.

Мітохондрія – органела, яка забезпечує клітину енергією.

Рибосома – органела, на якій відбувається синтез білка.

Ендоплазматична сітка – здійснює транспорт речовин в середині клітини.

Синтез – процес з’єднання простих розрізнених частин у складне ціле.

Фотосинтез – процес утворення простих органічних речовин з вуглекислого газу та води за допомогою енергії світла.

Хлоропласт – одна з найбільших органел рослинної клітини,в якій відбувається процес фотосинтезу.

Вакуоля – одна з найбільших органел рослинної клітини, заповнена клітинним соком.

Хромосома – одна молекула ДНК, упакована за допомогою спеціальних білків.

Вуглеводи, білки, жири –органічні речовини.

Клітинна оболонка – це структура, яка додає рослинній клітині міцності.

Хроматида – структурний елемент хромосоми.

4. Узагальнення матеріалу

Учитель: Аню зацікавила тема дослідження клітини, і вона підготувала міні-проект «Історія вивчення клітини» (Роберт Гук, Роберт Броун, Теодор Шванн, Маттіас Шлейден, Рудольф Вірхов). Будь ласка, Аня, ми тебе слухаємо.

Учитель: Дякую! Дуже цікаве повідомлення!

Учитель: А зараз пропоную вам виконати тестові завдання.

ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Вибрати одну правильну відповідь

1. Основною структурною одиницею всіх живих організмів є

А клітина В молекула

Б атом Г орган

2. Наука про будову і функції клітини — це

А ботаніка В цитологія

Б гістологія Г фізіологія

3. Розвиток клітини від її утворення до завершення власного поділу — це

А фотосинтез В хроматида

Б синтез Г клітинний цикл

4. Компонент клітини, який керує клітиною і містить хромосоми,— це

А вакуоля В мітохондрія

Б ядро Г пластиди

5. Органели клітин, що містять клітинний сік,— це

А мітохондрії В вакуолі

Б лейкопласти Г хромопласти

6. Забезпечують зберігання спадкової інформації та її передачу нащадкам

А білки В вуглеводи

Б ліпіди Г нуклеїнові кислоти

Вибрати декілька правильних відповідей

7. Каркас клітинної оболонки складається з

А хромосом В целюлози

Б клітинної стінки Г пігментів

8. До пластид належать:

А лейкопласти В хромопласти

Б хлоропласти Г хромосоми

9. Клітинні мембрани складаються з

А білків В ліпідів

Б мінеральних солей Г води

10. До включень належать

А краплини жиру В кристали мінеральних солей

Б зерна крохмалю Г вода

11. До неорганічних сполук, які входять до складу клітин, належать

А вода В жири

Б солі Г вуглеводи

12. До органічних сполук, які входять до складу живих клітин, належать

А вуглеводи В білки

Б нуклеїнові кислоти Г солі

Учитель: Давайте з вами граємо в гру «Вірю — не вірю». На залікових аркушах знайдіть завдання №1 «Вірю – не вірю».

1. Вода належить до неорганічних сполук, які входять до складу клітин.

2. Солодкий присмак плодам рослин надають вуглеводи.

3. Рослини під час дихання поглинають вуглекислий газ.

4. Білки забезпечують зберігання спадкової інформації та її передачу нащадкам.

5. Основні речовини, з яких клітина себе будує, – це білки, жири та вуглеводи.

6. Білки – сполуки, що входять до складу різноманітних структур клітини.

7. Клітини рослин не мають ядра.

8. Віруси відносять до клітинних форм життя.

9. Пальним для мітохондрій слугує глюкоза.

10. Амінокислоти на рибосомах з’єднуються у довгі ланцюжки й утворюють жири.

11. У ядрі клітини знаходиться молекула ДНК.

12. Клітинний сік у рослин – це розчин неорганічних речовин.

Учитель: А зараз прошу на залікових аркушах виконати завдання №2 «Знайди помилку», в якому потрібно знайти помилки, закреслити їх і в дужках написати правильні слова.

1.Щоб знайти загальну кратність збільшення мікроскопа, необхідно додати ( перемножити) показники збільшення об’єктива й окуляра.

2. Основна речовина, яку містить вакуоля, - це сіль ( вода).

3. Клітинний цикл включає три (дві) стадії.

4. При фотосинтезі рослинна клітина поглинає кисень (вуглекислий газ).

5. Лейкопласти надають рослинним клітинам зеленого (безбарвного) кольору.

6. Клітинна мембрана –це органела (структура), яка є в будь-якій клітині.

Завершили роботу. Увага на екран: перед вами правильні відповіді, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Здійсніть самоперевірку і поставте отриману кількість балів у підсумкову таблицю.

Учитель: А зараз гра «Знайди пару». На цьому столі знайдіть прості або складні органічні речовини, з яких клітина себе будує. Вийдіть і закріпіть на дошці.

ПРОСТІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

>>>>>>>>>>

СКЛАДНІ ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

Прості вуглеводи

>>>>>>>>>>

Складні вуглеводи

Амінокислоти

>>>>>>>>>>

Білки

Гліцерин та жирні кислоти

>>>>>>>>>>

Жири

Нуклеотиди

>>>>>>>>>>

ДНК

(Учні знаходять пару)

Учитель: Ви знайшли пару завдяки цій таблиці, а що вона показує?

Учні: На ній видно, що в клітині складні органічні речовини утворюються з простих органічних речовин.

Учитель: Для чого це клітині потрібно?

Учні: Щоб рости.

Учитель: Для чого треба клітині рости?

Учні: Щоб підготуватися до поділу.

Учитель: Вірно, молодці. Прошу творчу групу зачитати складені сенкани.

Учні: зачитали сенкани.

Учитель: Молодці, діти. Що у нас залишилось у конверті?

Ми виконали завдання та отримали ключові слова.

Ви зрозуміли, що це частини клітини, також ми згадали їх функції. Нам залишилося тільки з’ясувати їх розташування у клітині. І зараз казка допоможе нам дізнатися, з яких королівств складається тіло людини. Адже за будовою клітини людини схожі на тваринні.

( Учні читають казку про клітину, а лаборанти із структур і органел складають тваринну клітину )

КАЗКА ПРО КЛІТИНУ

Недалеко і неблизько –

В кожної людини –

Є маленькі королівства,

Що звуться клітини.

Королівством цим прекрасним

править заодно

Оболонка, цитоплазма

Й головне - ядро.

Правлять мудро, не воюють -

Скрізь у них є толк.

Царство це функціонує

геть без помилок.

Оболонка на кордоні

здійснює контроль:

Пропускає воду, солі,

Як назвуть пароль.

З іншими клітинами

Теж взаємодіє,

Бо послом працює -

Дружити уміє.

Цитоплазма – дуже ніжна

І модно покроєна,

Вся така собі поважна

Містить органоїди:

Ендоплазматичну сітку,

Рибосоми спритні,

Мітохондрії довгасті

Лізосоми різні.

Все у Цитоплазмочці

Злилося – з’єдналось.

Тому у клітині

добробут і радість.

РНК, білки розумні –

Все тут необхідне,

Королівство співпрацює

З ними досить плідно.

Тож живемо ми із вами

Й не знаємо горя,

Бо численні королівства

Нас прекрасних творять.

(Порівняльний аналіз будови тваринної і рослинної клітини)

Учитель: Дякую за красиву казку. А тепер прошу знайти в зошиті опорні конспекти будови тваринної клітини та зробити порівняння. (Діти виконують порівняння). Співпадає?

Учні: Так.

Учитель: Зверніть увагу, що деякі органели та складові залишилися незадіяними. Якщо ми їх додамо до клітини, то отримаємо вже іншу клітину. Яку?

Учні: Рослинну клітину.

Учитель: Так. А яка органела зайва?

Учні: Лізосома.

Учитель: Приділимо увагу рослинній клітині віршами.

Ми чуємо часто: клітина жива,

А як же вона промовляє слова?

Як ходить в крамниці, в кіно, в магазин?

Чому для клітини шкідливий бензин?

Тепер я вже знаю – рослина це дім,

Де мешкає разом багато клітин.

І кожна клітина в рослині жива,

І в кожній клітині ядро – голова.

Не треба клітинам ходить в магазин,

Їх функція – створювать їжу самим,

І зайві розмови, усі ці слова:

Як є всі умови – клітина жива.

Які висновки ми знаходили у підручнику?

Учень: Клітина складається з води, неорганічних та органічних речовин.

Учень: Основні складові клітини – це структури та органели, які взаємодіють між собою у процесі життєдіяльності клітини.

Учень: У результаті взаємодії структур та органел виробляються складні органічні речовини.

Учень: Складні органічні речовини необхідні для росту клітини, який завершується його поділом.

Учень: Клітина – це елементарна біологічна система.

Учень: Клітина – це одиниця розмноження живих організмів на Землі.

Учень: Клітина є одиницею будови всіх живих організмів (окрім вірусів).

Учитель: Дійсно, з неї складаються і рослина, і тварина, і людина. І клітина жива. Але під впливом радіоактивного випромінювання, брудних викидів заводів та автотранспорту, шкідливих звичок, нераціонального харчування порушується робота клітин, а значить і всього організму, що призводить до різноманітних захворювань. Треба берегти кожну клітинку – і тоді всі ЛЮДИ будуть здорові та щасливі, а ПРИРОДА буде багатою і красивою для нас і для майбутніх поколінь.

5. Підбиття підсумків уроку

Підбивається підсумок роботи учнів на уроці, проводиться аналіз та оцінювання відповідей учнів.

6. Домашнє завдання

Прочитати §5 з підручника, повторити терміни.

Опис документу:
Організовувати й оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність , спостережливість, допитливість. Формування розуміння біологічної природи: розкриття біологічних основ розвитку індивіда та його особистісних якостей. Уміння застосовувати знання під час прогнозування наслідків впливу людини на екосистеми.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн
590 грн