Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Робота над граматичною будовою мови на корекційних заняттях з розвитку мовлення для дітей з ООП
»
Взяти участь Всі події

Конспект уроку із зарубіжної літератури у 9 класі за романом М. Лермонтова "Герой нашого часу"

Зарубіжна література

Для кого: 9 Клас

19.10.2021

478

36

0

Опис документу:

Інтегрований урок із зарубіжної літератури, російської мови та географії сприятиме формуванню предметних та ключових компетентностей здобувачів освіти. Тема уроку: Особливості розвитку сюжету і композиції в романі М.Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби. Использование сложных предложений в художественных текстах. Кавказ як географічне явище.

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Інтегрований урок

із зарубіжної літератури, російської мови та географії

Тема: Особливості розвитку сюжету і композиції в романі М.Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби.

Использование сложных предложений в художественных текстах.

Кавказ як географічне явище.

Мета: створити сприятливу атмосферу уроку та сприяти формуванню компетентностей: предметних (знання про особливості розвитку сюжету й композиції в романі М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу»; уміння характеризувати роман як вершину творчості письменника; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення та критичне мислення; навички ідейно-художнього аналізу прозових творів; прагнення сповідувати загальнолюдські цінності); ключових (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; критичне мислення; комунікативна: навички спілкування в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів інших; інформаційна: вміння визначати головне та роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: естетичний смак, читацькі інтереси, світогляд.)

Удосконалювати навички аналізу складного речення; формувати вміння використовувати складне речення для опису пейзажу на прикладі зразків художнього твору.

Формувати уявлення учнів про Кавказ як історичний, культурний та політичний регіон.

Тип уроку: урок формування компетентностей.

Основні терміни й поняття: морально-психологічний роман, сюжет, композиція, художні образи, складне речення, головна та підрядна частина, рельєф, корисні копалини, гори.

Міжпредметні зв'язки: зарубіжна література, російська мова, географія, історія.

Обладнання: підручник; портрет письменника, роздавальний матеріал за темою уроку; медіазасоби, текст твору.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Метод «Подумайте –Об'єднайтесь у пари –Обговоріть»

1.Назвіть провідні мотиви лірики М. Лермонтова. Визначте, які з них є характерними для європейських поетів-романтиків.

2.Назвіть образи-символи у віршах М. Лермонтова та розкрийте їхнє значення.

Прийом «Цілевизначення».

3.Вісімнадцятирічним юнаком Михайло Лермонтов пише вірш «Вітрило».

Вивчення російської мови дозволяє нам познайомитись із твором в оригіналі (учні прослуховують аудіо запис твору «Парус» та мають перед собою роздавальний матеріал із текстом).


Прийом «Чую. Бачу. Відчуваю»: назвіть образи-символи.

(учні аналізують образи твору та роблять висновок, що образ вітрила – це образ автора, його самотності, пошуку себе, відчаю, і - як наслідок- ризику та непередбачуваних вчинків).

Висловіть свої припущення щодо звꞌязку між ліричним образом твору «Вітрило» та темою сьогоднішнього уроку.

Очікувані відповіді: (ми розглядатимемо образ самотнього героя, мабуть, із нелегким характером, складною долею).

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Часто доводиться від вас чути: для чого ми все це вчимо?

Із біографічних даних про М. Лермонтова ви дізнались, що він вивчав такі ж навчальні предмети, як і ви: історію, географію, математику, словесні науки. А участь у військовій кампанії на Кавказі познайомила із побутом, звичаями жителів цієї країни та лінією укріплень кавказької армії берегами р. Терека та Кубані. Уміння застосувати отримані знання та використати життєвий досвід дало чудовий результат: твори Михайла Юрійовича стали класикою російської літератури, а роман «Герой нашого часу» - вершиною творчості Лермонтова. Сподіваємося, що нетрадиційна форма нашого уроку допоможе вам зрозуміти: знання, які ви отримуєте щоденно, – це кроки до успіху, до ваших життєвих вершин, а можливість заглибитись у творчу майстерню письменника дозволить закріпити та поглибити ваші знання про складне речення, удосконалить уміння його використання.

V. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Перший блок. Учитель російської мови

Пропоную вам прийом «Обери позицію». Опрацювавши матеріал, підтвердіть чи спростуйте думку:

Сучасник Лермонтова, майже його одноліток, О. І. Герцен називав своє та описане в романі покоління «отруєним з дитинства».

Работа с текстом «ПРЕДИСЛОВИЕ» (виводимо на екран, індивідуальні картки з текстом - на партах)

Очікувані результати: учні висловлюють свою думку, цитуючи уривки прологу (читателям дела нет до нравственной цели; не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения; просто дурно воспитана; это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии; довольно людей кормили сластями: у них от этого испортился желудок).

2. Аналіз використаних речень у пролозі.

Какие виды предложений преобладают в тексте предисловия? Почему? (сложные предложения; сложные предложения позволяют писателю более точно и с передачей многих нюансов выразить свою мысль или размышления главного героя, его переживания и искания).

Учитель: подводя итоги этого этапа работы, можем сделать вывод, что М. Лермонтов выбирает для своего произведения преимущественно сложные предложения.

Другий блок. Учитель зарубіжної літератури.

Отже ви пересвідчились уже з першої сторінки твору, що духовна атмосфера доби сучасників М.Ю. Лермонтова не сприяла творчому розвитку молодого покоління, його самореалізації та духовному розквіту. Що ж було цьому причиною?1. Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

1- й учень. Молодість М. Лермонтова припала на досить сумні часи історії російської імперії. 14 грудня 1825 року на Сенатській площі в Петербурзі відбулося повстання декабристів, яке закінчилося поразкою. Організаторів повстання було повішено, учасників відправлено на двадцятип'ятирічне ув'язнення до Сибіру. Покоління Лермонтова, на відміну від покоління Пушкіна, зростало в атмосфері утисків. Полководці потрібні були для придушення народу, судді — для звершення несправедливого суду, поети — для уславлення царя. Загострювалась атмосфера страху, підозри, безнадії. У юності поета не було світла і віри.

Лермонтов починав розуміти, що людина, яка не має можливості діяти, не може бути щасливою. Згодом він напише твір, у якому пояснить психологію свого покоління і покаже ту безвихідь, на яку приречені його однолітки. Це буде роман «Герой нашого часу»

2 – й учень. 1838 року 24-річний Лермонтов розпочав роботу над романом «Герой нашого часу», спираючись на свої кавказькі враження. У березні 1839 р. у «Вітчизняних записках» вийшла друком перша частина твору — повість «Бела». Там же в листопаді 1839-го з'явилась повість «Фаталіст», а на початку 1840-го — «Тамань». Журнальний анонс завершувався обіцянкою: «Це буде новий, прекрасний подарунок російській літературі». 1840-го роман було видано окремою книжкою, у якій вперше з'явилися частини «Княжна Мері» й «Максим Максимович».

Бліц-опитування за повідомленням

1. Назвіть жанр та назву твору.

2. Про кого йтиметься мова в романі Лермонтова «Герой нашого часу»?

3. У якому році розпочалась робота над твором?

4. Орієнтуючись на назви частин твору, спробуйте передбачити головного героя.

5. Пригадайте, які романи ви уже вивчали. У якій послідовності відбуваються у них події? Назвіть види цих романів.

6. Прослухайте повідомлення. Чи справдились ваші передбачення щодо головного героя? Які відмінності в порівнянні з раніше вивченими романами ви помітили?

Учитель. Роман М. Лермонтова «Герой нашого часу» містить 5 повістей, кожна з яких має завершену структуру, але є важливою ланкою для різнобічного розкриття теми, ідеї, образу головного героя, його характеру. Саме психологічна складність центрального образу визначила композиційну будову твору: Лермонтов поступово знайомить читача зі своїм героєм, дедалі глибше розкриваючи перед нами душу Печоріна, зацікавлюючи читача. Крім сюжету, композиція містить інші складові. Важливим моментом у розкритті композиції роману є те, хто саме розповідає про події й героїв. Зміна оповідача дозволяє Лермонтову глибоко та всебічно розкрити внутрішній світ героя. «Герой нашого часу» об'єднаний головною дійовою особою — Григорієм Олександровичем Печоріним. Лермонтов розташовував складові повісті роману не в хронологічній послідовності, а так, щоб, поступово збільшуючи напруженість сюжету, зацікавити читача долею головного героя. Складний і суперечливий характер Печоріна розкривається у взаєминах з іншими персонажами.

Очікувані відповіді: (головна дійова особа – Печорін; відмінна композиційна будова; порушення хронологічної послідовності подій; зміна оповідача).

Учитель: отже ми пересвідчились, що історична та духовна атмосфера доби, яка описується у творі, істотно вплинули на розвиток сюжету та будову композиції роману.

2. Особливості композиції та сюжету роману.

У М. Ю. Лермонтова

Хронологічна послідовність

Частина І 1.«Бела»

1. На шляху з Петербурга на Кавказ Печорін зупиняється в Тамані: «Тамань»

2. «Максим Максимович»

2. Після військової експедиції їде на води, зупиняється у Пятигорську, Кисловодську, дуель з Грушницьким: «Княжна Мері»

3. Передмова до журналу Печоріна

3. За дуель Печоріна висилають у фортецю: «Бела»

4. «Тамань»

4. Печорін на два тижні їде до станиці, де зустрічає Вулича: «Фаталіст»

Частина ІІ

5. «Княжна Мері»

5. Через 5 років Печорін полишає військову службу, вирушає до Персії, у Владикавказі зустрічає Максима Максимовича й автора нотаток:«Максим Максимович»

6. «Фаталіст»

6. Дорогою з Персії Печорін помирає: передмова до журналу ПечорінаПрийом «Передбачення». Проаналізуйте таблицю та подумайте, чи вплинуть такі особливості композиції та сюжету роману на його різновид?

Очікувані відповіді:(Так, адже раніше ми вивчали романи, у яких події відбуваються у хронологічній послідовності).

Учитель. Ваші передбачення справдились: роман «Герой нашого часу» - морально – психологічний. Романи поділяються на сімейно-побутові, історичні, фантастичні, пригодницькі тощо. Цей поділ умовний, тому що сімейно-побутовий роман може виявитись і соціально-політичним, пригодницький роман може бути побудований на історичній основі. Психологічний роман часто містить філософську проблематику. Саме це ми бачимо в романі «Герой нашого часу».

Морально-психологічний роман — різновид епічного твору, виникнення якого пов'язане із зосередженням уваги письменників на важливих моральних проблемах і внутрішньому світі людини, з використанням різних засобів і прийомів психологічного аналізу («діалектика душі» героїв), зображенням ставлення дійових осіб до світу зовнішнього, взаємодії з ним тощо. яскравим прикладом такого твору є роман М. Лермонтова «Герой нашого часу».

Людина і доля, мета і сенс життя людини, аналіз, «діалектика душі» людини — усе це перебуває в центрі уваги авторів психологічних романів, які були особливо поширеними в ХІХ ст. В умовах російського життя періоду створення «Героя нашого часу» усвідомлення особистістю своєї людської гідності, свого права на самопізнання і самовираження набувало значення не лише літературного, а й політичного. Тому психологічний аналіз автора і самоаналіз Печоріна — необхідна форма самопізнання розвиненої особистості. Герой роману зізнається: «Я зважую, розбираю свої власні бажання та вчинки із суворою цікавістю, але без палкості... У мені дві людини: одна живе в повному сенсі цього слова, інша думає й судить її.»

Посилена увага до психологічного розкриття внутрішнього світу людини дозволила Лермонтову по-новому поставити питання про моральну відповідальність особистості за свої вчинки, за вибір життєвого шляху, за свою долю і за долю тих людей, які зустрілись на життєвому шляху. Це проблеми не лише психологічні, а й морально-філософські.Третій блок. Учитель географії.

Події твору відбуваються на Кавказі. Давайте здійснимо віртуальну географічну розвідку цього регіону.

(на екран виводиться презентація; учитель дає коротку характеристику Кавказу як історичного, культурного та політичного регіону, зупиняючись на географічних обꞌєктах, що описані у творі: р. Арагва, Чортова долина, Койшаурська долина, гора Машук, Гуд –гора, Хрестова дорога тощо).

Які враження викликають у вас пейзажі Кавказу? Як ви гадаєте, які риси характеру мають переважати у жителів цієї місцевості?)

(учні пропонують варіанти відповідей).

Четвертий блок. Учитель російської мови

Роль складних речень в описах природиЧому події роману відбуваються саме на Кавказі? (щоб показати складність характеру героя)

У ставленні людини до природи проявляється справжня, глибинна сутність людини. У романі «Герой нашого часу» можна виділити наступні функції пейзажу: створення загального тла зображуваних подій, засіб відтворення внутрішнього світу персонажів та засіб вираження непрямої авторської оцінки.

Саме складні речення допомагають пейзажу виконати ці функції. Давайте у цьому переконаємось (частина І, «Бела»)

Учитель.Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я

въехал в Койшаурскую долину. Славное

место эта долина! Со всех сторон горы неприступные,

красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и

увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные

промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а

внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно-

вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется

серебряной нитью и сверкает, как змея своею чешуею.


Яку функцію пейзажу допомагають виконати ці складні речення? (створення загального тла зображуваних подій: передчуття чогось складного і напруженого )

Назвіть ключові слова (солнце начинало прятаться, горы неприступне, бахрома снегов, полного мглою ущелья, как змея)

Знайдіть у тексті інші складні речення, що допомагають створити тло зображуваних подій та проаналізуйте, якого характеру вони(події) будуть.

(Учні працюють з текстом).

Кругом было тихо, тактихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье, за ним и впереди

нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые

слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще

сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе

начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они

гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги

торчали голые, черные камни; кой-где из-под снега

выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не

шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна

природы фырканье усталой почтовой тройки.

Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда по морщинам соседних

скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня.

Учитель. Запишіть у зошит та складіть схеми наступних речень, усно зробіть їх синтаксичний розбір.

Кой-где из- под снега выглядывали кустарники, но не один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и нервное побрякивание русского колокольчика.

[ ], но [ ], и [ ].

Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем.

[ ],(как);[ ].VІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ МАТЕРІАЛУ

1. Евристична бесіда

У який час жив і писав Лермонтов, як це позначилось на його творчості?

Стисло розкажіть історію створення роману.

Чому Лермонтов звернувся до жанру філософсько-психологічного, морально-психологічного роману?

Якими є особливості композиції твору, як вони сприяють кращому розкриттю задуму роману, його ідей? Чому автор не дотримується в розповіді хронологічної послідовності?

Які вивчені вами типи речень дозволяють пейзажу виконати свої основні функції? Чого ви навчились у автора? Що хотіли б перейняти у нього?


VIІ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом «Американський тест»

Вставте пропущені слова у висловлювання літературного критика про роман Лермонтова «Герой нашого часу»: «Ось книга, якій ... ніколи не стертися, тому що від самого народження її було ... живою водою поезії».

Слова для довідки: а) позначиться; витіснена; б) хочеться; запозичена; в) судилося; скроплено; г) годиться; прикладом.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для усіх: знати зміст частин «Бела», «Максим Максимович» роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу», уміти переказувати, коментувати; виписати складні речення, які розкривають характер головного героя.

Творче: опишіть свої враження від уроку, використовуючи складні речення різних типів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.