• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • НУШ
  • Конспект уроку інтегрованого курсу «Громадянська освіта» у 10 класі з теми "Багатокультурність і її прояв в українському суспільстві"

Конспект уроку інтегрованого курсу «Громадянська освіта» у 10 класі з теми "Багатокультурність і її прояв в українському суспільстві"

Опис документу:
Конспект уроку інтегрованого курсу «Громадянська освіта» у 10 класі з теми Багатокультурність і її прояв в українському суспільстві Мета: ознайомити учнів з поняттям багатокультурності та її проявами у Україні, виховувати повагу до людей іншої національності, формувати знання про культури, які складають основу українського соціуму

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Конспект уроку

інтегрованого курсу «Громадянська освіта»

у 10 класі

Підготувала

вчитель громадянської освіти

Панасюк Г.В.

Тема: Багатокультурність і її прояв в українському суспільстві

Мета: ознайомити учнів з поняттям багатокультурності та її проявами у Україні, виховувати повагу до людей іншої національності, формувати знання про культури, які складають основу українського соціуму

Перебіг уроку

І.Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

  1. Що таке соціум?

  2. Назвіть ознаки соціуму.

  3. До яких спільнот може відноситься десятикласник?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

У багатьох людей слово «багатокультурність» асоціюється з мігрантами та біженцями. Як ви думаєте, чи так є насправді?

Дізнайтесь якими мовами написано слово «дякую» на ілюстрації. Що вам відомо про ці культури? (російська, французька, англійська, польська, німецька, іспанська…)

ІV. Вивчення нового матеріалу

Більшість країн не є культурно однорідними, і там проживають представники різних національностей, які мають свою культуру, релігію, звичаї й традиції. Наприклад Норвегія – її суспільство складається з багатьох різних народностей. Норвезька культура піддається різним зовнішнім впливам: тут полюбляють як норвезькі рибні страви так і спагеті, тако чи кебаб. Норвезьке суспільство розвивається тому, що всі його члени залучені до спільної громадської активності.

БАГАТОКУЛЬТУ́РНІСТЬ – один із напрямів державної політики щодо забезпечення прав різних категорій осіб і спільнот на культурну ідентифікацію, відмінність від інших етногруп. 

А як розвивається багатокультурне громадянське суспільство в Україні?

Націонáльні менш́ини в Україні  національною меншиною вважається фізичний масив (група) людей некорінного етнічного статусу, які живуть в сучасному для себе етносередовищі.

«

Верховна Рада України виходячи із життєвих інтересів української нації та всіх національностей в справі розбудови незалежної демократичної держави, визнаючи нерозривність прав людини і прав національностей, прагнучи реалізувати Декларацію прав національностей України (1771-12), дотримуючись міжнародних зобов'язань щодо національних меншин, приймає цей Закон з метою гарантування національним меншинам права на вільний розвиток.

»

«

...беручи до уваги, що на території України проживають громадяни понад 100 національностей, які разом з українцями становлять п'ятдесятидвохмільйонний народ України, приймає цю Декларацію прав національностей України: ...

»

Цими словами починається ЗАКОН УКРАЇНИ Про національні меншини в Україні від 26.06.1992 та має на своєму початку ДЕКЛАРАЦІЯ прав національностей України. Ці нормативно-правові акти «прагнучи утвердження в незалежній, демократичній Україні священних принципів свободи, гуманізму, соціальної справедливості, рівноправності всіх етнічних груп народу України» гарантують всім народам, національним групам, громадянам, які проживають на її території, рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права.

 На теренах України їх є понад 100. Найчисельнішими з них є росіяни, білоруси, євреї, молдавани, болгари, поляки, угорці, румуни, греки, кримські татари та ін.

Росіян в Україні проживає понад 11,3 млн. осіб, або 22,1% від усього населення.

На теренах України є і три корінні національні меншини,тобто ті народи, що проживають на своїй етнічній території. Найбільші серед них кримські татари, що проживають у Криму й повертаються зараз на свою батьківщину після депортації в 1944 році. Корінними національними меншинами є також караїми у Криму та гагаузив Одеській області.
У процесі становлення незалежної Української держави, демократизації всіх сфер життя в країні виникають національні культурні товариства, створюються умови для духовного розвитку представників національних меншин.

Робота у групах

Клас ділиться на групи і опрацюйте матеріал про різні національні меншини які проживають на території України та презентуйте свою роботу класу.

Білоруси  — друга за кількістю громадян меншина в Україні. Її чисельність постійно зростає. В 2001 р. їх кількість становила понад 275.8 тис., близько 80 % з них проживало в міських поселеннях. Білоруси з давніх-давен селилися в Україні, спочатку — в її північних районах, а в XVIII—XIX ст.  — на сході та півдні. Багато з них тепер проживає на сході та на півдні України (Донецька, Луганська, Харківська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська області та АР Крим). Тут відсоток білорусів від їх загальної кількості в країні коливається від 16.1 % (Донецька обл.) до 2.9 % (Херсонська обл.). Майже 70 % білорусів проживає у сільській місцевості Рівненської області.

Євреї

Значне місце серед національних меншин в Україні посідають євреї. Їх чисельність постійно скорочується: якщо в 1926 р. в Україні проживало 2.7 млн громадян єврейської національності, то 1989 р.  — 486.3 тис. осіб, то в 2001 р.  — 103.6 тис. осіб. Зменшення кількості громадян цієї національності пов'язано із масовим знищенням їх окупаційною німецькою владою в роки Другої світової війни та їх еміграцією до Ізраїлю й в інші країни.

Сучасне розселення євреїв в Україні характеризують матеріали Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Зараз 99.2 % усіх євреїв проживає у міських поселеннях України і тільки 0.8 % — у сільській місцевості. Найбільша кількість євреїв проживала в м. Києві (17.2 % від їх загальної кількості), Одеській (12.8 %), Дніпропетровській (13.2 %), Харківській (11.1 %), Донецькій (8.4 %), Вінницькій (2.8 %), Житомирській (2.5 %), Чернівецькій (1.3 %) областях, АР Крим (4.3 %). Значно менша їх кількість проживає в Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій, Луганській, Херсонській, Київській, Полтавській та Черкаській областях. Зараз в Україні працює товариство єврейської культури, відновлюються єврейські національні школи, синагоги, видаються газети мовою ідиш..

Поляки  — одна з найдавніших національних меншин України. Вони селилися на українських землях ще з княжих часів. Друга хвиля припливу поляків в Україну почалася після розпаду Галицько-Волинської державита окупації Польщею Галичини,

Особливістю сучасного розселення поляків в Україні є те, що найбільше їх проживає в областях давньої осілості  — на Волині, Поділлі, в Галичині, зокрема в Житомирській, Хмельницькій, Львівській областях і в м. Києві (65.5 % від загальної кількості по Україні), а також у Вінницькій, Тернопільській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях та АР Крим. На сучасному етапі переважна більшість їх проживає в міських поселеннях.

В Україні працює Польське культурно-освітнє товариство, Польські школи у Львові, факультативи для вивчення польської мови у Вінниці, Житомирі, Києві. У Львові виходить «Gazeta Lwowska».

Кримські татари  — давні жителі Криму, корінна національна меншина України. Вони з'явились у ХІІІ ст. на території Кримувнаслідок набігів монголів, з XV століття вони утворили Кримське ханство, яке спочатку було васалом Османської імперії, а з XVIII століття увійшло до складу Російської імперії. Багато кримських татар у XVII—XIX ст. емігрувало до Османської імперії, Болгарії,Королівства Румунія від переслідувань царського уряду. А в 1944 р. згідно з рішенням Державного комітету оборони тодішнього Союзу РСР кримські татари були депортовані з півострова за межі України. Приводом для депортації стало звинувачення кримських татар у колабораціонізмі з гітлерівцями. Було переселено 44 тис. сімей (близько 191 тис. осіб). На їх місце масово завезено росіян з Росії. Кримські татари в умовах незалежної України почали повертатись на свою історичну батьківщину, уряд України виділив значні кошти на їх переселення, будівництво житла тощо.

За переписом 1989 р. в Україні проживало 46.8 тис. кримських татар, а 2001 р.  — 248.2 тис. осіб. На території АР Крим їх проживало (98.0 %), значно менше в Запорізькій та Херсонській областях. Особливістю сучасного розселення кримських татар на території АР Крим є те, що понад 75 % з них проживає у сільській місцевості. В межах Запорізької та Херсонської областей ця частка становить понад 70 %.

Практично всі кримські татари-репатріанти поселилися у Криму на своїй історичній батьківщині. Причому зростання чисельності кримських татар в Україні супроводжується збільшенням чисельності інших тюркомовних народів.

Німці

Поселення німців в Україні має свою історію. Так, перші сільські німецькі поселення з'явились на початку XVIII ст. на Закарпатті(поблизу Мукачевого та Сваляви), а згодом вГаличині, Буковині, на півдні Волині. На західноукраїнські землі німці прибували в міста, створювали свої колонії в сільській місцевості.

В другій половині XVIII ст. німці при сприянні царського уряду селилися в Степовій Україні, зокрема в Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях, Криму.

В післявоєнні роки та в час війни значна частина німців з Східної України була депортована в східні райони колишнього Союзу РСР. З центральної та західної частини німці переїхали в 1943 р. до Німеччини (до 350 тис. осіб).

Депортовані на схід німці частково повертаються в Україну після здобуття нею незалежності. Але внаслідок невиконання програми переселення, багато німців, що повернулися, виїхали до Німеччини. Зараз в Україні налічується 33.3 тис. німців.

Зараз німці проживають у 18-ти областях та АР Крим. Найбільша їх частка зосереджена на території Дніпропетровської (16.9 %), Донецької (16.7 %), Одеської (9.4 %), Закарпатської (9.2 %), Запорізької (6.2 %), Луганської (5.2 %) областей, АР Крим (6.2 %). Значно менша кількість німців проживає в межах Харківської, Херсонської, Миколаївської, Житомирської областей, в м. Києві. Понад 50 % німців України проживають в Причорномор'ї та Приазов'ї.

Румуни і Молдовани

В Україні проживає 258.6 тис. молдован. Чимало їх осіло тут у XVI—XVII ст., коли молдовські кріпаки, рятуючись від османського гноблення, цілими сім'ями переселялись в Україну. За післявоєнний період їх чисельність в Україні постійно зростає. За даними перепису населення 2001 року, понад 70 % їх проживало на території Одеської та Чернівецької областей, значно менше — в Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській областях та в АР Крим. Понад 6 % молдован проживало в Херсонській, Харківській, Запорізькій та Вінницькій областях та в м. Києві. Особливістю сучасного розселення молдован в Україні є те, що в переважній більшості представники названої національної меншини проживають у сільській місцевості, найбільше в Одеській та Чернівецькій, значна кількість — у селах Кіровоградської, Харківської, Миколаївської, Полтавської, Херсонської, Черкаської областей. Тільки в таких індустріальних областях, як Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька та АР Крим, більшість молдован проживає в міських поселеннях.

Болгари

Болгари (204.6 тис. осіб) проживають в Україні в переважній більшості (87.1 %) компактно на території Одеської і Запорізької областей. В незначній кількості вони є і в Донецькій, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській областях. Болгарські колонії з'явились на півдні України в другій половині XVIII ст. під час боснійсько-турецької війни. Болгари в Україні — переважно сільські жителі. Як і інші національні меншини, вони користуються всіма правами, гарантованими їм Конституцією України. Болгарською мовою видаються газети, ведеться радіомовлення, підготовка вчителів тощо.

Угорці

Угорці (понад 156.6 тис. осіб) проживають переважно на території двох областей України  — Закарпатської (96.7 %) і Дніпропетровської (0.5 %), в основному в сільській місцевості. Племена угрів з'явились на території України під час переселення їх у Придунайську низинув ІХ столітті. Теперішні райони Закарпатської області угорські королі і феодали захопили пізніше, витіснивши слов'янське населення ближче до гір. Особливо велика хвиля угорської колонізації Закарпаття відбулася після спустошливих монгольських набігів у ХІІІ ст., а пізніше  — в результаті захоплення Угорщини Османською імперією.

В місцях компактного проживання угорців діють дитячі заклади, школи з угорською мовою викладання, видаються газети, ведуться теле- і радіопередачі угорською мовою, розвивається художня самодіяльність.

Презентація роботи в групах

V. Закріплення вивченого матеріалу

Проведіть дослідження полікультурного характеру місцевості у якій ви проживаєте. З’ясуйте, які етноси, культури, соціальні групи чи релігійні конфесії наявні на території вашого населеного пункту.

Назвіть нації і народи, що живуть в Україні. Які з них найчисельніші?
VІ. РЕФЛЕКСІЯ

Учні по черзі висловлюються одним реченням

Сьогодні я дізнався …

Мене здивувало …

Було цікаво…

Я зрозумів …

VIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати ст.. 49-51 підручника. Дякую всім присутнім за увагу, учням за роботу. Молодці, ви гарно попрацювали.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
2
міс.
1
1
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!