Конспект уроку "Ескіз деталі"

Опис документу:
Тема уроку. Ескіз деталі. Мета уроку: навчити учнів правилам виконання та оформлення ескізу деталей. Розвивати образне та критичне мис¬лення, творчу уяву. Виховувати почуття відповідальності, праце¬любність, самостійність, уважність. Обладнання: готовальна, папір Тип уроку: урок з елементами бесіди

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Конспект уроку

Тема уроку. Ескіз деталі.

Мета уроку: навчити учнів правилам виконання та оформлення ескізу деталей. Розвивати образне та критичне мислення, творчу уяву. Виховувати почуття відповідальності, працелюбність, самостійність, уважність.

Обладнання: готовальна, папір

Тип уроку: урок з елементами бесіди

Хід уроку

І. Організаційна частина

• Перевірка присутніх.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Учитель проводить усне опитування учнів.

1. В яких одиницях вказують на кресленнях лінійні розміри? кутові розміри?

 1. Якою лінією проводять на кресленні виносні й розмірні лінії?

 2. Якою має бути відстань між контуром зображення і розмірною лінією?

 3. Як наносять розмірні числа по відношенню до горизонтальних, похилих і вертикальних розмірних ліній?

 4. Як наносять розміри кількох однакових елементів зображення?

У якій послідовності наносять розміри на кресленнях плоских предметів?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає завдання уроку.

V. Вивчення нового матеріалу

Уявіть собі, що для ремонту навчального приладу в майстерні необхідно виготовити нову деталь. Для цього потрібне креслення деталі, яка вийшла з ладу. Щоб прискорити процес її виготовлення, креслення в даному випадку можна виконати спрощено — від руки, без застосування креслярських інструментів, без масштабу, лише додержуючи на око пропорції між частинами зображуваної деталі. Виконані у такий спосіб креслення називають ескізами. Для порівняння на рисунку 48 показано ескіз (а) і креслення (б) одного і того ж предмета.


Незважаючи на допустимі спрощення, ескіз повинен давати уявлення про зображений на ньому предмет. Тому лінії на ескізі мають бути рівними і чіткими, всі написи і позначення — акуратними.

Ескізи виконують на папері в клітинку. Це полегшує й прискорює проведення ліній, виконання необхідних побудов. За допомогою клітинок легко додержувати пропорційності частин предмета. Дуги кіл на ескізах розмічають циркулем, а потім обводять від руки.

Щоб правильно виконати ескіз предмета, дотримуються такої послідовності:

 1. Ознайомлюються з предметом, вивчаючи його будову.

 2. Готують аркуш паперу — проводять рамку, розмічають і креслять основний напис.

 3. Визначають положення зображення на полі креслення. Для цього проводять осі симетрії і розмічають габаритний прямокутник.

 4. Послідовно розмічають і обводять контур зображення предмета. Побудову зображень на ескізах здійснюють так само, як і на кресленнях.

 5. Наносять виносні і розмірні лінії.

 6. Обмірюють предмет і наносять розмірні числа.

 7. Заповнюють основний напис, де зазначають назву предмета і матеріал, з якого його виготовлено. Масштаб в основному написі на ескізі не вказують.

Назву предмета в основному написі дають у називному відмінку, наприклад: «Пластина», «Вушко». Так само пишуть і назву матеріалу: «Жерсть», «Картон», «Гума» тощо.

Наприкінці перевіряють ескіз. При цьому необхідно впевнитись, що зображення побудоване правильно і дає повне уявлення про форму предмета і його окремих частин; зображення доповнено необхідними розмірами і умовними позначеннями.

Послідовність виконання ескізу предмета показано на рисунку 49 (див. с. 38).

Під час виконання ескізів предмети обмірюють різними вимірювальними інструментами. Лінійні величини вимірюють за допомогою лінійки (див. рис. 50, анас. 39). Кути вимірюють транспортиром (рис. 50, б). Діаметри круглих отворів можна вимірювати нутроміром (рис. 50, в). Числове значення діаметра отвору, вимірюваного нутроміром, визначають лінійкою (рис. 50, г).

Деякі розміри визначають опосередковано або за допомогою певних розрахунків, тому що виміряти їх безпосередньо неможливо. На рисунку 51, а показано частину предмета з двома циліндричними отворами.

Нехай потрібно визначити відстань А між їх центрами. Шукана відстань дорівнює відстані В між однойменними точками обох кіл — тобто А=В. Якщо відстань В виміряти складно, то вимірюють відстань Б. Тоді A=B+2(d/2 )=B+d. Коли діаметри отворів різні (див. рис. 51, б на с. 39), то A=E+(D+d)/'2. На рисунку 51, в показано розрахункову схему для визначення відстані від центра отвору до краю предмета: A=B+d/2.

VІ. Заключний етап заняття

1. Закріплення матеріалу

1. Яке призначення ескізу?

2. Чим ескіз відрізняється від креслення?

2. Підведення підсумків заняття.

3. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал з підручника:

Сидоренка В. «Креслення-11» §

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»