Конспект уроку " Дієприслівник як особлива форма дієслова"

Опис документу:
Конспект уроку " Дієприслівник як особлива форма дієслова " для учнів 7 класу , який містить різні типи завданнь інтерактивних методів . Це уро к вивчення нового матеріалу . Вміщує творчі завдання. Конспект стане вам у пригоді.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема:Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

(Мистецтво бути здоровим)

Мета: ознайомити учнів з дієприслівником; виробляти уміння й навички розпізнавати дієприслівники в реченнях; розвивати увагу, аналітичне мислення, зв'язне мовлення; виховувати компетентнісне ставлення до власного здоров'я.

Епіграф до уроку:

Найбільше багатство здоров'я

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

1. Лінгвістична бесіда-«п'ятихвилинка».

• Що називається дієсловом?

• Які є особливі форми дієслова?

• Яка частина мови називається дієприкметником?

• Заповніть таблицю:

Дієприкметник

стан вид число рід

Складіть речення з дієприкметником.

2. Вибірковий диктант.

Виписати дієприкметники. Один (на вибір) розібрати як частину мови.

Скрипливе скрипить, а здорове лежить. Болюще не пам'ятуще, минеться знов заманеться. Запущену хворобу трудно лікувати. Здорове дерево, та дуплувате. Скрипуче колесо довго їздить. (Нар. творчість).

II. Мотивація навчальної діяльності

. Сьогодні особливо гостро постає проблема виховання здорової молоді. Ми добре знаємо, що здоров'я — найбільша цінність, яку, на жаль, багато людей починають цінувати та берегти, вже втратив­ши значну частину цього скарбу. Мало народитися здоровим, треба вміти дбати про день прийдешній. І, попри всі складності нашого буття, кожен із нас повинен свідомо ставитися до власного здоров'я.

Тільки творча духовно багата і здорова особистість зможе розв'язати як щоденні виробничі, так і масштабні завдання, які забезпечать прогрес нації.

На сьогоднішньому уроці ми спробуємо відповісти на запитання «Що означає бути здоровим?»

Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

III. Пояснення нового матеріалу

1. Слово вчителя. Складання схеми.

Дієприслівник

Відповідає на питання

Що зробивши ?

Що роблячи?

Від дієслова

— перехідні

і неперехідні

— вид доконаний і недоконаний

— час минулий, теперішній

Від прислівника

— не змінюється

— в реченні

є обставиною

2. Виконання вправи

Переписати речення, дієприслів­ники підкреслити, визначити їх ознаки.

Прагнучи до самовдосконалення, не можна гребувати збереженням, підтриманням і зміцненням власного здоров'я. Кожен, виходячи зі своїх потреб та інтересів, може звернутися до спеціальної літератури, порадитися з лікарем тощо. Складаючи план активного зміцнення вашого здоров'я, вивчайте себе, перевіряйте, чи сприяє ваша життєва філософія вашій внутрішній рівновазі.

IV. Закріплення нового матеріалу

1. Вправа «Знайди частину мови».

З-поміж поданих форм дієслова виписати дієприслівники, визначити вид кожного.

Вилікувати, вилікований, вилікувано, виліковуючи; захищаючи, захищати, захищено, захищений, захищаючись; переконувати, переконуючи, переконано, переконаний, переконуючись.

2. Вправа «Хто швидше?»

Робота в групах

Завдання: дібрати до дієприслівників з попередньої вправи синоніми й антоніми. Скласти з ними усно речення.

3. Творчий диктант (за варіантами).

Скласти речення так, щоб одне із дієслів стало дієприслівником.

Зразок: захистити, вживати.

Вживаючи гарячу їжу 3—4 рази в день, козаки захищали себе від холоду.

I варіант: бажати, піклуватися; дбати, зупинитися;

II варіант: зміцнити, передбачити; жити, робити.

V. Систематизація та узагальнення вивченого

1. Творча робота.

Скласти зв'язне висловлювання на тему «Мистецтво бути здоровим», використовуючи дієприслівники.

2. Бесіда з використанням техно­логії «Мікрофон» та «Незакінчені речення».

На сьогоднішньому уроці я познайомився... .

Я дізнався нове про...

' Почута на уроці інформація дозволяє мені зробити висновок, що...

На сьогоднішньому уроці мені сподобалось...

VI. Домашнє завдання

І Вивчити теоретичний матеріал. Диференційоване завдання:

4-6 б. Виконати вправу 4, С. 135 (підкреслити дієприслівники) (за підручником Ющук І. П. Рідна мова.-К., 2002.)

7-9 б. Скласти 7 речень з дієпри­слівниками; в одного дієприслівни­ка визначити ознаки.

10-126. Дібрати уривок з поезії або прозового твору на тему «Здоров'я», де були б ужиті дієприслівники. Визначити ознаки дієприслівника.

VII. Підсумок уроку. Оцінювання

Тема:Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

Мета: ознайомити учнів із дієпри­слівниковим зворотом, виробити уміння й навички правильно роз­ставляти коми при дієприслівнико­вому звороті й одиничному дієпри­слівнику; розвивати увагу, логіч­не мислення, творчий підхід до справи; профілактика наркоманії, алкоголізму, паління; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я.

Епіграф до уроку:

Здоров'я маємо не дбаємо,

а загубивши плачемо.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Пакет усних запитань (із використанням прийому «Мікрофон»).

• Яка частина мови називається дієприслівником?

• Від яких частин мови походить дієприслівник?

• Які ознаки має дієприслівник?

• Назвіть спільне та відмінне між дієприкметником і дієприслівни­ком.

3. Індивідуальна робота для 3 учнів (біля дошки).

Зробити синтаксичний розбір ре­чення. Спробувати пояснити роз­ділові знаки.

а) Вживаючи наркотичні речовини, людина не може природно регулюва­ти свою поведінку.

б) Кожна людина, палячи, скорочує своє життя на 8—9 років.

в) Вирішити проблему здоров'я по­винна сама людина, дотримуючись правил здорового способу життя.

II. Мотивація навчальної діяльності

Велика увага приділяється здоров'ю в усьому світі і в Україні зокрема. І це не випадково. Тому що тільки здорова людина може повною мірою реалізувати свої можливості.

Ми з вами маємо чудове право — право на життя і здоров'я. Але ми маємо й обов'язок — берегти своє життя і здоров'я.

У статті Конституції України ствер­джується: «Кожен має право на охорону здоров'я, медичне страхуван­ня». Від того, яке у нас здоров'я, залежить і наше майбутнє, і майбутнє нації в цілому.

Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

III. Пояснення нового матеріалу

1. Спостереження.

На прикладі речень, розібраних на дошці на початку уроку (див. Актуалізація. Індивідуальна робота), спробувати сформулювати правило, що є дієприслівниковим зворотом, як розставляються коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику. Звірити власні висновки із правилами у підручнику.

2. Пояснювальний диктант.

Підкреслити дієприслівникові звороти й одиничні дієприслівники.

Помітно знижуючи розумову і фі­зичну працездатність, гостроту зору, погіршуючи координацію рухів, алкоголь нерідко веде до травм, нещасних випадків. Людина, почи­наючи вживати алкоголь у зв'язку з якою-небудь подією, поступово втягується і потрапляє в залежність від спиртного. Випиваючи, підлітки стають побутовими п'яницями.

IV. Закріплення нового матеріалу

1. Гра «Конструктор».

і Увести дієприслівникові звороти І в речення.

'. Збільшуючи ризик, зміцнюючи імуні­тет, зупиняючи формування, намагаючись покинути, кидаючи звичку.

2, Диктант-переклад.

Никотин, убивая клетки мозга, Іотанавливает формирование новых. І клеток в гиппокампе — отвечающей за память части мозга.

Пиво приравняли к алкогольным.напиткам, введя на его употребление І и продажу те же ограничения.

| 4. Робота в парах.

Гра «Хто більше?»

Пригадати й записати приказки, загадки, у яких є дієприслівники.

VI. Домашнє завдання

VII. Підсумок уроку. Оцінювання

Тема:Вид і час дієприслівників.

Дієприслівники доконаного

й недоконаного виду, їх творення

Мета: ознайомити учнів зі способами творення дієприслівників; виробляти уміння та навички утворювати дієприслівники доконаного та недоконаного виду; розвивати зв'язне мовлення, увагу, логічне мислення; виховувати толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

ХІД УРОКУ

1. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Лінгвістичний диктант.

Що називається дієприслівниковим зворотом?

Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику.

Навести приклад речення з дієприслівниковим зворотом.

II. Мотивація навчальної діяльності

— Ми з вами живемо в складний час, ритм сучасного життя дуже стрімкий і цікавий, ще донедавна ваші однолітки не мали змоги фати в комп'ютерні ігри і навіть не чули, що таке віртуальне життя, не уявля­ли, що таке Інтернет.

Сьогодні сучасний світ відкриває перед нами великі можливості, ми поспішаєм^ жити, не замислюю­чись над тим, що іноді потрібно зупинитися, потурбуватися про себе, про своє життя, адже лише здорова людина може відчути себе повноцінною особистістю. Лише здорова людина приносить користь суспільству.

Але, на превеликий жаль, разом з прогресом планетою впевне­ною ходою крокує жахлива велика проблема, яка загрожує існуван­ню всього людства,— це чума XXI століття — СНІД.

Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

III. Пояснення нового матеріалу

1. Слово вчителя. Складання таблиці «Творення дієприслівників».

2. Творчий розподільний диктант

Від поданих дієслів утворити діє­прислівники, записати їх у дві колонки за видами. Пояснити їхнє творення. Усно скласти 2 речення.

Бути, сидіти, послати, носити, наливати, дивитись, загорнути, виконати, боротися, зрозуміти.

IV. Закріплення нового матеріалу

1. Коментований диктант.

Визначити вид дієприслівників. Зробити морфологічний розбір одного на вибір дієприслівника.

Знаючи міри профілактики СНІДу, користуючись спільним посудом; дотримуючись у повсякденному житті; зазнавши лиха; передаючись від однієї людини до іншої; звернувши увагу; зашкодивши здоров'ю; прискорюючи розповсюдження; усвідомивши небезпеку.

2. Кодований диктант.

Записувати не слова, а цифри: 1 — дієприслівники доконаного виду, 2 — недоконаного виду.

Турбуючись, залишивши, зважаючи, порадивши, оволодівши, пов'язуючи, розповсюджуючи, розповсюдивши, носячи, захоплюючись, запропону­вавши.

3. Гра «Третє зайве». Обгрунтувати свій вибір:

приголомшуючи, захворівши, ра­дячи;

виявивши, очікуючи, почавши;

пропонуючи, записуючи, сидячи;

оздоровлюючи, усвідомивши, зни­каючи.

4. Гра «Конструктор».

Виділену частину складного речен­ня замінити дієприслівниковим зворотом. У дієприслівнику ви­значити суфікс. Пояснити розділові знаки.

Якщо ви будете знати й дотримуватися певних правил, то не захворієте на СНІД. Не квапся розпочати «доросле» життя, якщо не знаєш елементарних правил безпечного статевого поводження. Виключи зі свого життя наркотики і вбережешся від СНІДу. Епідемія СНІДу набула сьогодні величезних масштабів і вражає в основному молодь.

V. Систематизація та узагальнення вивченого

1. Робота в групах.

Скласти повідомлення про творен­ня дієприслівників доконаного та недоконаного вид

2. Творча робота.

Робота в групах. Скласти пам'ятку, як уберегтися від зараження ВІЛ/ СНІД (використовуючи дієприслів­ники).

VI. Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал.

Диференційоване завдання:

4—6 б. У класній вправі «Конструк­тор» знайти в реченнях дієприслів­ники, визначити їх види і способи творення.

7-9 б. Скласти 7 речень з дієпри­слівниками (див. класну вправу «Третє зайве»), визначити їхній вид.

10—12 б. Дібрати з художньої літе­ратури уривок тексту на правило «Творення дієприслівників докона­ного і недоконаного виду».

VII. Підсумок уроку. Самооцінювання

Тема:НЕ з дієприслівниками

Мета: ознайомити учнів з правопи­сом не з дієприслівниками, вироб­ляти уміння й навички правильного написання не з дієприслівниками; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, зв'язне мовлення, умін­ня мислити творчо; виховувати бажання займатися спортом, вести здоровий спосіб життя.

Епіграф до уроку:

У здоровому тілі здоровий дух! Нар. творчість

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Творчий вибірковий диктант.

І варіант виписує дієприслівники недоконаного виду, II варіант — доконаного.

Працюючи, стрибаючи, сказавши, організовуючи, скликавши, зібравши, дихаючи, бігаючи, перестрибнувши, виконуючи.

3. Індивідуальне завдання (поки перевіряється домашнє завдання) для 2-3 учнів.

Гра «Піраміда».

Побудувати піраміду з дієприслів­ників, пов'язаних зі спортом.

Кожна сходинка — слово, яке на літеру більше за попереднє.

II. Мотивація навчальної діяльності

Головне завдання —

всім здоровим бути! Мусиш сам подбати — і не вередуй! Тож про фізкультуру як же нам забути? Дух, і волю, й тіло вправами гартуй. І зарядку треба нам щодня робити, Й бігати, стрибати — всім потрібен рух! А без цього, діти, в світі не прожити — Лиш в здоровім тілі є здоровий дух! Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

III. Пояснення нового матеріалу

1. Спостереження.

Пригадайте, як пишеться не з діє­словами. Наведіть приклади.

Спробуйте пояснити правопис не в обох стовпчиках:

не читаючи нехтуючи

не зробивши неволячи

не довіряючи

Порівняйте свої висновки із прави­лами в підручнику.

2. Пояснювальний диктант.

Тренер, не вагаючись, проінструк­тував їздових, як їм належить три­матись. Нехтуючи зауваженнями суддів, гімнастка зробила так, як вважала за потрібне. Боксер прийняв бій, недооцінюючи супротивника.

IV. Закріплення нового матеріалу

1. Коментований диктант.

Переписати фразеологізми, пояс­нити значення кожного з них.

Пояснити написання не з дієпри­слівниками, визначити вид дієпри­слівників. Увести 3 фразеологізми в речення.

Не зрушивши з місця, не добившись слова, не міркуючи багато, не знаючи втоми, не перевівши подиху, не знай­шовши місця, не згортаючи рук, не впавши лицем у болото.

2. Гра «Хто швидше і більше?»

Робота в групах

Пригадайте і запишіть прислів'я, де зустрічаються дієприслівники з не.

3. Кодований диктант.

Записувати не словами, а цифрами:

1 — дієприслівники, які пишуться з не разом, 2 — які пишуться окремо.

Не експериментуючи, ненавидячи, не йдучи, не роблячи, нездужаючи, не зупиняючись, невгаваючи, не ховаю­чись, не збираючись.

4. Творчий диктант.

Від поданихдієслів утворити дієпри­слівники. Скласти 3—4 речення і записати, пояснити розділові знаки.

Недочувати, не бажати, не рушати, не гаятись, не дбати, не залишитись, незчутись, не шкодувати, не виводи­ти, не оздоровити.

V. Систематизація

та узагальнення вивченого

1. Бліц-опитування по групах «Ти — мені, я — тобі».

Учні, об'єднані у групи, ставлять питання одне одному за всією темою.

2. Творча робота.

Робота в групах

Кожна група обирає 1 вид спорту і складає на цю тему словосполу­чення з дієприслівниками.

VI. Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал.

Диференційоване завдання:

4—6 б. Скласти 5 речень із дієпри­слівниками й один розібрати як частину мови.

7-9 б. Дібрати 10 дієприслівників, щоби писалися разом з не; скласти

2 речення з ними.

Брейн-ринг за темою «Дієприслів­ник»

ТЕМА. Узагальнення та систематизація знань з теми «Дієприслівник»

Мета: повторити й узагальнити матеріал про дієприслівник як особливу форму дієслова; вдосконалити й закріпити уміння практично застосовувати набуті знання; розвивати аналітичне мислення, зв'язне мовлення, творчі здібності, уміння працювати в групах; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я і життя.

Обладнання: таблиці «Частини мови», «Дієприслівник», епіграфи.

Порушуючи правила дорожнього руху, ви ризикуєте своїм життям.

Правила дорожнього руху закон вулиць та доріг.

ХІД УРОКУ

І. Пояснення теми, мети уроку, його типу і завдання учням

Для довідки (зі словника іншо­мовних слів): брейншторм — метод висування творчих ідей у процесі розв'язування наукової чи технічної проблеми.

2. Розминка.

Відправний пункт «Перевірте свої знання».

[команда. Чому серед частин мови, наявних у рідній мові, дієприслів­ник — проміжна форма?

II команда. Що спільного й відмін­ного між словами переходячи, пере­ходити, переходили! Розкажіть про взаємозв'язок між видами особових дієслів і дієприслівником.

/// команда. Яка різниця між діє­прикметником і дієприслівником?

3. Подорож у країну «Мовна плута­нина».

Капітани вибирають для своєї команди завдання на столі, потім готуються, користуючись таблиця­ми-підказками. Завдання — роз­пізнати частину мови, скласти речення із словосполученнями (усно).

Завдання 1

а) Блимаєш очима; блимаючи фарами; блимаючі зірки.

б) Порушуючи правила; порушувати закон; неповнолітній порушник.

в) Молоді грг вці; грати на дорозі; граючи у футбол.

Завдання 2

а) Знати права; обізнані водії; знаючи обов'язки.

б) Встановлені плакати; встановлювати знаки; встановлюючи кількість.

в) Вести машину; ведучи мову; ведучі заходу.

Завдання З

а) їхати в автобусі;

б) Чекати автобуса; очікувані наслідки; чекаючи під дощем.

в) Виконуючи прохання;

виконувати разом;

виконуючий обов'язки дирек­тора.

4. Зупинка «Я — редактор».

Відредагувати речення письмово. Обгрунтувати свій вибір.

/ команда. Сидячи в автобусі, мені стало млосно і дуже заболіла го­лова.

// команда. Постовий міліціонер зупинив перебігаючого на червоне світло.

/// команда. Переходивши вулицю, подивись спочатку ліворуч, чи не рухається транспорт.

5. «Перевіряємо маршрут». Мовна гра «Плюс — мінус».

Записати по пам'яті 8 дієприслів­ників, які пишуться з часткою не разом, 8 — які пишуться окремо.

6. Станція «ДАІ».

1. Утворити від дієслів дієприслів­ник, переробити речення.

Капітани обирають завдання на столі у вчителя.

Завдання 1

Вантажівка знизила швидкість і по­чала обходити тролейбус. Дівчинка вискочила з тролейбуса, оббігла його спереду і кинулася через дорогу.

Завдання 2

Пішохід порушив Правила дорож­нього руху і спричинив дорожньому транспорту пригоду.

Придивись до того, як рухається по місту транспорт, і ти помітиш, що в цій метушні є певний порядок.

Завдання З

Інспектори ДАІ стоять на постах, стежать за рухом на дорогах транс­портних засобів і пішоходів.

Коли ви порушуєте правила дорож­нього руху, ви ризикуєте своїм життям.

2. Гра «Піраміда».

Кожна команда повинна побудува­ти піраміду зі слів (дієприслівників), пов'язаних із правилами дорожньо­го руху, за визначений час. Кожна сходинка — слово, яке на літеру більше за попереднє.

Наприклад:

діючи

знаючи

роблячи

дрімаючи

виконуючи

переходячи

3. За опорними словами учні вдома склали зв'язні розповіді за темами:

І команда: «Я — пішохід»;

IIкоманда: «Я — пасажир»;

III команда: «Я — водій».

Опорні слова до теми «Я — пі­шохід»:

• переходити вулицю — переходя­чи вулицю;

• подивись вліво і вправо — поди­вившись вліво і вправо;

• дійти до середини —• дійшовши до середини;

• ступити на тротуар — ступивши на тротуар;

• розмовляти — розмовляючи.

Опорні слова до теми «Я — паса­жир»:

• дотримуватися черги — дотриму­ючись черги;

• розмовляти з товаришем — роз­мовляючи з товаришем;

• стояти біля сидіння — стоячи біля сидіння;

• поступатися місцем — поступа-ючись місцем;

• виходити — виходячи. Опорні слова до теми «Я — водій»:

• стежити за дорогою — стежачи за дорогою;

• сигналити клаксоном — сигна­лячи клаксоном;

• збільшувати швидкість — збіль­шуючи швидкість;

• отримати посвідчення — отри­мавши посвідчення;

• уникнути нещасних випадків — уникаючи нещасних випадків.

7. Конкурс капітанів «На шляху додому».

Кожен капітан презентує твір розповідь або твір-роздум на тем; «Твоє життя — у твоїх руках!», вико­ристовуючи виражальні можливост дієприслівників і дієприслівнико­вих зворотів.

III. Підсумок уроку

Бесіда з учнями:

1. Що було головним на уроці?

2. Що цікавого було на уроці?

3. Чого ви навчились?

Підсумок журі про результати змагання команд, оцінювання.

IV. Домашнє завдання (диференційоване)

4—6 б. — скласти або виписати з літератури 5-7 сполучень із дієпри­слівниками про безпеку життя.

7—9 б. — знайти й виписати 5-7 прислів'їв з дієприслівниками про здоров'я.

10—12 б. — написати твір-роздум «Правила дорожнього руху — закон вулиць та доріг», використовуючи виражальні можливості дієприслівників та дієприслівникових зворотів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!