Конспект уроку "Як розрізняють добро і зло" (Етика, 5 клас)

Опис документу:
Змістовний план-конспект уроку з етики у 5 класі. Авторська розробка Рижової Т.В. Базується на чинній навчальній програмі з етики для 5 класів з використанням підручника О. Данилевської, О. Пометун «Етика. 5 клас» і робочого зошита «Етика. 5 клас»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок 2

Тема.

Мета:

Як розрізняють добро і зло.

визначити, що таке добро і зло; пояснити, чому лю-
ди повинні вибирати між добром і злом, як співвідно-
сяться краса і доброта; аналізувати вчинки героїв лі-
тературних творів і життєві ситуації; розповісти про те,
якою має бути насправді добра людина; з'ясувати, що
таке доброчинність і добродійний.

Обладнання:

підручник «Етика. 5 клас», учнівський і робочий зошити,
аудіозапис пісні «Если добрьій ти» (муз. Б. Савельєва,
сл. М. Пляцковського), пам'ятка «Як бути добрим?»,
картки із сюжетними малюнками для роботи в групах.

Епіграф:

«Щоб робити добро, треба перш за все ним володіти»
(Аристотель).

Вислови:

«Щоб робити добро, треба перш за все ним володіти»
(Аристотель).

«Добро не лежить на дорозі, його випадково не підбе-
реш. Добру людина в людини вчиться» (Ч. Айтматов).
«Хто зробив добру справу, той мовчить — говорить хай
той, для кого воно було зроблено».

«Добра людина — не та, яка вміє робити добро, а та,
яка не вміє робити зла» (В. Ключевський).

«Доброта — мова, якою німі можуть говорити і яку глухі
можуть чути» (К. Боуві).

Ключові
поняття:

добро, доброзичливий, доброчинність, добродійний,
добросердий; меценат.

Тип уроку:

інтегрований.

Структура уроку

 1. Вступна частина

 1. Вітання.

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Представлення теми уроку й очікуваних навчальних резуль-
  татів.

 1. Основна частина

 1. Що називають добром, а що — злом?

 2. Співвідношення між добром і красою.

 3. Чому люди повинні вибирати між добром і злом?

 4. Що таке доброчинність, доброчесність?

 1. Завершальна частина. Висновки.

 2. Домашнє завдання.

 3. Доповнення до уроку

Хід уроку

і. вступна частина

 1. вітання.

Учитель. Здрастуйте, діти. Минулого уроку ми почали подорож
до світу етики. Сьогодні розпочинаємо тему, якій будуть присвячені по-
дальші сім уроків. Вона називається «Візьмімо гарні вчинки собі за пра-
вило».

А тему сьогоднішнього уроку записано на дошці, прочитайте її, будь
ласка: «Як розрізняють добро і зло».
(Діти записують тему уроку в уч-
нівський зошит.)

 1. актуалізація опорних знань.

Учитель. Перш ніж перейти до нової теми, ми перевіримо, що ви
запам'ятали з попереднього уроку.

Питання учням:

 • Дайте визначення понять «мораль», «етика», «етикет», «етикетка»,

«чеснота».

 • Назвіть «золоте» правило етики.

 • Поясніть, для чого потрібно вивчати етику?

 • Назвіть п'ять позитивних якостей, які характеризують святого Ми-
  колая.
  (Щирість, ДобросерДість, терпимість, чуйність, прагнення
  Допомогти й зробити Добро.)

Перевірка письмового завдання в робочому
зошиті з теми «Запрошуємо до світу етики»

1—2. Чи згоден ти з твердженнями?

Мораль — це правила поведінки у ставленні людей одне до одного.
(Відповідь: А. Так.)

Мораль — наука про те, що є добрим, а що погано у вчинках людей.
(Відповідь: Б. Ні.)

3—4. Доповни твердження.

Етика — наука ... (про мораль).

Норми та правила поведінки людей у стосунках одне з одним і в су-
спільстві називають ...
(мораллю).

5—6. Наведи приклади властивої тобі позитивної риси вдачі й риси,
якої тобі хотілося б позбутися.
(Індивідуальна відповідь учня.)

7—8. Поясни висловлення «удосконалити себе як людину». (ВіД-
повіДь: «Удосконалити себе як люДину» — це цілеспрямований розвиток
своїх Духовних здібностей, удосконалення свого способу життя, постійна
робота над собою, спрямована на викорінювання недоліків.)

9—10. Обґрунтуй або спростуй українську приказку: «Покращати
людина не покращає, а подобрішати, як схоче, подобрішає».
(ВіДповіДь:
Добрим або злим, вихованим або невихованим не нароДжуються, а ста-
ють. Тому люДина може в процесі самовДосконалення поліпшити свій ха-
рактер, стати Добрішою, милосерднішою, стриманішою. Потрібно лише
захотіти змінитися.)

11—12. Прокоментуй ситуацію, спираючись на питання.

Чи доводилося тобі спостерігати подібну ситуацію? (ВіДповіДь:
На жаль, так. ДовоДилося.)

Чи були в пасажирів підстави зробити зауваження хлопцям? Чому?
(ВіДповіДь: Так, були. Хлопчики їхали в громаДському транспорті. Вони
з неповагою поставилися До інших люДей.)

Чи схвалюєш ти відповідь хлопців? Чому? (ВіДповіДь: Не схвалюю.
Хлопчики повинні були вибачитися й наДалі так не повоДитися. Усі вчин-
ки повинні віДповіДати «золотому» правилу етики.)

 1. Представлення теми уроку й очікуваних навчальних результатів.

Учитель. Сьогодні на уроці ми поговоримо про те, що таке добро
і зло, як їх розрізнити, з'ясуємо, чому люди повинні завжди вибирати
між добром і злом. А також поговоримо про добро і красу, про добродій-
ність, доброчинність, добромисність, дізнаємось, хто такий меценат. Ми
обговоримо, чому одні притягують до себе серця людей, а інші, навпа-
ки, відштовхують. Що лежить в основі людської краси? У чому полягає
основне призначення людини?

ІІ. Основна частина

 1. Що називають добром, а що — злом?

Звучить аудіозапис пісні «Если добрий ти».

Учитель. Діти, ваші батьки, учителі хотіли б бачити вас добрими,
чуйними, тактовними, делікатними, вихованими, співчутливими й доб-
розичливими. В основі всіх цих понять лежить доброта.

Добро — усе гарне в житті людей, що відповідає їхнім інтере-
сам, бажанням, мріям.

 1. й учень

Ти добро лиш твори повсюди,
Хай тепло твої повнить груди.
Ти посій та доглянь пшеницю,
Ти вкопай і почисти криницю.
Волю дай, нагодуй пташину,
Приласкай і навчи дитину!
Бо людина в цьому світі
Лиш добро повинна творити!

 1. й учень

Тож, люди на землі!

Спішіть добро творити,

Щоб нам не згинути у морі зла,
Щоб кожен міг серед краси прожити
У царстві справедливості й добра [26].

Питання учням:

 • Яка пісня звучала сьогодні на уроці? З якого вона мультфільму?
  Хто її співає? Чи відповідає вона характеру Кота Леопольда?
  (Діти
  відповідають на питання.)
  Виконаймо цю пісню. (Діти виконують
  пісню «Если добрий ти».)

 • Як ви розумієте слова: «Если добрий ти, то всегда легко, а когда
  наоборот — трудно»?

Інтерактивна гра «Мікрофон»

Учитель просить дітей прочитати й пояснити прислів'я, присвячені
доброті, які їм необхідно було підготувати до уроку. Діти, передаючи од-
не одному умовний мікрофон, по черзі читають прислів'я.

Учитель. Тепер зверніть увагу на такі прислів'я: «Добро в людині
завжди красиве»; «Доброму всюди добре»; «Хто до людей із добром, то-
го й люди поважають»; «До доброї криниці стежка втоптана»; «Поспі-
шай робити добро». Як ви їх розумієте?
(Діти висловлюють свої думки.)
А тепер запишіть у зошит слова, які асоціюються у вас із словом
«добро».
(Щедрість, щирість, допомога іншим, людяність, милосердя,
справедливість, кохання, краса.)

Наведіть приклади складних слів, першою частиною яких є добро.
(Доброзичливість, добросердість, доброчесність, добросусідство, добро-
совісність.)

Робота з підручником

Учні читають текст «Що називають добром, а що — злом».

Питання до тексту:

 • Яке поняття лежить в основі моральних правил? (Доброта.)

 • Чому добро можна порівняти із сонцем? (Як за сонцем ми визна-
  чаємо пори року або час доби, так і з добром співвідносимо свої слова
  і вчинки.)

 • Що є протилежністю добра? (Зло.)

 • Які правила допомагають людині чинити по-доброму? (Чинити по-
  доброму допомагають людині моральні правила.)

 • Де втілені моральні правила? (Вони втілені в народних звичаях
  і традиціях, усній народній творчості, а також у Біблії, Корані, Торі
  та інших найважливіших релігійних книгах.)

 • Які моральні правила, викладені в Біблії, ви знаєте? (Люби ближ-
  нього, як самого себе; поважай батька і матір; не вбивай; не кради;
  не свідчи неправдиво; не заздри.)

 • Яку людину вважають доброю? (Доброю вважається людина, яка
  в різних життєвих ситуаціях, свідомо вибираючи між добром і злом,
  здатна поступитися власними інтересами, бажаннями, комфортом
  заради інших людей.)

 1. співвідношення між добром і красою.

Учитель. Чи погодитеся ви, діти, якщо я скажу, що кожна справ-
ді добра людина є красивою? Її доброта притягує до неї серця інших
людей, які можуть і не помічати якісь недоліки в її зовнішності, оскіль-
ки завдяки внутрішній красі людини якісь зовнішні недоліки відходять
на другий план, стають непомітними. Російський письменник А. П. Че-
хов писав: «У людині все повинно бути прекрасним: і обличчя, і одяг,
і душа, і думки».

Пригадайте казки, в яких добро поєднується з красою, працьовитіс-
тю героїв.
(«Пані Метелиця», «Морозко».)

Уявіть, що вам потрібно намалювати портрет найкрасивішої людини.
Опишіть її словами. Кого ви намалюєте?
(Діти говорять, що намалю-
ють портрет мами або бабусі, тому що вони найдобріші й найкрасивіші.)
Чи є прикладом доброї людини святий Миколай? (Відповіді дітей.)

Учитель читає дітям розповідь А. Глібова «Бабусина казка».

 1. чому люди повинні вибирати між добром і злом?

Учитель. Люди завжди хотіли вберегти себе від зла. Боротьба
добра і зла відбивається у вчинках людини, її ставленні до себе та ін-
ших. «Ніколи не роби іншому того, чого сам собі не бажаєш, і стався
до інших так, як хотів би, щоб ставилися до тебе». Як ми називаємо це
правило?
(«Золотим» правилом етики.)

Воно і є ключем до розуміння того, як вибирати між добром і злом.
Саме здатність до такого вибору дозволяє визначити, яка та або інша
людина — добра чи зла.

У житті, як і в казці, ми завжди вибираємо, і наш вибір характе-
ризує нас самих. Часто в казках перед героєм з'являється розпуття
трьох доріг — три життєві дороги, одну з яких потрібно вибрати. Отже,
спробуйте й ви зробити свій вибір: «По правій дорозі підеш — багатим
станеш, по лівій дорозі підеш — силу богатирську здобудеш, прямо пі-
деш — люди тебе поважати будуть.
(Діти вибирають Дорогу прямо.)

А чому саме цю дорогу ви обрали? Коли людина буде шанована?
(ВіДповіДі Дітей.)

Чи не здається вам, що, обравши третю дорогу, ви досягнете й то-
го, що чекало вас на перших двох? Адже, вибравши багатство, людина
вважає, що тепер її і поважатимуть; вибравши силу богатирську, вважає,
що страх перед нею примушує інших її поважати. Але по-справжньому
люди будуть поважати добру людину, чи не так? [31].

Подивіться на пам'ятку, що на дошці, прочитайте її.

Пам'ятка «Як бути добрим»

 • Прагни бачити в людях передусім хороше й добре.

 • Будь добрим до людей.

 • Учися добра в добрих людей.

 • Не бійся пропонувати свою допомогу тим, хто її потребує, допома-
  гай у першу чергу людям, що потрапили в біду, слабким, хворим.

 • Не заподіюючи зла, ти стаєш добрішим.

Учитель. Як ви гадаєте, чи слід дотримуватися цих порад? (ВіД-
повіДі Дітей.)
Я залишу цю пам'ятку в класі на дошці. А ви, прийшовши
до кабінету, кожного разу будете дивитися на неї й намагатися чинити
так, як указано в ній.

Робота в групах

Учитель об'єднує учнів у чотири групи й пропонує обговорити жит-
тєві ситуації.

 1. група. У школі на перерві три подружки, як завжди, весело базіка-
  ли. Настя й Катруся дістали з пакетів принесені з дому цукерки й апель-
  сини. У Наталки із собою нічого не було, вона тихенько відійшла до вік-
  на й не дивилася на дівчаток.

Продовжте розповідь так, щоб стало зрозуміло, що Настя — добра
дівчинка. А Катруся — ні. Розіграйте сценку.

 1. група. Класний керівник запропонував учням класу квитки до те-
  атру. «Квитків усього п'ять на весь клас»,— сказала вчителька,— як їх
  розподілятимемо?». Діти вирішили, що квитки потрібно дати кращим
  учням у класі. Після того як були названі п'ять прізвищ, Наталка, у якої
  в сім'ї ще троє братиків і сестричка, раптом заплакала й промовила крізь
  сльози: «Я ніколи ще не була в театрі».

Продовжте ситуацію так, щоб було зрозуміло, хто в класі справді
добрий.

 1. група. У школі чекали гостей з іншої країни. Діти самі робили
  подарунки — вироби. Звичайно, удома їм допомагали батьки. Миколка
  зробив навіть два красиві вироби. А ось у Сашка ведмедик не вийшов:
  хлопчик живе з бабусею, а вона погано бачить, тому допомогти йому
  не змогла. Хлопці почали сміятися із Сашка: «З такою іграшкою ти під-
  ведеш нас усіх. На що ж це схоже?» А Миколка підійшов і сказав...

Продовжте ситуацію так, щоб було зрозуміло, що Миколка — доб-
ра людина.

 1. група. Пригадайте казку «Дюймовочка» і той епізод із неї, коли
  дівчинка потрапила до польової миші. Чого більше у ставленні польової
  миші до Дюймовочки — добра чи зла?

Кожна група обговорює свою ситуацію, а потім представляє її кла-
су. Діти доходять висновку, що в усіх ситуаціях потрібно чинити з по-
зицій доброти.

Учитель. З останньою ситуацією зіткнулися й наші друзі — Оле-
ся і Богдан.

Робота з підручником

Учні читають за особами діалог Олесі й Богдана (с. 16).

Питання до тексту:

Хто має рацію: Олеся чи Богдан?

Чому в них виникла суперечка?

Чи можна добро розуміти по-різному?

Учитель. Перед доленосним вибором виявився і Гаррі Поттер,
герой казки Дж. Роулінг. Пригадайте, як під час церемонії розподілу
по факультетах його непокоїла думка, що капелюх визначить йому вчи-
тися в Слізерині.

Потрапивши в Гриффіндор, Гаррі два роки сумнівався, чи справжній
він гриффіндорець. Сумніви хлопчика-чарівника розвіяв мудрий дирек-
тор, коли сказав своєму учневі: «Те, ким ми є насправді, залежить не від
наших здібностей, а передусім від нашого вибору». Поясніть цю думку.
(Діти висловлюють свої Думки.)

 1. Що таке доброчинність, доброчесність.

Учитель. Із поняттям добра тісно пов'язані й деякі інші. Запишіть
їх визначення собі в словник.

Доброчинність — зроблене добро, надання допомоги іншим.

Добродійний — який має на меті давати допомогу іншим лю-
дям, насамперед бідним, нужденним.

Добромисний — який має добрі, щирі наміри.

Добросердний — який має добре серце, лагідний, чуйний до
людей; людяний.

Меценат — добродійник.

Прикладом благодійника є Іван Мазепа — видатний український
гетьман. Удома ви прочитаєте текст «Гетьман Іван Мазепа» — уривок
із книги С. Павленка, і потім на цьому прикладі поясніть, що таке доб-
рочинність.

ІІІ. Завершальна частина

Висновки.

Щоб підбити підсумки уроку, ще раз пригадаймо, як добро і зло по-
значаються на житті людей?

Чому одні вчинки можна оцінити як добрі, а інші — як злі?

Що таке доброчинність? (ВіДповіДі Дітей.)

Учитель. А тепер найголовніший висновок уроку: людина живе
на світі для того, щоб робити добро. Придивіться до облич людей. Як ба-
гато серед них красивих — красивих добротою, доброзичливістю, добро-
чесністю, добродушністю, добросердям, чесністю, бажанням допомогти,
співпереживанням. Дивіться частіше в дзеркало. Хай у нім відбиваєть-
ся не лише ваша зовнішність, але й ваша душа. Я б дуже хотіла, щоб ви
зростали добрими й красивими душею людьми.

 1. Домашнє завдання

Прочитайте в підручнику параграф «Як розрізняють добро і зло».
Виконайте в робочому зошиті письмові завдання з цієї теми.

Прочитайте в підручнику текст «Гетьман Іван Мазепа» (с. 19).

За бажанням прочитайте в підручнику української літератури роз-
повідь А. Давидова «Рятували Конотоп».

 1. Доповнення до УРОКУ

Л. Глібов

Бабусина казка

Тихим літнім вечором сиділи на ґанку бабуся Настя та її онучка
Катруся. І ось яку казку розповіла бабуся.

Жила собі на землі дівчина на ім'я Любов. Нудно їй було жити
на світі без подружки. Ось і звернулася вона до старого, сивого чарів-
ника, що прожив сто років:

Допоможи мені, дідусю, вибрати подружку, щоб я могла дружити
з нею все відпущене мені Богом життя.

Подумав чарівник і сказав:

Приходь до мене завтра вранці, коли перші птиці заспівають і ро-
са ще не просохне.

Уранці, коли яскраво-червоне сонце освітило землю, прийшла Лю-
бов в обумовлене місце, до трьох сосен, що стояли на краю лісу... При-
йшла й бачить: стоять біля сосен п'ять прекрасних дівчат, одна одної
красивіша.

Ось, вибирай,— сказав дідусь-чарівник.— Одну звуть Радість, дру-
гу — Успіх, третю — Краса, четверту — Печаль, п'яту — Доброта.

Вони всі прекрасні,— сказала Любов.— Не знаю, кого й вибрати.

Твоя правда,— відповів чарівник,— вони всі гарні, і ти в житті ще
зустрінешся з ними, а може, і дружити будеш, але вибери одну з них.
Вона й буде тобі подружкою на все твоє життя.

Підійшла Любов до дівчат ближче і поглянула в очі кожній: в однієї,
як небо — сині, у другої, як смарагд — зелені, у третьої, як яхонт — сірі,
у четвертої як ніч — чорні, у п'ятої, як незабудки — блакитні.

Задумалася Любов. Потім підійшла до дівчини на ім'я Доброта
й простягнула їй руку.

Ось і вся казка — закінчила бабуся й запитала:

Ну, а ти, онучко, кого б вибрала собі в подружки?

І Катруся задумалася.

Питання до тексту:

Кого б із прекрасних дівчат вибрали ви?
Чому так складно зробити вибір?

Чому Любов вибрала Доброту?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.