Конспект уроків з теми "Північна Америка"

Опис документу:
Конспект уроків з теми "Північна Америка" Уроки з теми "Північна Америка" розроблені у модульно-розвивальній технології з використанням технології рейтингової оцінки навчальних досягнень учнів з географії.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

7 КЛАС

6 ГОДИН

9 МІНІ-МОДУЛІВ

Вчитель географії

Коновалюк Л.Л.

ПІВНІЧНА АМЕРИКА

8 ГОДИН – 4 ПАРИ - 12 МІНІ - МОДУЛІВ

Кіль­кість годин

Зміст теми

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки

учнів

1

Загальні відомості. Своєрідність приро­ди материка, пов'язана з його геогра­фічним положенням. Історія відкриття та освоєння Північної Америки.

Учень:

називає: характерні риси при­роди Північної Америки; наводить приклади: форм ре­льєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, типів ґрунтів, рослинності й тваринного світу Північної Америки; впливу господарської діяльності людей на природу; зв'язків країн Пів­нічної Америки з Україною; порівнює: рельєф і клімат Пів­нічної та Південної Америки;

пояснює: залежність природи материка від особливостей його географічного положення та рельєфу;

характеризує: особливості географічного положення та історію відкриття Північної Америки; основні риси ре­льєфу материка; типи клімату Північної Америки; особливо­сті річок (за типовим планом); особливості розміщення при­родних зон материка; населен­ня Північної Америки, його сучасний склад;

показує на карті: географічні об'єкти

2

Геологічна будова та рельєф, їх по­рівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледенін­ня у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення.

ПР.РОБОТА. Нанесення на контурну карту номенклатури материка.

3

Чинники формування клімату Пів­нічної Америки. Кліматичні пояси й типи клімату.

4

Води суходолу. Основні річкові систе­ми. Великі озера, їх походження.

Практична робота 10. Нанесення на контурну карту номенклатури материка.

Складання комплексної характеристики однієї з річок материка (за типовим планом)

5

Рослинність і тваринний світ. Особ­ливості природної зональності мате­рика.

Висотна поясність Кордильєр.

6

Приклади впливу діяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їх наслідки. Заповідники й націо­нальні парки.

7

Населення. Його расовий та етнічний склад. Особливості заселення Пів­нічної Америки. Політична карта. Держави.

ПР.РОБОТА. Нанесення на контурну карту номенклатури материка.

8

Зв'язки України з країнами Північної Америки.

Узагальнення знань.

Тематична атестація

ПІВНІЧНА АМЕРИКА

( 8 години – 4 пари -- 12 міні – модулів)

1. Предмет вивчення: особливості природи материка Північна Америка , особиста навчально-розвивальна, самоосвітня і саморозвивальна діяльність учнів.

2. Провідна ідея теми: природа Північної Америки — результат взаємодії компонентів природи та формування оболонки Землі під впливом природних та антропогенних чинників.

3. Конфлікт освітньої діяльності пов'язаний з невідповідністю рівня інтелектуального та ментального досвіду учнів з високим рівнем абстракції особистого досвіду.

4. Найважливіша задача вчителя: створити умови для усвідомлення кожним учнем усіх своїх інтелектуальних здібностей та потреб і допомогти кожному учневі розширити свій розумовий рівень розвитку.

5. Найважливіша задача учня: досягти необхідного рівня розвитку, створити особисту модель пошуку знань, здо­буття вмінь та навичок, підвищити моральний та естетичний рівень власного розвитку.

Мета: забезпечити засвоєння знань та поширити загальнонавчальний та суто географічні навички та вміння учнів у процесі вивчення теми «Північна Америка ». Розвивати абстрактне мислення та самостійність в розв'язанні пи­тань та завдань, виховувати почуття любові до навколишнього світу, почуття поваги до подвигу людей, що від­крили та досліджували територію Північної Америки; вміти наводити приклади впливу господарської діяльності людей на природу; зв'язків країн Пів­нічної Америки з Україною.

Учень буде:

Знати: головні поняття, положення та номенклатуру теми, конкретні приклади впливу господарської діяльнос­ті людини на географічну оболонку Землі на прикладі Північної Америки .

Розрізняти: головні закономірності географічної оболонки на прикладі природи Північної Америки.

Цінувати: красу і неповторність природи Землі, подвиг людей, які відкрили та досліджували територію мате­рика.

Північна Америка конструктор теми

Тема уроку

Основні етапи уроку

актуалізація

мотивація

вивчення

рефлексія

домашнє завдання

1. Загальні відомості. Своєрідність приро­ди материка, пов'язана з його геогра­фічним положенням. Історія відкриття та освоєння Північної Америки.

Інтелектуальна розминка «Вірю – не вірю»

Сенкен

Випереджальне завдання

Картографічний

практикум

заочна подорож узбережжям материка

Географіч-ний

диктант

Вивчити § 39

скласти кросворд

2. Геологічна будова та рельєф, їх по­рівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледенін­ня у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення.

ПР.РОБОТА. Нанесення на контурну карту номенклатури материка.

Географічна розминка

Мікрофон

Географічний практикум

«Проблема»

Творча лабораторія. Робота в групах.

«Кути"

Наодинці з картою.

Експрес – тести.

Вивчити §40

Підготувати цікаве повідомлення про річки та озера

3. Чинники формування клімату Пів­нічної Америки. Кліматичні пояси й типи клімату.

«Лови помилку картографа»

Випереджальне завдання

«Проблема»

Картографічний практикум

«Шпаргал-ка»

Вивчити §41

Підготувати шпаргалку.

4. Води суходолу. Основні річкові систе­ми. Великі озера, їх походження.

Практична робота 10. Нанесення на контурну карту номенклатури материка.

Складання комплексної характеристики однієї з річок материка (за типовим планом)

Мозкова атака.

Моделювання

Приваблива мета.

Географічна мозаїка

Географічна мандрівка

Картографічний

практикум

«Шпаргалка»

Геграфіч-ний практикум

Вивчити §42-43

Робота з контурною картою

5. Рослинність і тваринний світ. Особ­ливості природної зональності мате­рика.

Висотна поясність Кордильєр.

«Інтелектуальна розминка»

«Вірю – не вірю»

Випереджальне завдання

Творча лабораторія. Робота в групах.

Мандрівка

« Прес- конференція»

Вивчити §44

скласти

довідник мандрівника

6. Приклади впливу діяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їх наслідки. Заповідники й націо­нальні парки.

Моделювання

« Проблемне питання»

« Проблемне питання»

«Шпаргалка »

«Мандрівка

Вивчити §44

написати лист двієчника

7. Населення. Його расовий та етнічний склад. Особливості заселення Пів­нічної Америки. Політична карта. Держави. ПР.РОБОТА. Нанесення на контурну карту номенклатури материка.

Географічна розминка

Мікрофон

«Дивуй»

творча лабораторія

«конкурс запитань»

«Географічний диктант»

Вивчити §45

Робота з контурною картою

8. Зв'язки України з країнами Північної Америки.

Узагальнення знань

Тематична атестація

Мікрофон

« Проблемне питання»

« Прес- конференція»

Експрес-тести

Вивчити §45

Підібрати ілюстрації,

додаткову інформацію Євразія

Використання ППЗ(Педагошгчно програмного забезпечення) «Географія материків та океанів» на різних етапах уроку

урок

м-м

Тема

Мета

Діяльність вчителя

Діяльність учня

д/з

1

у-м

з-п

Загальні відомості. Своєрідність приро­ди материка, пов'язана з його геогра­фічним положенням. Історія відкриття та освоєння Північної Америки.

Сформувати в учнів систему знань про основні риси географічного положення Північної Америки, та історією його відкриття і дослідження;

Забезпечити засвоєння основних понять, зако­номірностей і номен-клатури за темою уроку, продовжи-ти формувати в учнів уміння визна-чати вплив географічного положе-ння материка на його природу; продовжити формувати уміння працювати з книгою, картою, додатковим матеріалом, навики самостійності і самоконтролю; розвивати у школярів уміння виділяти головне у визначеному матеріалі, порівнювати, логічно викладати думку; розвивати почуття впевненості в собі і власних знаннях; виховувати праце-любність; сприяти формуванню основних ідей світогляд;

Проблемне питання чому площа зледеніння у Північній Америці була такою великою?

Визначення алгоритму виконання практичної роботи

Скласти Сенкен «Північна Америка»

Картографічний практикум: визначення назв та координат крайніх точок материка

Випереджальне завдання: Історія відкриття та дослідження материка

Творча лабораторія. Визначення основних етапів освоєння материка.

Заочна подорож узбережжям материка

Текст §39-40 Підготувати шпаргалку. Скласти кросворд

Підготувати цікаве повідомлення про річки та озера, рослини, тварини.

2

з-п

Геологічна будова та рельєф, їх по­рівняння з Південною Амери-кою. Роль вулканізму та давнього зледенін­ня у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення.

Сформувати в учнів систему знань про особливості

внутрішньої будови

Північної Америки та її рельєфу в порівнянні з Півде-нною Америкою. Визначити законо-мірності поширення корисних копалин.

Географічна розминка біля карти.

Творча лабораторія: робота в групах . учні за планом та за допомогою карт атласу дають коротку характеристику основним формам рельєф у та корисним копалинам скласти схему.

Виконання завдань практичної роботи. Нанесення на контурну карту номенклатури материка.

3

а-п

ПР.РОБОТА. Нанесення на контурну карту номенклатури материка

Обладнання: фізична карта світу, атласи, фізична карта Північної Америки, карти­ни «Панамський канал», «С. Дежньов», портрети ман­дрівників, контурні карти. Кліматична карта світу.

урок

м-м

Тема

Мета

Діяльність вчителя

Діяльність учня

д/з

4

з-п

Чинники формування клімату Пів­нічної Америки. Кліматичні пояси й типи клімату.

Визначити особливості клімату Північної Америки, його окремих частин, ознайоми-тися з арктичним і субарктичним кліматичним поясом

Систематизувати уявлення учнів про причини формування кліматичних поясів, закріпити практичні вміння учнів працювати з кліматичними картами та кліматодіаграмами

Проблемне питання : пояснити причину виникнення торнадо.

Картографічний практикум

за допомогою кліматично карти заповнити таблицю

кліматич-

ний пояс

повітряна маса

основні показники

неспри-ятливі погодні

явища

Текст §41 §42 скласти довідник мандрівника , написати лист двієчника

5

З-п

Води суходолу. Основні річкові сис-те­ми. Великі озера, їх походження.

Сформувати в учнів систему знань про внутрішні води

Північної Америки

Розвивати логічне мислення, навички зіставлення, аналізу й систематизації матеріалу, продовжити формувати уміння працювати з книгою, картою, додатковим матеріалом,

Мозкова атака. Чи вливає клімат на внутрішні води материка?

мандрівка річками та озерами північної Америки

Скласти схему розподілу внутрішніх вод на материку

річки

басейн

Атлантичного океану Тихого

особливості

6

а-п

Практична робота 10. Нанесення на контурну карту но-менклатури матери-ка.Складання ком-плексної характери-стики однієї з річок мате-рика (за типовим планом)

Алгоритм виконання практичної роботи ,закріпити практичні навички учнів складати характеристику водойми за типовим планом.

Виконання практичної роботи

Обладнання: фізична карта, кліматична карта, карта природних зон, атласи, підручники. таблиці природних зон материка

урок

м-м

Тема

Мета

Діяльність вчителя

Діяльність учня

д/з

7

з-п

Рослинність і тваринний світ. Особ­ливості природної зональності мате­рика.

Висотна поясність Кордильєр.

Вивчити особливості розміщення природних зон материка, висотну поясність Кордільєр, різноманітність тваринного і росдинного світу Північної Америки, ознайомити учнів з розмаїттям голона-сінних;

Виявити специфічність ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу в різних природних країнах Північної Америки,

Продовжити розвиток загальнонавчальних умінь і навичок, уміння працювати з до­датковою літературою; навики самостійності і самоконтролю; уміння працювати в групах, формувати почуття колективізму та взаємовиручки.

сформувати в них правильне уяв­лення про основні ознаки голона­сінних; розкрити їх значення в при­роді та житті людини;

Проблемне питання Чому в тундрі немає великих дерев?

Творча лабораторія

Робота в групах

скласти таблицю

природна

зона

клімат.

пояс

ґрунти

рослинність

тваринний світ

екологічні проблеми та охорона природи

Текст §44 скласти довідник мандрівника

8

З-п

Обмін думками.

9

с-у

Приклади впливу діяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їх наслідки. Заповідники й націо­нальні парки

Сформувати в учнів систему знань про заповідні території, поглибити уявлення учнів про екологічні проблеми та вплив господарської діяльності на природу материка

Підвести учнів до розуміння чинників екологічних проблем, здійснювати екологічне й естетичне виховання учнів; виховувати бережливе став­лення до природи;

Виявити ступінь антропогенного впливу на природу, розвивати уміння і навички працювати з додатковими матеріалами і текстом підручника

Прес-конференція за результатами проведеної роботи. Скласти маршрутний лист заповідниками Північної Америки.( Назва національного парку або заповідника - місце розташування - рослини, тварини, що охороняються)

Обладнання: фізична карта, карта природних зон, атласи, підручники. таблиці природних зон материка, ілюстрації

урок

м-м

Тема

Мета

Діяльність вчителя

Діяльність учня

д/з

10

з-п

А-п

Населення. Його расовий та етнічний склад. Особливості заселення Пів­нічної Америки. Політична карта. Держави. ПР.РОБОТА. Нанесення на контурну карту номенклатури материка.

Поглибити систему знань учнів про формування та склад населення Північної Америки, сформувати в учнів уявлення про особливості політичної карти материка

Удосконалювати практичні навички учнів працювати з картами атласу, розвивати навички роботи з картами атласу, вміння порівнювати, аналізувати, зіставляти, оцінювати теоретичні знання, застосовувати їх у нестандартних ситуаціях

Особливості населення північної Америки.

Робота з політичною картою Північної Америки . Визначити найбільші за площею країни материка.

Робота з контурною картою: нанести кордони та столиці країн. Взаємоперевірка оформлення контурної карти.

Текст §45 , виконати роботу з контурною картою, підібрати інформацію та ілюстрації про Євразію.

11

с-у

Зв'язки України з країнами Північної Америки.

Показати зв’язки країн Північної Америки з Україною

Показати зв’язки української діаспори країн Північної Америки

Основні записи в зошит:

Дипломатичні відносини між США , Канадою і Україною було встановлено в1992 році.

США

Канада

експорт

Автомобілі, літаки , комп’ютери, ракети продукція точного машинобудування

свинець, цинк, прокат кольо рових металів та ін.

імпорт

споживчі товари паливо, сировину електронне обладнання мінеральна сировина зброя екзотичні овочі та фрукти

алюмінієва хімічна сирови точне електронне машинобуд

12

к-р

Тематична атестація

Перевірити рівень навчальних досягнень учнів, закріпити та поглибити практичні навички учнів у користуванні картографічним матеріалом

Оцінити рівень навчальних досягнень учнів

Виконання тестових завдань

Обладнання: політична карта, таблиця «Населення Північної Америки,» кольорові ілюстрації

Цифрою 1 позначте форми рельєфу, що відповідають плитам тектонічних платформ,

Цифрою 2 – форми рельєфу, що відповідають областям альпійської складчастості

А . Великі рівнини

Б. Корділ'єри

В. Скелясті гори

Г. Примексиканська низовина

Д. Центральні рівнини

Е. Приатлантична низовина

Є. Аппалачі

Ж. Лаврентійська височина

З. Каскадні гори

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
3
міс.
2
1
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!