Конспект лекції на тему : " Сутність та призначення синтетичних та аналітичних рахунків"

Економіка

09.06.2021

118

2

0

Опис документу:
Методична розробка заняття-лекції з дисципліни "Бухгалтерський облік" на тему "Сутність та призначення синтетичних та аналітичних рахунків", стане в нагоді викладачам навчальних закладів фахової передвищої освіти.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕМА: Сутність та призначення синтетичних та аналітичних рахунків.


План.


  1. Сутність та призначення синтетичних та аналітичних рахунків.

  2. Оборотні та сальдові відомості.


1. Угрупування господарських засобів і їх джерел здійснюється з більшим або меншим ступенем деталізації. Для отримання різних по ступеню деталізації даних на підприємствах ведуть два види рахунків – синтетичні і аналітичні.

Синтетичні рахунки – призначені для відображення господарських операцій в узагальненому вигляді, а процес їх реєстрації називається синтетичним обліком. Коди синтетичних рахунків двозначні.

Аналітичні рахунки – це рахунки, за допомогою яких здійснюється деталізація інформації узагальненої на синтетичних рахунках, а процес їх реєстрації аналітичним обліком.

Синтетичний і аналітичний облік взаємозв’язані. Аналітичні рахунки є частиною синтетичного обліку і мають ту ж структуру, що і синтетичні, тобто якщо синтетичний рахунок є активним, то і відповідний аналітичний рахунок теж активний, і навпаки. Тому записи господарських операцій в аналітичних рахунках робляться в тій же частині, що і в синтетичному рахунку, але тільки з різним ступенем деталізації: на синтетичному рахунку загальною сумою, а на аналітичних рахунках до нього – частковими сумами.

Бухгалтерські записи на синтетичних і аналітичних рахунках відображаються на підставі одних і тих же первинних документів, тому обороти і залишки аналітичних рахунків повинні дорівнювати оборотам і залишку синтетичного рахунку, їх об’єднуючому. Відсутність такої рівності свідчить про помилку в бухгалтерських записах.

Особливості синтетичного і аналітичного обліку полягають в наступному:

  1. Рахунки синтетичного обліку тісно пов’язані з балансом.

  2. Рахунки аналітичного обліку не мають прямого зв’язку з балансом.

  3. Рахунки синтетичного обліку використовують тільки грошові вимірники

  4. Рахунки аналітичного обліку використовують як вартісні, так і натуральні вимірники (часто) одночасно.


2 Для узагальнення господарських операцій, відображених на рахунках, з метою отримання інформації про наявність і рух ресурсів підприємства, а також для перевірки правильності облікових записів і складання якісної звітності, дані поточного обліку необхідно узагальнити. З цією метою складаються оборотні відомості.

Оборотні відомості – зведення оборотів і залишків за певний період часу.

Розрізняють два види оборотних відомостей:

  • оборотні відомості по синтетичних рахунках

  • оборотні відомості по аналітичних рахунках

Оборотна відомість по синтетичним рахунках є способом узагальнення даних поточного обліку з метою перевірки повноти і правильності облікових записів і складання балансу, а також отримання узагальненої інформації про наявність і зміни господарських ресурсів і джерел їх створення, необхідною для управління діяльністю підприємства.

Оборотна відомість по синтетичних рахунках складається на основі даних синтетичних рахунків, задіяних в даному звітному періоді, а також синтетичних рахунків з перехідними залишками, які в цьому періоді не були задіяні.

Оборотні відомості будуються у вигляді багаторядкової таблиці, в першій графі якої приводяться коди рахунків, в другій – назви рахунків. У подальших графах, відображаються дебетові і кредитові залишки на рахунках на початок місяця, обороти по дебету і кредиту кожного рахунку за місяць, а також залишки на рахунках на кінець звітного місяця. В кінці оборотної відомості, по кожній графі, визначають підсумки.

Основною особливістю оборотної відомості по синтетичних рахунках є наявність трьох пар рівних підсумків. Рівність підсумків першої пари граф, тобто дебетових і кредитових залишків на рахунках на початок місяця, обумовлена рівністю підсумків активу і пасиву балансу, що послужили підставою для запису початкових залишків на активних і пасивних рахунках. Рівність підсумків другої пари граф, тобто оборотів по дебету і кредиту рахунків, обумовлена подвійним записом, згідно якого кожна операція в однаковій сумі відображається по дебету і кредиту різних рахунків. Третя рівність обумовлена двома попередніми умовами. Порушення цієї рівності свідчить про помилки допущені в облікових записах або при складанні самої оборотної відомості.
Оборотна сальдова відомість за

синтетичними рахунками

за____________20_ р.


Найменування синтетичних рахунків

Сальдо на 1...

Оборот за...

Сальдо на 1...дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.

Разом
Оборотна відомість по аналітичних рахунках є способом узагальнення даних аналітичного обліку з метою перевірки правильності облікових записів і отримання інформації, необхідної для оперативного керівництва.

Техніка складання оборотних відомостей по аналітичних рахунках складаються по кожній групі рахунків, що відкриваються до відповідного синтетичного рахунку.

Розрізняють наступні види оборотних відомостей по аналітичних рахунках:

  • сумові (вартісні) оборотні відомості;

  • кількісно-сумові (кількісно-вартісні) оборотні відомості;

Сумові – складаються для синтетичних рахунків, які ведуться тільки у вартісному виразі (синтетичний облік розрахунків і джерел)

Оборотна відомість за розрахунковими рахунками

Рахунок №______________________________________________________

(найменування аналітичного рахунку)

операції

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4


сальдо на 1..................................
оборот за....................................
сальдо на 1.................................
Кількісно-сумові – складаються для рахунків, які одночасно обчислюються як в натуральному, так і у вартісному виразі (облік товарно-матеріальних цінностей).

Оборотна відомість за рахунками товарно-матеріальних цінностей


Рахунок №____________________________________________________

(найменування аналітичного рахунку)


операції

Зміст операції

Надходження

Видаток

Залишки

кіль­кість

сума

кіль­кість

сума

кіль­кість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8


сальдо на 1..............
оборот за...

X

X


сальдо на 1 .............

X

X

X

X
У оборотній відомості по аналітичних рахунках початкові і кінцеві залишки можуть бути дебетовими або кредитовими (залежно від того, якими є рахунки – (активними або пасивними).

Оскільки записи на синтетичних і аналітичних рахунках здійснюються паралельно на підставі одних і тих же документів, то при правильних облікових записах підсумки оборотів і залишків оборотної відомості по аналітичних рахунках повинні дорівнювати сумам оборотів і залишку відповідного синтетичного рахунку. Порушення цього правила свідчить про допущені помилки.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.