Конспек уроку "В’язання гачком як вид декоративно-ужитковогомистецтва"

Опис документу:
Мета: навчальна: ознайомлення з історичнимивідомостями про в’язаннягачком; матеріалами, інструментами та пристосуваннями для роботи; формуванняуміньпідбиратигачок і нитки для роботи; розвивальна: розвитоканалітичнихздібностей та логічногомисленняучнів; виховна: вихованняраціональності та практичностіпід час вивченнятехнологіїв’язаннягачком; профорієнтаційна: формуванняінтересушколярів до професіїв’язальницігачком.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Клас: 7

Тема:В’язання гачком як вид декоративно-ужитковогомистецтва

Мета:

навчальна: ознайомлення з історичнимивідомостями про в’язаннягачком; матеріалами, інструментами та пристосуваннями для роботи; формуванняуміньпідбиратигачок і нитки для роботи;

розвивальна: розвитоканалітичнихздібностей та логічногомисленняучнів;

виховна: вихованняраціональності та практичностіпід час вивченнятехнологіїв’язаннягачком;

профорієнтаційна: формуванняінтересушколярів до професіїв’язальницігачком.

Завдання уроку для учнів:

 • дізнатисьісторичніцікавинки про в’язаннягачком;

 • ознайомитисьізасортиментомв’язанихвиробів;

 • розглянутиматеріали, інструменти та пристосування для в’язання;

 • учитисьдобирати пряжу та гачок для роботи.

Методи: розповідь, евристичнабесіда, демонстрування, ілюстрація, особистий показ, гра, уснеопитування, діалог.

Обладнання, інструменти та матеріали: наборигачків, натуральнізразкипряжі, пристосування та аксесуари для в’язаннягачком.

Наочніпосібники, ТЗН та додатковийматеріал: підручник (Трудовенавчання(для дівчат): підр. для 7 кл.загальноосвіт. навч. закладів/Т.С. Мачача та ін.- Хрьків: СИЦИЯ, 2015), комплект експрес-карток для тестування, колекціянатуральнихвиробів, вив’язанихгачком, зразкивізерунків (щільні, ажурні, рельєфні), сигнальнікартки для гри.

Міжпредметнізв’язки: історія, біологія.

Тип уроку: урок набуттяучняминовихзнань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання, перевіркаприсутностіучнів на уроці та їхготовності до роботи, призначеннячергових. Створеннявчителем позитивного емоційного настрою для подальшоїпродуктивноїдіяльності на уроці:

МІСТО ЗАКОХАНИХ У ПРАЦЮ

Є місто у школі — не схоже на клас,

Де виробіврізнихнезмінний багаж.

Та Муза натхненнапрацюєневпинно,

Даруючи кожному щастяхвилини.

Там мріяживе про улюбленеділо,

Цемістозакоханих в працю й умілих,

Постійновирують там творчіідеї,

А витворам рук тих позаздрять в музеях.

Живуть там чарівніпухнасті клубочки,

Які в візерункисплітаються точно.

Картини, панно, серветки й дрібнички —

Всілякіроботи там є на поличках.

Такожлюблять там куховарить, в’язати,

І виробигарні з тканинизшивати,

Плести, прасувати і бісернизати...

Своїми руками там робиться свято.

Цемістостежину в життя прокладає,

Навчаєусіх, хтобажаннямпалає.

Ну що ж, якщотище у чомусьнепевний? Там класно! Заходь до шкільноїмайстерні!

Г. М. Гаврилюк

У майстерні створено виставкувиробіврізноманітногофункціональногопризначення, вив’язанихгачком. Учитель ,щоподібніречіможнастворитивласноруч, якщо буде бажання, творчийнастрій та наполегливість у досягненніпоставленої мети.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

- Діти, на минуломууроці ми із вами досліджувалиматеріалирослинногопоходження, а саме: познайомилисьізїхасортиментом, способами отримання, властивостями і впливом на здоров’ялюдини та навколишнєсередовище. А такожвиконали лабораторно-практичну роботу, пов’язану з розпізнаваннямвовняних та шовкових тканин. Для перевіркизасвоєногоматеріалупропонуювиконатиекспрес-опитування, яке допоможе кожному з вас не тількипригадатиматеріал, а й вплине на комплекснеоцінюваннядосягненьпротягом уроку. На виконаннязавданнявідведеноблизько 4 хв.

Експрес-тести з теми «Матеріалитваринногопоходження,

способиїхотримання та властивості»

1. Вовнуякоїтварининайширшевикористовують у текстильному виробництві?

а) Кози; в) верблюда; б) вівці; г) лами.

2. Укажи, на якійстадіїрозвиткушовкопрядаутворюється кокон:

а) відкладанняяєць; в) метелик;б) лялечка; г) гусінь.

3. Установи відповідністьміжназвамитекстильних волокон та їхвизначеннями:

а) волокна вовни; б) волокна шовку

[ ] — тоненькітекстильні нитки, яківиробляютьгусениці тутового шовкопряда

[ ] — зістриженийабовичесанийволосянийпокриврізнихтварин

4. Середнаведенихетапівпідкреслиетапипервинноїобробкивовни:

а) прядіння; г) плетіння;

б) промивання; д) чухрання;

в) сортування; е) сушіння

5. Укажи тканини, якінайкращезберігають тепло тілалюдини:

а) вовняні; б) шовкові; в) бавовняні; г) лляні

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- Діти, сьогодні ми розпочинаємовивченнядужецікавогорозділунашоїнавчальноїпрограми, пов’язаного з технологієюв’язаннягачком. В’язаннягачком у нашійкраїніщорокустаєдедаліпопулярнішим. Цепов’язанезістрімкимрозвиткомв’язальноїіндустрії, , а самепоявою у продажу:

 • новоїфактурноїпряжі (ниток) для в’язання;

 • фурнітури та різноманітногооздоблення для в’язаних речей;

 • більшдосконалих та ергономічнихінструментів та пристосувань для в’язання;

 • впливомвеликоїкількостіінформації по в’язанню, яку наданавсесвітня мережа Інтернет.

Вітчизняні та закордоннімайстер-класи з в’язання, прикладичудовихвиробів та схем для їхвиготовлення й т. п. не залишаютьбайдужими до цього виду мистецтвабагатьох людей у різнихкраїнахсвіту.

Учитель оголошує тему уроку, дітизаписуютьїї в зошит.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Короткіісторичнівідомості про в’язаннягачком

В’язання— це вид декоративно-ужитковогомистецтва, у якомувиробивиготовляють з пряжі та іншихматеріалів, згинаючи і з’єднуючиїх у петлі за допомогоюв’язальногогачка, спиць, голкиабов’язальних машин.

Проблемнезапитання

-Діти, а як вивважаєте, хто почав (навчився) в’язатираніше: чоловікчижінка? Обґрунтуйте вашу відповідь. (скористатисьматеріаломпідр. с. 50)

Перевагив’язаннягачком:

 • Витрачаєтьсявідноснонебагато часу на створеннягарних і ексклюзивних речей.

 • Техніка не надтовитратна, адже, окрімпряжі (ниток), основним і чи не єдинимінструментом є гачок.

 • Виробипіслявиготовленняфактичновже є готовими і придатними для експлуатації.

 • Пряжу (нитки) та їхзалишкиможнавикористовувати повторно в разівиготовленняіншого (нового) виробу, щоробитьтехнікудостатньоекономічнопривабливою.

 • В’язаннямможнаоздобитифактично будь-яку річ в оселі, а такожстворитибезлічфункціональних речей для тілалюдини (головніубори, одяг, взуття, аксесуари).

 • Займаючисьв’язанням, людинавідпочиває та отримуєестетичнунасолодувідрезультатівсвоєїпраці.

Видивиробів, в’язанихгачком

- Розгляньмоасортиментв’язанихвиробів: сувеніриодяг, аксесуари, іграшкитощо.(за підр. табл. 9 с. 52-54)

Матеріали, інструменти та пристосування для в’язання

- Якістьв’язаногогачкомвиробу, йогозовнішнійвигляд і практичністьзалежатьвід правильно дібраноїпряжі й гачка. Одна й та сама модель виробу, виконана з різнихвидівпряжі, абсолютно різна на вигляд.

Основнимматеріалом для в’язанняє різнівидипряжі (нитки).Пряжу поділяють за різнимиознаками: за волокнистим складом, способом виготовлення, способом оздоблення. ( за підр. таблиця 10 с.60-61)

Основнимінструментом для в’язання є гачок.

Гачок— цев’язальнийінструмент, якийскладається з голівки з борідкою, стержня і ручки абопласкоїчастини для пальців.

а

г

в

б

д

Рис. 6. Будова гачка: а— ручка;б— опора для пальця;в — стержень; г — головка; д — борідка

Гачки для в’язаннявиготовляють з різнихматеріалів — металеві, пластикові, дерев’яні та кістяні, а такожрізні за товщиною і довжиною.Гачкирозрізняють за номерами. Номер гачка— цедіаметрйого головки в міліметрах. Наприклад, гачок № 3,50 маєдіаметр головки 3,50 мм

Такожусігачкирозрізняють за довжиною: короткі (12–15 см) — для звичайногов’язання і довгі (20–40 см) — для туніськогов’язання. Для в’язаннявикористовуютьтакождвобічнігачки з головками одного аборізнихномерів з обохбоків.Важливопильнувати, щобобранийінструментбув добре відшліфований. Головка гачка не повинна бути гострою, бо буде розщеплювати нитку і травмуватипальці. Гачокіззанадтозатупленоюборідкоюважкопротискуватикрізьпетлі, щоускладнюєпроцесв’язання.

Додатковіінструменти і пристосуваннядля в’язаннягачком(ножиці, голки, шпильки, булавки) потрібні для полегшенняроботи, зберіганняматеріалів, інструментівабопроміжнихетапівпроцесув’язання. (за підр. таблиця 12 с. 65)

Вибірпряжі (ниток) і гачків для роботи

Щобв’язанийвирібвийшов не лишекрасивим, але й практичним, для йоговиготовленняпотрібноозброїтисязнаннями про видипряжі, її склад, правила підготовки до в’язання, а такожуміннями правильно добиратипотрібнийгачок.

Учитель, об’єднуючирозповідьіздемонструванням, розповідаєучням про особливостіпідборупряжі для в’язання та фактори, яківпливають на правильність такого підбору:

 • функціональнепризначеннявиробу;

 • рівномірність, структура, скрутка, міцність, стійкістьфарбування ниток (пряжі), їхнійколір;

 • візерунокв’язання;

 • щільністьв’язання.

Щоботриматибажаний результат в’язанняобраноговиробу, треба правильно дібрати номер гачка. Гачокдобираютьвідповідно до товщини нитки. Щотовща нитка, то товщийпотрібенгачок.Номер гачкадобирають: головка гачка повинна бути в 1,5–2 рази товща за нитку. Тепердедалічастіше на етикеткахпряжівиробникивказують номер гачка, який треба обрати для певного виду пряжі.

Видивізерунків (щільні, ажурні, філейні)

- Обираючивізерунок для виготовленняв’язаноговиробу, потрібноврахуватийогопризначення та фасон.Візерунокв’язанняутворюєтьсязісполученнярізних петель і стовпчиківрізними способами. За способом виконаннярозрізняютьтаківізерунки: щільні; ажурні; філейні. Учитель демонструєучнямзразкивізерунків та вироби, за допомогоюяких вони утворені .

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Для закріпленнярозглянутогоупродовж уроку теоретичного матеріалувчительпропонуєучнямпограти в гру «Так чині». Для цьогодітямроздаютькомплектисигнальнихкарток зеленого та червоногокольорів.Учитель зачитуєтвердження, якщодітиіз ним згодні — піднімаютькартку зеленого кольору, якщоні — червоного.

Гра «Такчині»

  1. В’язання придумали жінки.

  2. Перевагатехнікив’язанняполягає в тому, що вона надаєможливістьзекономитисімейний бюджет, виготовляючикорисні й функціональніречівласноруч.

  3. Займаючисьв’язанням, людинавідпочиває та отримуєестетичнунасолодувідрезультатівсвоєїпраці.

  4. Номер гачкавизначаєйогодовжину.

  5. Гачокскладається з ручки, ніжки, голівки й борідки.

  6. Вибираючигачок, необхідностежити за тим, щобйогоголівкаобов’язковобулагострою.

  7. Під час в’язаннягачкомтовщина нитки має бути в 1,5 рази більшою за товщинугачка.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель разом ізкласомобговорюєдосягненняпоставленихна початку уроку мети та завдань, характеризуєдіяльністьучнів, виставляєоцінки, видаєдомашнєзавдання на наступний урок.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюватиматеріалпідручника на с. 59-66

Придбатигачок та декількарізновидівпряжі (за підручником с. 81-82) для виконання на наступномууроцітренувальнихвправ.

VIII. ПРИБИРАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ, МАЙСТЕРНІ

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00