Конкурси з української мови

Опис документу:
Конкурсні завдання з української мови

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Написати новорічне вітання своїй вчительці.

Поділи слова для переносу: гайок, від’їжджає, гудзик, сойка.

До поданих слів дібрати слова, близькі за значенням:

ввічливий -

копиця -

жара -

хуртовина -

Записати якомога більше слів ознак до поданих слів, скласти і записати одне речення, використавши одне із них:

зима –

гриби –

З поданих слів склади речення, підкресли головні члени. В іменниках понач закінчення.

Іній, дерева, вранці, сріблястий, на, з’явитися.

Перевір текст, виправ помилки і запиши його правильно. Добери заголовок.

Пришла зема. Випав сніх. Зимля вкрилася білим покревалом. Дирева і кущі одяглися в лехкі снігові шуби. Багато птахів жеве взимовому лісі.

Усне завдання:

Як ви розумієте народну мудрість:

Пташка красна своїм пір’ям, а людина – ділом.

Запиши речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Устав пропущені літери. До утвореного тексту добери заголовок, запиши його перед текстом. Склади кінцівку тексту (2-3 речення) й допиши її.

Раптом у дол..ні з-за лісу з’явилася хмарка. Це зовсім і не хмарка, а в..л..чезна зграя шпаків. Вона насувалася швидко і зростала на очах. Сонячний осінній день.

Запиши слова за алфавітом, постав наголос.

Завдання, ознака, заняття, олень, виразно, новий, посередині, фартух.

Добери і запиши до прикметників порівняння.

Неповороткий, наче ...

Полохливий, як ...

Злий, як ...

Упертий, як ...

Заміни вислови одним словом, це слово запиши. Склади і запиши речення з одним із висловів.

Пекти раки –

Точити теревені –

П’ятами накивати –

Повісити носа –

Набрати води в рот –

4 КЛАС

Написати твір-мініатюру на тему “Зимова казка” за поданим початком (6-8 речень).

Жила-була в лісі ялинка…

Розбери слова за будовою, добери до них споріднені:

озимина -

опеньок -

У кожному рядку підкресли зайве слово:

а) малюнок, мальований, малятко, маляр;

б) сільниця, сільський, сіль, солоний;

в) чайка, чайнка, чай, чаювання;

г) дубок, дубовий, дублер, дубняк;

д) дощик, задощило, дощовий, дощатий.

З поданих слів склади і запиши речення, підкресли головні члени речення. Над кожним словом познач частину мови.

Поле, у, долині, при, прозорий, б’ється, джерельце.

Перевір текст, виправ помилки і запиши його правильно. Добери заголовок.

Коли вранці сходить солнце, снігові замети рожеві. це сонце забарвлує їх свойім проміням. Вилечаве сонце підіймаєцця надземлею, а сніх стає сліпучо-білим.

Запиши в алфавiтному порядку поданi слова, вставляючи пропущенi букви.

Т...л…фон, д...ржава,, т...л....грама, iнж...нер, ш...ренга, ок...ан.

Пiдiбратн кiлька слiв до поданої моделi.

ПГ ПГП (П — приголосний, Г — голосний)

Запиши словосполучення, поставивши iменники в родовому вiдмiнку множини.

Багато (вишня),

кiлька (прiзвище),

чимало (заповiдъ),

багато (соловей).

За допомогою префiксiв i суфiксiв утворiть новi слова вiд поданих.

Клей, колосся, Мороз, мрiя.

Запиши речення, пiдкресли головнi та другоряднi члени.

Свiжий снiг срiблом сяяв пiд блакитним наметом неба.

Скласти художній опис.

«Хмуриться зимовий ранок».

Усний тур

Уяви себе птахом, опиши свої почуття.

Перепиши, устав пропущені літери. Допиши 3-4 речення, щоб утворився текст. Добери до тексту заголовок і запиши його перед текстом.

Жовтий л..сточок на тонкій гілочці виглядав з-за дер..ва, як лев..ячий хвостик, і саме дер..во скидалося на лева, що заріс золотавою гривою. ...

Запиши слова за алфавітом, постав наголос.

Вірші, дециметр, чарівний, цемент, центнер, довести, читання, український.

До висловів з лівої колонки добери антоніми з правої. Запиши їх парами.

Хоч голки збирай

Жити своїм розумом

За тридев’ять земель

Рукою подати

Жити чужим розумом

Хоч око виколи

Добери по два синоніми до поданих слів. З одним із синонімічних рядів склади та запиши речення.

Хоробрий – ...

Говорити – ...

Сміятися – ...

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.