Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події

Конкурс -Україна, улюблений край.

Географія

Для кого: 8 Клас, 9 Клас

11.06.2019

319

2

0

Опис документу:
Гра проводиться з учнями 8 або 9 класів. Клас ділиться на 2—3 команди, по 5—6 чоловік, решта — болільники. Члени команди розташовуються за круглими столами. Вибирають капітана і дають назву своїй команді. Ведуть гру ведучі та мандрівники. Оцінюють результати гри члени журі. Ведучі.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Україна, улюблений край

Гра проводиться з учнями 8 або 9 класів. Клас ділиться на 2—3 команди, по 5—6 чоловік, реш­та — болільники. Члени команди розташовуються за круглими столами. Вибирають капітана і дають назву своїй команді. Ведуть гру ведучі та мандрівни­ки. Оцінюють результати гри члени журі. Ведучі.

Моя Україна

Україна, улюблений край,

Ти як небо, як сонце, як зорі...

Я дивлюся на твій небокрай —

Бачу райдугу, хмари прозорі,

В небі клином летять журавлі

І співають про те, що на світі

Не знайти нам такої Землі,

Де під вербами бавляться діти,

Де співають чудові пісні:

Все про долю, життя та кохання,

Де калина квітне навесні

І росою вмивається зрання.

Заспіваю про велич, красу,

Про найкращу у світі країну...

І цю пісню тобі піднесу,

Як дарунок, моя Україно.

Кондратова Валерія

І. Конкурс «Розминка» (географічний диктант)

1.З якої глибини вода у Чорному морі насичена сірководнем? (200 м)

2. Сиваш у перекладі з тюркської мови означає... («гниле море»)

3. Географічний центр України. (м. Добровеличківка)

4. Площа суходолу України. (603,7 тис. кв. км)

5. Довжина Дніпра в межах України. (1205 км)

6. Крайня південна точка України. (мис Сарич)

7. Яка область багата на озера? (Волинська)

8. Яка протяжність території України із заходу на схід? (1316 км)

9. Як називали слов'яни в давні часи Чорне море? (Руське море)

10. Хто з видатних російських вчених проводив на Україні дослідження? (В.В. Докучаєв)

ІІ. Конкурс «Знавці-картографи»

Контурні карти України розміром 25 х 20 см роз­різати на однакові прямокутники, їх потрібно зібра­ти докупи, правильно і швидко.

Виступ мандрівника. Повідомлення «Географіч­ний центр України».

Існують поняття, що збуджують нашу уяву, викли­кають втрачене у буденному вирі життя романтичне світосприймання. Це, насамперед, визначні геог­рафічні точки — найвищі вершини гірських систем, найбільші глибини океанів, крайні точки континентів тощо. До них можна з повним правом віднести й точ­ки географічних центрів різних територій. Ідея їхньо­го визначення має більш ніж сторічну історію. Досить згадати таких відомих вчених, як геодезист та картог­раф О. Тіло (1839—1899 рр.), який вперше визначив центр материків, хімік та географ Д. Менделєєв (1834—1907 рр.), що займався визначенням геог­рафічних центрів Росії та їх окремих частин.

У наш час відомі пам'ятні знаки, які символізу­ють географічні центри. На околиці с. Ділового Рахівського району Закарпатської області встановлено такий знак, на якому зазначено, що він фіксує географічний центр Європи.

Визначити географічний центр будь-якої тери­торії можна кількома способами. Застосовують дослідний шлях: з точок перегину (зламу) кордонів (або меж) за картою визначають напрям прямовис­них ліній (для цього треба вирізати з карти не­обхідний контур), перетин яких і вкаже на центр те­риторії.

Інший спосіб визначення середини будь-якої тери­торії — картографічний, розрахунковий. За цим способом географічний центр знаходиться на пере­тині середньої паралелі та середнього меридіана, що визначаються за географічними координатами крайніх точок досліджуваної території. Крайня північна точка території України знаходиться біля с. Мурав'ї Чернігівської області, південна — мис Сарич у Криму, західна — м. Чоп Закарпатської об­ласті. Крайня східна точка знаходиться в околицях с. Мілове Луганської області. Географічний центр території України знаходиться на північно-східній околиці смт Добровеличківка Кіровоградської об­ласті. В 1990 р. тут встановлено символічний знак.

ІІІ. Конкурс «Народна мудрість» (прислів'я, при­казки про пори року, погоду, землю, географічне поло­ження)

Мандрівник. «Розвиток картографії в Україні».

Наприкінці XVIII ст. в Україні розпочалися то­пографічні знімання територій окремих полків. Оригінальною картою території України XVII сто­ліття є «Чертежы украинским и черкасским горо­дами от Москвы до Крыма», що зберігається в Швеції. Близько 1685 р. створено карту «Чертежь Крыма и Азовского моря». В академічному «Российском Атласе» (1745 р.) вміщені карти Київщини, Криму, Причорномор'я.

Перші вітчизняні друковані карти опубліковані в 1661 р. у «Патерику Києво-Печерському» в Києві. Це карти «Зображення печери преподобного Фео­досія» та «Зображення печери преподобного Ан-тонія» з оригіналів, що складені в 1652—1655 рр.

Першими картами української території, що ви­конані на основі топографічних вимірів, стали кар­ти Т. Маковського і Г.Л. де Боплана (вперше з наз­вою «Україна»). їх опубліковано в першій половині XVII століття. Найбільшою з них є карта України в масштабі 1:452000, вигравійована і видана в 1650— 1653 рр. В. Гондносом в Данцігу (нині м. Гданськ). У 1651 р. тут уперше видана генеральна карта Ук­раїни Г.Л. де Воплана в масштабі 1:1800000. Карти Г.Л. де Воплана широко використовувалися в інших картографічних працях і перевидавалися впродовж XVII століття, а також в першій половині XVIII століття.

IV. Конкурс «Сторони горизонту»

Запропоновані міста розмістити в порядку їх роз­ташування з півночі на південь і з заходу на схід: Київ, Харків, Чернігів, Ялта, Львів, Донецьк.

відповідь. із заходу на схід — Львів, Київ, Чер­нігів, Ялта, Харків, Донецьк; із півночі на південь — Чернігів, Київ, Харків, Львів, Донецьк, Ялта.

Мандрівник. «Загадки Чатир-Дагу».

Один із найвідоміших у Криму гірських маси­вів — Чатир-Даг, що в перекладі з тюркських мов означає Намет-гора. Він дійсно схожий на класично встановлений намет. Але такий вигляд Чатир-Даг має лише з північного боку.

Найвищою точкою Чатир-Дагу є Еклізі-Буран (1527 метрів над рівнем моря). За висотою це п'яте вершина Криму. Немало таємниць зберігає Чатир-Даг. Цей великий пам'ятник природи завжди ціка­вий для допитливого розуму людини.

Першою загадкою Чатир-Дагу, яка до цього часу не розгадана вченими, є знаходження в карстових воронках північно-західної частини нижнього плато ру­дувато-бурих і червонувато-бурих голечників. Вони складаються із кварцової гальки і червоних піщаних глин. Пласти голечників потужністю 10—12 метрів різко виділяються на світло-сірому фоні вапняків. Як потрапив сюди цей зовсім чужий місцевим гірсь­ким породам матеріал, донині невідомо. Другою не менш цікавою загадкою є походження неймовірно красивої печери Еміне Баір Хосар на північному схилі Чатир-Дагу. Вона нахилена не на північ, до Аякського джерела, яке служить ніби випуклим клапаном для основної частини підземних вод масиву, а на південь і південний захід. Виходить, що в далекому минулому води, які утворили печеру, тек­ли на південь. Але це суперечить основним законам гідравліки і всім відомим геологічним фактам. Тре­тя загадка пов'язана із давнім зледенінням у Кримських горах не тільки Чатир-Дагу. Вчені, що досліджували Крим, не обминули своєю увагою цю проблему. Але в них не було єдиної думки щодо причин та самого факту зледеніння. Четверта загад­ка пов'язана з льодом у карстових воронках. Серед жаркого кримського літа, коли повітря насичене тропічною спекою, важко собі уявити, що на гли­бині 20—ЗО м лежать масиви блакитної криги. Звідки вона тут, у карстових порожнинах? У Кримських горах виявлено 36 карстових колодязів з постійним скопиченням льоду. Десять із них знахо­дяться на Чатир-Дазі.

П'ята загадка пов'язана з наявністю на Чатир-Дазі поблизу шахти «Хід конем» величезної жили кварциту. Прямо на землі знаходяться відколоті від неї кристали. На Чатир-Дазі такі жили не є чимось рідкісним. Ширина їх досягає 12 м, довжина — від десятків метрів до декількох кілометрів. У землю вони заглиблюються на 100-200 м.

V. Конкурс «Геологи»

Картки з умовними значками: кам'яне вугілля, залізна руда наколоти на фізичну карту України і записати назви родовищ на контурній карті України

Мандрівник. «Печери».

У с. Завалля на лівому березі Збруча знаходиться карстова печера Атлантида в гіпсах тортонського ярусу. Загальна довжина печери близько 2400 м. Вона єдина в межах Поділля з чітко виявленою трипо­верховою будовою, поверхи якої об'єднанні стрімки­ми переходами. В печері знаходиться багато залів й коридорів, на стінках, склепіннях та підніжжях яких розвинені натічні форми гіпсу різного зафарбу­вання. Зустрічаються волокнисті кристали довжи­ною до 1,6 м.

Оптимістична — карстова печера у Подільсько-Вуковинській карстовій області, біля с. Ковалівки Тернопільської області. Найдовша в світі гіпсова печера-лабіринт. Протяжність її 165 тис. метрів. Пло­ща 216000 кв. метрів, об'єм 500 тис. кубометрів. Лабіринт утворений системою горизонтальних ходів і галерей. Трапляються невеликі озерця. Температу­ра повітря від 8 градусів поблизу входу до печери, до 10 градусів у центрі лабіринту. Відкрили печеру в 1966 р. львівські спелеологи. Печера Оптимістична — геологічна пам'ятка природи з 1971 р.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили