Конкурс професійної майстерності як форма позааудиторної роботи з розвитку фахових компетенцій

Опис документу:
Запропонований вид конкурсу професійної майстерності спрямований на підвищення якості професійного навчання, пропаганду робочих професій, удосконалювання форм, методів і засобів виробничого навчання в коледжі, на стимулювання професійного й особистого розвитку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

Лисичанський промислово технологічний коледж

Конкурс професійної майстерності як форма позааудиторної роботи з розвитку фахових компетенцій

сценарій для спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітньою програмою "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості"

Методична розробка на конкурс-огляд «Позааудиторна робота з розвитку професійної компетентності студентів»

номінація – конкурси профмайстерності

Лисичанськ 2019р

Конкурс професійної майстерності. Сценарій для спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»" за освітньою програмою «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості"

Розробники: О.А. Ісаєнко, викладач першої категорії Лисичанського промислово технологічного коледжу

Рецензент: Н.І. Лейбич, методист коледжу

Анотація Дана методична розробка містить рекомендації з підготовки й проведенню конкурсу професійної майстерності серед студентів-механіків спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

Запропонований вид конкурсу професійної майстерності спрямований на підвищення якості професійного навчання, пропаганду робочих професій, удосконалювання форм, методів і засобів виробничого навчання в коледжі

Методична розробка має мету, завдання, етапи й регламент конкурсу

Додатками до розробки виступають конкурсні завдання: тестові завдання, практичні завдання, оцінні аркуші.

Запропонований вид конкурсу професійної майстерності спрямований на стимулювання професійного й особистого розвитку.

Досвід проведення конкурсів професійної майстерності дозволяє розбудовувати в учасниках конкурсу інтерес до майбутньої професійної діяльності й готовність постійно вдосконалювати свої знання, уміння й навички, а так само суспільну активність.

ЗМІСТ

ВСТУП

1 Рекомендації з підготовки й проведення конкурсу -6

2 Сценарій проведення конкурсу професійної

майстерності -11

3 ВИСНОВКИ -16

Література -17

Додатки

ВСТУП

Випускник вищого навчального закладу, крім професійних знань, умінь і навичок, передбачених вимогами Державного стандарту за фахом, повинен мати й такі, як компетентність і професійна мобільність, володіти навичками самоосвіти й підвищення кваліфікації, мати ініціативність і самодисципліну, заповзятливість і діловитість, здатність до самоаналізу й прийняттю відповідальних рішень.

Сьогодні особлива увага приділяється компетентностному підходу в освіті. Для педагога – це перехід від передачі знань до створення умов для активного пізнання й одержання студентами практичного досвіду. Для студентів – перехід від пасивного засвоєння інформації до активного її пошуку, критичного осмислення, використання на практиці. Рішенню даних завдань може сприяти тільки перехід на новий тип навчання - інноваційний.

Одним з напрямків у підвищенні якості освіти бачиться всебічний розвиток творчої діяльності студентів. До останнього часу технічна творчість студентів залишалася одним з видів аматорства, і трималася вона на ентузіазмі майстра виробничого навчання і деяких викладачів технікуму. Творчий підхід до справи - один з найважливіших показників високої культури сучасного робітника, а творча діяльність, дозволяє втягти більшість студентів, що навчаються, «на арену такої роботи, де вони можуть виявити себе, розгорнути свої здатності, виявити таланти, яких у народі – невичерпне джерело».

Необхідно відзначити, що для системи вищої освіти І – ІІ рівнів акредитації питання розвитку вміння працювати творчо набуває особливо важливого значення. З перших днів формування любові до професії дуже важливо виховати любов до творчої діяльності. Творчий стимул універсальний, тому що в будь-якій області діяльності, у будь-якій професії можна відкривати щось нове. Творчість привертає увагу в праці студента до самого задуму, і до процесу його здійснення.

Творчість — процес людської діяльності, що створює якісно нові матеріальні й духовні цінності або підсумок створення суб'єктивно нового. Основний критерій, що відрізняє творчість від виготовлення (виробництва) — унікальність його результату. Результат творчості неможливо прямо вивести з початкових умов. Ніхто, крім, можливо, автора, не може одержати в точності такий же результат, якщо створити для нього ту ж вихідну ситуацію.

Дидактика розглядає конкурси професійної майстерності як форму позааудиторної роботи студентів, яка має велике освітнє й виховне значення в підготовці кваліфікованих кадрів.

Конкурси в порівнянні з іншими формами позааудиторної роботи більш ефективно сприяють формуванню досвіду творчої діяльності студентів. Практика показує, що в технікумі конкурси по професії проводяться кожного року. Саме конкурси професійної майстерності створюють оптимальні умови для творчої самореалізації особистості, її професійної й соціальної адаптації.

Щоб стати гарним професіоналом у своїй справі, потрібно знати не тільки спеціальні дисципліни, але й удосконалювати себе. Цьому допомагають конкурси професійної майстерності.

Проведення таких конкурсів - це захоплююча форма змагання серед студентів. Вони розвивають високий професійний рівень майстерності, виховують гордість за свою професію, долучають до секретів майстерності, скорочують шлях студента до професійної діяльності і є гарною перевіркою сформованості знань, умінь і навичок студентів.

Конкурс професійної майстерності вимагає ретельної підготовки: обговорюється Положення про конкурс, підбирається найбільш оптимальний виріб (об'єкт роботи), розробляються критерії оцінки й бали, складаються тестові завдання.

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ Й ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Конкурс професійної майстерності - це одна з найбільш діючих форм позааудиторної роботи з метою підвищення рівня професійної підготовки, розвитку й популяризації професії.

З метою підвищення якості професійного навчання, пропаганди робочих професій, удосконалювання форм, методів і способів виробничого навчання в технікумі проводиться конкурс професійної майстерності, що виявляє творчу молодь, яка освоює робочі професії.

Дана методична розробка призначена для надання допомоги в проведенні конкурсу професійної майстерності за професією «Слюсар-ремонтник» серед студентів, що навчаються по спеціальності 5.05050207.

Розробка містить необхідні завдання для визначення й підвищення рівня професійної підготовки студентів за професією «Слюсар-ремонтник», розвитку інтересу студентів до професії, формування творчого мислення.

Методична розробка може бути використана для проведення аналогічних заходів, а так само позааудиторних заходів.

Методична розробка містить такі додатки:

1. Положення про проведення конкурсу.

2. Методична розробка конкурсу.

3. Відомості до конкурсу.

4. Емблема для учасників.

5. Список журі;

6. Підсумки конкурсу.

7. ЗАВДАННЯ ДО КОНКУРСУ:

1 етап - теоретична частина: розминка, тестові завдання.

2 етап – практична частина: виготовлення виробу в слюсарній майстерні.

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП КОНКУРСУ

Підготовка конкурсів професійної майстерності включає систему організаційно-педагогічних заходів:

- удосконалювання навчально-матеріальної бази виробничого навчання;

- раціональний добір навчально-виробничих робіт;

- розробка й забезпечення необхідної навчально-технічної документації;

- застосування методичних прийомів, спрямованих на навчання студентів високопродуктивній і високоякісній праці;

- організація самоконтролю й взаємоконтролю студентів;

- застосування різних форм морального стимулювання, масової роботи з підвищення якості навчально-виробничих робіт.

Враховуючи вищесказане, організація й проведення конкурсу професійної майстерності в технікумі повинні проходити у кілька етапів:

1. Розробляється Положення про конкурс.

2. Створюється оргкомітет конкурсу, у функції якого входить:

а) розробка змісту практичних і теоретичних конкурсних завдань, згідно вимог до завдань конкурсу професійної майстерності;

б) проведення організаційної роботи по підготовці робочих місць для виконання практичних і теоретичних завдань ( відповідно до вимог охорони праці) для перевірки вмінь і навичок учасників конкурсу;

в) визначення системи оцінки конкурсних завдань.

3. Створюється журі конкурсу, у функції якого входить:

а) оцінка практичних робіт, які виконані учасниками конкурсу, і рівня їх теоретичної підготовки в межах, установлених конкурсними завданнями;

б) контроль над правильністю робочих прийомів, технологічною грамотністю ведення робіт, часом виконання завдань, дотриманням вимог охорони праці й техніки безпеки;

в) оформлення відомості виконання конкурсних завдань;

г) виявлення переможців і призерів конкурсу;

д) оформлення й надання протоколу проведення конкурсу професійної майстерності з повідомленням результатів і вказівкою переможців.

4. Розробляється план заходів конкурсу:

а) проведення першого етапу конкурсу, у якому беруть участь усі бажаючі з групи;

б) проведення другого етапу конкурсу, у якому беруть участь переможці відбірного тура, що показали найкращий результат.

Метою проведення конкурсу є підвищення якості професійного навчання, пропаганди робочих професій, удосконалювання форм, методів і засобів виробничого навчання. В технікумі проводиться конкурс професійної майстерності, що визначає творчу молодь, яка освоює робочі професії.

Завдання конкурсу:

1. Визначення й підвищення рівня професійної підготовки по теоретичному і практичному оволодінню професією «Слюсар з ремонту хімічного обладнання» відповідно до вимог Держстандарту освіти.

2. Широка пропаганда серед молоді робочих професій, можливості професійного й особистого розвитку студентів.

3. Розвиток пам'яті, спостережливості, творчого, логічного й оперативного мислення, окоміру, технічного слуху, швидкості й точності сенсорних реакцій.

4. Розвиток творчого відношення до праці, уміння відстоювати свою думку.

5. Виховання моральних якостей у студентів, інтересу до обраної професії.

Форми проведення конкурсу - теоретичний:

- практичний.

При проведенні конкурсів професійної майстерності повинні витримуватися наступні критерії:

- якість виконання виробничих робіт;

- висока продуктивність праці;

- уміння застосовувати професійні прийоми й способи праці;

- володіння сучасною технікою й технологією;

- уміння застосовувати теоретичні знання для рішення виробничих завдань;

- творче відношення до праці;

- культура праці;

- дотримання техніки безпеки.

Участь у конкурсі дає можливість студентам:

- осмислити, проаналізувати й порівняти власну діяльність із діяльністю інших конкурсантів;

- активізує рефлексію, сприяє усвідомленню ними ускладнень, проблем у виконанні завдання й пошуку засобів їх подолання;

- можливість реалізувати свої професійні якості в реальній виробничій діяльності, підвищити рівень професіоналізму й компетентності;

- можливість удосконалювати навчальний процес.

Конкурс дозволяє створити умови емоційного підйому й ситуації успіху особистості й команди.

У конкурсі беруть участь студенти 2 - го курсу.

Конкурси проводяться в два етапи. Перший етап – теоретичний. В першому етапі беруть участь усі студенти групи.

Структура внутрішньогрупового конкурсу складається з теоретичних завдань тестового типу різного рівня складності.

Це тести на репродуктивну діяльність із підказкою, завдання на впізнання, на відмінності, тести-класифікації, спеціальні завдання, що дозволяють відтворити інформацію з досліджуваних навчальних елементів без сторонньої допомоги, тести підстановки, що припускають вибір і доповнення формул, графічних зображень, схем, технологічних карт, яких бракує або з пропущеними складовими.

У теоретичну частину конкурсу бажано включати евристичні завдання, що вимагають від учасників самостійного перетворення набутих знань при рішенні нетипових виробничих завдань.

Зміст і складність теоретичного завдання повинні відповідати освітній програмі й Державному стандарту професії.

Другий етап - практичний - змагання, проводиться в слюсарній майстерні.

При розробці й відборі конкурсних практичних завдань слід керуватися наступним:

- завдання повинні відповідати вимогам кваліфікації й обсягу раніше вивченого програмного матеріалу;

- виконується в послідовності з наростаючою складністю;

- повинні мати практичну цінність;

- повинні вдосконалювати набуті знання, уміння й навички;

- включати передові технології;

- забезпечувати повне завантаження конкурсанта з урахуванням установленого оргкомітетом часу на виконання.

Складність виконання роботи повинна відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики. Крім того виріб (завдання) повинне бути значимим.

Якість і правильність виконання завдань, послідовність операцій, догляд за обладнанням і технікою, застосування передових прийомів праці оцінюються членами журі.

У практичну частину, крім обов'язкової програми, вводиться творчий елемент. Це розбудовує художній смак, творчу уяву, політ фантазії, що співвідносяться з поставленим перед конкурсантами завданням, обмеженому жорсткими умовами реального виробництва й часовими рамками.

2 СЦЕНАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Шикування учасників, відкриття конкурсу. Учасники конкурсу одягнені у форму, мають емблеми й стартові номери.

Ведучий №1: Добрий день, дорогі друзі, учасники й гості! Ще великий Віктор Гюго сказав: «Ум человека имеет три ключа, всё открывающих - знание, мысль, воображение - все в этом». Саме ці три ключі допомагають людині стати гарним фахівцем, у якій би не було області, відкриваючи перед людиною всі її таємниці.

Ведучий №2: Ми часто говоримо слово «професіонал». І відразу виникає повага до того, про кого це сказане. Це немов вища оцінка незалежно від того, хто він: автомеханік, машиніст дорожніх і будівельних машин, тракторист чи слюсар.

Хочеться побажати всім, хто навчається у технікуму від усієї душі наполегливості, терпіння й працьовитості в освоєнні вибраної професії. І нехай нагородою їм буде знайдений професіоналізм. Але щоб досягнути професійних висот, коли професія стає мистецтвом, а професіонал – творцем, справжнім майстром своєї справи, необхідно багато вчитися, працювати над собою, переймати досвід тих, хто готовий поділитися всім, що знає й уміє.

Ми раді зустрічі з вами на конкурсі професійної майстерності за професією «Слюсар-ремонтник».

Отже, слово для вітання надається голові циклової комісії спеціальних механічних дисциплін Ісаєнко Олександру Анатолійовичу (вітає учасників і гостей конкурсу).

Ведучий №1: А тепер, давайте познайомимося із програмою конкурсу (іде оголошення програми конкурсу):

Програма конкурсу

09.00 – 09.15 Урочисте відкриття конкурсу.

09.15 – 09.30 «Візитка» учасників конкурсу.

09.30 – 10.00 Теоретичний етап конкурсу – Виявлення теоретичних знань по слюсарній справі: 1. Розминка. 2. Тестування

10.10 – 10.40 Практичний етап: Виготовлення виробу в слюсарній майстерні.

10.40 – 10.45 Підведення підсумків.

Нагородження переможців.

Закриття конкурсу.

Ведучий №2: На звання майстра своєї справи претендує 12 учасників, по 6 від кожної підгрупи. Кожному з них було дано домашнє завдання – підготувати самопрезентацію. Давайте познайомимося з учасниками конкурсу (ведучий представляє учасника, а учасник сам себе, показуючи самопрезентацію):

№ п/п

П.І.Б учасника

Група

Підгрупа 1

1

Акімов Є.О.

2ТОР-Д

2

Бондаренко О.С.

2ТОР-Д

3

Дегтярьов Р.І.

2ТОР-Д

4

Прилуцький А.А.

2ТОР-Д

5

Кисельов В.В.

2ТОР-Д

6

Фоменко Д.В.

2ТОР-Д

Підгрупа ІІ

1

Андріанов Д О.

2ТОР-Д

2

Батулін М.О.

2ТОР-Д

3

Дмитренко І.В.

2ТОР-Д

4

Дранговський Д.Ю.

2ТОР-Д

5

Литвинов О.П.

2ТОР-Д

6

Чеботарьов Д.П.

2ТОР-Д

Вітаємо наших учасників, побажаємо удачі їм у майбутній боротьбі!

Ведучий №1: Виявити професійні якості наших учасників допоможе досвідчене журі в складі:

1. Ісаєнко Олександр Анатолійович – голова циклової комісії спеціальних механічних дисциплін

2. Сафонова Раїса Сергіївна – викладач вищої категорії, старший викладач.

3. Лихошерст Олександр Андрійович – майстра виробничого навчання

Привітаємо наше журі, сподіваємося, що воно не буде занадто суворим! (Учасники й журі проходять у кабінет і займають свої робочі місця)

Отже, програма конкурсу нам відома.

Ведучий №2 Приступаємо до виконання етапів нашого конкурсу.

Ведучий проводить інструктаж з кожного етапу конкурсу, звертає особливу увагу на:

1. формулювання завдань;

2. максимальну кількість балів, яку учасник може набрати при виконанні даного завдання;

3. критерії оцінювання.

Теоретична частина починається з розминки, ставляться питання по слюсарній справі. Відповіді учасників на запитання розминки в балах не оцінюються й у підсумковій таблиці не фіксуються.

Питання розминки.

1. Які з перерахованих інструментів необхідні для розминки плоских поверхонь?

- лінійка

- косинець

- креслярка

- мітчик

- свердло

- паяльник

2. Назвіть інструменти, які використовують при свердлінні?

(Гайкові ключі, викрутки, молоток, свердли, вимірювальна лінійка, чертилка, свердлильний патрон).

3. Із закритими очами визначити, який інструмент перебуває в ящику.

(Мітчик, свердло, лерка, розгортка, кернер, зубило, ручні ножиці по металу, викрутка, штангенциркуль, мікрометр, обжимка).

На теоретичному етапі, учасники виконують тестові завдання, у яких поставлені питання на знання предметів професійного циклу. Завдання спрямовані на активізацію процесів сприйняття й пам'яті.

Учасники виконують тестові завдання конкурсу ( ДОДАТОК А )

Для учасників конкурсу, що виконали завдання раніше інших, пропонується додаткове завдання (відгадування технічного кросворду – ДОДАТОК В) – виконання якого так само оцінюється представниками журі й підсумується до загального результату (один інструмент – один бал).

Другий етап – практичний. Конкурсанти за півгодини повинні виконати слюсарну роботу за технологічними картками (ДОДАТОК Б). Виконання даного завдання включило в себе такі загальнослюсарні операції, як розмітка, рубання, виправлення, обпилювання, свердління.

Після виконання кожного етапу, журі підводять підсумки – занотовують результати у відомості, знайомлять учасників конкурсу з поточними результатами.

По закінченню конкурсу підводять загальні підсумки, виявляється переможець.

Голова журі проводить нагородження переможця, призерів і учасників конкурсу.

Ведучий №1: На закінчення хотілося б подякувати всім учасникам і гостям конкурсу. Усім побажати - більше читайте, тоді ви будете в курсі всіх напрямків розвитку сучасних виробничих технологій. Розбудовуйте власну уяву, це допоможе вам стати професіоналами, що вміють творчо виконувати роботу. Тренуйте розум, тому що «Не списом перемагають, а розумом», « Без розуму суму тягати, а з розумом гроші наживати».

УДАЧІ ВАМ УСІМ У ВАШІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ!!!!!

ВИСНОВКИ

Основними стимулами участі в конкурсах є можливість досягнення підвищеного рівня професійної кваліфікації, суспільне визнання й матеріальне заохочення. Багаторічна практика організації й проведення конкурсів у процесі виробничого навчання довела їхню дидактичну ефективність. Значно підвищується інтерес студентів до технічної творчості, що у свою чергу, сприяє формуванню навичок дослідницької діяльності, а також мотиваційному забезпеченню навчального процесу.

Можна зробити висновок, що конкурси професійної майстерності як підсумок, що завершує етап вивчення курсу навчальної програми виробничого навчання, доводять свою високу ефективність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований.-М.: Педагогика, 1982.-192 с.

 2. Бутузова О.Г. Методические рекомендации по организации проведения конкурса профессионального мастерства учащихся профессиональных образовательных учреждений. М.:Изд. ИРПО, 1994.

 3. Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения профтехучилища. -М.: Высшая школа. 1989.- 167 с.

 4. Ландо Д.И. Методические рекомендации по проведению всероссийских конкурсов профессионального мастерства учащихся профтехучилищ. -М.: Изд-во Росглавполиграфпрома, 1976.

 5. Поддьяков А.Н. Методологические основы изучения и развития исследовательской деятельности// Исследовательская работа школьников, № 4, 2005.

 6. Рубинштейн С.Л.Принцип творческой самодеятельности // Учеб. высш. шк. г. Одессы. Одесса, 1922. Т. 2.

 7. Г.К.Селевко «Современные образовательные технологии» методическое пособие. Москва. Народное образование, 1988 г.

 8. С.М.Тюнникова «Использование игры в учебно-воспитательной работе мастера производственного обучения» - методическое пособие. Москва, 1990 г. стр. 236

 9. Ю.Черепанов B.C. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. - М.: Педагогика. 1989.-152 с.

 10. Щетнева Л.К. Организация конкурсов профессионального мастерства.: Методические рекомендации. -СПб., 1992.-35 с.

ДОДАТОК А

Тестові питання

1. До тонкого листового металу відносяться листи металу:

А) товщиною до 2 мм;

Б) товщиною до 1 мм;

В) товщиною від 0,5 мм до 1 мм.

2. Нанесення на заготовку ліній і крапок, для позначення границь обробки й центрів отворів називається:

А) ескіз;

Б) розмітка;

В) креслення.

3. До якого виду з'єднань ставиться клепка?

А) рознімним;

Б) нероз'ємним;

В) нерухливим.

4. Інструмент для нарізування внутрішнього різьблення називається:

А) плашка;

Б) вороток;

В) мітчик.

5. Кернер, це інструмент який використовують:

А) для виконання отворів;

Б) для рубання металу;

В) для розмітки.

6. Шарнірне з'єднання відноситься:

А) до нероз'ємних з'єднань;

Б) до нерухливих з'єднань;

В) до рухливих з'єднань.

7. Розпилювання отворів і пройм виконується:

А) напилком;

Б) круглим напилком;

В) слюсарною ножівкою.

8. Зображення деталі в натуральну величину, або в масштабі із проставлянням розмірів, це:

А) креслення;

Б) ескіз;

В) наочне зображення.

9. З перерахованих напилків найбільш велику насічку має:

А) драчовий;

Б) личкувальний;

В) бархатний.

10.Обробка виробів призначення для:

А) додання виробу кращого естетичного виду;

Б) додання виробу кращого естетичного виду, захисту виробу від корозії;

В) додання виробу кращого естетичного виду, захисту виробу від корозії, продовження терміну служби виробу.

11. Інструмент для нарізування зовнішньої різьби називається:

А) плашка;

Б) мітчик;

В) вороток.

12. На токарному верстаті ТВ-7, можна виконати наступні операції:

А) обточування, нарізування різьби, фрезерування;

Б) обточування, свердління, нарізування різьби, розточування;

В) обточування, свердління, фрезерування канавок, шліфування.

13.На якому з перерахованих верстатів здійснюються основні рухи: обертальний і поступальний рухи інструмента?

А) На свердлильному;

Б) На токарному;

В) На фрезерному.

14. Для закріплення заготовок на свердлильному верстаті служать:

А) трикулачковий патрон, машинні лещата, притискні планки;

Б) слюсарні лещата, притискні планки, ручні лещата;

В) машинні лещата, притискні планки, ручні лещата.

15. Точність виміру штангенциркуля ШЦ-1:

А) 0,05 мм;

Б) 0,1 мм;

В) 1 мм.

16. Корозія, це руйнування металів і сплавів, у наслідку:

А) взаємодії на них зовнішніх сил;

Б) взаємодії їх із зовнішнім середовищем;

В) взаємодія їх із зовнішнім середовищем і впливу на них зовнішніх сил.

17. Основними рухами на токарному верстаті вважаються:

А) обертовий рух заготовки й поступальний рух інструмента (різця, свердла);

Б) обертовий рух інструмента й поступальний рух заготовки;

В) обертальний і поступальний рух інструмента.

18. При виконанні якої з перерахованих слюсарних операцій, не залишають припуск на наступну обробку?

А) Різання ножівкою;

Б) Рубання металу;

В) Різання слюсарними ножицями.

19. Властивість металу повертати свою первісну форму, після припинення дії зовнішніх сил це:

А) міцність;

Б) пружність;

В) пластичність.

20. Корозійна стійкість металу, це:

А) механічна властивість;

Б) хімічна властивість;

В) фізична властивість.

21. Яким з перерахованих властивостей неодмінно повинен мати метал для виготовлення заклепок:

А) пластичність;

Б) міцність;

В) пружність.

22. Сталь, це сплав заліза з вуглецем, де:

А) вуглецю не менш 2%;

Б) вуглецю від 2% до 4%;

В) вуглецю не більш 2%.

23. Покрівельна сталь, це листовий метал товщиною:

А) до 1 мм;

Б) від 0,5 мм до 1 мм;

В) від 1 мм до 2 мм.

24. Властивість металу – твердість, ставиться до:

А) фізичним властивостям;

Б) механічним властивостям

В) хімічним властивостям.

25. Термічна обробка сталі, при якій виріб стає більш твердим, називається:

А)відпал;

Б) вороніння;

В) загартування.

26. Зі збільшенням змісту вуглецю сталь стає:

А) більш м'якою;

Б) більш пластичною;

В) більш твердою і крихкою.

27. Обробка виробів шліфуванням виконується за допомогою:

А) личкувального напилка;

Б) драчового напилка або шліфувальної шкурки;

В) бархатного напилка або шліфувальної шкурки.

28. Які метали й сплави більш піддані корозії:

А) чорні метали;

Б) кольорові метали і їх сплави;

В) леговані сталі.

29. До обробки металів без зняття стружки відноситься:

А) обробка на фрезерному верстаті;

Б) ливарне виробництво;

В) нарізування різьби.

30. Чавун у порівнянні зі сталлю:

А) більш міцний;

Б) більш м'який;

В) більш твердий.

31. Основним інструментом для роботи на токарному верстаті є:

А) фреза;

Б) свердло;

В) різець.

32. Плоским напилком обробляють:

А) плоскі поверхні;

Б) плоскі й увігнуті поверхні;

В) плоскі й опуклі поверхні.

33. Який вид з'єднань ставиться до рознімних з'єднань:

А) болтове з'єднання;

Б) з'єднання заклепками;

В) рухливе з'єднання.

34. Який з перерахованих способів розмітки найбільш прийнятний для просторової розмітки:

А) по кресленню;

Б) за зразком;

В) по шаблонові.

35. Виберіть найбільш простий спосіб розмітки з перерахованих:

А) за зразком;

Б) по шаблонові;

В) по кресленню.

36. Виконуючи рубання в лещатах ми зможемо:

А) розрубати й вирубати;

Б) вирубати;

В) відрубати.

37. Як називається отвір, показаний на малюнку:

А) глухий;

Б) наскрізний;

В) не повний.

38. Інструмент для клепки – натяжка використовується:

А) для клепки впотай;

Б) для клепки заклепками з напівкруглою головкою;

В) в обох перерахованих випадках.

39. На якому малюнку, зображена заклепка з потайною головкою?

А) на малюнку: б и в

Б) на малюнку: г и д

В) на малюнку: б.

40. У якому варіанті відповіді перераховані тільки пристосування:

А) вороток, машинні лещата, станина, плашкотримач;

Б) слюсарні лещата, машинні лещата, шпиндель, вороток;

В) машинні лещата, вороток, плашкотримач, слюсарні лещата, трикулачковий патрон.

ДОДАТОК Б

Виготовити деталь «петля» згідно робочому кресоенню

Технічні вимоги

 1. Отвори Ø 5 зенкувати.

 2. Зняти задирки зі всіх ребер деталі

ДОДАТОК В

Технічний кросворд «Інструмент»

Користуючись підказкою відгадайте назви інструментів для розмічення і різання

Відповіді:

 1. Лінійка;

 2. Кернер;

 3. Рейсмус;

 4. Центрошукач;

 5. Кронципркуль;

 6. Циркуль;

 7. Штрихмас;

 8. Рулетка;

 9. Кутник;

 10. Нутромір.

ШАБЛОН

для перевірки результатів тестування

Відповідь

відповідь

А

Б

В

А

Б

В

1

+

21

+

2

+

22

+

3

+

23

+

4

+

24

+

5

+

25

+

6

+

26

+

7

+

27

+

8

+

28

+

9

+

29

+

10

+

30

+

11

+

31

+

12

+

32

+

13

+

33

+

14

+

34

+

15

+

35

+

16

+

36

+

17

+

37

+

18

+

38

+

19

+

39

+

20

+

40

+

Фотоальбом конкурсу

теоретична частина

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»