Компетентнісно зорієнтовані задачі. Створення допоміжних моделей різними способами.

Опис документу:
При вирішенні компетентнісно зорієнтованих завдань основна увага повинна приділятися формуванню здібностей учнів, використовувати математичні знання в різноманітних ситуаціях, що вимагають для свого вирішення різних підходів, роздумів і інтуїції. Завдання складаються на основі практичної ситуації, яка по можливості, повинна бути наближена до ситуації знайомої для учнів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

«Дібрати компетентнісно зорієнтовані задачі,

створити до них допоміжні моделі різними способами»

При вирішенні компетентнісно зорієнтованих завдань основна увага повинна приділятися формуванню здібностей учнів, використовувати математичні знання в різноманітних ситуаціях, що вимагають для свого вирішення різних підходів, роздумів і інтуїції.

Завдання складаються на основі практичної ситуації, яка по можливості, повинна бути наближена до ситуації знайомої для учнів. В рамках запропонованої ситуації повинна виникнути така проблема, для вирішення якої необхідно застосування знань з математики; Завдання має бути представлене в різній формі (таблиці, схеми, діаграми, малюнки).

Для складання компетентнісно зорієнтованих завдань розділимо їх на три рівні (рівень відтворення, рівень встановлення зв'язків, рівень міркування).

Виділення рівнів ґрунтується на рівні математичної підготовки учнів.

Перший рівень (рівень відтворення) включає відтворення математичних фактів, методів та виконання обчислень. Учні можуть застосовувати базові математичні знання у стандартних, чітко сформульованих ситуаціях. Вони можуть вирішувати одно крокові текстові задачі, розуміють прості алгебраїчні залежності, стандартну систему позначень, можуть читати й інтерпретувати дані, представлені в таблицях, на графіках, картах, різних шкалах

Прикладом завдання першого рівня може служити завдання :

Задача 1. Три оповідання займають 34 сторінки. Перше займає 6 сторінок, а друге – у 3 рази менше, ніж третє. Скільки сторінок займає друге оповідання? Додавши до умови завдання (побудуйте кругову діаграму, яка зображує розподіл сторінок з книг) завдання стає завданням першого рівня, оскільки учням необхідно виконати нескладне обчислення і представити результат у вигляді діаграми.

Задача 2. Відомо, що з 60 кг макулатури можна виробити стільки паперу, скільки його виробляють з одного великого дерева. Скільки дерев зберегли учні двох класів, якщо один клас зібрав 300 кг макулатури, а другий – 360 кг?

Другий рівень (рівень встановлення зв’язків) включає встановлення зв'язків та інтеграцію матеріалу з різних математичних тем, необхідних для вирішення поставленого завдання. Учні можуть застосовувати свої знання в різноманітних, достатньо складних ситуаціях. Вони можуть упорядковувати, співвідносити і робити обчислення, вирішувати багатокрокові текстові задачі. Учні можуть виконувати нескладні алгебраїчні завдання, що включають складання виразів, розв'язування систем лінійних рівнянь, визначати значення величин.

Прикладами завдань другого рівня можуть служити:

Задача 1. Три білочки збирали горіхи. Перша білочка знайшла 8 горіхів, друга – 5, а третя, лише 2. Ці горіхи білочки поділили між собою порівну. Скільки горіхів віддала перша білочка третій? Друга білочка – третій?

Задача 2. На городі у коротунчиків виросла диня масою 4кг. На скільки шматочків слід їх розділити, якщо машина Гвинтика та Шпунтика піднімає 90г вантажу, а все насіння з дині масою 500г коротунчики залишать на городі сушитися?

Третій рівень (рівень міркування) учні можуть організовувати інформацію, робити узагальнення, вирішувати нестандартні проблеми,робити висновки на основі вихідних даних та обґрунтовувати їх. Вони можуть застосувати знання алгебраїчних понять і залежностей, скласти алгебраїчну модель нескладної ситуації. У завданнях третього рівня, перш за все, необхідно самостійно виділити в ситуації проблему, яка вирішується засобами математики, і розробити відповідну їй математичну модель. Розв'язувати поставлену задачу використовуючи математичні міркування та узагальнення, та інтерпретувати рішення з урахуванням особливостей розглянутої в завданні ситуації.

Прикладом завдань третього рівня можуть служити завдання:

Задача 1. У першій, другій та третій квартирах живуть три коти: чорний, білий та рудий. У першій та другій квартирах живе не чорний кіт. Білий живе не в першій квартирі. Який номер квартири кожного кота?

Задача 2. 3 яблука і 1 груша важать стільки, скільки 10 персиків, а 4 персики і 2 яблука, важать стільки, скільки 2 груші. Скільки потрібно персиків, щоб зрівноважити 1 грушу?

На уроках вивчення нового матеріалу за допомогою компетентнісноорієнтованої завдання можна створити умови для формування понять, виведення і засвоєння формул. Як приклад можна навести урок «Периметр многокутників». Вчитель показує фотографії подвір'я школи, що треба загородити. По ходу обговорення пропозицій дітей допомагає їм сформулювати завдання. Питаннями підводить учнів до розуміння необхідності отримання деяких нових знань, а саме виведення формули обчислення периметра трикутника, чотирикутника, многокутника.

Зразки компетентнісно зорієнтованих задач

Задача на встановлення зв'язків

Задача 1. Учні вирізали 15 червоних і синіх зірочок. 5 зірочок було червоних, а решта – сині. Червоні зірочки учні наклеїли на зошити відмінників, а сині, які вчаться на середньому рівні. Скільки в класі відмінників? Скільки учнів вчиться на середньому рівні?

Зміст задачі і вимога не мають ознак схожості. Учні повинні встановити кілька зв`язків: між червоними і синіми зірочками, між учнями, які відмінники і які вчаться на середньому рівні; між учнями та зірочками.

Задача 2.

Два огірка важать стільки ж, скільки чотири помідори, а один помідор, як три ріпи. На правій чаші ваг 1 огірок і три ріпи. Скільки помідорів повинно бути на лівій чаші, щоб ваги були в рівновазі?


Намалюй правильну відповідь:

Задача у непрямій формі.

 1. Кобра довше гадюки, гадюка довше вужа. Хто найдовший?


Гадюка Вуж Кобра

 1. Кінь темніше корови, корова темніше собаки. Хто самий темний?

 2. Три перших уроку були: математика, українська мова та читання. Математика - не перший, Читання - не перший і не третій. Який порядок уроків?

Впиши відповідь:


 1. Яка іграшка важче: ведмедик або білочка? На скільки грамів?

 

 1. Встанови який час на годиннику:

 1. Назви час на електронному годиннику. Покажи цей час на циферблаті за допомогою стрілочок:

Висновки:

У своїй роботі я виконала поставлені завдання, а саме розглянула проблему формування компетентностей учнів загальноосвітньої школи на уроках математики, дослідила які методи компетентнісного навчання необхідно застосовувати вчителеві в своїй діяльності.

На мій погляд, характерною рисою вдосконалення форм навчання поки що є прагнення вчителів до застосування різних видів уроків у системі вивчення певного розділу чи теми. До того ж найбільш досвідчені вчителі мають більші можливості, таким чином, вони складають свій методичний почерк, що дозволяє їм максимально розкрити сильні боки своєї майстерності і завдяки розмаїттям форм сформувати компетентнісну діяльність учнів.

Отже, правильний вибір місця й часу застосування того чи іншого методу компетентнісного навчання дозволяє досягти  потрібного ефекту, чого, зрозуміло, не можна отримати під час використання простих методів навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій ланці освіти: теоретичні засади // Початкова школа. — 2010. — № 8.

 2. Бібік Н. М. Компетентність і компетенції у результатах початкової освіти // Початкова школа. — 2010. — № 9.

 3. Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (1—4 класи) / Онопрієнко О. В., Скворцова С. О., Листопад Н. П. // Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. — С. 138—170.

 4. Онопрієнко О. В. Предметна математична компетентність як дидактична категорія // Початкова школа. — 2010. — № 11. — С.46—50.

 5. Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ // Монографія. — Х.: Факт, 2005. — 360 с.

 6. Державний стандарт початкової загальної освіти // http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»