Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

"Комбінаторика. Симетрія та асиметрія"

Трудове навчання

Для кого: 8 Клас

08.10.2021

134

7

0

Опис документу:

Конспект уроку за темою "Комбінаторика" для учнів 8 класу. Урок дозволяє розширити знання про методи проектування, ознайомити з методом комбінаторики, дати короткі відомості про основні базові технології, навчити визначати в проектованих виробах симетрію, асиметрію.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8


Тема. Методи проектування: комбінаторика. Симетрія і асиметрія.

Мета: розширити знання про методи проектування, ознайомити з методом комбінаторики, дати короткі відомості про основні базові технології, навчити визначати в проектованих виробах симетрію, асиметрію, повторити правила внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні, розвивати увагу, спостережливість, аналітичні здібності.

Очікувані результати: учні характеризують основні базові технології, поняття симетрії, асиметрії, рівноваги, ритму, називають динамічні й статичні форми виробів, описують вироби

з використанням вивчених понять і термінів, характеризують і виконують правила внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні.

Основні поняття: базові технології (хімічні, механічні, біологічні, енергетичні, інформаційні); метод комбінаторики, прийоми комбінаторики (перестановки, вставки, організація ритмів); симетрія, асиметрія, рівновага, ритм, динамічні й статичні форми, фактура матеріалів.

Тип заняття: комбіноване.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

1.Організація класу, перевірка присутніх, перевірка готовності обладнання та матеріалів, правила роботи.

2. Інструктаж безпеки життєдіяльності.

3.Призначення чергових за необхідності.


ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

1.Фронтальне опитування

  • Що таке дизайн? (це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів)

  • Що називають художнім конструюванням? (творча проектна діяльність, направлена на вдосконалення людиною наочного довкілля, що створюється засобами промислового виробництва)

  • Яка роль дизайнера в художньому конструюванні?

2. Інтелектуальна гра:

2.1. Це слово в перекладі означає «Далеко кинутий задум». Це концепція, задум щодо створення індивідуального стилю або виробу з урахуванням особливостей їх функціонального призначення.? (проект)

2.2. Головна думка при створені нового виробу? ( ідея)

2.3. Зображення виробу,створене від руки з приблизним дотриманням розмірів? (ескіз)

2.4. Творчий процес,який передбачає поєднання, розміщення,зіставлення? (композиція)

2.5.Повідомлення про будь що? (інформація)

2.6. Ефективним видом запису навчальної інформації є? (конспект)

2.7. Коли в поле запиту пошукової системи вводять одне слово,то такий пошук називають? ( простим)


3. Спробуємо розгадати кросворд?


11і

 д

 е

 я


22д

 и

 з

 а

 й

 н

 е

 р


 а

 к

 о

 н
 

 е

 ф

 е

 р

 а

 т

 

 а

 й

 т66а

 н

 а

 л

 і

 з
Визначити ключове слово? (дизайн)

1. Задум інженера? (ідея)

2. Професія людини,яка створює красиві і функціональні вироби?(дизайнер)

3. Основне правило композицій? (закон)

4. Короткий переказ змісту наукової роботи, книги або вчення? (реферат)

5. Місце пошуку інформації в Інтернеті? (сайт)

6. Операція розкладання цілого об’єкту на складові частини з метою пізнання та вивчення? (аналіз)


ІІІ. Мотивація навчально трудової діяльності учнів.

Як ви вважаєте-наскільки сучасне поняття «дизайн». Чи актуальна така професійна діяльність?

Слово вчителя. Безумовно - дизайн це сучасне поняття, яке широко вживається у всіх сферах нашого життя. Досить модною і потрібною стала і професія «дизайнер». Щоб вироби були естетично досконалі, приваблювали нас своєю формою і вишуканістю,дизайнер має докласти чимало знань і зусиль. Кожному, хто хоче опанувати суть дизайнерської діяльності, необхідно володіти загальними поняттями про художнє конструювання. Як практику дизайну та уміти будувати своє життя за законами краси і зручності. Тому важливо не тільки знати основні засоби художнього конструювання,а й вміти виготовляти вироби з їх допомогою. Цим ми і будемо займатися на сьогоднішньому уроці.


ІV. Повідомлення теми,мети і завдань уроку

з'ясувати суть поняття про композицію та комбінаторику;

визначити основні засоби художнього конструювання симетрію, асиметрію,ритм, статику і динаміку.


V. Вивчення нового матеріалу.

Слово вчителя: Художнє конструювання представляє невід'ємну складову процесу проектування виробів, призначених для безпосереднього використання людиною.

Це творчий процес, метою якого є створення естетичних властивостей, здатних забезпечити задоволення естетичних смаків людей, для яких і призначені ці вироби та погодження зовнішньої форми виробу з його внутрішньою структурою. При цьому художнє конструювання використовує поряд з поняттями естетичних властивостей і апарат понять: композиції,засоби композиції, комбінаторики.

Поняття композиція однаковою мірою стосується різних видів творчості-гончарство, ковальство, обробка дерева, тощо.

Композиція - це поєднання окремих елементів в єдине художнє ціле, що в конкретній зоровій формі виражає задум автора.

Композиція буває площинна ( на площині - композиція виконана технікою пірографії, різьблення, вишивки, ткацтва, набивки) та об'ємна ( об'ємні вироби-токарство, ліплення, меблі), об’ємно –просторова (сценки з життя, пейзажі).

Метод сполучення, поєднання, розташування різних предметів, зображень називають комбінаторикою.

Комбінаторика — це метод проектування, у якому застосовують комбінування форм та їхніх елементів, використовуючи при цьому різні способи та прийоми.

При комбінуванні предмети розміщуються за певними правилами, які називають засобами художнього конструювання, до яких відносять симетрію, асиметрію, ритм, статика, динаміка, контраст, нюанс. Вони по суті є категоріями і відіграють важливу роль у посилені виразності виробу. Крім того,під час конструювання часто виділяється головна частина оздоблення,яку визначають як центр композиції.

Найпоширенішим засобом розміщення є категорії симетрії і асиметрії.

Симетрія, як засіб художнього конструювання ( композиційний прийом), це пропорційне розміщення частин виробу відносно його центру. Принципи симетрії часто зустрічаються в природі, це і більшість листків рослин та квітів, форма тіла тварин, тіло людини,тощо. Саме симетрія вносить у об’єкти проектування порядок, закінчення,цілісність.

Відомо три типи симетрії:

Перший, найпоширеніший-так звана дзеркальна симетрія. Фігури або зображення, розміщені в одній площині,діляться центральною лінією на одинакові частини, аналогічно відображенню в дзеркалі. Цим типом симетрії наділені більшість предметів рослинного ( листки, квіти. плоди) і тваринного(метелики,птахи,інші тварини) світу, а також людина.

Другий тип симетрії - осьова, це перенесення частини форми предмета відносно осі. Симетричні фігури, що суміщаються на площині, можуть переноситися вздовж однієї,або двох осей.

Третій тип симетрії - гвинтова, застосовується для відображення тіл обертання.

Асиметрія - відсутність будь якої симетрії. Асиметрія виражає невпорядкованість та незавершеність. Вона за своєю суттю як правило індивідуальна. Цей засіб важче використовувати, тому бажано використовувати її з набуттям певного досвіду.

Ритм,як композиційний прийом художнього конструювання- це повторення елементів зображень та інтервалів між ними. Він буває простий і складний. Найпростіше природу ритму відображають у народній творчості через орнаменти.

Орнамент-це узор(композиція) яка складається з упорядкованих елементів, що повторюються. Власне орнамент є найпоширенішим видом оздоблення, що включає поєднання розмаїття ліній, дуг, крапок, кіл, трикутників, інших фігур. Найпростіші орнаменти це геометричні (різьба по дереву, набивка в ковальстві). Однак часто використовують і стилізовані (спрощені) орнаменти рослинного,тваринного та побутового походження.

Простий ритм(він же метричний)- рівномірне повторення однакових елементів та інтервалів. Складний ритм ґрунтується на поєднанні або накладанні простих елементів. Кількість комбінацій елементів безмежна, але протяжність ритмічних фігур має кількісні межі

Статика і динаміка.

Кожна з композицій може викликати у глядача відчуття більшої чи меншої динамічності, хоча, всі зображення та їх елементи залишаються нерухомими, тобто статичними. Для прикладу, довгий вузький прямокутник завжди здається динамічнішим ніж квадрат. Динамічнішими видаються також предмети, що мають гострокінцеві та гострокутні форми. Динамічність композиції може ґрунтуватися і на поєднанні симетрії та асиметрії.

В проектуванні предметів інтер’єру ми майже повсюдно маємо керуватися засобами художнього конструювання,які ми щойно осягнули, тобто симетрію і асиметрію, ритм, статику та динаміку. Особливої ваги вони набувають у прикладному мистецтві, ткацтві, вишивці, ковальстві,тощо.

Теорія хороша тільки тоді коли вона доведена практикою. Розглянемо зразки виробів виготовлених із застосуванням симетрії та асиметрії


Слово вчителя:

Я чую-я забуваю; Я бачу - я запам'ятовую; Я роблю-я розумію.

Китайська притча


VІ. Формування вмінь і навичок учнів. Практична робота


Створення ескізу виробу з використанням засобів художнього конструювання

Завдання: виконати ескіз виробу з використанням засобів художнього конструювання симетрія, асиметрія, ритм, статика та динаміка. Обґрунтувати використання таких засобів.


1. Варіанти виробу (за вибором учнів): свічник на 3 свічки, свічник на 2 свічки, підставка для книг, настінні поличка для вазону, ваза тощо.

2. Обладнання, інструменти і матеріали: зображення чи фото об'єктів праці, олівець, циркуль, косинець, транспортир, лінійка.

3. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.5. Поточний інструктаж (індивідуальний, груповий).


VІ. Підсумок уроку

Рефлексія

  1. Що нового дізналися на уроці?

  2. Що таке комбінаторика?

  3. Які засоби художнього конструювання ви знаєте і застосовували?

4. Які вправи робили з найбільшим задоволенням?


Роблю висновок: З педагогічної точки зору важливим є не стільки створення дитиною чогось нового, а сам процес творчості, у ході якого учень розвивається як творча особистість. Саме в цьому я вбачаю основне досягнення нашого уроку. Крім того отримані знання та набуті компетентності стануть у нагоді в вашому житті.

Мотивація оцінок за урок, виставлення їх у журнал, щоденники

Оцінка творчості завжди суперечлива і драматична.

Лернер

Кожна праця має бути достойним чином оцінена. На уроці ви гарно працювали. то і оцінки повинні добрі мати. Я проглянула ваші самостійні роботи, оцінила рівень домашнього завдання, якість відповідей, активність на уроці і пропоную такі оцінки за урок.

Учитель оголошує оцінки та аргументує кожну з них.


VІІ. Домашнє завдання

Сконструювати форму свого виробу.

Прибирання робочих місць.

Розгадування кросворда.


КРОСВОРД НА ТЕМУ «ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ»
тт

аа

тт

ии

кк

аа

сс

ьь

оо

вв

аа
ии

тт

мм

Опп

рр

мо

сс

тт

ии

йй


вв

ии

нн

тт

оо

вв

па


зз

ее

рр

кк

аа

лл

ьь

нн

аа
ии

мм

ее

тт

рр

іі

яя


цц

ее

нн

тт

рр
ии

нн

аа

мм

іі

кк

аасс

ии

мм

ее

тт

рр

іі

яяВизначити ключове слово?(композиція)

1. Засіб художнього конструювання,який виражає рівновагу?( статика)

2. Один із типів симетрії?(осьова)

3. Композиційний прийом, що передбачає повторення предметів та інтервалів? (ритм)

4. Вид ритму? (простий)

5. Тип симетрії?(гвинтова)

6. Найпоширеніший тип симетрії?( дзеркальна)

7. Засіб художнього конструювання,що передбачає чіткий порядок у розташуванні предметів та виражає цілісність, порядок, закінчення?(симетрія)

8. Головна точка симетрії?(центр)

9. Засіб художнього конструювання, який візуально відображає рух?(динам.)

10. Відсутність будь якої симетрії.(асиметрія)Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.