КЛАС ССАВЦІ. "Різноманітність ссавців"

Біологія

Для кого: 7 Клас

16.05.2021

169

13

0

Опис документу:
До уваги колег тестовий матеріал з біології у 7 класі. Тест складено до теми - КЛАС ССАВЦІ. "Різноманітність ссавців". Питання відповідають програмному матеріалу. Матеріал доречно використовувати під час перевірки домашнього завдання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КЛАС ССАВЦІ Різноманітність ссавців

І та II рівні (одна правильна відповідь)

1. Плацента відсутня у: а) першозвірів; б) сумчастих; в) хижих; г) рукокрилих.

2. Зачатки плаценти є у: а) першозвірів; б) сумчастих; в) хижих; г) рукокрилих.

3. Риса не притаманна яйцекладним: а) найпримітивпіші ссавці;

б) розмножуються, відкладаючи яйця; в) плацента відсутня;

г) є клоака; д) є волосяний покрив; е) температура тіла порівняно низька і непостійна; є) добре розвинені молочні залози.

4. Середовище існування єхидни: а) наземне і у порах; б) прісні водойми; в) солоні водойми.

5. Тіло яйцекладних ссавців вкрито: а) м'якою шерстю; б) лусками і щитками;

в) жорсткими голками або жорсткою шерстю.

6. Самка єхидни відкладає яйця: а) у воду; б) на суші; в) виношує у шкіряній сумці на черевному боці.

7. Качкодзьоб веде: а) наземний спосіб життя; б) напівводний спосіб життя

8. Качкодзьоб у воді переміщується: а) за допомогою плавців; б) між пальцями кінцівок є плавальні перетинки.

9. Голова качкодзьоба схожа до голови: а) плазунів; б) гусеподібних; в) хижих.

10. Качкодзьоб свої яйця: а) виношує до повного розвитку; б) відкладає в норах.

11. Народження малих і кволих малят у сумчастих пояснюється а) наявністю сумки; б) наявністю сосків у сумці; в) наявністю лише зачатка плаценти.

12. До сумчастих відносять:а) кенгуру; б) єхидну; в) гієну.

13. Землерийки повинні їсти безперервно, тому що: а) у них багато ворогів; б) вони дуже малі та їм важко підтримувати температуру ті в) вони живляться недостатньо поживним кормом.

14. Серед сумчастих зник вид: а) сумчастий ведмідь; б) сумчастий вовк; в) коала; г) сумчаста кішка; д) кенгуру; е) сумчастий кріт.

15. Представникам ряду Комахоїдні не властива ознака: а) є найдавнішою і найпримітивнішою групою тварин; б) головний мозок без звивин; в) передній відділ морди у багатьох видів тварин видовжений у г) зуби слабо диференційовані;

д) тварини великі; е) тварини дрібних і середніх розмірів.

16. Голки їжака виконують функцію: а) захист; 6) напад; в) подрібнення їжі. в) дотик.

17. У кротів добре розвинений: а) нюх і слух; б) зір;

18. До ряду Комахоїдних належить: а) летюча собака, нетопирі; б) їжак звичайний, кріт звичайний; в) вечірниця, кажан.

19. Тільки представникам рукокрилих властиве: а) живлення комахами; б) здатність до ехолокації; в) здатність до справжнього польоту.

20. Крило кажана утворене: а) пір'ям; б) складкою шкіри, яка розтягується одним пальцем; в) складкою шкіри, яка розтягується кількома пальцями.

21. Кажани можуть літати в темряві завдяки: а) здатності до ехолокації; б) дотику за допомогою вібрисів; в) сприйманню електромагнітних полів.

22. До справжнього польоту пристосовані представники ряду:

а) Комахоїдних; б) Сумчастих; в) Рукокрилих.

23. У рукокрилих добре розвинені:а) зір; б) нюх; в) слух.

24. Рукокрилі ведуть спосіб життя: а) денний; б) нічний.

25. Для ряду Гризунів та Зайцеподібних не характерне:а) живляться рослинною їжею;б) живляться тваринною їжею;в) зуби постійно заточуються;г) зуби не мають коренів і ростуть впродовж життя.

26. У гризунів є різців:а) два; б) чотири; в) вісім. г г) три.

27. У гризунів відсутні: а) ікла; б) різці; в) кутні зуби.

28. Цінні промислові гризуни:а) білка звичайна, ондатра, бобер, нутрія;б) хом'як, соня сіра, лемінги;в) миша хатня, бобер.

29. Шлунок зайцеподібних має відділів: а) два; б) один; в) три

30. Кролі і зайці: а) тільки завдають шкоду; б) тільки приносять користь; в) це промислові тварини, але можуть завдавати шкоди лісовому господарству і садівництву.

31. Добре розвинені ікла у представників ряду: а) Гризуни; б) Хижі; в) Рукокрилі.

32. Хижий зуб є у представників ряду:а) Гризуни; б) Хижі; в) Рукокрилі.

33. Для ряду Хижих характерна ознака: а) диференційовані зуби, є хижий зуб;

б) травоїдні тварини.

34. Потові залози майже відсутні у представників родини: а) Котячі; б) Вовчі; в) Ведмежі.

35. Значення представників ряду Хижих:а) цінні хутрові звірі; б) важливої ролі не відіграють.

36. Ластоногі та китоподібні живуть:а) на суші; б) здебільшого або повністю пов'язані з водним середовищем.

37. Малята ластоногих народжуються на:а) поверхні води; б) дні; в) березі.

38. Кінцівки ластоногих перетворились на: а) крила; б) ласти; в) зябра.

39. Від переохолодження ластоногих і китоподібних захищає:

а) волосяний покрив; б) луска; в) підшкірний жировий прошарок.

40. Органи дихання ластоногих і китоподібних: а) легені; б) зябра.

41. До ехолокації здатні:а) ластоногі; б) зубаті кити; в) беззубі кити

42. Рогові пластинки у вусатих китів заміняють: а) зуби; б) губи;

43. Найбільшим ссавцем є: а) слон; б) кашалот;в) синій кит

44. Промислові види з ряду Ластоногих і Китоподібних: а) морські котики;б) дельфіни.

45. У парнокопитних є пальців: а; один;б) два; в) три; г) два або 4

46. До ряду Комахоїдні належить: а) орангутанг; б) кріт звичайний; в) білка звичайна; е) кенгуру; з) морж. г) вечірниця; д) кінь; є) лисиця звичайна; ж) дельфін;

47. До ряду Сумчастих належить: а) орангутанг; б) кріт звичайний; в) білка звичайна; е) кенгуру; з) морж. г) вечірниця; д) кінь; е) лисиця звичайна; ж) дельфін;

48. До ряду Хижих належить: а) орангутанг; б) кріт звичайний; в) білка звичайна;

е) кенгуру; з) морж. в) білка звичайна г) вечірниця; д) кінь; е) лисиця звичайна;

ж) дельфін;

49. До ряду Китоподібні належить: а) орангутанг; б) кріт звичайний; в) білка звичайна; е) кенгуру; з) морж. г) вечірниця; д) кінь; є) лисиця звичайна; ж) дельфін;

50. До ряду Примати належить: а) орангутанг; б) кріт звичайний;г) вечірниця;

д) кінь;е) лисиця звичайна; ж) дельфін;

51. До ряду Гризуни належить: а) орангутанг; б) кріт звичайний; в) білка звичайна;

е) кенгуру; з) морж. г) вечірниця; д) кінь; є) лисиця звичайна; ж) дельфін;

52. До ряду Рукокрилі належить: а) орангутанг; б) кріт звичайний; в) білка звичайна; е) кенгуру; з) морж. г) вечірниця; д) кінь; е) лисиця звичайна; ж) дельфін;

53. До ряду Непарнокопитій належить: а) орангутанг; б) кріт звичайний; в) білка звичайна; е)кенгуру; з) морж. г) вечірниця; д) кінь; е) лисиця звичайна; ж) дельфін;

ІІІ рівень (у кожному тесті декілька правильних тверджень)

1. Плацента відсутня або в зачатковому стані у тварин ряду:а) Хижі; б) Першозвірі; в) Сумчасті; г) Рукокрилі.

2. Характерні ознаки першозвірів: а) відкладають яйця;б) температура тіла стала;

в) температура тіла порівняно низька і непостійна; г) властиве живородіння; д) є клоака; е) добре розвинена плацента; є) плацента відсутня.

3. До рядів тварин з правої колонки доберіть відповідні ознаки з лівої:

1) відсутність плаценти а) Першозвірі;

2) зачатки плаценти б) Сумчасті.

3) наявність клоаки

4) наявність шкірної сумки па череві

5) відкладання яєць

6) народження малих і кволих малят

7) головний мозок слаборозвинений

8) протоки молочних залоз відкриваються у сумку

4. До рядів тварин з правої колонки доберіть відповідні ознаки з лівої:

1) добре розвинений нюх а) Комахоїдні;

2) здатні до ехолокації б) Рукокрилі.

3) зуби слабо диференційовані

4) добре розвинений кіль

5) півкулі головного мозку без звивин

6) пристосовані до справжнього польоту

7) ведуть пічний спосіб життя

8) передній відділ морди видовжений у хоботок.

5. Поясніть терміни: а) ехолокація — це... б) вампіри — це...

6. Для представників ряду Гризуни властиві ознаки: а) дрібні та середні за розмірами; б) великі тварини; в) є чотири різці; г) па верхній щелепі різці відсутні; д) швидко розмножуються; е) ікла відсутні; е) є хижий зуб.

7. Закінчіть речення: а) Розмножуються, відкладаючи яйця тварини ряду... .б) Здатні до справжнього польоту тварини ряду... . в) Різці ростуть впродовж життя у тварин ряду... . г) Зуби слабо диференційовані у тварин ряду... .

8. Підлягають охороні тварини ряду Гризуни і Зайцеподібні: а) білка звичайна;

б) бобер; в) сліпаки; г) хом'яки; д) ондатра; е) білий та сірий зайці; є) дикий кріль.

9. Представникам ряду Хижих властиві ознаки: а) диференційовані зуби; б) є кутній "хижий" зуб;в) добре розвинені ключиці;

г) ключиці рудиментарні або зовсім відсутні; д) у живленні переважає рослинна їжа;

е) у живленні переважає тваринна їжа.

10. Хижі, які перебувають під охороною:а) бурий та білий ведмеді; б) вовк, лисиця;

г) кіт лісовий, видра річкова; д) песець, лисиця; е) рись, тигр.

11. Для родини Вовчих характерні ознаки:а) кігті невтяжні; б) кігті втяжні;в) здобич наздоганяють; г) здобич підстерігають; д) добре розвинутий нюх; е) добре

розвинутий зір; є) шкіра має багато сальних залоз; ж) сальних залоз мало.

12. Для родини Котячих характерні ознаки: а) кіггі невтяжні; б) кігті втяжні; в) здобич наздоганяють; г) здобич підстерігають; д) добре розвинутий нюх; е) добре розвинутий зір; є) шкіра має багато сальних залоз; ж) сальних залоз мало.

13. Для родини Китоподібних та Ластоногих характерні ознаки: а) волосяний покрив більш або менш редукований;б) густий волосяний покрив;в) є підшкірний жировий шар;г) підшкірний жировий шар відсутній;д) кінцівки перетворені на ласти;

е) життя пов'язане з водним середовищем; е) повністю наземний спосіб життя.

14. До ознак з лівої колонки доберіть відповідний ряд тварин з правої:

1) ведуть повністю водний спосіб життя а) Ластоногі;

2) ведуть здебільшого водний спосіб життя, б) Китоподібні.

але відпочивають і розмножуються па суші

3) волосяний покрив частково редукований

4) волосяного покриву немає

5) хвіст непомітний

6) хвіст рухливий і має потужний плавець

7) задні кінцівки відсутні

8) є дві пари кінцівок

15. До нежуйних парнокопитних належать:а) барани; б) дика свиня; в) косулі;

г) бегемоти; д) благородний олень.

16. Для жуйних парнокопитних характерні ознаки: а) кишечник укорочений;

б) кишечник видовжений, добре розвинена сліпа кишка;

в) є клоака; г) шлунок чотирикамерний.

17. Для парнокопитних характерні ознаки: а) шлунок однокамерний; б) шлунок чотирикамерний; в) на кінцівках один-три пальці; г) на кінцівках два-чотири пальці.

18. Для непарнокопитих характерні ознаки:а) шлунок однокамерний; б) шлунок чотирикамерний;в) на кінцівках один-три пальці; г) на кінцівках два-чотири пальці.

19. Для ряду Примати характерні ознаки:а) п'ятипалі кінцівки; б) у поясі верхніх кінцівок є ключиці;в) ключиці відсутні;г) у переважної більшості па пальцях нігті;

д) властиве стопоходіння; е) властиве пальцеходіння.

20. Для тварин ряду Примати характерні ознаки:а) добре розвинений головний мозок;б) передній мозок без звивин;в) щелепи вкорочені; г) збільшений мозковий відділ черепа;д) переважає лицьовий відділ черепа;е) великий палець верхніх кінцівок протиставлений іншим.

21. До тварин з лівої колонки доберіть їх предків з правої:

а) муфлон; 1) свійська кішка

б) тур; 2) велика рогата худоба

в) гірська коза; 3) вівця

г) дикий кабан; 4) коза домашня '

д) африканська кішка; 5) свійська свиня

е) тарпан 6) свійський кінь

22. До тварин з лівої колонки належать з правої:

1) кенгуру а) Рукокрилі;

2) єхидна б) Сумчасті;

3) вечірниця в) Першозвірі.

4) кажан

23. До тварин з лівої колонки належать з правої:

1) лисиця звичайна а) Китоподібні;

2) дельфін б) Ластоногі;

3) кінь в) Хижі;

4) морж г) Непарнокопитій.

24. До тварин з лівої колонки належать з правої:

1) кінь а) Парнокопитні;

2) корова б) Непарнокопитій;

3) їжак вухатий в) Рукокрилі;

4) вечірниця г) Комахоїдні.

25. До тварин з лівої колонки доберіть відповідні ряди, до яких вони належать з правої:

1) кит синій а) Парнокопитні;

'2) кабан дикий б) Китоподібні;

3) тарпан в) Гризуни;

4) нутрія г) Непарнокопитій.

26. До тварин з лівої колонки доберіть відповідні ряди, до яких вони належать з правої:

1) шимпанзе а) Рукокрилі;

2) ведмідь білий б) Першозвірі;

3) качкодзьоб в) Хижі;

4) нічниця г) Примати.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.