КЛАС МОЛЮСКИ. Будова та різноманітність.

Біологія

Для кого: 7 Клас

16.05.2021

512

4

0

Опис документу:
До уваги колег тестовий матеріал з біології у 7 класі. Тест складено до теми - КЛАС МОЛЮСКИ. Будова та різноманітність. Питання відповідають програмному матеріалу. Матеріал доречно використовувати під час перевірки домашнього завдання. Як варіант парні або непарні завдання для учнів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КЛАС МОЛЮСКИ. Будова та різноманітність.

1.Укажіть структуру, властиву для представників типу Молюски: А. кутикула Б. міксоцели В. Мантія Г. первинна порожнина 2. Вкажіть місце існування молюсків а. прісні водойми б. солоні водойми в. зволожені місця суходолу г. Пустелі 3. Виберіть серед ознак особливості зовнішньої будови птедставників типу Молюски … а. Тіло сегментоване б. Тіло несегментоване в. Наявність мантії г. Відсутність кровоносної ситеми д. Захистна черепашка ж. Кровоносна ситема замкнена 4. Якою цифрою позначено ногу молюска? А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 5. У якого класу Молюсків відсутня голова? А. черевоногі б. головоногі в. Двостулкові 6. Укажіть, де живуть головоногі молюски: А. на суходолі Б. в устях річок, де вода трохи опріснена В. в океанах і морях Г. у водоймах з прісною водою 7. Укажіть, у яких молюсків є голова з очима та ріжками: а. двостулкові б. тристулкові в. Черевоногі г. Головоногі 8. Укажіть органи дихання молюсків: а. легеня б. легеневі мішки г. Зябра в. Трахеї 9. На малюнку зображено двостулкового молюска. Якою цифрою позначено мантію? А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 10. Мантійна порожнина молюсків - це простір між: а. раковиною і мантією б. тілом і мантією в. роговим і перламутровими шарами раковини г. раковиною і тілом 11. Укажіть представника класу Черевоногі молюски:  а. мідії б. малого прудовика в. Слимака г. Вустриця

 

12. Укажіть ознаки двостулкових молюсків: а.  тіло складається з голови, тулуба, ноги б. на голові є щупальця й очі в. тіло складається з тулуба та ноги г. мають спірально закручену черепашку 13. Укажіть, яких молюсків людина споживає в їжу: а. перлівницю б. ставковика малого в. Мідії г. Восьминога д. котушку рогову 14. Укажіть, із чорнильних мішків яких молюсків добувають натуральну китайську туш: а) мідій; б) бітіній; в) наутілусів; г) каракатиць,

15. Укажіть, який молюск псує деревину: а. мідії б.  "корабельний черв'як" в. Наутілус г. Вустриця 16. Укажіть назву шару, відсутнього у раковині молюсків: а. форфоровий б. хітиновий в. Перламутровий г. Роговий 17. Раковину і мантію мають тварини: а) Плоскі черви б) Круглі черви в) Членистоногі г) Молюски 18. Більш розвинену нервову систему і органи чуття мають молюски а) черевоногі б) двостулкові в) головоногі г) пластінчатожаберниє 19. Порожнина тіла, раковина і мантія є у а) кишковопорожнинних б) ракоподібних в) молюсків г) членистоногих 20. До класу Брюхоногие молюски відносять: а) перлівниця б) малого прудовика в) восьминога г) жемчужніцу 21. У молюсків є: а) витягнуте циліндричне тіло, загострене з обох кінців б. тіло, розділене на подібні членики в.) хітиновий покрив г) м'яке, нечленістие тіло 22. Нервова система у черевоногих молюсків має: а) окологлоточное скупчення нервових вузлів і кілька пар нервових вузлів в тулуб б.) злилися надглоткового і подглоточний ганглії з відходить черевним нервовим ланцюжком в.) нервова трубка з розширенням в головному кінці г) дифузна нервова система 23. До морським молюскам відносять: а) виноградного равлика б) мідію в) голого слимака г) малого прудовика 24. Реактивний спосіб пересування характерний а) для беззубки б) для мідії в) для прудовика г) для каракатиці 25. Дихання за допомогою легких характерно для а.) перлівниця б) восьминога в) слимака г) устриці 26. Роль біофільтрів виконують: а) черевоногі молюски б) двостулкові молюски в) головоногі молюски г) черевоногі і двостулкові молюски 27. Мантія у молюсків – це а) шкірна складка, що одягає тіло з боків б) зовнішній покрив раковини в) стінка тіла г) слизова капсула, що покриває тіло 28. Стінка раковини молюска складається з… а) двох шарів: органічного і вапняного б.) трьох шарів: органічного, вапняного і перламутрового в) двох шарів: органічного і перламутрового г. трьох шарів: мантійного, фарфорового і перламутрового 29. Порожнина тіла у молюсків … а) повністю відсутня б) первинна в) мантийная г) добре розвинена вторинна 30. Молюски, що живуть в морях, виконуючи концентрационную функцію: а) використовують для дихання кисень б) розкладають органічні речовини в) поглинають з води мінеральні речовини для побудови раковин г. ) утворюють великі скупчення в певних місцях 31. Апарат для подрібнення їжі - радула є у …. а) метеликів капусниця б) хрущів в) виноградних равликів г) річкових раків 32. До черевоногих молюсків відноситься … а) восьминіг б) кальмар в) перловица г) малий прудовик 33. Характерно тільки для молюсків наявність а) двосторонньої симетрії б) мантії і мантійної порожнини в) членистого тіла г) нервової системи 34. Які з представників молюсків належать до фільтраторів за типом харчування: а. головоногі б.черевоногі в.  двостулкові г. жалкі 35. Який клас молюсків формує перлини: а. двостулкові б. черевоногі в. головоногі г. жалкі 36. Особливий орган восьминога, який слугує для реактивного руху, - а. щупальця б. тертка в.лійка г.устя 37. Черепашка цього найбільшого черевоногого молюска фауни України стала своїрідною візитною карткою чорноморських курортів. Назвіть його. А. тридакна б. рапана в. конус г. дрейсена 38. Назвіть молюска, черепашка якого зображена на фотографії а. морський заєць б.морський ангел в. морський гребінець г. морський жолудь

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.