Картки "Орфографічні вправи з ключем"

Опис документу:
Картки являють собою вправи-загадки для опрацювання різних орфограм. За умови правильного виконання завдань учні складатимуть вислови відомих людей, цитати з творів українських письменників, прислів'я.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Випишіть у три колонки слова, що починаються: 1) на сонорний приголосний; 2) на дзвінкий приголосний; 3) на глухий приголосний.

Жасмин, трубач, серце, яструб, ледве-ледве, кипарис, джерельце, грім, віз, фонтан, дзеркало, насип, число, ювелір, пейзаж, їзда, багаж, черевики, матрац, двигун, щит, радощі, шуміти, згадка.

Кл Ключ. 3 останніх букв прочитаєте вислів В. Сухомлинського.

Вставте, де треба, пропущені букви. Слова запишіть у дві колонки:

1) у які не вставляли букв; 2) у які вставили пропущені букви.

Швидкіс..ний, якіс..ний, улес..ливий, осві..читися, хвас..ливий, контрас..ний, щас..ливий, блис..нути, аген..ство, волейболіс..ці (давальний відмінок від волейболістка), заїз..ний, їж..жу (від їздити), участник, заздріс..ний, ус..ний, випус..ний, стис..нути, щотиж..ня, студен..ський, студен..ство, очис..ний, скатер..ка, буревіс..ник, п’я..десят.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв складеться закінчення вислову В. Сухомлинського: “Дорожить людина тим, у що вона...”

Слова запишіть у дві колонки: 1) з буквою З; 2) з буквою С.

Ро..пис, вро..сип, ..кат, ..цементувати, ро..чин, ..формувати, ..тискач, ..чепити, ро..кис, ..прожогу, ..пад, бе..крилість, не..терпно, ..сох, ро..сунув, ..чавити, ..хов, ро..сіл, ..шити, не..проста, ро..тин, бе..платно.

Ключ. З останніх букв виписаних слів прочитаєте вислів Й.-В. Гете.

Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки слова: 1) разом; 2) через дефіс.

Вугле (видобуток), озерно (болотний), здивовано (розгублений), всесвітньо (відомий), червоно (гарячий), вакуум (камера), в’єтнамсько (український), сніго (затримання), перекоти (поле), італійсько (англійський), тьмяно (жовтий), всесвітньо (історичний), овоче (сховище), м’ясо (молочний), вічно (зелений), світло (рожевий), темно (зелений), одно (денний), блок (схема), видимо (невидимо), корабле (будівник), ячмінно (житній), сніжно (білий), смагляво (лиций), синьо (зелений), легко (крилий), зменшено (пестливий).

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаємо

вислів давньоримського історика Тацита.

Запишіть у дві колонки слова, які починаються: 1) на м’який приголосний; 2) на твердий.

Діл, степ, косар, сію (від сіяти), чашка, йод, ярус, тюль, палац, юнак, щастя, лялька

Ключ. З останніх букв прочитаєте закінчення вислову О. Довженка: “Немає в світі нічого радіснішого й приємнішого, ніж...”

Запишіть у три колонки слова, що кінчаються: 1) на м’який приголосний; 2) на твердий нешиплячий; 3) на твердий шиплячий.

Спориш, промінь, іній, спалах, абзац, заметіль, мороз, одяг, новоселець, екіпаж, борщ, алюміній, голос, електропіч, очерет, ймовірність.

Ключ. З перших букв прочитаєте вислів давньогрецького філософа Фалеса Мілетського.

Запишіть слова в дві колонки: 1) у які треба вставити Ь 2) у які не треба вставляти Ь.

Кавказ..кий, тюр..ма, американ..ський, різ..бяр, австралійс..кий, камін..чик, ремін..чик, щіл..ний, емул..сія, мален..кий, електропаял..ник, африкан..ський, щонаймен..ший, нян..чити, економіч..ний, шахтарс..кий, емал..ований.

Ключ. З перших букв прочитаєте крилатий вислів.

Подані іменники стоять у давальному відмінку.

Запишіть слова в дві колонки: 1) у які треба вставити Ь 2) у які не треба вставляти Ь.

Квіт..ці, жін..ці, квітон..ці, бджіл..ці, очеретян..ці, жмен..ці, гус..ці, свин..ці, галуз..ці, стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, однокол..ці ( одноколка – це візок на двох колесах), внучен..ці, снігурон..ці, колис..ці, оболон..ці, нян..ці, тріс..ці, сопіл..ці.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв повинен

скластися початок вислову В. Сухомлинського: “...— то найвища людська освіченість”.

Записати слова в дві колонки : 1) з апострофом 2) без апострофа.

У кожному слові підкресліть останню літеру та складіть назву твору українського письменника:

В..яз, п..юре, м..ята, різьб..яр, реп..ях, бур..як, п..ята, інтер..єр, св…яткову, м..ясоруб , хр..яскіт.

Записати слова в дві колонки : 1) з апострофом, 2) без апострофа.

У кожному слові підкресліть першу літеру та складіть початок речення.

Ганчір..я, обов..язок, р..ядок, Ілл..я, верб..я, об..їзд, дзв..якнути, розв..язок, навр…яд чи, ім..я, м..яч , обр..яд , ювіл..яр, об..єм.

Записати слова в дві колонки : в першу - з апострофом, у другу – без апострофа.

У кожному слові підкресліть першу літеру та складіть прислів’я.

Св…ято, сім..я, тім..яний, тьм..яно, обр..яд, об..єднання, голуб..ятник, ур..яд, об..їзд, Лук..янівка, моркв..яний, ім…я, іскр…яться, в..язати, вз…яти

Записати слова в дві колонки : в першу - з апострофом, у другу – без апострофа.

У кожному слові підкресліть останню літеру та складіть вислів В. Сосюри.

Дев..ятсот , хутор..янин , м…ята, духм..яне, зв..язок , пор..ядок, бур..ян, тьм..яно , цв..ях , без..язикі, реп..ях, присв..ята, п..ятдесят, Солов..йов, з..ясовано.

Запишіть слова, розкриваючи дужки, в дві колонки: 1) ті, у яких букви, що в

дужках, подвоюються; 2) ті, у яких вони не подвоюються.

Заня(т)я, столі(т)ь, могутніс(т)ю, бездорі(ж)я, (покритий) ема(л)ю, зра(н)я, дозві(л)я, учас(т)ю, І(л)іч, (л)ється, тюле(н)ячий, осер(д)я, (з) лю(т)ю, коше(н)я, яснобаче(н)я.

Ключ. З перших букв прочитаєте другу частину прислів’я: “З праці радість,...”

Запишіть слова, розкриваючи дужки, у три колонки:

1) з апострофом; 2) з подвоєнням букв 3) без апострофа і без подвоєння букв.

Слова, позначені зірочкою, стоять в орудному відмінку.

Взаємніс(т)ю, спіра(л)ю*, стер(в)ятник, смер(т)ю*, Придніпро(в)я, Полі(с)я, щас(т)я, вче(н)я, ви(л)ються, сльозливіс(т)ю*, вер(ф)ю*, о(б)ява, Повол(ж)я, зна(н)я, ма(з)ю*, ста(т)я, Заполя(р)я, огрубіліс(т)ю*, ри(с)ю*, гордіс(т)ю*.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитайте закінчення крилатого вислову: “Щоб досягти великого...”

Запишіть у колонку лише ті слова, у яких букви в дужках подвоюються.

Доне(ч)ина, о(б)ризкати, за(б)ризкати, (с)ати, ві(д)ячити, на(д)ворі, іме(н)ий, Туре(ч)ина, ві(д)окремити, на(д)ністрянський, імени(н)ик, ро(з)умний, о(в)а, гайдама(ч)ина, бе(з)успішний, небе(з)ахисний, істи(н)ий.

Ключ. З перших букв прочитаєте назву вірша Лесі Українки.

Запишіть слова, розкриваючи дужки, у дві колонки:

1) ті, у яких подвоюється буква Н 2) ті, у яких буква Н не подвоюється.

Бездога(н)ість, лави(н)ий, скаже(н)ий, леви(н)ий, освітле(н)ість, анте(н)ий, годи(н)ик, огне(н)ий, страше́(н)ий, вогня(н)ий, олов’я(н)ий, щепле(н)ий, орли(н)ий, лату(н)ий, горохвя(н)ий, однозмі(н)ий, височе́(н)ий, адресова(н)ий, електро(н)ий, незбагне́(н)ий, реформе(н)ий, тьмя(н)ий, неви(н)ий, умотивова(н)ість, ешело(н)ий, єди(н)ий.

Ключ. З перших букв прочитаєте вислів Лесі Українки.

Запишіть слова у дві колонки: 1) зі вставленою буквою И 2) зі вставленою буквою Е.

Бл..зенько, ос..литися, справ..дливий, д..ректор, греб..лька, зш..вати, дал..ч, неприм..ренний, зв..чайний, сп..нити, квіт..нь, дж..рело, кр..ниця, зн..сти, в’єтнам..ць, заст..лати, ущ..мити, зат..кти, оц..нкований, ос..ледець, ст..лити, відд..рати, дят..л.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу від початку букву.

З цих букв прочитаєте вислів Ю. Фучика.

Запишіть слова у дві колонки: 1) зі вставленою буквою И 2) з буквою Е.

Станов..ще, мереж..во, стеж..чка, дал..ч, вдесят..ро, велет..нь, ровесн..ця, промов..стий, враж..ння, віконн..ця, няньч..н, щебетуш..чка, вдумл..вий, звелич..ний, довж..лезний, пряд..во, рушн..чок, ожинн..к, вжал..ний, велич..на, виховат..ль, старш..нький, стривож..ний, хмар..ще, п’ят..ро, вінн..чанин, озелен..ння, незнайом.ць, зйомн..к, осич..на, плюш..вий, лелеч..ня, вірмен..н, книж..чка, грабл..ще, дал..на, перепел..ня.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву та прочитайте вислів Й.- В. Ґете.

Запишіть слова у дві колонки: 1) зі вставленою буквою И 2) зі вставленою буквою І.

Згор..стий, освітлен..сть, тонюс..нький, глибоч..нь, вітч..зна, уроч..стий, складальн..ця, рог..вка, вдалеч..нь, москв..ч, скрег..т, язич..ще, ластов..ння, волоч..ння, дзеньк..т, друж..нник, соняшнич..ння, збор..ще, в’їдлив..сть, остовп..ння, пищ..к, тих..ший, ошийн..к.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте народне прислів’я

Запишіть слова у дві колонки: 1) зі вставленою буквою И 2) зі вставленою буквою І.

Згадавш.., здеб..льшого, нож..к, зв..чка, суш..ння, зм..цніти, чорнобр..ва, гаряч..ший, кр..хта, ш..я, ставляч.., тюхт..й, щ..голь, оч.., широч..нь, зненав..сть, печ..во.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте початок вислову М.Сервантеса: “…, все одно що стріляти не цілячись”.

Запишіть слова в дві колонки: 1) зі вставленою буквою А 2) з буквою О.

Б..рсук, л..мав, к..лач, к..зацтво, п..сол, допом..гати, окс..мит, сл..в’яни, ..таман, зл..мати, зл..млене, ..брикос, б..гатослівність, см..лоскип, скр..єні, м..роз, х..зяїн, п..гон, п..гано, г..рячі.

Ключ. З останніх букв прочитаєте прислів’я.

  • 03.10.2019
  • Українська мова
  • 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас
  • Інтерактивні матеріали
  • 668
  • 0
  • 51
  • Стежити
  • Поскаржитись

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»