Карти педагогічного аналізу діяльності в групах раннього віку

Опис документу:
Пропонуються карти педагогічного аналізу й контролю діяльності працівників дошкільного навчального закладу (20 карт). Ці карти допоможуть керівникам і вихователям-методистам планувати, організовувати, регулювати й контролювати ефективність освітнього процесу з дітьтми раннього віку. Карти контролю посібника спрямовано на практичну допомогу керівникам і вихователям-методистам дошкільних навчальних закладів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта педагогічного аналізу проведення заняття із з емоційно-ціннісного розвитку

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Тема заняття : ________________________________________________________________________________

Тип заняття ___________________________________________________________________________________________

Мета заняття: _________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: _____________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність теми, мети й завдань програмовим вимогам і віковим особливостям дітей

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2

Комплексність розв’язання трьох основних компонентів освітнього процесу: розвивального, навчального, виховного

3

Використання мотиваційного компоненту, сюрпризного моменту

4

Раціональність використання часу, розподілення поданих матеріалів

5

Доцільність використання та естетичність наочних матеріалів

6

Ефективність використання ігрових прийомів

7

Реалізація особистісно орієнтованого підходу до дітей

8

Ефективність прийомів формування пізнавальної активності дітей до природи та елементарних знань про її зміни

9

Системність подання знань про живу й неживу природу

10

Ефективність використання методів і прийомів, спрямованих на формування екологічної свідомості, залучення дітей до природоохоронної діяльності

11

Ефективність прийомів формування в дітей уміння виявляти позитивні емоції під час спілкування з природою

12

Комплексність розв’язання мовленнєвих завдань, контроль за мовленням дітей

13

Ефективність використання художнього слова: відповідність темі, урахування вікових особливостей дітей

___________________________________

14

Діяльність дітей на занятті: активність, працездатність, зацікавленість, уважність

15

Особистісні якості вихователя: нормативність мовлення; педагогічний такт, культура спілкування; взаємодія з дітьми

16

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки

Загальна сума балів

Висновок:_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції:__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ ________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ _____________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта педагогічного аналізу проведення заняття з малювання

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Тема заняття : ________________________________________________________________________________

Тип заняття _________________________________________________________________________________

Мета заняття: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність теми, мети й завдань програмовим вимогам і віковим особливостям дітей

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2

Комплексність розв’язання трьох основних компонентів освітнього процесу: розвивального, навчального, виховного

3

Підготовка обладнання: своєчасність, відповідність вимогам

4

Доцільність використання мотиваційних прийомів, сюрпризного моменту

5

Показ прийомів і послідовності роботи

6

Доцільність використання художнього слова

7

Здійснення контролю з боку вихователя за рівнем сформованості в дітей технічних навичок під час виконання роботи

8

Здійснення індивідуального підходу до дітей

9

Раціональність використання часу (тривалість заняття)

10

Якість проведення вихователем аналізу дитячих робіт

11

Оцінка емоційних проявів дітей під час роботи: бажання працювати, захоплення, зацікавленість

12

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки під час роботи

Загальна сума балів

Висновок:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта педагогічного аналізу проведення музичного заняття

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Тема заняття : ________________________________________________________________________________

Тип заняття _________________________________________________________________________________

Мета заняття: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність теми, мети й завдань програмовим вимогам і віковим особливостям дітей

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2

Підготовка музичного керівника до заняття: наявність плану, посібників, атрибутів

3

Комплексність розв’язання трьох основних компонентів освітнього процесу: розвивального, навчального, виховного

4

Доцільність використання різних видів музичної діяльності

5

Використання мотиваційного компоненту, сюрпризного моменту

6

Раціональність використання часу

7

Ефективність застосування методів і прийомів: слухання музичних творів, співи, музично-ритмічні рухи

8

Доцільність використання та естетичність демонстраційного матеріалу

9

Ефективність підбору музичного репертуару, відповідність віковим особливостям дітей

10

Здійснення особистісно орієнтованого підходу до дітей

11

Доцільність створення емоційного клімату на занятті

12

Поведінка дітей під час заняття: зацікавленість, уважність, активність

13

Засвоєння дітьми завдань, передбачених метою заняття

14

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки під час роботи

Загальна сума балів

Висновок:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта педагогічного аналізу заняття із соціально-морального розвитку

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Тема заняття : ________________________________________________________________________________

Тип заняття __________________________________________________________________________________

Мета заняття: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність теми, мети, завдань програмовим вимогам і віковим особливостям дітей

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2

Комплексність розв’язання трьох основних компонентів освітнього процесу: розвивального, навчального, виховного

3

Використання мотиваційного компоненту, сюрпризного моменту

4

Раціональність використання часу, ефективність використання прийомів для попередження втоми, розподілення поданих матеріалів

5

Доцільність використання й естетичність демонстраційного матеріалу

6

Доцільність використання й естетичність демонстраційного матеріалу

7

Ефективність використання ігрових прийомів

8

Реалізація особистісно орієнтованого підходу до дітей

9

Ефективність прийомів активізації пізнавальної діяльності дітей

10

Прищеплювання дітям моральних норм, виховання культури взаємовідносин

11

Ефективність використання художнього слова: відповідність темі, урахування вікових особливостей дітей

12

Діяльність дітей на занятті: активність, зацікавленість, уважність

13

Особистісні якості вихователя: нормативність мовлення; педагогічний такт, культура спілкування; взаємодія з дітьми

___________________________________

14

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки

Загальна сума балів

Висновок:_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ _________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта педагогічного аналізу знайомства із художніми творами

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Відповідність обраного твору програмовим вимогам і віковим особливостям дітей

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Емоційно-виразне читання й розповідання дітям творів художньої літератури

3

Доцільність використання демонстраційного матеріалу під час читання твору

4

Ефективність методів і прийомів залучення дітей до виконання рухів і дій за текстом художнього твору

5

Доцільність вибору варіанту повторного читання художнього твору:

Показ іграшок, картинок, ілюстрацій, різних видів театру

6

Ефективність прийомів заохочення дітей до самостійних елементарних морально-етичних оцінок поведінки героїв художнього твору

7

Заохочення дітей до участі в розігруванні та інсценуванні уривків із художніх творів

Загальна сума балів

Висновок:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта педагогічного аналізу культурно-гігієнічних навичок під час навичок під час їжі

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Створення належних санітарно-гігієнічних умов: естетичне оформлення столу, страв, відповідність меблів зросту дітей, наявність маркування

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Своєчасність подачі їжі

3

Дотримання поступовості прийому їжі (після вмивання)

4

Прийом їжі: самостійність, ретельне пережовування із закритим ротом, не поспішаючи, але й не занадто повільно

5

Здійснення контролю з боку вихователя за правильним триманням ложки й чашки, охайністю і користуванням серветкою

6

Дотримання дітьми основних правил поведінки за столом

7

Пояснення правил поведінки після прийому їжі: спокійно підводитися з-за столу, тихо підсувати стілець, дякувати

8

Здійснення індивідуальної роботи

9

Доцільність використання різноманітних методичних прийомів: ігрові дії, художнє слово тощо

10

Системність планування роботи щодо формування культурно-гігієнічних навичок у дітей під час прийому їжі

11

Загальна сума балів

Висновок:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта педагогічного аналізу культурно-гігієнічних навичок під час одягання (роздягання)

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Створення належних санітарно-гігієнічних умов: наявність потрібної кількості шаф для одягу, вільний доступ до для них кожної дитини

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Дотримання послідовності в одяганні: рейтузи, взуття, светр, куртка, головний убір; під час роздягання — навпаки

3

Здійснення контролю з боку вихователя за одяганням (роздяганням), акуратністю у складанні речей

4

Ефективність допомоги й чіткість пояснень

5

Доцільність заохочення до самостійності, дотримання культурних навичок: ввічливі звернення по допомогу й дякування, спокійне одягання

6

Реакція дітей на недоліки у власному зовнішньому вигляді (бруд, неохайність, зім’ятість одягу, незачесане волосся тощо)

7

Уміння дітей зашнуровувати черевики, застібати ґудзики — відповідно до віку

8

Доцільність використання методичних прийомів для розвитку в дітей мовлення й мислення

9

Взаємодія вихователя й помічника вихователя під час одягання (роздягання) дітей

10

Здійснення особистісно орієнтованого підходу до дітей

11

Раціональність використання часу на одягання (роздягання)

12

Доцільність використання різноманітних методичних прийомів: ігрові дії, художнє слово тощо

13

Системність планування роботи щодо формування культурно-гігієнічних навичок у дітей під час одягання (роздягання)

14

Загальна сума балів

Висновок:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта педагогічного аналізу культурно-гігієнічних навичок під час умивання

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Створення належних санітарно-гігієнічних умов: наявність індивідуального рушника, мильниці з милом, відповідність висоти розміщення умивальників

зросту дітей

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Здійснення контролю з боку вихователя за правильним засукуванням рукавів, миттям рук та обличчя, витиранням їх насухо

3

Здійснення особистісно орієнтованого підходу до дітей

4

Ефективність і чіткість показу (нагадування)

5

Доцільність заохочення до акуратності: не розбризкувати воду, вішати рушник на місце, своєчасно користуватися носовичком

6

Раціональність використання часу на вмивання

7

Доцільність використання різноманітних методичних прийомів: ігрові дії, художнє слово тощо

8

Планування роботи щодо формування культурно-гігієнічних навичок у дітей під час умивання; системність цієї роботи

9

Загальна сума балів

Висновок:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта педагогічного аналізу мовленнєвого розвитку

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Доцільність методів і прийомів активізації мовленнєвого спілкування дітей у ході всіх режимних моментів, а також у побутових ситуаціях

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Наявність дидактично обладнаної ляльки, сюжетних і предметних картинок, декорацій та атрибутів для формування мовлення дітей

3

Заохочення до наслідування звуків, складів, слів, речень в ігрових ситуаціях

4

Ефективність збагачення й активізації словника дітей усіма частинами мови в процесі режимних моментів, побутових ситуацій у різних видах діяльності

5

Ефективність проведення індивідуальних та індивідуально-групових занять із розвитку мовлення

6

Наявність емоційних стимулів щодо активізації діалогічної форми спілкування між однолітками

7

Ефективність прийомів організації спостережень за довкіллям і побутом у цілому та за живими об’єктами — зокрема

8

Заохочення до розглядання картинок і бесід за ними, до відповідей реченнями

9

Ефективність прийомів заохочення дітей до розповідання за сюжетними картинками, переказу художніх творів, запам’ятовування віршів

_______________________________

10

Співпраця вихователя й батьків щодо активізації процесу мовленнєвого спілкування з дитиною

Загальна сума балів

Висновок:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта педагогічного аналізу проведення музичної розваги

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Тема : ________________________________________________________________________________

Мета розваги: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Актуальність теми та її відповідність віковим особливостям дітей

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2

2 Естетичність оформлення приміщення, відповідність тематиці розваги

3

3 Наявність сценарію, логічність і методична грамотність його побудови

4

Змістовність і різноманітність видів діяльності дітей та доцільність їх чергування

5

Відповідність репертуару віковим можливостям дітей та ідеї заходу

6

Доцільність використання атрибутів, обладнання (достатня кількість, якість та естетичність)

7

Точність, організованість початку, ефективність сюрпризних моментів

8

Участь усіх дітей з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей та рівня активності

9

Залучення членів родини дітей і працівників дошкільного закладу

10

Взаємодія ведучого і музичного керівника з дітьми й «персонажами»

11

Супроводжувальна роль інших дорослих під час проведення заходу

12

Різноманітність музичного репертуару та якість його виконання

13

Емоційна насиченість розваги, підтримка настрою і зацікавленості дітей

14

Логічність завершення розваги

15

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки під час роботи

Загальна сума балів

Висновок:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта педагогічного аналізу організації денного сну

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Створення належних санітарно-гігієнічних умов: прибрана, провітрена спальна кімната;

чиста, маркована постіль;

певна відстань між ліжками

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Дотримання оптимальної температури в спальній кімнаті (+16 — +18 °С) під час сну дітей

3

Дотримання послідовності укладання дітей

4

Раціональність використання часу під час роздягання (одягання)

5

Здійснення індивідуального підходу до дітей: настрій перед сном, швидкість засинання, підйому

6

Доцільність використання методів і прийомів під час засинання: тон, стиль

спілкування, заспокійливі дії, колискова

7

Співпраця вихователя й помічника вихователя під час організації сну дітей

Загальна сума балів

Висновок:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта педагогічного аналізу пізнавальної активності на занятті

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Доцільність обраного прийому організації дітей на занятті

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Стиль спілкування вихователя з дітьми

3

Доцільність та ефективність використання наочних матеріалів

4

Ефективність використання художнього слова

5

Зворотній звязок між дітьми й вихователем: доцільність запитань, відповіді дітей

6

Ефективність прийомів заохочення дітей до самостійності

7

Мовленнєва активність дітей упродовж заняття

8

Формування в дітей навичок навчальної діяльності

9

Здійснення індивідуального підходу, активізація пасивних та інертних дітей

10

Уміння вихователя керувати поведінкою дітей

Загальна сума балів

Висновок:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта педагогічного аналізу рухової активності під час прогулянки

Дата: ______________ група № ______________ Вихователь ________________________________________

Мета відвідування: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

№ з/п

Критерії аналізу

Бали

Методичний коментар

1

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки на ігровому майданчику

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2

Відповідність структури прогулянки методичним вимогам і віковим особливостям дітей

3

Підготовка до рухливих ігор, наявність усіх необхідних атрибутів

4

Чіткість і зрозумілість пояснення правил гри

5

Доцільність введення ускладнення в добре засвоєну рухливу гру

6

Доцільність використання заводних іграшок для самостійної рухової діяльності

7

Заохочення дітей до виконання рухів на фізкультурному обладнанні

8

Доцільність використання різноманітних методів і прийомів керування грою: своєчасність зауважень і вказівок, їх доцільність

9

Здійснення особистісно орієнтованого підходу до дітей, особливо — до малорухливих

10

Доцільність та ефективність удосконалення основних рухів

11

Емоційне задоволення дітей під час рухової активності

12

Раціональність використання приміщення (майданчика) та інвентарю

Загальна сума балів

Висновок:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аналіз провів:_ _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Із результатами аналізу ознайомлений:_ __________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн