Карти аналізу педагогічної діяльності в закладі дошкільної освіти

Опис документу:
Карти аналізу педагогічної діяльності в закладі дошкільної освіти допоможуть керівникам і вихователям-методистам прогнозувати, організовувати, регулювати й контролювати ефективність діяльності колективу закладу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВОЇ ПРАЦІ ДІТЕЙ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата “____”__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Обсяг роботи

2

Знання, вміння, навички дітей

Згуртування дітей у праці

Прийняття завдань дітьми. Уміння співвідносити їх з організацією своєї діяльності і в той же час із Діяльністю інших

Наявність трудових навичок та умінь (уміння користуватися інструментами і матеріалами, раціональність дій, вправність)

3

Уміння співпрацювати (планувати роботу, домов­лятись, діяти спільно)

Прояви самостійності (пошук раціонального способу виконання роботи, при­йняття власного рішення)

4

Уміння оцінити власну працю, свою участь у ній щодо загального результату

Ефективність організації вихователем колективної праці

5

Методи стимулювання дітей

Планування трудових доручень, чергувань

6

Ефективність колективної праці на ділянці

Ефективність чергувань та вільної праці у куточку природи

Робота з батьками щодо розвитку у дітей трудових навичок

7

Методи стимулювання дітей

Обсяг роботи

8

Робота вихователя

Згуртування дітей у праці

Прийняття завдань дітьми. Уміння співвідносити їх з організацією своєї діяльності і в той же час із Діяльністю інших

9

Наявність трудових навичок та умінь (уміння користуватися інструментами і матеріалами, раціональність дій, вправність)

Уміння співпрацювати (планувати роботу, домов­лятись, діяти спільно)

10

Прояви самостійності (пошук раціонального способу виконання роботи, при­йняття власного рішення)

Уміння оцінити власну працю, свою участь у ній щодо загального результату

Ефективність організації вихователем колективної праці

11

Методи стимулювання дітей

Планування трудових доручень, чергувань

12

Ефективність колективної праці на ділянці

13

Ефективність чергувань та вільної праці у куточку природи

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДІТЕЙ В ДРУГУ ПОЛОВИНУ ДНЯ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Інтерес дітей до цієї діяльності та їхнє уміння самостійно організовувати її

2

Використання знань, умінь, навичок у само­стійній діяльності

3

Виявлення творчості

4

Взаємодія з педагогами та однолітками, культура спілкування

5

Прийом взаємодії педагога з дітьми (прямий і побічний вплив)

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАМОТИ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Мета заняття ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Уміння чути і розуміти пояснення і завдання вихователя

2

Уміння слухати товариша, доповнювати (виправляти) його, відповідь

3

Бажання допомогти товаришу

4

Уміння висловлювати свої думки зрозуміло для тих, хто оточує

5

Правильне використання в мовленні спеціальної термінології (слово, речення тощо)

6

Повнота відповідей

7

Уміння проводити:

звукобуквений аналіз

аналіз речення

8

Знання правил написання:

речення

заголовних букв

9

Застосування правил на практиці

10

Оволодіння дією зміни слів

11

Добір слів до заданої моделі (схеми)

12

Оволодіння способом складового читання

13

Оволодіння способом злитого читання

14

Зацікавленість дітей на занятті

15

Увага

16

Бажання працювати

17

Якість виконання завдання

18

Самостійність

19

Організованість

20

Уміння працювати в темпі

21

Уміння діяти за словесною інструкцією

22

Уміння робити логічні висновки

23

Ступінь сформованості самоконтролю

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу заняття З грамоти

Група __________________________ Вихователь____________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Підготовка вихователя до заняття (знання вимог програми, вивчення методичної літератури, оволодіння методами та прийомами навчання дітей грамоти, підготовка демонстраційного та роздаткового матеріалів).

2

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог підготовки приміщення до проведення заняття.

3

Доцільність використання роздаткового і демонстраційного матеріалів, їх відповідність віковим особливостям, естетичне оформлення.

4

Організація дітей на занятті.

5

Структура заняття.

6

Методи і прийоми ознайомлення з новим звуком, буквою, навчання читання по складах, навички звукового аналіз слів (показ, пояснення, вказівки, ігрові прийоми, заохочення, індивідуальний та диференційований підходи у процесі виконання дітьми завдань).

7

Забезпечення на занятті розвитку мовлення і мислення дітей.

8

Темп заняття, ефективне використання часу поетапно, тривалість окремих частин.

9

Рівень знань та вмінь дітей.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАМОТИ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Відповідність теми програмовим вимогам і віковим особливостям дітей

2

Уміння дітей правильно використов. в мовленні спеціальні терміни: речення, слово, звук, буква

3

Уміння проводити звукобуквенний аналіз

(аналіз речення)

4

Сформованість знань дітей про правила напи-сання: речення, заголовні букви, голосні звуки

5

Оволодіння навичками зміни слів

6

Уміння добирати слова до заданої моделі (схеми)

7

Оволодіння дітьми способом складового читання

8

Оволодіння дітьми способом злитого читання

9

Ступінь зацікавленості дітей на занятті

10

Уміння працювати в темпі з іншими

11

Уміння працювати за усною інструкцією

12

Ступінь сформованості в дітей самоконтролю

13

Дотримання норм і правил поведінки на занятті

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу заняття з методики ознайомлення дітей з природою

(праця в природі)

Група _________________________ Вихователь _____________________________

Дата «___»_______20___р.

Мета відвідування _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Мета заняття __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Наявність плану роботи, правильність запису мети заняття.

Відповідність змісту заняття поставленим завданням, віку дітей.

Санітарно-гігієнічні умови при проведенні заняття.

Естетичні умови (зовнішній вигляд дітей, групи, обладнання, посібників)

Організація заняття:

 • підготовка приміщення, ділянки, знарядь праці, матеріалу, наочних посібників;

 • як продумане розміщення дітей;

Фронтальна та індивідуальна форми роботи з дітьми.

Наявність керівництва з боку вихователя працею дітей (контроль, нагадування, обговорення, пояснення, розвязання суперечливих питань).

Чи є діалог провідною формою спілкування між вихователем та дітьми.

Особливості поведінки дітей: активність, інтерес, увага

Мовленнєва активність дітей, ставлення вихователя до мовленнєвих помилок дітей.

Якість знань, умінь та навичок, одержаних /закріплених/ на занятті.

Засвоєння дітьми програмового змісту, передбаченого поставленими завданнями.

Володіння дітьми навичками та прийомами аналізу й оцінки результатів своєї діяльності та діяльності своїх однолітків.

Підсумок заняття

Рекомендації __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Вихователь __________________ Методист ______________________

Підпис Підпис

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу заняття з образотворчого мистецтва (малювання, аплікація, ліплення)

Група __________________________ Вихователь____________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Наявність плану роботи, доцільність підбору теми для даного типу заняття (малювання, аплікації ліплення)

2

Відповідність змісту заняття поставленим завданням, віку дітей.

3

Санітарно-гігієнічні умови при проведенні заняття.

4

Аналіз наочності (зразки, контур іграшки підготов-леної вихователем до заняття

5

Фронтальна та індивідуальна робота з дітьми

6

Раціональність використання часу, оптимальність темпу заняття.

7

Чіткість поставлених перед дітьми завдань

8

Особливості поведінки дітей: активність, інтерес, увага, ставлення до заняття

9

Форма закінчення ,підведення підсумків заняття

10

Аналіз дитячих робіт: чи відповідає робота темі, чи є схожість між зображеннями і дійсністю, побудова предмету, розміщення, якість технічних навичок та вмінь дітей.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу заняття з образотворчого мистецтва

Група __________________________ Вихователь____________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Конкретність та відповідність завдань заняття програмовим вимогам, розвиткові дітей.

2

Санітарно-гігієнічні та естетичні умови під час проведення заняття.

3

Добір практичного матеріалу, його розташування.

4

Наявність та відповідність посібників, натури, зразків, картин художнім та педагогічним вимогам, віковим особливостям дітей.

5

Доцільність методів та прийомів, використаних вихователем під час:

 • розглядання натури, репродукції;

 • визначення змісту сюжету;

 • добору засобів виразності.

6

Рівень залучення дітей до обговорення послідовності виконання завдання.

7

Індивідуальний та диференційований підхід до дітей.

8

Чіткість, послідовність запитань, що спрямовують увагу дітей на засоби та техніку, необхідні для виконання зображення.

9

Доступність, логічність, емоційність мовлення вихователя.

10

Ознайомлення з новими прийомами (засобами) зображення:

 • рівень повного показу зображення чи часткового;

 • рівень активізації дитячого досвіду;

 • використання поетичного слова, образних слів, порівнянь;

 • використання репродуктивного методу (спеціальні вправи, необхідні для наступного зображення).

11

Використання ігрових методів.

12

Рівень формування знань, умінь та навичок, необхідних для зображення об’єктів:

 • передача форми;

 • передача величини предметів та їх частин;

 • передача кольору;

 • розташування у просторі;

 • відносна величина та положення предметів;

 • рухи.

13

Рівень самостійності виконання роботи.

14

Володіння дітьми навичками аналізу й оцінки результатів своєї діяльності та діяльності своїх товаришів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу заняття З ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОВКІЛЛЯМ

Група __________________________ Вихователь____________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Конкретність та відповідність завдань заняття програмовим вимогам, розвиткові дітей; комплектність розв’язання розвивальних, навчальних та виховних завдань.

2

Організаційна структура заняття: послідовність етапів, чіткість переходу від одного до іншого.

3

Раціональність та ефективність використаного часу, оптимальність темпу заняття.

4

Розміщення, доцільність, різноманітність та якість наочних посібників.

5

Кількість дітей на занятті.

6

Наявність прийомів для активізації психічних процесів (пам'ять, мислення, увага, уява).

7

Відповідність та доцільність практичних методів.

8

Місце художніх текстів, прийоми та доцільність їх використання.

9

Місце ігор та ігрових прийомів.

10

Мовленнєва активність, самостійність дітей.

11

Ставлення вихователя до помилок дітей.

12

Мовлення вихователя: його відповідність нормам української літературної мови, інтонаційна виразність.

13

Ґрунтовність знань педагога з даної теми, відповідність поданого матеріалу дійсності.

14

Взаємодія, узгодженість діяльності вихователя та дітей; індивідуальна робота з дітьми.

15

Засвоєння дітьми програмового змісту, передбаченого поставленими завданнями.

16

Емоційна атмосфера на занятті.

17

Прийоми для закінчення заняття.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу заняття з фізичної культури

Група __________________________ Вихователь____________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Обсяг, відповідність програмового змісту вікові дітей та рівня їхнього розвитку.

2

Підготовка місця та обладнання до заняття.

3

Одяг вихователя та дітей.

4

Доцільність розподілу часу на проведення кожної частини.

5

Частини заняття, їх зв'язок.

6

Ефективність вибору методів та прийомів.

7

Доцільність способів організації дітей піл час виконання вправ в кожній частині заняття.

8

Діяльність дітей:

 • якість рухів;

 • фізична активність.

9

Діяльність вихователя:

 • якість показу та пояснення вправ;

 • уміння тримати в полі зору всю групу, контролювати самопочуття та поведінку дітей;

 • забезпечення страхування, дотримання техніки безпеки; вміння володіти голосом, культура мовлення, настрій вихователя.

10

Темп виконання та дозування вправ.

11

Регулювання фізичного та психічного навантаження протягом заняття.

12

Здійснення індивідуального та диференційованого підходів.

13

Формування правильної постави, коригуючи вправи.

14

Моторна щільність заняття.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу заняття з фізичної культури

Група _________________________ Дата «__»_______20___р.

Інструктор з фізичної культури ________________________ вихователь ______________________

Мета відвідування _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Мета заняття __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Наявність плану роботи, правильність запису мети заняття.

Відповідність змісту заняття поставленим завданням, віку дітей.

Підготовка місця та обладнання до заняття.

Одяг вихователя та дітей.

Своєчасність початку та закінчення заняття.

Раціональність використання приміщення /майданчика/ та інвентарю.

Відповідність методів та прийомів навчання віку дітей, їхній підготовленості, етапу навчання, характеру вправ та музичного супровіду.

Попередження та виправлення помилок у дітей.

Забезпечення страховки, дотримання техніки безпеки.

Темп виконання та дозування вправ.

Регулювання фізичного та психологічного навантаження протягом заняття.

Формування правильної постави.

Якість показу та пояснення вправ з боку вихователя.

Способи організації дітей на занятті.

Володіння вихователем спеціальною термінологією.

Поведінка та самопочуття дітей, дисциплінованість та організованість, стосунки з ровесниками.

Підсумок заняття.

Рухлива гра. ______________

Рекомендації __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Вихователь __________________ Методист ______________________

Підпис Підпис

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу заняття з формування

елементарних математичних уявлень

Група __________________________ Вихователь____________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Наявність плану роботи, правильність запису мети заняття.

2

Відповідність змісту заняття поставленим завданням, віку дітей.

3

Санітарно-гігієнічні умови при проведенні заняття

4

Тривалість заняття, ефективність побудови його етапів.

5

Розміщення демонстраційного та роздаткового матеріалів, їх види та кількість.

6

Чіткість і грамотність вказівок, пояснень, запитань, демонстрування матеріалу.

7

Вміння організовувати пізнавально-пошукову та самостійну діяльність дітей.

8

Вміння активізувати мовлення дітей (конкретність, влучність запитань, різноманітність їх формулюва-ння).

9

Вміння підводити дітей до узагальнення, математичних висновків; науковість і доступність

узагальнень вихователя.

10

Урахування індивідуальних особливостей дітей.

11

Рівень використаних прийомів щодо формування математичних уявлень у дітей;.

 • кількість та лічба;

 • величина;

 • геометричні фігури;

 • орієнтування у просторі;

 • орієнтування в часі;

12

Особливості поведінки дітей під час заняття /інтерес, увага, активність/

13

Рівень засвоєння дітьми матеріалу заняття.

14

Підсумок заняття.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу заняття

Група __________________________ Вихователь____________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Наявність плану роботи, правильність запису мети заняття.

2

Відповідність змісту заняття поставленим завданням, віку дітей.

3

Санітарно-гігієнічні умови при проведенні заняття.

4

Естетичні умови (зовнішній вигляд дітей, групи,обладнання, посібників).

5

Доцільність, різноманітність, якість наочних посібників).

6

Відповідність застосованих методів та прийомів віку дітей, виду занятгя та їх доцільність.

7

Раціональність та ефективність використання часу, оптимальність темпу заняття.

8

Доцільність чергування видів заняття.

9

Фронтальна та індивідуальна форми роботи з дітьми.

10

Взаємодія, узгодженість діяльності вихователя та дітей.

11

Доцільність, логічність.емоційність мовлення вихователя.

12

Чи є діалог між дітьми та вихователем провідною формою спілкування.

13

Особливості поведінки дітей: активність, інтерес, увага.

14

Мовленнєва активність дітей, ставлення вихователя до мовленнєвих помилок дітей.

15

Засвоєння дітьми програмового змісту, передбаченого поставленими завданнями.

16

Володіння дітьми навичками та прийомами аналізу й оцінки результатів своєї діяльності та діяльності своїх однолітків.

17

Підсумок заняття

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ КОНСТРУКТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Створення умов для проведення конструктивно-будівельних ігор

2

Підготовка будівельного матеріалу: естетичний вигляд, відповідність віковим особливостям дітей

3

Участь дітей у плануванні споруд

4

Доцільність використання роздаткового й демонстраційного матеріалу

5

Уміння дітей споруджувати будівлі за власним задумом або відповідно до завдань вихователя

6

Орієнтування дітей у будівельному матеріалі: можуть назвати деталі, їх просторові ознаки, використовують з урахуванням конструктивних особливостей

7

Доцільність прийомів аналізу зразку споруди: виділення основних частин, порівняння їх за величиною, формою, встановлення просторового розташування

8

Ефективність прийомів творчих здібностей дітей: будування різних конструкцій одного й того ж об’єкту, удосконалення будівлі шляхом експериментування, самостійний пошук різних способів конструювання

9

Здійснення індивідуального підходу

10

Доцільність використання ігрових прийомів та іграшок в конструкціях

11

Активність дітей під час гри, дотримання порядку конструювання, організованість

12

Ефективність прийомів аналізу споруд, залучення дітей до аналізу

13

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Група __________________________ Вихователь____________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Конкретність та відповідність завдань програмовим вимогам, розвиткові дітей.

2

Раціональність та ефективність використання часу, побудови етапів, оптимальність темпу заняття.

3

Доцільність, різноманітність та розміщення роздаткового та демонстраційного матеріалу. Їх види кількість та якість.

4

Вміння педагога організувати дітей, активізувати увагу дітей.

5

Чіткість та грамотність вказівок, пояснень, запитань, демонстрування матеріалів, логічність та емоційність мовлення вихователя.

6

Вміння активізувати мовлення дітей (конкретність, влучність запитань, різноманітність їх формулювання).

7

Вміння підводити дітей до узагальнення, математичних висновків.

8

Вміння розвивати різні види памяті: зорову, слухову, словесно-смислову, емоційну.

9

Взаємодія, узгодженість діяльності вихователя та дітей.

10

Індивідуальна робота з дітьми.

11

Підсумок заняття, оцінно-контрольні дії.

12

Рівень використаний прийомів для формування математичних уявлень у дітей:

 • кількість та лічба;

 • величина;

 • геометричні фігури;

 • орієнтування в просторі;

 • орієнтування в часі;

 • логіко-математична компетенція

13

Особливості поведінки дітей: активність, інтерес, увага, ставлення до заняття

14

Засвоєння дітьми програмового змісту, передбаченого поставленими завданнями.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу мовленнєвого заняття

Група __________________________ Вихователь____________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Обсяг, відповідність програмового змісту вікові дітей та рівню їх розвитку.

2

Умови проведення заняття.

3

Естетика заняття.

4

Доцільність, різноманітність, якість наочних посібників.

5

Раціональність обраної структури.

6

Оптимальність форми організації дітей.

7

Ефективність вибору, доцільність методів та прийомів.

8

Вміння організувати дітей, активізувати їхню увагу.

9

Активізація логічного мислення та пізнавальної діяльності.

10

Розвиток мовленнєвої активності дітей.

11

Збагачення, уточнення, активізація словника.

12

Прийоми активізації пізнавальної діяльності дітей.

13

Робота над образними засобами мовлення (антоніми, синоніми, епітети, прислів’я, скоромовки, чистомовки).

14

Форми та прийоми контролю за мовленнєвою діяльністю дітей.

15

Уміння дітей володіти інтонацією, темпом, тоном, дикцією.

16

Тривалість етапів, своєчасне проведення фізкультхвилинок.

17

Здійснення індивідуального там диференційованого підходів.

18

Чіткість, грамотність вказівок, пояснень, запитань, виразність, логічність, та чистота мовлення вихователя.

19

Оцінка засвоєння дітьми матеріалу заняття.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу мовленнєвого заняття

Група __________________________ Вихователь____________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Наявність плану роботи, правильність запису мети заняття.

2

Відповідність змісту заняття поставленим завданням, віку дітей.

3

Санітарно-гігієнічні умови при проведенні заняття.

4

Культура мовлення педагога, виразність, міміка, жести

5

Оцінка мовленнєвого розвитку дітей на занятті, сту-пінь їхньої мовленнєвої активності

6

Наявність та ефективність фронтальної та індивіду-альної форм роботи під час заняття

7

Ступінь зацікавленості дітей під час заняття

8

Оцінка змісту діяльності вихователя та дитини. На-тупність, доступність і науковість запропонованого мовленнєвого матеріалу.

9

Зв’язок мовленнєвого матеріалу з вивченим раніше.

10

Раціональність та ефективність використання часу, оптимальність темпу заняття, доцільність чергування видів діяльності дітей під час заняття.

11

Емоційний характер заняття. Місце фольклору в структурі заняття.

12

Ступінь сформованості навичок організованої суспільної мовлєннєвої поведінки дітей: уміння слухати інших, висловлюватись, тощо

13

Ефективність контролю за мовленням дітей

14

Особливості поведінки дітей під час заняття (інтерес, увага, активність)

15

Рівень засвоєння дітьми матеріалу

16

Підсумок заняття

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу МУЗИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

(розділи «Музично-ритмічні рухи», «Гра на музичних інструментах»)

Група __________________________ Дата «____»__________ 20___р.

Музичний керівник ____________________________ Вихователь____________________________

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

ГРА НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ

1

Розвиток емоційного сприйняття творів, які виконують дорослі на музичних інструментах.

2

Ознайомлення зі струнними, духовими та ударними інструментами, їх назвами.

3

Формування вміння розрізняти та називати характер звучання інструмента.

4

Ознайомлення з правилами використання та зберігання інструменту.

5

Навчання прийомам гри на різних дитячих інструментах.

6

Ознайомлення з розташуванням високих та низьких звуків на різних інструментах.

7

Заохочення дітей до гри на різних інструментах.

8

Навчання злагодженої гри в ансамблі.

МУЗИЧНО-РИТМІЧНІ РУХИ

1

Навчання дітей ритмічно рухатися відповідно характеру музики.

2

Навчання самостійно перешиковуватися, починати рухи після музичного вступу.

3

Ознайомлення з елементами танців.

4

Навчання відтворювати ритмічний малюнок мелодії.

5

Виховання інтересу до народної танцювальної творчості свого краю, танцювального мистецтва інших народів.

6

Використання у танцях та танцювальних імпровізаціях дітей різної атрибутики.

7

Заохочення дітей до творчих проявів у танцях.

МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ

1

Практичні: художнє виконання музики,пісні, ритмічне виконання рухів, застосування м’язово-рухових почуттів.

2

Словесні : короткі розповіді, бесіда, пояснення,

3

Наочні: художні іграшки, посібники, музично-дидактичні ігри.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу МУЗИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

(розділи «Слухання музики», «Співи»)

Група __________________________ Дата «____»__________ 20___р.

Музичний керівник ____________________________ Вихователь____________________________

Мета відвідування ________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета заняття _______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

СЛУХАННЯ

1

Ознайомлення дітей з доступними їхньому сприйняттю зразками сучасної, класичної, народної музики.

2

Надання певних повідомлень про музику, композиторів, тему, яка розкрита у музиці.

3

Розвиток музичного сприйняття, формування здатності емоційно відгукуватися на почуття, які виражені в музиці.

4

Формування вміння розрізняти та називати жанри, характер музики.

5

Ознайомлення із засобами музичної виразності (мелодія, тембр, темп).

6

Формувати вміння розпізнавати зіграні музичні уривки та мелодії знайомих пісень.

7

Активізація дітей до висловлювання свого ставлення до музики.

СПІВИ

1

Створення сприятливої «звукової атмосфери», яка сприяє охороні дитячого голосу та слуху.

2

Добір музичного репертуару відповідно вікових та індивідуальних особливостей дітей.

3

Формування співочих умінь, навичок, які сприяють виразному виконанню.

4

Навчання виконанню пісень в різному темпі, за допомогою вихователя та самостійно, у супроводі та без супроводу інструмента.

5

Розвиток музичного слуху, привчання розрізняти правильне та неправильне співання, висоту звуків, їх тривалість.

6

Ознайомлення із структурою пісні.

7

Проведення індивідуальної роботи з дітьми.

8

Заохочення до імпровізації дітей у співах.

9

Виховання інтересу та любові до народних пісень.

10

Стеження за позою дітей під час співу сидячи та стоячи.

МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ

1

Практичні методи 6 художнє виконання педагогом музики, пісні (виразність, доступність, точність); застосування м’язово-рухових почуттів.

2

Наочні методи: ілюстрації, художні іграшки, посібники, музично-дидактичні ігри.

3

Словесні методи: короткі розповіді, бесіди, пояснення, запитання (стислі, яскраві, образні).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА АНАЛІЗУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕННОГО ВІДПОЧИНКУ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___ р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Гігієнічні умови підготовки спальні провітрювання, чистота, температурний режим, відповідність маркування постільної білизни до прізвища та імені дитини).

2

Характер діяльності дітей перед сном.

3

Підготовка до сну (роздягання, вкладання в ліжко, настрій дитини перед сном).

4

Роль вихователя, що сприяє засинанню дітей (тон, стиль спілкування з дітьми).

5

Швидкість засинання.

6

Індивідуальний підхід вихователя у підготовці дітей до сну.

7

Роль помічника вихователя у підготовці дітей до сну.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА АНАЛІЗУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___ р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Стан обладнання куточка для організації різних видів діяльності (техніка безпеки, естетика, різноманітність).

2

Санітарно-гігієнічні умови для організації трудової діяльності.

3

Розподіл доручень з урахуванням індивідуальних фізичних та психічних особливостей дітей.

4

Керівництво працею з боку вихователя (спостереження, нагадування, обговорення, пояснення, вирішення суперечливих питань).

5

Активність, самостійність, працьовитість, старанність дітей, якість виконаної роботи, дотримання правил техніки безпеки.

6

Виховання поваги та бережливого ставлення до результатів праці людей.

7

Стосунки дітей під час праці, злагодженість дій.

8

Підсумок та аналіз праці дітей.

9

Рівень умінь та навичок.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу підготовки до проведення музичних свят

Група __________________________ Дата «____»__________ 20___р.

Музичний керівник ____________________________ Вихователі____________________________

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

ПІДГОТОВКА ДО СВЯТА ТА ВИМОГИ ДО СЦЕНАРІЮ

1

Дотримання принципу колегіальності при складанні сценарію та строків його затвердження.

2

Логічність та методична грамотність побудови сценарію. Розкриття в сценарії теми свята, узгодження її з груповими планами.

3

Раціональність використання часу на підготовку з урахуванням розподілу занять та режиму дня.

4

Змістовність та різноманітність видів художньо-естетичної роботи з дітьми та доцільність їх чергування.

5

Новизна у змісті розкриття теми, оригінальність вираження задуму заходу.

6

Відповідність репертуару віковим можливостям дітей.

7

Сюрпризні моменти.

8

Залучення всіх дітей групи до участі у святі.

9

Залучення дорослих: батьків та працівників дошкільного закладу.

10

Наявність, доцільність та естетичність атрибутів.

11

Оформлення приміщення, відповідність тематиці свята.

12

Індивідуальна робота музичного керівника з дітьми та дорослими в ході підготовки.

ПРОВЕДЕННЯ СВЯТА

13

Костюми дітей та дорослих.

14

Взаємодія музичного керівника і педагогів з дітьми, взаємодія дорослих між собою.

15

Виконання ролей дорослими (артистизм, винахідливість, спритність).

16

Супроводжувальна роль інших дорослих на святі.

17

Якість музичного репертуару, супроводу, акомпанементу.

18

Організація робочого місця музичного керівника.

19

Уміння зацікавити дітей: тон мови, доброзичливість спілкування.

20

Формування морально-етичних та естетичних навичок глядачів.

21

Інтерес, захопленість, безпосередність, якість виконання дітьми творів: віршів, пісень, таночків, хороводів, інсценування.

22

Участь усіх дітей з урахуванням їхніх індивідуальних уподобань, інтересів та можливостей.

23

Самопочуття, настрій, відсутність перевантажень.

24

Логічність завершення свята.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА АНАЛІЗУ ПРОГУЛЯНКИ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___ р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Санітарно-гігієнічні умови проведення прогулянки (підготовленість майданчика, дотримання правил техніки безпеки під час використання наявного ігрового обладнання).

2

Шляхи забезпечення рухової активності дітей (використання рухливих ігор, добір ігор різного ступеня рухливості, доцільність використання атрибутів та іграшок, сюжету, участь та поведінка дітей в іграх; знання і дотримання правил, знання дітьми лічилок, використання різних способів вибору ведучого).

3

Аналіз ігрової діяльності (ігри за ініціативи дітей, зацікавленість та самостійність, стиль спілкування між дітьми під час гри).

4

Дотримання методики організації спостереження.

5

Індивідуальна робота та дидактичний матеріал до неї.

6

Організація виходу на прогулянку, її тривалість, та повернення після неї.

7

Санітарно-гігієнічні умови трудової діяльності дітей (наявність та стан інвентарю для праці в природі, його відповідність віку дітей).

8

Аналіз різних видів діяльності дітей в процесі прогулянки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу прогулянки

Група __________________________ Вихователь____________________________

Дата «____»__________ 20___р.

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Відповідність структури прогулянки методичним вимогам (спостереження - бесіда; трудові доручення чи колективна праця; рухливі ігри (2-3); індивідуальна робота)

2

Доцільність вибору об'єкта спостереження, оптимальність обсягу бесіди

3

Ступінь раціональності й ефективності вико­ристання методів та прийомів, їх відповідність віку дітей

4

Мова вихователя: доступність, логічність, образ­ність, виразність (використання в бесіді художніх творів)

5

Мовленнєва активність дітей (знання дітьми віршів, загадок, прикмет природознавчого харак­теру)

6

Наявність прийомів щодо активізації пізнавальних психічних процесів

7

Ставлення дітей до спостереження (інтерес, заці­кавленість, активність)

8

Організація та доцільність трудових доручень

9

Ставлення дітей до праці (бажання, наполег­ливість)

10

Результативність трудових дій та якість набутих дітьми вмінь та навичок

11

Організація та якість проведення рухливих ігор

12

Активність та самостійність дітсн під час проведення рухли-вих ігор

13

Організація та проведення дидактичних ігор з природознав-чим матеріалом

14

Наявність та ефективність індивідуальної роботи з дітьми

15

Взаємодія, узгодженість діяльності вихователя та дітей

16

Використання атрибутів та іграшок

17

Фіксація спостережень дітей у календарі погоди та природи

18

Внконаппя програми “Хвилина збереже життя" (соціальна компетентність, охорона життя та здоров'я дітей)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ РАНКОВОГО ПРИЙОМУ ДІТЕЙ

ТА ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛЯ ДО РОБОЧОГО ДНЯ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Естетичний вигляд і санітарно-гігієнічний стан групи

2

Дотримання графіку провітрювання приміщення

3

Дотримання методичних вимог проведення ранкового прийому дітей

4

Культура спілкування з дітьми та їхніми батьками

5

Доцільність проведення бесід із батьками щодо стану здоров’я дітей

6

Ефективність ранкового огляду дітей: наявність термометрів та інструментів для перевірки ротової порожнини

7

Наявність плану роботи з організації життєдіяльності дітей

8

Підготовка матеріалу до різних видів діяльності дітей

9

Ефективність прийомів організації трудових доручень

10

Формування пізнавальної активності дітей під час проведення бесід, спостережень і дидактичних ігор

11

Дотримання режиму дня й техніки безпеки

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОВЕДЕННЯ РАНКОВОЇ ГІМНАСТИКИ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Чіткість організації та відповідність часу проведення.

2

Підготовка місця (приміщення чи майданчик), санітарно-гігієнічні умови та техніка безпеки.

3

Відповідність пропонованих загально розвиваючих вправ вікові дітей, руховій підготовленості.

4

Черговість, послідовність, правильність виконання загально розвиваючих вправ.

5

Кількість вправ, різноманітність вихідних положень, добір вправ на всі групи м’язів, дозування.

6

Якість показу та чіткість пояснення з боку вихователя, якість виконання дітьми рухів.

7

Доцільність використання атрибутів.

8

Увага на формування постави, профілактика плоскостопості, правильне дихання.

9

Відповідність навантаження програмовим вимогам конкретної групи, індивідуальний підхід.

10

Поведінка дітей (активність, самостійність, зацікавленість).

11

Музичний супровід (відповідність рухів характеру музики).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОВЕДЕННЯ РАНКОВОЇ ГІМНАСТИКИ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Підготовка до проведення ранкової гімнастики (санітарно-гігієнічні умови, інвентар, планування)

2

Проведення ранкової гімнастики згідно з режимом дня

3

Одяг інструктора з фізкультури/вихователя, дітей

4

Проведення вступної частини ранкової гімнастики (різні види ходьби, біг, перешикування)

5

Дозування гімнастичних вправ з урахуванням вікових особливостей дітей

6

Використання різних вихідних положень

7

Чіткість показу, пояснення, якість виконання рухів інструктором з фізкультури/вихователем

8

Якість виконання рухів дітьми

9

Використання атрибутів, раціональний спосіб їх роздавання

10

Використання музичного супроводу

11

Контроль інструктора

з фізкультури/вихователя за поставою, якістю рухів, правильним диханням дітей під час виконання вправ

12

Добір вправ на всі групи м’язів та їх послідовність, кількість вправ з урахуванням вікових особливостей дітей

13

Індивідуальний підхід до кожної дитини з урахуванням її фізичної підготовленості

14

Оптимальність навантаження

15

Вправи на відновлення дихання

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА АНАЛІЗУ РІВНЯ КУЛЬТУРНО-ГІГІЄНІЧНИХ НАВИЧОК

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___ р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Вид контролю.

2

Створення санітарно-гігієнічних умов:

 • під час прийому їжі: сервіровка столу,добір меблів згідно зросту дітей;

 • під час вмивання: миття рук, наявність індивідуального рушника, мила, доступ до умивальників;

 • під час одягання (роздягання): наявність необхідної кількості шаф для одягу, доступ до них кожної дитини, дотримання правил техніки безпеки.

3

Аналіз рівня сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей:

 • під час прийому їжі: охайність, вміння правильно тримати ложку й хліб, пережовувати їжу, користуватися серветкою, дякувати ;

 • під час вмивання: вміння закочувати рукава, намилювати руки до появи піни, змивати мило, насухо витирати руки, вішати рушник;

 • під час одягання (роздягання): вміння розстібати ґудзики, знімати одяг, охайно та послідовно вішати його (згідно вимог програми).

4

Методичні прийоми керівництва з боку вихователя: використання ігрових дій, творів художньої літератури та фольклору, культура поведінки дітей, врахування вікових та індивідуальних особливостей розвитку.

5

Систематичність планування освітньої роботи щодо формування й розвитку культурно-гігієнічних навичок у дошкільників.

6

Врахування напрямку роботи з формування культурно-гігієнічних навичок в системі роботи з батьками.

7

Обізнаність дітей щодо необхідності дотримання правил особистої гігієни.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ РОБОТИ ВИХОВАТЕЛІВ

ІЗ ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД ДОШКІЛЬНИКІВ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

Якість планування роботи з виховання основ безпеки

Наявність методичної літератури з основ безпеки

Якість оформлення куточків:

дорожнього руху

пожежної безпеки

особистої безпеки

цивільної оборони (старша група)

для батьків

Якість методичних розробок для організації:

навчальної діяльності

ігрової діяльності

Наявність атрибутики:

до сюжетно-рольових ігор

до дидактичних ігор

до рухливих ігор

до самостійної діяльності дітей

Рівень засвоєння знань дітьми з основ:

пожежної безпеки

правил дорожнього руху

особистої безпеки

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ РОБОТИ З БАТЬКАМИ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Батьківські збори

2

Бесіди, консультації

3

Анкетування

4

Наочна пропаганда

5

Зміст діяльності педагогів, дітей і батьків

6

Інші форми роботи

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА АНАЛІЗУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ПРИРОДІ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___ р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Добір об’єкта для спостереження.

2

Підготовка вихователя (спланованість розміщення дітей відносно об’єкта, методи організації дітей під час спостереження).

3

Прийоми організації дітей.

4

Рівень сформованості у дітей знань про об’єкт та явища природи, повідомлення нових знань про об’єкт.

5

Практичне використання прийомів активізації дітей під час спостереження ( художнє слово, образне поетичне звертання, питання пошукового характеру, проблемні завдання).

6

Залучення до спостереження різноманітних аналізаторів.

7

Аналіз змісту узагальнюючої бесіди з дітьми.

8

Шляхи реалізації виховних розвивальних завдань (екологічного та валеологічного спрямування).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу сформованості культурно – гігієнічних навичок

(3-й рік життя)

Група _________________________ Вихователь _____________________________

Дата «___» ____________20____р.

Перелік культурно – гігієнічних навичок

ВИСНОВКИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Засукувати рукава перед умиванням (за допомогою вихователя)

Самостійно мити руки колоподібними рухами

Вмиватися, користуючись милом.

Мити руки та обличчя, не розбризкуючи воду

Витирати руки та обличчя рушником.

Брати свій рушник та вішати його на місце.

У разі потреби користуватись носовичком.

Знати своє місце за столом.

Їсти самостійно та акуратно, добре пережовуючи їжу.

Користуватися серветкою

Правильно тримати ложку

Виходити з-за столу тільки поївши, тихо підсувати стілець.

Оцінка діяльності вихователя

Підтримання оптимальних культурно-гігієнічних умов

Наявність предметів, необхідних для закріплення культурно – гігієнічних навичок.

Наявність необхідного маркування, відповідність маркування віку дітей.

Уміння тримати в полі зору всю групу, контролювати самопочуття та поведінку дітей.

Використання прийомів щодо закріплення у дітей культурно-гігієнічних навичок.

Використання індивідуального підходу.

Культура мовлення

Рекомендації __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Вихователь __________________ Методист ______________________

Підпис Підпис

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу сформованості культурно – гігієнічних навичок

(ІІ молодша група)

Група _________________________ Вихователь _____________________________

Дата «___» ____________20____р.

Перелік культурно – гігієнічних навичок

ВИСНОВКИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Засукувати рукава перед умиванням (за допомогою вихователя)

Самостійно мити руки колоподібними рухами

Вмиватися, користуючись милом.

Не мочити одяг, насухо витирати обличчя і руки.

Брати свій рушник та вішати його на місце.

Своєчасно користуватись носовичком.

Знати своє місце за столом.

Їсти самостійно та акуратно, не кришити хліб, пережовувати їжу із закритим ротом, не проливати страву, після прийняття їжі прополоскати рот.

Правильно користуватися ложкою, виделкою (в кінці року), серветкою.

Виходити з-за столу тільки поївши, тихо підсувати стілець.

Помічати та усувати самому чи з допомогою дорослого неохайність.

Оцінка діяльності вихователя

Підтримання оптимальних культурно-гігієнічних умов

Наявність предметів, необхідних для закріплення культурно – гігієнічних навичок.

Наявність необхідного маркування, відповідність маркування віку дітей.

Уміння тримати в полі зору всю групу, контролювати самопочуття та поведінку дітей.

Використання прийомів щодо закріплення у дітей культурно-гігієнічних навичок.

Використання індивідуального підходу.

Культура мовлення

Рекомендації __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Вихователь _______________________ Методист _________________________

Підпис Підпис

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу сформованості культурно – гігієнічних навичок

(3-й рік життя)

Група _________________________ Вихователь _____________________________

Дата «___» ____________20____р.

Перелік культурно – гігієнічних навичок

ВИСНОВКИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Засукувати рукава перед умиванням (за допомогою вихователя)

Самостійно мити руки колоподібними рухами

Вмиватися, користуючись милом.

Мити руки та обличчя, не розбризкуючи воду

Витирати руки та обличчя рушником.

Брати свій рушник та вішати його на місце.

У разі потреби користуватись носовичком.

Знати своє місце за столом.

Їсти самостійно та акуратно, добре пережовуючи їжу.

Користуватися серветкою

Правильно тримати ложку

Виходити з-за столу тільки поївши, тихо підсувати стілець.

Оцінка діяльності вихователя

Підтримання оптимальних культурно-гігієнічних умов

Наявність предметів, необхідних для закріплення культурно – гігієнічних навичок.

Наявність необхідного маркування, відповідність маркування віку дітей.

Уміння тримати в полі зору всю групу, контролювати самопочуття та поведінку дітей.

Використання прийомів щодо закріплення у дітей культурно-гігієнічних навичок.

Використання індивідуального підходу.

Культура мовлення

Рекомендації __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Вихователь __________________ Методист ______________________

Підпис Підпис

Карта аналізу сформованості культурно – гігієнічних навичок

(ІІ молодша група)

Група _________________________ Вихователь _____________________________

Дата «___» ____________20____р.

Перелік культурно – гігієнічних навичок

ВИСНОВКИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Засукувати рукава перед умиванням (за допомогою вихователя)

Самостійно мити руки колоподібними рухами

Вмиватися, користуючись милом.

Не мочити одяг, насухо витирати обличчя і руки.

Брати свій рушник та вішати його на місце.

Своєчасно користуватись носовичком.

Знати своє місце за столом.

Їсти самостійно та акуратно, не кришити хліб, пережовувати їжу із закритим ротом, не проливати страву, після прийняття їжі прополоскати рот.

Правильно користуватися ложкою, виделкою (в кінці року), серветкою.

Виходити з-за столу тільки поївши, тихо підсувати стілець.

Помічати та усувати самому чи з допомогою дорослого неохайність.

Оцінка діяльності вихователя

Підтримання оптимальних культурно-гігієнічних умов

Наявність предметів, необхідних для закріплення культурно – гігієнічних навичок.

Наявність необхідного маркування, відповідність маркування віку дітей.

Уміння тримати в полі зору всю групу, контролювати самопочуття та поведінку дітей.

Використання прийомів щодо закріплення у дітей культурно-гігієнічних навичок.

Використання індивідуального підходу.

Культура мовлення

Рекомендації __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Вихователь _______________________ Методист _________________________

Підпис Підпис

Карта аналізу сформованості культурно – гігієнічних навичок

(середня, старша групи)

Група _________________________ Вихователь _____________________________

Дата «___» ____________20____р.

Перелік культурно – гігієнічних навичок

ВИСНОВКИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Засукувати рукава перед умиванням (за допомогою вихователя)

Самостійно мити руки за потребою, а також після відвідування туалету, користуватися милом.

Вмиватися, користуючись милом.

Не мочити одяг, насухо витирати обличчя і руки, не розбризкувати воду.

Стежити за чистотою своїх рук та обличчя.

Своєчасно користуватись носовичком.

Правильно користуватися столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем), серветкою.

Їсти безшумно, після прийняття їжі полоскати рот.

Виходити з-за столу тільки поївши, тихо підсувати стілець, дякувати за їжу.

Помічати та усувати неохайність та нелад в одязі, зачісуватися.

Оцінка діяльності вихователя

Підтримання оптимальних культурно-гігієнічних умов

Наявність предметів, необхідних для закріплення культурно – гігієнічних навичок.

Наявність необхідного маркування, відповідність маркування віку дітей.

Уміння тримати в полі зору всю групу, контролювати самопочуття та поведінку дітей.

Використання прийомів щодо закріплення у дітей культурно-гігієнічних навичок.

Використання індивідуального підходу.

Культура мовлення

Рекомендації __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Вихователь _______________________ Методист ___________________

Підпис Підпис

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу сформованості культурно – гігієнічних навичок

(середня, старша групи)

Група _________________________ Вихователь _____________________________

Дата «___» ____________20____р.

Перелік культурно – гігієнічних навичок

ВИСНОВКИ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Засукувати рукава перед умиванням (за допомогою вихователя)

Самостійно мити руки за потребою, а також після відвідування туалету, користуватися милом.

Вмиватися, користуючись милом.

Не мочити одяг, насухо витирати обличчя і руки, не розбризкувати воду.

Стежити за чистотою своїх рук та обличчя.

Своєчасно користуватись носовичком.

Правильно користуватися столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем), серветкою.

Їсти безшумно, після прийняття їжі полоскати рот.

Виходити з-за столу тільки поївши, тихо підсувати стілець, дякувати за їжу.

Помічати та усувати неохайність та нелад в одязі, зачісуватися.

Оцінка діяльності вихователя

Підтримання оптимальних культурно-гігієнічних умов

Наявність предметів, необхідних для закріплення культурно – гігієнічних навичок.

Наявність необхідного маркування, відповідність маркування віку дітей.

Уміння тримати в полі зору всю групу, контролювати самопочуття та поведінку дітей.

Використання прийомів щодо закріплення у дітей культурно-гігієнічних навичок.

Використання індивідуального підходу.

Культура мовлення

Рекомендації __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Вихователь _______________________ Методист ___________________

Підпис Підпис

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу сформованості

культурно-гігієнічних навичок (старша група)

Група __________________________ Вихователь____________________________

Дата «____»__________ 20___р.

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Засукувати рукава перед умиванням (за допомогою вихователя)

2

Самостійно мити руки за потребою, а також після відвідування туалету, користуватися милом.

3

Вмиватися, користуючись милом.

4

Не мочити одяг, насухо витирати обличчя і руки, не розбризкувати воду.

5

Стежити за чистотою своїх рук та обличчя.

6

Своєчасно користуватись носовичком.

7

Правильно користуватися столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем), серветкою.

8

Їсти безшумно, після прийняття їжі полоскати рот

9

Виходити з-за столу тільки поївши, тихо - підсувати стілець, дякувати за їжу.

10

Помічати та усувати неохайність та нелад в одязі, зачісуватися.

Оцінка діяльності вихователя

1

Підтримання оптимальних культурно-гігієнічних умов

2

Наявність предметів, необхідних для закріплення культурно - гігієнічних навичок.

3

Наявність необхідного маркування, відповідність маркування віку дітей.

4

Уміння тримати в полі зору всю групу, контролювати самопочуття та поведінку дітей.

5

Використання прийомів щодо закріплення у дітей культурно-гігієнічних навичок.

6

Використання індивідуального підходу.

7

Культура мовлення

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу сюжетно-рольової гри

Група __________________________ Вихователь____________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Забезпечення загальних умов організації сюжетно-рольової гри. Санітарно-гігієнічні умови.

2

Створення предметно-ігрового середовища сюжетно - рольової гри,

3

Доступність ігрового матеріалу.

4

Оптимальність навантаження на кожного учасника гри.

5

Надання можливості, творчої реалізації ігрового задуму.

6

Вплив ігрового середовища на культуру взаємовідносин.

7

Діяльність дітей. Рівень інтересу до ігрової діяльності.

8

Навички самостійної діяльності, виявлення ініціативи.

9

Навички ігрової діяльності, їх відповідність вимогам програми.

10

Використання знань, умінь, засвоєних за змістом занять.

11

Співпраця між дітьми та вихователем.

12

Вплив вихователя на розвиток та якість гри.

13

Стиль педагогічного керівництва

14

Запобігання негативного впливу соціального середовища на сюжет гри.

15

Особливості поведінки дітей під час гри

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу ФІЗКУЛЬТУРНОГО СВЯТА, РОЗВАГИ

Група __________________________ Дата «____»__________ 20___р.

Інструктор з фізичного виховання, вихователь ______________________________________________________

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета заняття ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Обсяг, відповідність програмового змісту вікові дітей та рівню їх розвитку.

2

Умови проведення свята, розваги: наявність емблем, пам’ятних значків, естетика приміщення.

3

Оптимальне розміщення обладнання, інвентарю.

4

Структура свята, розваги: парад учасників, масові виступи, змагання, конкурси, вікторини.

5

Ефективність вибору, доцільність методів та прийомів.

6

Забезпечення позитивного емоційного клімату.

7

Сприяння творчим проявам, фізичним і вольовим зусиллям дітей в умовах змагання.

8

Заохочення дітей до змагання за першість в естафетах, чітке виконання вправ, за винахідливість, спритність.

9

Доцільність використання сюжетних ситуацій, ігрових образів.

10

Здійснення індивідуального та диференційованого підходів.

11

Підбиття підсумків конкурсів, змагань.

12

Спільна робота вихователя з батьками.

13

Доступність, логічність, емоційність, виразність мови вихователя.

14

Охорона життя та здоров’я дітей

15

Результативність.

16

Роль ведучого.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ГІМНАСТИКИ ПРОБУДЖЕННЯ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Дотримання режиму провітрювання приміщення й санітарно-гігієнічних вимог

2

Наявність комплексу та його відповідність віковим особливостям дітей

3

Чіткість організації та відповідність часу проведення

4

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог

5

Наявність та ефективність використання нестандартного обладнання

6

Доцільність проведення самомасажу, дихальних вправ, мімічної гімнастики

7

Здійснення індивідуального підходу до дітей

8

Якість показу та чіткість пояснень

9

Спрямованість комплексу на формування постави й профілактику плоскостопості

10

Валеологічна спрямованість: емоційність, розуміння дітьми оздоровчого значення

11

Ефективність використання музичного супроводу, відповідність рухів характеру музики

РЕКОМЕНДАЦІЇ _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РАНКОВИМ ПРИЙОМОМ

Група __________________________ Вихователь__________________________

Дата «____»__________ 20___р.

Мета відвідування _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Підготовка місця проведення ранкового прийому (приміщення, майданчика), чистота, порядок, провітрювання.

2

Підготовка вихователя: наявність плану, матеріал, іграшки.

3

Тематика спостережень, бесід з дітьми.

4

Стиль спілкування педагога з вихованцями та з батьками.

5

Методи та прийоми використані в роботі з дітьми.

6

Організація рухливих та дидактичних ігор, самостійної художньої діяльності дітей.

7

Проведення індивідуальної роботи з дітьми з різних розділів програми.

8

Форми організації дітей,їхньої колективної та індивідуальної діяльності.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Вихователь _____________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта ПЕДАГОГІЧНОГО аналізу ПРОВЕДЕННЯ

МУЗИЧНОГО СВЯТА (РОЗВАГИ)

Дата «____»__________ 20___р. Група(групи) ______________________________________________________

Музичний керівник ___________________ Вихователі ______________________________________________

Тема свята (розваги): _____________________________________________________________________________

Місце проведення: ________________________________________________________________________________

Мета відвідування _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КРИТЕРІЇ АНАЛІЗУ

ВИСНОВКИ

1

Актуальність темі та її відповідність віковим особливостям дітей

2

Естетичність оформлення приміщення, відповідність тематиці свята (розваги)

3

Наявність сценарію, логічність і методична грамотність його побудови, розкриття теми свята (розваги)

4

Новизна в розкритті теми, оригінальність вираження задуму заходу

5

Змістовність та різноманітність видів художньо-естетичної діяльності дітей та доцільність їх чергування

6

Відповідність репертуару віковим можливостям дітей та ідеї заходу

7

Доцільність використання ТЗН, атрибутів, обладнання (достатня кількість, якість та естетичність)

8

Точність, організованість початку, ефективність сюрпризних моментів

9

Участь всіх дітей з урахуванням їх індивідуальних уподобань, інтересів, можливостей та рівня, активність

10

Залучення членів родини дітей і працівників дошкільного закладу

11

Взаємодія ведучого та музичного керівника з дітьми й «персонажами»

12

Виконання ролей дорослими: артистизм, винахідливість, спритність

13

Якість виконання дітьми творів (віршів, пісень, таночків, інсценувань), зацікавленість і захоплення з боку дітей

14

Супроводжувальна роль з боку дорослих під час проведення заходу

15

Різноманітність музичного репертуару та якість його виконання

16

Емоційна насиченість, звязок із життям, опора на життєвий досвід дітей

17

Формування морально-етичних та естетичних навичок у глядачів

18

Підтримка настрою, уважності, зацікавленості дітей

19

Логічність завершення свята (розваги)

20

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і техніки безпеки

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Музичний керівник _________________

Вихователь _________________ Методист ____________________

/підпис/ /підпис/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Підготовка вихователя до заняття

Дата___________ Група___________ Вихователь________

Зміст і критерії аналізу

примітки

1.

Підготовка приміщення

(провітрювання,вологе прибирання)

2.

Естетичний вигляд вихователя та дітей.

3.

Підбір матеріалу(естетичний вигляд,відповідність віку дітей, програмовому змісту)

4.

Розміщення матеріалу в груповому приміщенні.

5.

Кількість підібраного матеріалу,

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»