Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календароно-тематичний план. Українська мова. 6 клас.

Українська мова

Для кого: 6 Клас

28.08.2021

233

18

0

Опис документу:
Календарно-тематичний план уроків української мови у 6 класі для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. План має робочу форму з датами уроків та варіантом корекції. Коригуйте під свої дати та кількість годин.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

6 клас

Українська мова(140 год, 4 год на тиждень)

Мовленнєва змістова лінія – 25 год.

  • Українська мова 5 – 9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. Програму підготували: Бондаренко Н. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України (керівник авторського колективу); Ярмолюк А. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України; Савченко О.В., учитель української мови і літератури, учитель-методист вищої категорії спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня № 57 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва; Кононенко В. Л., учитель української мови і літератури, учитель-методист вищої категорії гімназії №178 м. Києва (наказ МОН України № 84 від 20. 01. 2017, за наказом Міністерства від 07.06.2017 № 804)

Контрольні роботи

Об'єкти і форми контролю

І семестр

Дата

ІІ семестр

Дата

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми

4


4


Письмо:

Переказ


1
1Твір

-


1


Правопис:

Диктант


1
1Аудіювання

-


1


Читання мовчки

1


-


Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння:

Діалог


1
-


Усний твір

-


1


Усний переказ

1


-


Читання вголос

-


1Форми контролю


5

6

7

8

9

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

Письмо:

переказ


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1

твір

1

1

1

1

1

1

1

Правопис:

диктант**

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Аудіювання*

1

1

1

1

1

Читання мовчки*

1

1

1

1

1І СЕМЕСТР


з/п

Дата

Примітки


Тема уроку

К/ год

Д/з


ТЕМА. Повторення та узагальнення вивченого.


01.09


ВСТУП. Краса і багатство української мови.

1

С. 6, зап. 5 висл. про мову

03.09


Будова слова. Орфографія. Елементи стилістики

1

Завд. у зош.

03.09


Будова слова. Орфографія. Елементи стилістики

1

Завд. у зош.

04.09


Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики

1

Завд. у зош.

08.09


Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики

1

Завд. у зош.

10.09


Словосполучення і речення.

1

§1, в.9

10.09


Просте і складне речення. Розділові знаки в них.

1

§2, в.14

11.09


РМ №1 Повторення вивченого про спілкування та мовлення; види мовленнєвої діяльності.

1

Т.1, с.214,

В.559

15.09

журн

РМ №2 Діалогічне мовлення.

1

Т.2, в.564

17.09


РМ №3 Текст. Складний план тексту.

1

Т.3, с.217, скл. план

17.09


РМ №4 Стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль.

1

Т.5. скл. план р.

18.09


Складні випадки правопису. Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок з теми.

1

§3, в.24(п),

22.09


Контрольна робота №1.

1

с.14(у)


ТЕМА. Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики. Іменник.24.09


Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

§4, с.16

24.09


Іменники, що означають назви істот і неістот (повторення). Загальні і власні назви.

1

§4, с.17; в.33(п)

25.09


Велика буква і лапки у власних назвах.

1

§5, в.40(п)

29.09


Велика буква і лапки у власних назвах.

1

§5, в.46(п)

01.10


Рід іменників. Іменники спільного роду.

1

§6, в.53(п)

01.10


Рід іменників. Стилістична роль роду іменників.

1

§6, в.55(п)

02.10

журнал

РМ №5 Опис приміщення. Докладний переказ тексту з елементами опису приміщення (усно).

1

Т.8, 227, в.583(у)

06.10


Число іменників.

1

§7, в.60(п)

08.10


Іменники, що мають форми тільки однини або множини. Стилістична роль числа іменників.

1

§7, в.64(п)

08.10


Відмінки іменників. Кличний відмінок в українській мові.

1

§8, в.71(п)

09.10


РМ №6 Контрольний докладний переказ.

1

Повт.

§§1-8

13.10


Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок з теми.

1

Повт. §§1-8, в. 73(п)

15.10


Контрольна робота №2.

1

П.§§1-8

ТЕМА. Іменник15.10


Типи відмін іменників.

1

§9, в.77(п)

16.10


Групи іменників.

1

§9,с.32-33, в.82(п)

20.10

03.11

Відмінювання іменників І відміни.

1

§10, в.91(п)

22.10

05.11

Відмінювання іменників ІІ відміни.

1

§11, в.99(п)

22.10


05.11

Закінчення іменників чоловічого роду в Р.в.

1

§12

23.10

Закінчення іменників чоловічого роду в Р.в.

1

§12, в.106(п)

03.11

06.11

Відмінювання іменників ІІІ, ІV відмін.

1

§13, в.115(п)

05.11

10.11

Особливості відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині.

1

§14, в.122(п)

05.11

12.11


Незмінювані іменники.

1

§15, в.130(п)

06.11

РМ №7 Усний опис приміщення на основі особистих вражень.

1

Т.9, с.229, в.585

10.11

12.11

Основні способи творення іменників. Найчастіше вживані суфікси. Стилістична роль словотвірних засобів іменників.

1

§16, в.143(п)

12.11

13.11

Не з іменниками.

1

§17, в.152(п)

12.11

13.11

17.11

Букви е, и, і в суфіксах іменників.

1

§18, в.156(п)

17.11

Букви е, и, і в суфіксах іменників.

1

§18, в.160(п)

19.11


Написання і відмінювання прізвищ, імен та імен по батькові.

1

§19, в.165(п)

19.11


Написання і відмінювання прізвищ, імен та імен по батькові.

1

§19, в.171(п)

20.11


РМ №8 Читання мовчки

1

Т.4,с.221(ІІ)

24.11


Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок з теми.

1

§20, в.176+т(п)

26.11


Контрольна робота №3. Читання мовчки

1

Повт. §§1-20, с.64


ТЕМА. Прикметник26.11


Прикметник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

§21, в.184(п)

27.11


Групи прикметників за значенням.

1

§22, в.194(п)

01.12


Повні й короткі форми прикметників; паралельні відмінкові закінчення.

1

§24, в.211(п)

03.12Ступені порівняння прикметників.

1

§23, в.202(п)

03.12Ступені порівняння прикметників.

1

§23, в.204(п)

04.12


Утворення вищого і найви­щого ступенів порівняння прикмет­­ників.

1

§23, в.205(п)

08.12


Прикметники твердої і м’якої груп.

1

§25, в.215(п)

10.12


Відмінювання прикметників.

1

§25, в.222(п)

10.12


Контрольний диктант

1

§§21-25, в.222((ІІІ)п)

11.12


Контрольна робота №4.

1

§§21-25

15.12


РМ №9 Переклад з російської мови.

1

Т.12, с.232, в.590

17.12


Аналіз контрольних робіт.

1

Зак. Ан.

17.12


РМ №10 Твір-опис приміщення.

1

Т.10, с.230. в.587

18.12


РМ №11 Усне оповідання за картиною.

1

Т.11, в.588(ІІ)

22.12


РМ №12 Опис природи. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

1

Т. 14, в. 592 - докл. переказ(у)

24.12


РМ №13 Усний вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

1

Т.16, в.593 (ІІІ)

24.12


РМ №14 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

1

Т.16, в.594 (ІV)

ІІ СЕМЕСТР


Тема. Прикметник


12.01


Творення прикметників.

1

§26, впр.228

14.01


Стилістична роль словотвірних засобів прикметників (практично).

1

§26, впр.230

14.01


Написання найуживаніших суфіксів прикметників (-ов-, -ев-, -єв-, -йов-, -ьов-).

2

§28, впр.244

15.01


19.01


Букви ь, е, у в суфіксах на означення пестливості і неповноти ознаки: -еньк-, -есеньк-,-ісіньк-, -юсіньк-, -уват-, -юват-, а також у прикметниках на -зький, -цький.

1

§28, впр.246

21.01


Букви и, і в прикметникових суфіксах -ин, -ін-, -ичн-, -ічн-.

2

§28, впр.249

21.01


22.01


Одна і дві букви н у прикметниках.

1

§29, впр.255

26.01


Не з прикметниками.

2

§27, впр.236, 238

28.01


28.01


Написання складних прикметників разом і через дефіс.

1

§30, впр.262

29.01


Написання складних прикметників разом і через дефіс.

1

§30, впр.267

02.02


Написання прізвищ прикметникової форми.

2

§31, впр.274

04.02


04.02


Узагальнення й систематизація вивченого про при­кметник.

1

§32, впр.2

05.02


Контрольна робота №5.

1

С.102 - уТема. Числівник


09.02


Числівник як частина мови. Числівники прості, складні і складені.

1

§33, впр.289

11.02


Розряди кількісних числівників. Вживання числівника з іменниками.

1

§34, впр.303

11.02


Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа.

1

§35, впр.314

12.02


Відмінювання дробових і збірних числівників.

2

§36, впр.322, 323(п)

16.02


18.02


Відмінювання порядкових числівників.

2

§37, впр.335

18.02


19.02


Вживання числівника з іменниками.

2

§38, впр.345

23.02


25.02


Роздільне написання складених числівників, написання разом порядкових числівників із -сотий, тисячний, -мільйонний, -мільярдний.

2

§38, впр.344

25.02


26.02


РМ №15 Переклад тексту з елементами опису природи.

1

Т.19, с.240, в.597

02.03


РМ №16 Усне есе - опис природи за власним спостереженням.

1

Т.17, с.238, в.595 (ІІ)

04.03


РМ №17 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

1

Т.22, с 244, в.603(у)

04.03


Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок з теми.

1

§39, впр.352

05.03


Контрольна робота №6

1

С.129(у)

09.03


Аналіз контрольної роботи.

1

С.130(у)Тема. Займенник


11.03


Займенник як частина мови. Розряди займенників.

1

§40, впр.359

11.03


Особові й зворотний займенники.

1

§41, впр.362

12.03


Особові й зворотний займенники.

1

§41, впр.368

16.03


Питальні й відносні займенники.

1

§42, впр.377

18.03


Заперечні й неозначені займенники.

1

§43, впр.385

18.03


Заперечні й неозначені займенники.

1

§43, впр.389

19.03


Присвійні займенники.

1

§44, впр.400

23.03

06.04

Вказівні займенники.

1

§45, впр.405

25.03

08.04

Означальні займенники.

1

§45, впр.411

25.03

08.04

РМ №18 Контрольний переказ.

1

Повтор. §§40-45

26.03

09.04

РМ №19 Аудіювання.

1

Т.13, в.591 (ІІ,9 –п)

06.04

13.04

РМ №20 Твір-роздум про вчинки людей.


1

Т.21,с.243, в.602

08.04

15.04

Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок з теми.

1

§46, впр.416

08.04

15.04

Контрольна робота №7. Аудіюванння

1

С. 158Тема. Дієслово


09.04

16.04

Дієслово як частина мови. Форми дієслова.

Неозначена форма дієслова.

1

§47, впр.426

§48, впр.432

13.04

15.04

20.04

Особові форми дієслова.

1

§49, впр.436(7)

15.04

16.04

22.04

Не з дієсловами.

1

§50, впр.448. З.

20.04

22.04

22.04

Доконаний і недоконаний види дієслова.

1

§51, впр.454

22.04

23.04

Перехідні й неперехідні дієслова.

1

§52, впр.463

23.04

27.04

Часи дієслова.

Теперішній час.

1

§53, впр.472

§54, впр.479

27.04

29.04


Минулий час.

1

§55, впр.483

29.04


Майбутній час.

1

§56, впр.493

30.04


Дієслова І та ІІ дієвідмін.

1

§57, впр.494

06.05


Чергування звуків у дієсловах

1

§57, впр.497

06.05


Дієслова І та ІІ дієвідмін.

1

§57, впр.500

07.05


Способи дієслова. Дійсний, умовний способи.

1

§58, впр.508

11.05


РМ №21 Контрольний твір-роздум

1

П. §57

13.05


Наказовий спосіб дієслова.

1

§59, впр.518

13.05


Стилістичні особливості способів дієслова.

1

§59, впр.522

14.05


Безособові дієслова.

1

§60, впр.527

18.05


Способи творення дієслів.

1

§61, впр.537

20.05


Узагальнення знань з теми «Дієслово».

1

§62, впр.541

20.05


Контрольна робота №8

1

С.207 (у)

21.05


Аналіз контрольної роботи

1

С.208

25.05


РМ №22 Ділові папери. Оголошення.

1

Т.7, с.225, в.580

27.05


РМ №23 Допис у газету інформаційного характеру.

1

Т.20, с.241, в.600(І)

27.05


РМ № 24 Правила поведінки у школі і в громадських місцях. Читання вголос.

1

Т.6, с.224, в.576

28.05


РМ № 25 Твір-оповідання на основі побаченого.

1

Т.23, с.244, в.607

01.06


Аналіз письмових робіт.

1

Зак. аналіз

03.06


Повторення вивченого у 6 класі.

1

§63, впр.547

03.06


Повторення вивченого у 6 класі.

1

§63, впр.545

04.06


Повторення вивченого у 6 класі.

1

впр.545


9


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.