Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Креативні методики читання, що мотивують та виховують
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичний план з математики для 6 класу

Математика

Для кого: 6 Клас

21.10.2018

674

7

0

Опис документу:
Календарно-тематичний план з математики для 6 класу За підручником . Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк..Математика: Підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Освіта, 2014 .
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план

з математики для 6 класу

(140 год, 4 год на тиждень, резерв 40 год)

Дата

Дата

Тема уроку

Примітки

Тема. Подільність натуральних чисел (10 год)

1

04.09

Дільники та кратні натурального числа

2

05.09

Розв’язування задач на застосування понять дільника та кратного натурального числа

3

06.09

Ознаки подільності на 2, 10 і 5

4

07.09

Ознаки подільності на 9 і 3

5

11.09

Прості та складені числа

6

12.09

Розкладання чисел на прості множники

7

13.09

Найбільший спільний дільник

8

14.09

Найменше спільне кратне

9

18.09

Подільність натуральних чисел

10

19.09

Контрольна робота № 1

Тема. Звичайні дроби. (8 год)

11

20.09

Основна властивість дробу

12

21.09

Розв’язування задач на застосування основної властивості дробу

13

25.09

Скорочення дробу

14

26.09

Розв’язування задач, які передбачають скорочення дробу

15

27.09

Найменший спільний знаменник дробів.

16

28.09

Зведення дробів до спільного знаменника.

17

02.10

Порівняння дробів

18

03.10

Контрольна робота №2

Додавання і віднімання дробів (7 год)

19

04.10

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

20

05.10

Застосування властивостей додавання і віднімання до дробів з різними знаменниками

21

09.10

Додавання і віднімання мішаних чисел

22

10.10

Розв’язування задач, які передбачають додавання та віднімання мішаних чисел

23

11.10

Застосування властивостей додавання і віднімання до мішаних чисел

25

12.10

Порівняння, додавання та віднімання звичайних дробів

26

16.10

Контрольна робота № 2

Тема. Звичайні дроби. Множення дробів (7 год)

27

17.10

Множення звичайних дробів

28

18.10

Множення натурального числа на звичайний дріб, множення мішаних чисел

29

19.10

Застосування властивостей множення до звичайних дробів

30

23.10

Знаходження дробу від числа

31

24.10

Розв’язування текстових задач, які передбачають множення дробів

32

25.10

Взаємно обернені числа

33

26.10

Контрольна робота № 3

Тема. Ділення звичайних дробів (10 год)

34

Ділення мішаних чисел

35

Розв’язування задач, які передбачають ділення звичайних дробів

36

Знаходження числа за його дробом

37

Знаходження дробу від числа та числа за його дробом

38

Перетворення звичайних дробів у десяткові.

39

Нескінченні періодичні десяткові дроби.

40

Десяткові наближення звичайного дробу

41

Розв’язування задач на всі дії з дробами

42

Множення і ділення звичайних дробів

43

Контрольна робота № 4

Тема. Відношення і пропорції. Основна властивість відношення і пропорції (12 год)

44

Відношення. Основна властивість відношення

45

Пропорція. Основна властивість пропорції

46

Застосування основної властивості пропорції до розв’язування рівнянь

47

Пряма пропорційна залежність

48

Масштаб

49

Поділ числа у даному відношенні

50

Обернена пропорційна залежність

51

Відсоткове відношення двох чисел

52

Зміна величини у відсотках

53

Відсоткові розрахунки

54

Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки

55

Контрольна робота № 5

Тема. Відношення і пропорції. Ймовірність випадкової події (10)

56

Випадкові, вірогідні та неможливі події

57

Ймовірність випадкової події

58

Розв’язування найпростіших задач імовірнісного характеру

59

Коло. Довжина кола

60

Круг. Площа круга

61

Круговий сектор. Кругові діаграми

62

Стовпчасті діаграми

63

Циліндр. Конус. Куля

64

Ймовірність випадкової події. Коло. Круг

65

Контрольна робота № 6

Тема. Раціональні числа. (11 год)

66

Додатні та від’ємні числа.

67

Число 0

68

Координатна пряма

69

Протилежні числа

70

Цілі числа. Раціональні числа

71

Модуль числа

72

Розв’язування найпростіших рівнянь і нерівностей, які містять модуль

73

Порівняння раціональних чисел

74

Розв’язування вправ, які передбачають порівняння раціональних чисел

75

Розв’язування вправ, які передбачають порівняння раціональних чисел

76

Контрольна робота № 6

Тема. Додатні та від’ємні числа (8 год)

77

Властивості додавання

78

Додавання раціональних чисел

79

Додавання від’ємних чисел

80

Віднімання раціональних чисел

81

Розв’язування вправ, що передбачають додавання і віднімання раціональних чисел

82

Розкриття дужок

83

Розкриття дужок

84

Контрольна робота № 7

Тема. Раціональні числа. Множення і ділення раціональних чисел (10 год)

85

Множення раціональних чисел

86

Розв’язування вправ, що передбачають множення раціональних чисел

87

Властивості множення раціональних чисел

88

Застосування властивостей множення раціональних чисел

89

Зведення подібних доданків

90

Розв’язування вправ, що передбачають зведення подібних доданків

91

Ділення раціональних чисел

92

Розв’язування вправ, що передбачають ділення раціональних чисел

93

Множення і ділення раціональних чисел

94

Контрольна робота № 8

Тема. Рівняння. Основні властивості рівнянь (8 год)

95

Рівняння. Основні властивості рівнянь (перенесення доданків з однієї частини рівняння до іншої)

96

Рівняння

97

Перпендикулярні прямі.

98

Побудова перпендикулярних прямих

99

Паралельні прямі.

100

Побудова паралельних прямих

101

Координатна площина.

102

Знаходження координат точки.

103

Контрольна робота № 9

Тема. Координатна площина (9 год)

104

Координатна площина. Побудова точки за її координатами

105

Координатна площина. Приклади графічної залежності між величинами.

106

Координатна площина. Координатні чверті

107

Побудова графіків залежностей між величинами, поданими у вигляді таблиці

108

Побудова графіків залежностей між величинами, заданих формулами

109

Аналіз графіків залежностей між величинами

110

Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина

111

Перпендикулярні і паралельні прямі, їх побудова за допомогою лінійки і косинця.

112

Контрольна робота № 10

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.