Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу на 2021-2022 н.р.

Фізика

Для кого: 8 Клас

07.09.2021

159

12

0

Опис документу:
Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу на 2021-2022 н.р.Підручник: Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. :
Перегляд
матеріалу
Отримати код


________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)Погоджую: Затверджую:

Заст.дир.____________ Директор _____________

«___»____________2021 р «___»____________2021 р

«___»____________2022 р «___»____________2022 р

Календарно - тематичне планування

на 2021-2022 н.р.

фізика-8

І семестр

(2год. на тиждень,разом 70год)


Вчителя:__________________________________________

Програма: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 – 9 класи / Фізика/Міністерство освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник: Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. :
Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу

І семестр

(2 год на тиждень,всього 32 год,разом 70 год,)

№ з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина I. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

1

Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання2

Залежність розмірів фізичних тіл від температури3

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії4

Теплопровідність.5

Конвекція. Випромінювання6

Розв’язування задач. Самостійна робота7

Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини8

Розв’язування задач9

Тепловий баланс10

Розв’язування задач11

Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури12

Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини13

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи14

Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача» ТематичнаЧастина II. Зміна агрегатного стану речовини.

Теплові двигуни


15

Аналіз контрольної роботи № 1. Агрегатні стани речовини. Кристалічні та аморфні тіла.16

Плавлення та кристалізація.17

Питома теплота плавлення. Розв’язування задач18

Розв’язування задач. Самостійна робота19

Випаровування та конденсація. Кипіння.20

Питома теплота пароутворення. Розв’язування задач21

Розв’язування задач. Самостійна робота22

Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника23

Розв’язування задач24

Розв’язування задач. Самостійна робота25

Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна26

Деякі види теплових двигунів27

Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.28

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи29

Контрольна робота № 2 з теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»30

Аналіз контрольної роботи № 2. Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»31

Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»32

Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища» Підсумковий урок.Тематична

Фізика 8 клас

ІІ семестр

(2 год на тиждень,всього 38 год,разом 70 год,)


Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Частина I. Електричний заряд. Електричне поле.

Електричний струм

№ з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

33

Електричний заряд. Електрична взаємодія34

Електричне поле35

Механізм електризації. Електроскоп36

Закон Кулона .Розв’язування задач.37

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи38

Контрольна робота № 3 з теми «Електричний заряд. Електричне поле»39

Аналіз контрольної роботи № 3.Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму40

Джерела електричного струму .Електричне коло та його елементи41

Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр42

Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр43

Електричний опір. Закон Ома. Розв’язування задач.44

Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати45

Розв’язування задач46

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра47

Послідовне з’єднання провідників.48

Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.49

Паралельне з’єднання провідників.50

Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників51

Мішане з’єднання провідників52

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи53

Контрольна робота № 4 з теми «Електричний струм» .ТематичнаЧастина IІ.Робота і потужність електричного струму.

Електричний струм у різних середовищах.

54

Аналіз контрольної роботи № 4. Робота і потужність електричного струму55

Розв’язування задач56

Теплова дія струму. Закон Джоуля — Ленца.

Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники57

Розв’язування задач. Самостійна робота58

Електричний струм у металах59

Розв’язування задач.60

Електричний струм у рідинах61

Розв’язування задач.62

Застосування електролізу63

Електричний струм у газах64

Розв’язування задач.65

Види самостійних газових розрядів. Розв’язування задач.66

Контрольна робота № 5 з теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»67

Аналіз контрольної роботи № 4. Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»68

Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм».69

Підсумкове повторення і оцінювання за ІІ семестр70

Підсумковий урок.Тематична

Орієнтовні теми навчальних проектів

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

 • Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування.

 • Енергозбережувальні технології.

 • Унікальні фізичні властивості води

 • Рідкі кристали та їх використання.

 • Полімери.

 • Наноматеріали.

 • Холодильні машини.

 • Кондиціонер, теплові насоси.

 • Застосування випаровування і конденсації в техніці

 • Конвекція в природі

 • Альтернативні джерела енергії

 • Вплив теплових двигунів на навколишнє середовище


Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

 • Електрика в житті людини.

 • Сучасні побутові та промислові електричні прилади.

 • Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.

 • Вплив електричного струму на людський організм.

 • Застосування електрики в медициніВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.