Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу. (70 годин, 2 години на тиждень)

Фізика

Для кого: 8 Клас

18.09.2021

72

5

0

Опис документу:

Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу. (70 год, 2 год на тиждень)

Оновлена навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика 7-9 класи» (затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804)

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу

(70 год, 2 год на тиждень)

Оновлена навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика 7-9 класи»

(затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804)


Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.

№ з/п

Дата

Тема уроку

К-сть год

Примітка

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина I. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

1


Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання2


Залежність розмірів фізичних тіл від температури3


Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії4


Теплопровідність.5


Конвекція. Випромінювання6


Розв’язування задач. Самостійна робота7


Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини8


Розв’язування задач9


Тепловий баланс10


Розв’язування задач11


Л.Р. № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури. Інструктаж з БЖД12


Л.Р. № 2. Визначення питомої теплоємності речовини. Інструктаж з БЖД13


Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи14


Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»Тематичне оцінювання

Частина II. Зміна агрегатного стану речовини.

Теплові двигуни

15


Аналіз контрольної роботи № 1. Агрегатні стани речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Наноматеріали16


Плавлення та кристалізація.17


Питома теплота плавлення. Розв’язування задач18


Розв’язування задач. Самостійна робота19


Випаровування та конденсація. Кипіння.20


Питома теплота пароутворення. Розв’язування задач21


Розв’язування задач. Самостійна робота22


Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника23


Розв’язування задач24


Розв’язування задач. Самостійна роботаТематичне оцінювання

25


Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна26


Деякі види теплових двигунів27


Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.28


Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи29


Контрольна робота № 2 з теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»30


Аналіз контрольної роботи № 2. Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»31


Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»32


Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища» Підсумковий урокТематичне оцінювання

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Частина I. Електричний заряд. Електричне поле.

Електричний струм

33


Електричний заряд. Електрична взаємодія34


Електричне поле35


Механізм електризації. Електроскоп36


Закон Кулона37


Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи38


Контрольна робота № 3 з теми «Електричний заряд. Електричне поле»39


Аналіз контрольної роботи № 3. Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму40


Джерела електричного струму41


Електричне коло та його елементи42


Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр43


Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр44


Електричний опір. Закон Ома.45


Розв’язування задач. Самостійна роботаТематичне оцінювання

46


Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати47


Розв’язування задач48


Л.Р. № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра. Інструктаж з БЖД49


Послідовне з’єднання провідників.50


Л.Р. № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників. Інструктаж з БЖД51


Паралельне з’єднання провідників.52


Л.Р. № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників. Інструктаж з БЖД53


Мішане з’єднання провідників54


Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи55


Контрольна робота № 4 з теми «Електричний струм»Тематичне оцінювання

Частина ІІ. Робота і потужність електричного струму.

Електричний струм у різних середовищах

56


Аналіз контрольної роботи № 4. Робота і потужність електричного струму57


Розв’язування задач58


Теплова дія струму. Закон Джоуля — Ленца.

Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники59


Розв’язування задач. Самостійна робота60


Електричний струм у металах61


Електричний струм у рідинах62


Застосування електролізу63


Електричний струм у газах64


Види самостійних газових розрядів65


Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи66


Контрольна робота № 5 з теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»67


Аналіз контрольної роботи № 4. Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»68


Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»69


Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»70


Підсумковий урок курсу фізики 8 класуТематичне оцінюванняОрієнтовні теми навчальних проектів

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування.

Енергозбережувальні технології.

Унікальні фізичні властивості води

Рідкі кристали та їх використання.

Полімери.

Наноматеріали.

Холодильні машини.

Кондиціонер, теплові насоси.


Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Електрика в житті людини.

Сучасні побутові та промислові електричні прилади.

Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.

Вплив електричного струму на людський організм.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.