Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу

Фізика

Для кого: 8 Клас

05.08.2019

861

43

0

Опис документу:
Орієнтовні теми навчальних проектів Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування. Енергозбережувальні технології. Унікальні фізичні властивості води Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали. Холодильні машини. Кондиціонер, теплові насоси.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу

(70 год, 2 год на тиждень)

№ з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина I. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

1

Рух молекул і тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання. Теплова рівновага. Шкала Цельсія. Первинний інструктаж з БЖД.

2

Залежність розмірів фізичних тіл від температури

3

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів.

4

Внутрішня енергія. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.

5

Види теплообміну.

6

Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.

7

Розв’язування задач.

8

Розв’язування задач. Самостійна робота.

9

Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.

10

Розв’язування задач

11

Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури

12

Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

13

Узагальнення знань по темі. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

14

Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

Частина II. Зміна агрегатного стану речовини.

Теплові двигуни

15

Аналіз контрольної роботи № 1. Агрегатні стани речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Наноматеріали.

16

Плавлення та кристалізація. Питома теплота плавлення

17

Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл. Розв’язування задач.

18

Пароутворення та конденсація.

19

Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації. Розв’язування задач

20

Розв’язування задач. Самостійна робота.

21

Згорання палива.

22

Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива. Розв’язування задач

23

Розв’язування задач. Самостійна робота

24

Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

25

ККД теплового двигуна.

26

Розв’язування задач на обчислення ККД теплових двигунів.

27

Узагальнення знань по темі. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

28

Контрольна робота № 2 з теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

29

Аналіз контрольної роботи № 2. Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

30

Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

31

Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

32

Підсумковий урок

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Частина I. Електричний заряд. Електричне поле.

Електричний струм

33

Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів.

34

Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл.

35

Закон збереження електричного заряду.

36

Закон Кулона

37

Розв’язування задач. Самостійна робота

38

Електричний струм. Дії електричного струму. Провідники, напівпровідники, діелектрики.

39

Джерела електричного струму

40

Електричне коло та його основні елементи

41

Сила струму. Амперметр

42

Електрична напруга. Вольтметр

43

Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Реостати.

44

Розв’язування задач. Самостійна робота

45

Закон Ома для ділянки кола.

46

Розв’язування задач

47

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра

48

Послідовне з’єднання провідників.

49

Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

50

Паралельне з’єднання провідників.

51

Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

52

Мішане з’єднання провідників

53

Розв’язування задач. Самостійна робота

54

Узагальнення знань по темі. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

55

Контрольна робота № 3 з теми «Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм»

Частина ІІ. Робота і потужність електричного струму.

Електричний струм у різних середовищах

56

Аналіз контрольної роботи № 3. Робота і потужність електричного струму

57

Розв’язування задач

58

Теплова дія струму. Закон Джоуля — Ленца.

Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

59

Розв’язування задач. Самостійна робота

60

Електричний струм у металах

61

Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів.

62

Закон Фарадея для електролізу. Застосування електролізу.

63

Електричний струм у газах

64

Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями.

65

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

66

Контрольна робота № 4 з теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

67

Аналіз контрольної роботи № 4. Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»

68

Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»

69

Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»

70

Підсумковий урок курсу фізики 8 класу

Орієнтовні теми навчальних проектів

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування.

Енергозбережувальні технології.

Унікальні фізичні властивості води

Рідкі кристали та їх використання.

Полімери.

Наноматеріали.

Холодильні машини.

Кондиціонер, теплові насоси.

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Електрика в житті людини.

Сучасні побутові та промислові електричні прилади.

Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.

Вплив електричного струму на людський організм.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.