Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичний план з фізики для 7класу. (70 годин, 2 години на тиждень)

Фізика

Для кого: 7 Клас

18.09.2021

86

6

0

Опис документу:

Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу. (70 год, 2 год на тиждень).
Оновлена навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика 7-9 класи» (затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804)

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу

(70 год, 2 год на тиждень)

Оновлена навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика 7-9 класи»

(затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804)


Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.


з/п

Дата

Тема уроку

К-сть год

Примітка

Вступ


Вступний інструктаж з БЖД. Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичні тіла й фізичні явища. Речовина і поле.Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи


Фізичний експеримент і фізичні досліди
Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома.
Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.
Розв’язування задач
Л.Р. № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу. Інструктаж з БЖД
Л.Р. № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів. Інструктаж з БЖД
Л.Р. № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами. Інструктаж з БЖД
Захист навчальних проектів
Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»Тематичне оцінювання

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ


Аналіз контрольної роботи № 1. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення
Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху
Розв’язування задач
Графіки рівномірного прямолінійного руху
Розв’язування задач. Самостійна робота
Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху
Розв’язування задач
Розв’язування задач. Самостійна роботаТематичне оцінювання


Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання
Розв’язування задач
Л.Р. № 4. Визначення періоду обертання тіла. Інструктаж з БЖД
Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники
Розв’язування задач
Л.Р. № 5. Дослідження коливань нитяного маятника. Інструктаж з БЖД
Захист навчальних проектів
Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА


Аналіз контрольної роботи № 2. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла
Густина речовини
Розв’язування задач
Л.Р. № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування. Інструктаж з БЖДТематичне оцінювання


Л.Р. № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин). Інструктаж з БЖД
Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна
Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри
Л.Р. № 8. Дослідження пружних властивостей тіл. Інструктаж з БЖД
Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість
Розв’язування задач
Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці
Л.Р. № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання. Інструктаж з БЖД
Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Контрольна робота № 3 з теми «Взаємодія тіл. Сила»Тематичне оцінювання


Аналіз контрольної роботи № 3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
Тиск рідин і газів. Закон Паскаля
Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри
Сполучені посудини. Манометри
Розв’язування задач. Самостійна робота
Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда
Розв’язування задач
Л.Р. № 10. З’ясування умов плавання тіла. Інструктаж з БЖД
Захист навчальних проектів
Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Контрольна робота № 4 з теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів»Тематичне оцінювання

Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ


Аналіз контрольної роботи. Механічна робота. Потужність
Розв’язування задач
Механічна енергія та її види
Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування
Розв’язування задач. Самостійна робота
Момент сили. Умови рівноваги важеля
Л.Р. № 11. Вивчення умови рівноваги важеля. Інструктаж з БЖД
Рухомий і нерухомий блоки
Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів
Розв’язування задач
Л.Р. № 12. Визначення ККД простого механізму. Інструктаж з БЖД
Захист навчальних проектів
Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Контрольна робота № 5 з теми «Механічна робота та енергія»
Аналіз контрольної роботи. Повторення розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. Повторення розділу 2. Механічний рух
Повторення розділу 3. Взаємодія тіл. Сила.

Повторення розділу 4. Механічна робота та енергія
ЕкскурсіяТематичне оцінювання

Орієнтовні теми навчальних проектів

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Видатні вчені-фізики

Фізика в побуті, техніці, виробництві.

Спостереження фізичних явищ довкілля.

Дифузія в побуті.


Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки.

Обертальний рух в природі – основа відліку часу.

Коливальні процеси в техніці та живій природі.


Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Розвиток судно- та повітроплавання

Дослід Торрічеллі.

Спостереження за зміною атмосферного тиску.

Насоси.


Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів.

Прості механізми у побутових пристроях.

Біомеханіка людини.

Використання енергії природних джерел.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.