Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу (70 год, 2 год на тиждень)

Опис документу:
Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу (70 год, 2 год на тиждень)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу

(70 год, 2 год на тиждень)

Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

Підручник: Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с. : іл., фот.

з/п

Тема уроку

Дата

уроку

Корекція дати

Вступ

Первинний інструктаж з БЖД

Фізика як навчальний предмет у школі.

Фізичні прилади, фізичний експеримент і фізичні досліди. Правила безпеки під час роботи з фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Фізика як фундаментальна наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища

Речовина і поле.

Основні положення атомно-молекулярного вчення.

Початкові відомості про будову атома.

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

Навчальний проект № 1

Урок узагальнення і систематизації

Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Демонстрації

  1. 1.Приклади фізичних явищ: механічних, теплових, електричних, світлових тощо.

  2. 2.Моделі молекул.

  3. 3.Приклади застосування фізичних явищ у техніці.

4. Засоби вимірювання

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка.

Траєкторія. Шлях. Переміщення

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху Розв’язування задач

Графіки руху

Розв’язування задач. Самостійна робота

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

Розв’язування задач

Розв’язування задач. Самостійна робота

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

Навчальний проект № 2

Узагальнення та систематизація знань з теми ,, Механічний рух“

Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

Густина речовини

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл

Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

Розв’язування задач

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 3 з теми «Взаємодія тіл. Сила»

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

Сполучені посудини. Манометри

Розв’язування задач. Самостійна робота

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

Навчальний проект № 3

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 4 з теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів»

Демонстрації

1. Досліди, що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл.

2. Деформація тіл.

3. Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої.

4. Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою.

5. Способи зменшення й збільшення сили тертя.

6. Залежність тиску від значення сили та площі.

7. Передавання тиску рідинами й газами.

8. Тиск рідини на дно і стінки посудини.

9. Зміна тиску в рідині з глибиною.

10. Сполучені посудини.

11. Вимірювання атмосферного тиску.

13. Будова і дія манометра.

14. Дія архімедової сили в рідинах і газах.

15. Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі зануреної частини тіла.

16. Плавання тіл

Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Механічна робота. Потужність

Розв’язування задач

Механічна енергія та її види

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування

Розв’язування задач. Самостійна робота

Момент сили. Умови рівноваги важеля

Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля

Розв’язування задач

Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Розв’язування задач

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму

Навчальний проект № 4

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Контрольна робота № 5 з теми «Механічна робота та енергія»

Повторення розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. Повторення розділу 2. Механічний рух

Повторення розділу 3. Взаємодія тіл. Сила.

Повторення розділу 4. Механічна робота та енергія

Екскурсія

Демонстрації

  1. Перетворення механічної енергії.

  2. Умови рівноваги тіл.

  3. Важіль.

  4. Рухомий і нерухомий блоки.

  5. Похила площина.

Використання простих механізмів

Орієнтовні теми навчальних проектів

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Видатні вчені-фізики

Фізика в побуті, техніці, виробництві.

Спостереження фізичних явищ довкілля.

Дифузія в побуті.

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки.

Обертальний рух в природі – основа відліку часу.

Коливальні процеси в техніці та живій природі.

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Розвиток судно- та повітроплавання

Дослід Торрічеллі.

Спостереження за зміною атмосферного тиску.

Насоси.

Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів.

Прості механізми у побутових пристроях.

Біомеханіка людини.

Використання енергії природних джерел.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
3
міс.
0
7
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!
Схожі матеріали