Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу

Фізика

Для кого: 7 Клас

05.09.2019

1140

82

0

Опис документу:
Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу. Підручник «Фізика. 7 клас: Підручник / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Фізика 7 клас

(2 години на тиждень, у І семестрі – 32 години, у ІІ семестрі – 38 годин, усього – 70год)

Підручник «Фізика. 7 клас: Підручник / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий,

Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.

Дата

Тема уроку

Примітка

1.

Фізика як навчальний предмет у школі.

Фізичні тіла й фізичні явища. Правила безпеки під час роботи з фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті. Речовина і поле

Тема 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. (7год + 2 год резерв.)

2.

Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома

3.

Наукові методи вивчення природи. Фізичний експеримент і фізичні досліди

4.

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин

5.

Л.р.№1:Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

6.

Л.р. № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів

7.

Л.р. № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

8.

Навчальний проект №1

9.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

10.

Контрольна робота №1 «Фізика як природнича наука. Пізнання природи »

Тема 2. Механічний рух (17 год)

11.

Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка

12.

Траєкторія. Шлях. Переміщення.

13.

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху.

14.

Розв’язування задач

15.

Графіки руху.

16.

Розв’язування задач

17.

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

18.

Розв’язування задач

19.

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

20.

Розв’язування задач

21.

Л.р. № 4. Визначення періоду обертання тіла

22.

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

23.

Розв’язування задач

24.

Л.р. № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

25.

Навчальний проект № 2

26.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

27.

Контрольна робота №2 «Механічний рух »

Тема 3. Взаємодія тіл. Сила. (26 год+ 1 год резерв)

28.

Явище інерції. Маса тіла. Інертність тіла

29.

Л.р. № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування

30.

Густина речовини

31.

Л.р. № 7. Визначення густини речовини

32.

Взаємодія тіл. Сила

33.

Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр

34.

Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил

35.

Розв’язування задач

36.

Л.р. № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

37.

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

38.

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

39.

Розв’язування задач

40.

Л.р. № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

41.

Контрольна робота №3 « Взаємодія тіл»

42.

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

43.

Розв’язування задач

44.

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

45.

Розв’язування задач

46.

Сполучені посудини. Манометри

47.

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

48.

Розв’язування задач

49.

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

50.

Л.р. №10. З`ясування умов плавання тіла

51.

Розв’язування задач

52.

Навчальний проект № 3

53.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

54.

Контрольна робота №4 « Тиск »

Тема 4. Механічна робота та енергія (11 год +5 год резерв)

55.

Механічна робота. Потужність

56.

Розв’язування задач

57.

Механічна енергія та її види

58.

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування

59.

Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля

60.

Розв’язування задач

61.

Л.р. № 11. Вивчення умови рівноваги важеля

62.

Коефіцієнт корисної дії механізмів

63.

Л.р. № 12. Визначення ККД простого механізму

64.

Навчальний проект № 4

65.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

66.

Контрольна робота №5 «Механічна робота та енергія »

67.

Екскурсія

68.

Узагальнення та систематизація знань

69.

Контрольна робота №6 ( річна)

70.

Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.