Календарно-тематичний план з фізики для 11 класу

Фізика

Для кого: 11 Клас

18.09.2021

73

6

0

Опис документу:

Календарно-тематичний план з фізики для 11 класу. (105 годин, 3 години на тиждень) (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.).

Підручник для 11 кл. закл. загальної середньої освіти за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план з фізики для 11 класу

(105 годин, 3 години на тиждень)

(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)


Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.): підруч. для 11 кл. закл. загал, серед, освіти / [Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.] ; за ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 272 с. : іл., фот.

№ з/п

Дата

Тема уроку

К-сть годин

Примітка

Розділ І Електродинаміка

Частина 1. ПОСТІЙНИЙ Електричний струм

1


Вступний інструктаж з БЖД. Електричний струм2


Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори3


Розв’язування задач4


Е.Р.№1. Перевірка законів послідовного і паралельного з’єднань провідників. Інструктаж з БЖД5


Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля – Ленца6


Розв’язування задач7


Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола8


Розв’язування задач9


Е.Р.№2. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму. Інструктаж з БЖД10


Електричний струм в металах11


Е.Р.№3. Вимірювання температурного коефіцієнта опору металу. Інструктаж з БЖД12


Електричний струм в електролітах. Електроліз13


Розв’язування задач14


Електричний струм у газах15


Електричний струм у вакуумі. Електровакуумні прилади16


Електричний струм у напівпровідниках17


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи18


Контрольна робота № 1 з теми «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм»19


Захист навчальних проектівТематичне оцінювання

Розділ І. Електродинаміка

Частина 2. Електромагнетизм

20


Магнітне поле21


Сила Ампера22


Розв’язування задач23


Сила Лоренца24


Розв’язування задач25


Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції26


Розв’язування задач27


Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля28


Розв’язування задач29


Магнітні властивості речовин. Діа-, пара- і феромагнетики30


Електромагнітне поле31


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи32


Контрольна робота № 2 з теми «Електродинаміка. Частина 2. Електромагнетизм»33


Захист навчальних проектівТематичне оцінювання

Розділ ІІ Електромагнітні коливання і хвилі

34


Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання35


Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула Томсона36


Розв’язування задач37


Змінний струм. Генератори змінного струму38


Розв’язування задач39


Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму40


Розв’язування задач41


Е.Р.№4. Вимірювання індуктивності котушки. Інструктаж з БЖД42


Виробництво, передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор43


Розв’язування задач44


Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. Досліди Герца45


Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення46


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи47


Контрольна робота № 3 з теми «Електромагнітні коливання і хвилі»48


Захист навчальних проектівТематичне оцінювання

Розділ ІІІ. Оптика

49


Розвиток уявлень про природу світла50


Відбивання світла. Закони відбивання світла51


Розв’язування задач52


Заломлення світла. Закони заломлення світла53


Повне відбивання світла54


Розв’язування задач55


Е.Р.№5. Дослідження заломлення світла. Інструктаж з БЖД56


Лінзи. Побудова зображень у лінзах57


Розв’язування задач58


Формула тонкої лінзи59


Розв’язування задач60


Е.Р.№6. Вимірювання оптичної сили лінзи та системи лінз. Інструктаж з БЖД61


Оптичні системи. Кут зору62


Дисперсія світла. Спектроскоп63


Інтерференція світла64


Дифракція світла65


Розв’язування задач66


Е.Р.№7. Вимірювання довжини світлової хвилі. Інструктаж з БЖД67


Формула Планка. Світлові кванти68


Розв’язування задач69


Фотоефект. Закони фотоефекту70


Розв’язування задач71


Шкала електромагнітних хвиль72


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи73


Контрольна робота № 4 з теми «Оптика»74


Захист навчальних проектів75


Захист навчальних проектівТематичне оцінювання

Розділ IV. Атомна та ядерна фізика

76


Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома77


Розв’язування задач78


Види спектрів. Основи спектрального аналізу79


Квантово-оптичні генератори (лазери)80


Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер81


Розв’язування задач82


Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду83


Розв’язування задач84


Е.Р.№8. Моделювання радіоактивного розпаду. Інструктаж з БЖД85


Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання86


Е.Р.№9. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями. Інструктаж з БЖД87


Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції88


Розв’язування задач89


Елементарні частинки90


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи91


Контрольна робота № 5 з теми «Атомна та ядерна фізика»92


Аналіз контрольної роботи. Захист навчальних проектів93


Захист навчальних проектів94


Повторення розділу І. Електродинаміка. Частина 1. Постійний електричний струм95


Розв’язування задач96


Повторення розділу І. Електродинаміка. Частина 2. Електромагнетизм97


Розв’язування задач98


Повторення розділу ІІ. Електромагнітні коливання і хвилі99


Розв’язування задач100


Повторення розділу ІІІ. Оптика101


Розв’язування задач102


Повторення розділу ІV. Атомна та ядерна фізика103


Розв’язування задач104


Досягнення українських фізиків105


Підсумковий урокТематичне оцінювання
ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ПРОЕКТІВ, РЕФЕРАТІВ І ПОВІДОМЛЕНЬ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Розділ І Електродинаміка

Теми проектів

1. Вплив електричного струму на швидкість фотосинтезу.

2. Особливості електричних кіл із напівпровідниковим діодом.

3. Електропровідність різних речовин і матеріалів.

4. Майстер-клас для молодших школярів «Джерела електричного живлення із підручних засобів. Характеристики цих джерел».

5. Аргументи і факти, які свідчать про необхідність знати базові поняття й закони електродинаміки для медиків, ІТ-фахівців, юристів, економістів.

6. Дивовижна електродинаміка: просто про складне.


Теми рефератів і повідомлень

1. Дія електричного струму на організм людини.

2. Засоби захисту від ураження електричним струмом.

3. Причини ураження електричним струмом.

4. Сучасні джерела електричного струму та їхні характеристики.

5. Четвертий агрегатний стан речовини та його особливості.

6. Переваги і недоліки застосування електролізу в промисловості.

7. Електрика у світі тварин.

8. Історія відкриттів, які зумовили розвиток електродинаміки.

9. Цікаві факти з життя науковців — дослідників електрики.

10. Практичне застосування закону електромагнітної індукції.

11. Врахування самоіндукції в електричних колах.

12. Використання магнітних полів у медицині.

13. Гіпотези про природу кульової блискавки.

14. Вплив магнітного поля Землі на здоров’я людини. Геопатогенні зони.

15. Міжнародний день жінок і дівчат у науці: історія виникнення.


Теми експериментальних досліджень

1. Розрахунок шунтів і додаткових опорів для вирішення певних завдань електродинаміки.

2. Дослідження специфічних властивостей р-n-переходу.

3. Визначення електрохімічного еквівалента речовини.

4. Дослідження явища електромагнітної індукції.


Розділ ІІ Електромагнітні коливання і хвилі

Теми проектів

1. Трансформатори і передача енергії.

2. Побудова моделі енергосистеми України.

3. Особливості випромінювання і приймання електромагнітних хвиль.

4. Роль електромагнітних хвиль у повсякденному житті людини.

5. Тренінг для молодших школярів «Правила безпеки, які має знати і виконувати кожен».


Теми рефератів і повідомлень

1. Використання електромагнітних хвиль у техніці.

2. Переваги і недоліки використання відновлюваних джерел енергії.

3. Енергоресурси України. Перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні.

4. Використання електромагнітних хвиль у медицині.

5. Процеси, що відбуваються в тканинах організму людини під впливом електромагнітних хвиль.

6. Вплив електромагнітних полів побутових приладів на організм людини.

7. Історія створення НВЧ-печі.

8. Сучасний супутниковий зв’язок. Супутникові системи.

9. Чи обійшлося б людство без наукових відкриттів, які зробили жінки?


Теми експериментальних досліджень

1. Дослідження процесів, які відбуваються під час обертання металевого витка в магнітному полі.

2. Отримання вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі та визначення параметрів, від яких залежить їхня частота.

3. Дослідження властивостей електромагнітних хвиль.


Розділ ІІІ. Оптика

Теми проектів

1. Майстер-клас для молодших школярів «Оптичні явища в природі».

2. Оптичний телеграф Клода Шаппа.

3. Застосування інтерференції в техніці.

4. Практичне застосування дифракції.

5. Фотовиставка «Інтерференція і дифракція навколо нас».

6. 10 дослідів з оптики для вебінару «Ненудна наука».


Теми рефератів і повідомлень

1. Недоліки оптичної системи ока.

2. Механізми сприйняття кольорів.

3. Механізми захисту фоторецепторів і явище адаптації.

4. Дифракційні методи дослідження структури речовини.

5. Оптоволоконні лінії зв’язку. Приклади функціонування оптоволоконних мереж.

6. Навігатор: принцип роботи й основні функції.

7. 10 цікавих фактів про оптичні явища.

8. Жінки в науці.


Теми експериментальних досліджень

1. Визначення роздільної здатності людського ока.

2. Експериментальна перевірка законів відбиття світла за допомогою підручних засобів.

3. Визначення оптичної сили лінзи в окулярах.

4. Вплив світлофільтрів на дифракційну картину.Розділ IV. Атомна та ядерна фізика

Теми проектів

1. Фізичні основи роботи лазерного принтера.

2. Перспективи використання надпровідності.

3. Складання радіаційної карти регіону.

4. Радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів.

5. Святкування Дня науки у школі.


Теми рефератів і повідомлень

1. Біофізичні механізми дії йонізуючого випромінювання на клітину.

2. Екологічні наслідки безвідповідального використання атомної енергії.

3. Вплив людського фактора в аваріях на атомних станціях.

4. Застосування радіонуклідів у медицині.

5. Рентгенівська комп’ютерна томографія та її види.

6. Віддалені наслідки радіаційного опромінення.

7. Вплив лазерного випромінювання на організми та його застосування в медицині.

8. Жінки – лауреатки Нобелівської премії з фізики.

9. Повчальні історії з життя фізиків.

10. Основні напрями науково-технічного прогресу.

11. Атомна енергетика України.

12. Цікаві факти з життя першої жінки, удостоєної Нобелівської премії.


Теми експериментальних досліджень

1. Спостереження неперервного і лінійчастого спектрів речовини.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.