Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу. (105 годин, 3 години на тиждень)

Фізика

Для кого: 10 Клас

18.09.2021

71

5

0

Опис документу:

Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу. (105 годин, 3 години на тиждень) (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.).

Підручник для 10 кл. закл. загальної середньої освіти за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичний план з фізики для 10 класу

(105 годин, 3 години на тиждень)

(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом

Локтєва В. М.)


Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтева В. М.): підруч. для 10 кл. закл. загал, серед, освіти / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 272 с. : іл.


№ з/п

Дата

Тема уроку

К-сть годин

Примітка

ВСТУП

1


Вступний інструктаж з БЖД. Зародження й розвиток фізики як науки2


Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань3


Скалярні та векторні величиниРозділ І. МЕХАНІКА

Частина 1. КІНЕМАТИКА

4


Основна задача механіки. Абетка кінематики5


Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості6


Закони додавання переміщень і швидкостей7


Розв'язування задач8


Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення9


Розв'язування задач10


Л.Р. № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху. Інструктаж з БЖД11


Вільне падіння12


Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння13


Розв'язування задач14


Рівномірний рух матеріальної точки по колу15


Розв'язування задач16


Л.Р.№ 2. Вивчення руху тіла по колу Інструктаж з БЖД.17


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи18


Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»Тематичне оцінювання

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 2. ДИНАМІКА

19


Аналіз контрольної роботи. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона20


Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона21


Гравітаційне поле. Сила тяжіння.

Перша космічна швидкість22


Розв'язування задач23


Сила пружності. Вага тіла24


Сила тертя25


Розв'язування задач26


Л.Р. № 3. Дослідження руху зв'язаних тіл. Інструктаж з БЖД27


Рівновага тіл. Момент сили28


Л.Р.№ 4. Визначення центра мас плоскої фігури. Інструктаж з БЖД29


Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність30


Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії31


Розв'язування задач32


Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення33


Розв'язування задач34


Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила35


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи36


Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці»Тематичне оцінювання

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 3. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

37


Аналіз контрольної роботи. Види механічних коливань38


Розв'язування задач39


Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань40


Розв'язування задач41


Л.Р. № 5. Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння. Інструктаж з БЖД42


Резонанс43


Механічні хвилі44


Звукові хвилі45


Розв'язування задач46


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи47


Контрольна робота № 3 з теми «Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі»48


Аналіз контрольної роботи. Захист учнівських проектівТематичне оцінювання

Розділ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

49


Постулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей50


Розв'язування задач51


Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності52


Розв'язування задачРозділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

53


Основні положення молекулярно-кінетичної теорії54


Розв'язування задач55


Рух і взаємодія молекул56


Основне рівняння МКТ ідеального газу57


Температура. Температурна шкала Кельвіна58


Розв'язування задач59


Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси60


Розв'язування задач61


Розв'язування задач62


Л.Р.№ 6. Дослідження ізотермічного процесу. Інструктаж з БЖД63


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи64


Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика»Тематичне оцінювання

65


Аналіз контрольної роботи. Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння66


Вологість повітря. Точка роси67


Л.Р. № 7. Вимірювання відносної вологості повітря. Інструктаж з БЖД68


Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища69


Розв'язування задач70


Л.Р.№ 8. Вимірювання поверхневого натягу рідини. Інструктаж з БЖД71


Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів.

Рідкі кристали72


Механічні властивості твердих тіл73


Розв'язування задач74


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи75


Контрольна робота № 5 з теми «Молекулярна фізика»Тематичне оцінювання

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

76


Аналіз контрольної роботи. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії77


Розв'язування задач78


Робота в термодинаміці79


Розв'язування задач80


Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес81


Розв'язування задач82


Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина83


Розв'язування задач84


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи85


Контрольна робота № 6 з теми «Основи термодинаміки»86


Аналіз контрольної роботи. Захист учнівських проектів87


Захист учнівських проектівТематичне оцінювання

Розділ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

88


Абетка електростатики89


Розв'язування задач90


Електричне поле91


Розв'язування задач92


Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал93


Розв'язування задач94


Провідники та діелектрики в електричному полі.95


Розв'язування задач96


Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора97


Розв'язування задач98


Розв'язування задач99


Розв'язування задач100


Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи101


Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле»102


Аналіз контрольної роботи103


Захист учнівських проектів104


Захист учнівських проектівТематичне оцінювання

105


Підсумковий урокОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ПРОЕКТІВ, РЕФЕРАТІВ І ПОВІДОМЛЕНЬ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 10 клас


Розділ І. МЕХАНІКА

Теми проектів

1. Вивчення фізичних характеристик власного тіла.

2. Резонанс: прояви і застосування.

3. Паски безпеки в транспорті.


Теми рефератів і повідомлень

1. Час і його вимірювання.

2. Внесок космонавток і астронавток в освоєння космічного простору.

3. Внесок Амалі Еммі Нетер у розвиток теоретичної фізики.

4. Особливості конструкції високошвидкісного транспорту.

5. Рух у біологічних системах.

6. Сила тертя в техніці і природі.

7. Як «працює» парашут.

8. Навіщо спортсмени «закручують» м'яч.

9. Закони фізики і танцювальні рухи.

10. Важелі в живій природі.

11. Гідродинамічні характеристики кровоносної системи.

12. Вплив звуку та інфразвуку на організми, шумове забруднення.

13. Ультразвук у медицині.


Теми експериментальних досліджень

1. Залежність дальності польоту тіла від напрямку та значення початкової швидкості його руху.

2. Створення штучної гравітації.

3. Залежність гальмівного шляху та часу гальмування від маси і швидкості тіла.

4. «Завдання» боксерських рукавичок і бинтів.

5. Аеродинамічні властивості паперових літачків.

6. Додавання гармонічних коливань, отримання фігур Ліссажу.

7. Аналіз рівня шуму в шкільних приміщеннях. Рекомендації проектувальникам.


Розділ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Теми рефератів і повідомлень

1. Подорож у часі за теорією А. Ейнштейна.

2. Навіщо потрібні прискорювачі елементарних частинок.

3. Повчальні історії з життя першого космонавта незалежної України Л. К. Каденюка.

4. Придатні для життя планети. Як до них дістатися?

5. Темна енергія і темна матерія.

6. Всесвіт як результат Великого вибуху.

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Теми проектів

1. Дифузія та її значення.

2. Глобальне потепління: чи є загроза?

3. Вологість і температура повітря у приміщеннях, способи збереження тепла.


Теми рефератів і повідомлень

1. Адіабатний процес у природі, техніці.

2. Аномальні властивості води.

3. «Жива» і «мертва» вода.

4. Капілярні явища в ґрунті.

5. Чому з'являються тріщини на стінах будинків. Як запобігти їх появі.

6. Фізика і хімія у процесах випікання та зберігання хліба.

7. Захист двигунів від перегріву.

8. Теплові процеси в тілі людини.

9. Порівняння економічної доцільності використання автомобілів із ДВЗ і електромобілів.

10. Ваші поради прем'єр-міністру: чи доцільно розвивати альтернативну енергетику в Україні.

11. Еволюція автомобільних двигунів.


Теми експериментальних досліджень

1. Залежність температури кипіння від зовнішнього тиску, наявності домішок тощо.

2. Вирощування кристалів і вивчення їх фізичних властивостей.

3. Дослідження капілярних явищ.

4. Залежність швидкості випаровування води від різних факторів.


Розділ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Теми проектів

1. Електростатичні явища та життєдіяльність організмів.

2. Електростатичні явища навколо.

3. Трибоелектрика та її застосування.


Теми рефератів і повідомлень

1. Електростатичні методи лікування.

2. Електричне поле в клітинах істот.

3. Увага: висока напруга.

4. Історія створення блискавковідводу.

5. Заземлення побутових електроприладів.

6. Земля – величезний конденсатор.


Теми експериментальних досліджень

1. Дослідження взаємодії заряджених тіл.

2. Виготовлення електроскопа. Дослідження за його допомогою заряджених тіл.

3. Різні способи візуалізації силових ліній електричного поля.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.