Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно -тематичний план з фізики 9 клас 2020-2021 н.рік

Фізика

Для кого: 9 Клас

10.01.2021

1320

73

0

Опис документу:
Календарно -тематичний план з фізики 9 клас 2020-2021 н.рік складено за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи» (програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Підручник: _ Фізика: 9 кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: за редакцією В.Д. Сиротюк: Київ, «Генеза», 2017. – 230 с.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

КЗ «Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ВРР ЗО

______ Оксана МІНАКОВА

___________________ 2020

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора з НВР

КЗ «Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ВРР ЗО

________Надія ВАХНЕНКО

________________ 2020

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з _______ФІЗИКИ__________________

для __9 класу

2020-2021 н.р.

ВЧИТЕЛЬ:

КЗ «Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів»

ВРР ЗО

Васютіна В.І._

2020-2021

Програма: для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи» (програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Підручник: _ Фізика: 9 кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: за редакцією В.Д. Сиротюк: Київ, «Генеза», 2017. – 230 с.

Вид роботи

Дата

Назва

Контрольна робота з теми «Магнітне поле. Світлові явища»

1

Контрольна робота з тем: «Рух і взаємодія. Закони збереження»

2

Лабораторна робота Складання та випробування електромагніту

1

Лабораторна робота Спостереження явища електромагнітної індукції

2

Лабораторна робота Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

3

Лабораторна робота Дослідження заломлення світла

4

Лабораторна робота. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

5

Лабораторна робота Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

6

Лабораторна робота Вивчення закону збереження механічної енергії

7

Календарно-тематичне планування

___Фізика__________ (предмет)

__9____ клас

Рівень _стандарту_________

( 105 годин, з них _4__ - резервні)

2020-2021 н.р.

п/п

Тема уроку

Дата

примітки

Повторення за 8 клас

1

Правила безпеки під час роботи з фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті. Повторення за 8 клас теми: «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

02.09

2

Повторення. Теплова дія струму. Закон Джоуля- Ленца. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

03.09

3

Повторення. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу. Застосування електролізу

07.09

4

Повторення. Електричний струм у газах. Види самостійних газових розрядів.

07.09

Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

5

Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле.

10.09

6

Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.

10.09

7

Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле Землі.

14.09

8

Розв'язування задач

17.09

9

Сила Ампера

17.09

10

Розв'язування задач

21.09

11

Розв'язування задач. Самостійна робота.

24.09

12

Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера.

24.09

13

Електромагніти. Магнітна левітація.

28.09

14

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту

01.10

15

Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець

01.10

16

Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм.

05.10

17

Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.

08.10

18

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

08.10

19

Розв'язування задач. Захист учнівських проектів

12.10

20

Узагальнення знань з розділу « МАГНІТНЕ ПОЛЕ»

15.10

Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

21

Світлові явища. Швидкість поширення світла

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

15.10

22

Розв'язування задач

19.10

23

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

22.10

24

Розв'язування задач

22.10

25

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

02.11

26

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

05.11

27

Розв'язування задач. Самостійна робота

05.11

28

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла

09.11

29

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

12.11

30

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи.

12.11

31

Розв'язування задач

16.11

32

Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи.

19.11

33

Розв'язування задач. Самостійна робота.

19.11

34

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

23.11

35

Найпростіші оптичні прилади. Окуляри. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція.

26.11

36

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

26.11

37

Контрольна робота № 1 з тем: « Магнітне поле. Світлові явища»

30.11

38

Аналіз контрольної роботи. Захист учнівських проектів.

03.12

39

Узагальнення знань з розділу «СВІТЛОВІ ЯВИЩА»

03.12

Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

40

Виникнення і поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

07.12

41

Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.

10.12

42

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

10.12

43

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.

14.12

44

Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль.

17.12

45

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій.

17.12

46

Розв'язування задач.

21.12

47

Захист учнівських проектів

24.12

48

Узагальнення знань з розділу «МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ»

24.12

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

49

Інструктаж з БЖД. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів.

50

Розв'язування задач

51

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості. Період піврозпаду радіонукліда.

52

Розв'язування задач

53

Розв'язування задач. Самостійна робота

54

Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

55

Розв'язування задач

56

Розв'язування задач. Самостійна робота

57

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.

58

Розв'язування задач

59

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор.

60

Розв'язування задач

61

Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики.

62

Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір

63

Захист учнівських проектів

64

Узагальнення знань з розділу «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Частина 1

65

Інструктаж з БЖД. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху.

66

Розв'язування задач

67

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

68

Розв'язування задач

69

Розв'язування задач

70

Розв'язування задач. Самостійна робота.

71

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

72

Другий закон Ньютона

73

Розв'язування задач

74

Третій закон Ньютона

75

Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння.

76

Розв'язування задач

77

Розв'язування задач. Самостійна робота

78

Рух тіла під дією сили тяжіння

79

Розв'язування задач

80

Розв'язування задач

81

Захист учнівських проектів

82

Узагальнення знань з розділу: «Рух і взаємодія.»

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Частина 2

83

Інструктаж з БЖД. Рух тіла під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямах і по похилій площині).

84

Розв'язування задач

85

Розв'язування задач

86

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

87

Розв'язування задач

88

Розв'язування задач

89

Розв'язування задач. Самостійна робота

90

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.

91

Розв'язування задач

92

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

93

Розв'язування задач

94

Розв'язування задач

95

Розв'язування задач. Самостійна робота

96

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії

97

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження в природі.

98

Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.

99

Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес

100

Захист учнівських проектів

101

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

102

Контрольна робота № 2 з розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Фізика та екологія

103

Аналіз контрольної роботи. Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії. Альтернативні джерела енергії.

104

Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі.

105

Підсумковий урок з курсу фізики 9 класу. Узагальнення знань за рік.

Орієнтовні теми навчальних проектів

Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Магнітні матеріали та їх використання.

Магнітний запис інформації.

Вияви та застосування магнітних взаємодій у природі й техніці.

Геомагнітне поле Землі.

Магнітні бурі та їхній вплив на здоров’я людини.

Різноманітні електромагнітні пристрої.

Генератори електричного струму.

Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Складання найпростішого оптичного приладу.

Оптичні ілюзії.

Дослідження потужності та ККД штучних джерел світла різного типу.

Увігнуті дзеркала: властивості та приклади застосування.

Оптичні явища в природі.

Око і зір.

Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

Звуки в житті людини.

Застосування інфра- й ультразвуків у техніці.

Вібрації й шуми та їхній вплив на організми.

Електромагнітні хвилі в природі й техніці.

Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини.

Види шумового забруднення. Вимірювання рівня шумового забруднення. Вивчення впливу шумового забруднення на організми.

Духові музикальні інструменти.

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Ознайомлення з роботою побутового дозиметра.

Складання радіаційної карти регіону.

Радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів.

Екологічні проблеми атомної енергетики.

Розщеплення атома: скринька Пандори чи вогонь Прометея?

Майбутнє Сонця та інших зір.

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Людина і Всесвіт.

Фізика в житті сучасної людини.

Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі.

Україна – космічна держава.

Видатні вітчизняні та закордонні вчені-фізики.

Застосування закону збереження імпульсу в техніці.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.