Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичний план з фізики 11 клас 2020-2021 н.рік

Фізика

Для кого: 11 Клас

10.01.2021

201

16

0

Опис документу:
Календарно-тематичний план з фізики 11 клас 2020-2021 н.рік складено за Програмою "ФІЗИКА" (рівень стандарту, профільний рівень). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ 27.12.2017 Навчальна програма з фізики (рівень стандарту, профільний рівень) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з фізики для 11 класу

Рівень стандарту

( 105 год, 3 год на тиждень, 4 год – резервний час)

Програма: ФІЗИКА (рівень стандарту, профільний рівень). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ 27.12.2017

Навчальна програма з фізики (рівень стандарту, профільний рівень) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Підручник: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 272 с.: іл.

№ уроку

Дата

Тема уроку

Матеріал

підручника

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Повторення за 10 клас з теми: ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

1

02.09

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Точковий заряд як електричний аналог матеріальної точки. Електричне поле точкових зарядів. Принцип суперпозиції, електричне поле системи зарядів. Діелектрична проникність речовини

2

03.09

Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів.

3

04.09

Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля з різницею потенціалів. Вимірювання елементарного електричного заряду. Дослід Міллікена.

4

09.09

Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Види конденсаторів. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля

Розділ 1. Електродинаміка (37 год)

Частина 1. Постійний електричний струм (20 год)

5

10.09

Інструктаж з БЖД. Електричний струм, електричне коло. Постійний струм. Джерела струму.

§ 1

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: електричний струм, джерело струму, закон Ома, шунт, додатковий опір, робота та потужність струму, вільні носії заряду, надпровідність, електроліз, закони електролізу, термоелектронна емісія, електронно-дірковий перехід,.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування знань про постійний струм, електричне поле, закону Ома для повного кола, закону Джоуля—Ленца.

Складає прості електричні кола; вимірює силу струму, напругу, опір, ЕРС. Дотримується правил безпеки при застосуванні електричних пристроїв.

Ціннісний компонент

Оцінює результати застосування законів електроики в техніці, медицині та побуті, розуміє важливість вивчення цих законів.

6

11.09

Визначення електричного опору кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Шунти і додаткові опори.

§ 2

7

16.09

Розв’язування задач

§ 1 2

8

17.09

Експериментальна робота №1.

Перевірка законів послідовного та паралельного з'єднання провідників. Інструктаж з БЖД.

ЕР №1,

с.49

9

18.09

Розв'язування задач

10

23.09

Робота та потужність електричного струму, теплова дія струму. Закон Джоуля – Ленца

§ 3

11

24.09

Розв'язування задач. Самостійна робота

§ 1 2 3

12

25.09

Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола.

Коротке замикання.

Безпека під час застосування електричних пристроїв.

Рекомендовані демонстрації

 • Залежність електричного струму від ЕРС джерела та повного опору кола.

§ 4

13

30.09

Експериментальна робота №2.

Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму. Інструктаж з БЖД.

ЕР №2,

с.50

14

01.10

Розв'язування задач.

§ 4

15

02.10

Порівняльна характеристика різних середовищ, через які може протікати електричний струм (металів, розчинів і розплавів електролітів, газів, плазми, напівпровідників): вільні носії заряду, залежність питомого опору від температури. Надпровідність.

§ 5

16

07.10

Електроліз, закони електролізу.

§ 6

17

08.10

Розв'язування задач.

§ 6

18

09.10

Розв'язування задач. Самостійна робота

§4-§ 6

19

20

14.10

Типи самостійного розряду в газах.

§ 7

15.10

Термоелектронна емісія та струм у вакуумі, його застосування.

Принцип дії електронно-вакуумних приладів на прикладі вакуумного діоду.

§ 8

21

16.10

Власна й домішкова провідність напівпровідників, електронно-дірковий перехід і його властивості. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові технології та елементна база сучасної обчислювальної техніки. В.Є. Лашкарьов – перший дослідник p-n переходу.

§ 9

22

21.10

Розв'язування задач.

§ 7-§ 9

23

22.10

Контрольна робота № 1.

Постійний електричний струм

§1-9 підготовка проектів

Навчальні проекти (1 год)

24

23.10

Аналіз контрольної роботи. Захист навчальних учнівських проектів

с.256,

р.1

Виставлення оцінок за тему

Частина 2. Електромагнетизм (17год)

25

04.11

Магнітна взаємодія та магнітне поле. Індукція магнітного поля. Магнітний момент рамки зі струмом. Дія магнітного поля на рамку зі струмом. Магнітне поле соленоїда.

Рекомендовані демонстрації

 • Дія магнітного поля на струм.

 • Взаємодія котушок зі струмом.

§10

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: магнітне поле, індукція магнітного поля, сила Ампера, сила Лоренца; діа-, пара- і феромагнетики; електромагнітна індукція, правило Ленца, самоіндукція, індуктивність, закон електромагнітної індукції, вихрове електричне поле, вихрові струми, енергія магнітного поля.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування формул сил Ампера та сили Лоренца, правила Ленца, закон електромагнітної індукції, на застосування індуктивності, на обчислення енергії магнітного поля, на рух заряджених частинок у однорідному магнітному полі.

Ціннісний компонент

Оцінює результати застосування законів електромагнетизму в техніці, медицині та побуті, розуміє важливість вивчення цих законів.

26

05.11

Розв'язування задач.

§10

27

06.11

Сила Ампера. Взаємодія струмів. Застосування дії магнітного поля на рамку зі струмом в електровимірювальних приладах та електродвигунах.

§ 11

28

11.11

Розв'язування задач.

§ 11

29

12.11

Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.

§ 12

30

13.11

Розв'язування задач.

§ 11-§ 12

31

18.11

Розв'язування задач. Самостійна робота.

§10-§ 12

32

19.11

Досліди М. Фарадея. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. Закон електромагнітної індукції.

Рекомендовані демонстрації

 • Електромагнітна індукція, правило Ленца.

 • Закон електромагнітної індукції.

§ 13

33

20.11

Розв'язування задач.

§ 13

34

25.11

Самоіндукція. ЕРС самоіндукції, індуктивність. Вихрове (індукційне) електричне поле. Вихрові струми. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

Рекомендовані демонстрації

 • Явище самоіндукції.

 • Залежність індуктивності котушки від речовини осердя.

 • Вихрові струми.

 • Енергія магнітного поля.

§ 14

35

26.11

Розв'язування задач.

§ 14

36

27.11

Магнітні властивості речовини.

Діа-, пара- і феромагнетики. Залежність магнітних властивостей речовини від температури. Застосування магнітних матеріалів.

§ 15

37

02.12

Гіпотеза Д. Максвелла. Взаємозв’язок електричного та магнітного полів як прояв існування електромагнітного поля.

§ 16

38

03.12

Розв'язування задач

§ 13-§ 16

39

04.12

Розв'язування задач.

§ 13-§ 16

40

09.12

Контрольна робота № 2.

§13-§16 підготовка проектів

Навчальні проекти (1 год)

41

10.12

Захист навчальних учнівських проектів

с.256,

р.1

Виставлення оцінок за тему

Розділ 2. Електромагнітні коливання та хвилі (18 год)

42

11.12

Коливання. Види коливань. Фізичні величини, які характеризують коливання.

§ 17

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями та термінами: коливальний контур, вільні та вимушені електромагнітні коливання, формула Томсона, діючі значення напруги та сили струму; активний, ємнісний, індуктивний опори; робота та потужність змінного струму, трансформатор, модуляція, принципи радіотелефонного зв’язку.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування формули Томсона, діючих значень сили струму та напруги, коефіцієнта трансформації. Пояснює утворення електромагнітних хвиль і принципи радіотелефонного зв’язку.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та пояснює застосування вільних електромагнітних коливань, змінного струму та радіохвиль у сучасній техніці; оцінює проблеми сучасної енергетики, зокрема пов’язані з передаванням електроенергії на великі відстані

43

16.12

Розв'язування задач.

§ 17

44

17.12

Коливальний контур. Виникнення вільних електромагнітних коливань. Гармонічні електромагнітні коливання.

Формула Томсона. Перетворення енергії під час вільних електромагнітних коливань.

Рекомендовані демонстрації:

Вільні електромагнітні коливання низької частоти в коливальному контурі.

§18

45

18.12

Розв'язування задач.

§18

46

23.12

Розв'язування задач. Самостійна робота.

§ 17-§18

47

24.12

Змінний струм як вимушені електромагнітні коливання.

Рекомендовані демонстрації

 • Принцип дії генератора змінного струму.

 • Осцилограма змінного струму.

§19

48

Розв'язування задач.

§19

49

Конденсатор і котушка в колі змінного струму. Активний, ємнісний та індуктивний опори.

Робота й потужність змінного струму. Діючі значення напруги та сили струму.

§20

50

Розв'язування задач.

§20

51

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії змінного струму

§21

52

Розв'язування задач.

§21

53

Експериментальна робота №3.

Вимірювання індуктивності котушки. Інструктаж з БЖД.

ЕР №4,

с.134

54

Електромагнітні хвилі, їх утворення та поширення. Висновки з теорії Максвелла, досліди Герца.

Швидкість поширення електромагнітних хвиль.

Рекомендовані демонстрації:

Випромінювання та приймання електромагнітних хвиль, їх властивості.

§22

55

Розв'язування задач.

§22

56

Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення.

§23

57

Розв'язування задач.

§21-§22

58

Розв'язування задач. Самостійна робота.

§18-§22

Навчальні проекти (1 год)

59

Захист навчальних учнівських проектів

с.256,

р.2

Виставлення оцінок за тему

Розділ 3. Оптика (26 год)

60

Розвиток уявлень про природу світла. Світло як електромагнітна хвиля. Поширення, поглинання та розсіювання світла. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової.

§24

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями геометричної оптики: світловий промінь, закони відбивання та заломлення, показник заломлення, повне відбивання, рефракція, зображення, лінзи. Оперує поняттями хвильової та квантової оптики: когерентність, інтерференція та дифракція світла, принцип Гюйгенса—Френеля, дифракційні ґратки, спектроскоп, квант, фотон, стала Планка, фотоефект, закони фотоефекту, рівняння Ейнштейна для фотоефекту, рентгенівське випромінювання, шкала електромагнітних хвиль, корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування законів геометричної оптики, на розрахунки оптичних систем, на зв’язок довжини та частоти світлової хвилі, умови інтерференційних максимумів і мінімумів, на застосування формули дифракційних ґраток, рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Користується оптичними приладами, вимірює довжину світлової хвилі.

Ціннісний компонент

Пояснює роль і принципи застосування оптичних приладів у сучасній техніці та медицині, розуміє єдність законів, що описують світлові хвилі та інші електромагнітні випромінювання.

61

Закони геометричної оптики.

Рекомендовані демонстрації

 • Відбивання світла.

§25

62

Закони геометричної оптики. Показник заломлення, його зв’язок зі швидкістю світла в середовищі. Принцип Гюйгенса—Френеля.

Рефракція та міражі.

Рекомендовані демонстрації

 • Заломлення світла.

 • Повне відбивання світла.

 • Світловоди.

§26

63

Експериментальна робота №4.

Дослідження заломлення світла. Інструктаж з БЖД.

ЕР №5,

с.203

64

Розв'язування задач

65

Лінзи. Отримання зображень.

Рекомендовані демонстрації

 • Отримання зображень за допомогою лінзи.

§27

66

Оптичні системи та оптичні прилади.

§28

67

Експериментальна робота №5.

Визначення оптичної сили лінзи та системи лінз. Інструктаж з БЖД.

ЕР №6,

с.204

68

Розв'язування задач

69

Розв'язування задач. Самостійна робота

70

Спектроскоп. Неперервний спектр світла.

Рекомендовані демонстрації

 • Дисперсія світла, отримання неперервного спектру.

§29

71

Когерентність світлових хвиль. Особливості лазерного випромінювання.

Інтерференція світла. Рекомендовані демонстрації

 • Інтерференція світла.

§30

72

Розв'язування задач

73

Дифракція світла. Дифракційні ґратки.

Рекомендовані демонстрації

 • Дифракція світла на перешкодах різної форми та різних розмірів.

§31

74

Розв'язування задач

75

Експериментальна робота №6. Інструктаж з БЖД.

Визначення довжини світлової хвилі.

ЕР №7,

с.206

76

Розв'язування задач

77

Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла. Формула Планка. Квантові властивості світла. Світлові кванти. Стала Планка. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

§33

78

Фотоефект. Досліди О.Г. Столєтова. Закони фотоефекту. Теорія Ейнштейна, рівняння фотоефекту. Фотон.

Рекомендовані демонстрації:

 • Фотоелектричний ефект.

§34(1-3)

79

Фоторезистори та фотоелементи. Застосування фотоефекта, сонячні батареї.

§34(4)

80

Розв'язування задач

81

Фотохімічна дія світла.

82

Розв'язування задач

83

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів. Електромагнітні хвилі в природі та техніці.

§34(1-3,5)

84

Рентгенівське випромінювання, його застосування в медицині та техніці. Роботи І. Пулюя.

§34(4)

85

Розв'язування задач

86

Контрольна робота № 3. З розділу

«Оптика»

Навчальні проекти (1 год)

87

Захист навчальних учнівських проектів

с.257,

р.3

Виставлення оцінок за тему

Розділ 4. Атомна та ядерна фізика(14 год)

88

Розвиток уявлень про атоми. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома, її якісне обґрунтування на основі постулатів Бора. Енергетичні рівні атома. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм як загальна властивість матерії.

§36

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: планетарна модель атома, квантові постулати Бора, енергетичні рівні атомів, лазери, корпускулярно-хвильовий дуалізм, лінійчаті спектри, спектральний аналіз, енергія зв’язку атомного ядра, дефект мас, радіоактивність, закон радіоактивного розпаду, період піврозпаду, ланцюгова реакція поділу ядер, ядерний реактор, елементарні частинки.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування квантових постулатів Бора, формули де Бройля, на енергію зв’язку атомних ядер і дефект мас. Вміє користуватися дозиметром.

Ціннісний компонент

Аналізує явища, що свідчать про складну структуру атомів і атомних ядер, висловлює відношення до корпускулярно-хвильового дуалізму, до проблем сучасної ядерної енергетики; пояснює методи захисту від радіоактивного випромінювання.

89

Випромінювання та поглинання світла атомами. Лінійчасті спектри. Принцип дії лазера.

§38

90

Взаємодії між нуклонами в ядрі, стійкість атомних ядер. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас.

§39

91

Розв'язування задач

92

Природна та штучна радіоактивність, види радіоактивного випромінювання. Закон радіоактивного розпаду.

§40

93

Розв'язування задач

94

Експериментальна робота №7.

Моделювання радіоактивного розпаду. Інструктаж з БЖД.

ЕР №8,

с.250

95

Отримання та застосування радіонуклідів.

Методи реєстрації іонізуючого випромінювання і захист від нього. Дозиметр.

Рекомендовані демонстрації

 • Фотографії треків заряджених частинок.

 • Камера Вільсона.

 • Дозиметр

§41

96

Експериментальна робота №8.

Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями. Інструктаж з БЖД.

ЕР №9,

с.252

97

Ядерні реакції, способи вивільнення ядерної енергії. Ланцюгова реакція поділу ядер і термоядерні реакції. Ядерний реактор, перспективи створення термоядерного реактора.

§42

98

Розв'язування задач

99

Елементарні частинки, їх класифікація. Поняття про фундаментальні взаємодії.

§43

100

Розв'язування задач

101

Контрольна робота № 4.

Атомна та ядерна фізика

§§36-43

Навчальні проекти (1 год)

102

Захист навчальних учнівських проектів

с.258,

р.4

Виставлення оцінок за тему

Узагальнення та повторення навчального матеріалу на основі досягнень фізики та технологій (2 год)

103

Запис та зчитування інформації за допомогою магнітних, твердотільних та інших носіїв. Принцип роботи цифрового фотоапарату.

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями з різних розділів фізики для пояснення фізичних основ дії одного з названих досягнень сучасних технологій.

Діяльнісний компонент

Демонструє вміння застосовувати переваги досягнень сучасних технологій.

Ціннісний компонент

Пояснює перспективи подальшого розвитку технологій на основі досягнень сучасної фізики.

104

Мобільний зв‘язок та GPS навігація. Прискорювачі елементарних частинок. Види акумуляторів електричної енергії. Рідкокристалічні дисплеї.

Виставлення оцінок за тему

105

Підведення підсумків вивчення курсу фізики за рік

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ПРОЕКТІВ, РЕФЕРАТІВ І ПОВІДОМЛЕНЬ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розділ І Електродинаміка

Теми проектів

1. Вплив електричного струму на швидкість фотосинтезу.

2. Особливості електричних кіл із напівпровідниковим діодом.

3. Електропровідність різних речовин і матеріалів.

4. Майстер-клас для молодших школярів «Джерела електричного живлення із підручних засобів. Характеристики цих джерел».

5. Аргументи і факти, які свідчать про необхідність знати базові поняття й закони електродинаміки для медиків, ІТ-фахівців, юристів, економістів.

6. Дивовижна електродинаміка: просто про складне.

Теми рефератів і повідомлень

1. Дія електричного струму на організм людини.

2. Засоби захисту від ураження електричним струмом.

3. Причини ураження електричним струмом.

4. Сучасні джерела електричного струму та їхні характеристики.

5. Четвертий агрегатний стан речовини та його особливості.

6. Переваги і недоліки застосування електролізу в промисловості.

7. Електрика у світі тварин.

8. Історія відкриттів, які зумовили розвиток електродинаміки.

9. Цікаві факти з життя науковців — дослідників електрики.

10. Практичне застосування закону електромагнітної індукції.

11. Врахування самоіндукції в електричних колах.

12. Використання магнітних полів у медицині.

13. Гіпотези про природу кульової блискавки.

14. Вплив магнітного поля Землі на здоров’я людини. Геопатогенні зони.

15. Міжнародний день жінок і дівчат у науці: історія виникнення.

Теми експериментальних досліджень

1. Розрахунок шунтів і додаткових опорів для вирішення певних завдань електродинаміки.

2. Дослідження специфічних властивостей р-n-переходу.

3. Визначення електрохімічного еквівалента речовини.

4. Дослідження явища електромагнітної індукції.

Розділ ІІ Електромагнітні коливання і хвилі

Теми проектів

1. Трансформатори і передача енергії.

2. Побудова моделі енергосистеми України.

3. Особливості випромінювання і приймання електромагнітних хвиль.

4. Роль електромагнітних хвиль у повсякденному житті людини.

5. Тренінг для молодших школярів «Правила безпеки, які має знати і виконувати кожен».

Теми рефератів і повідомлень

1. Використання електромагнітних хвиль у техніці.

2. Переваги і недоліки використання відновлюваних джерел енергії.

3. Енергоресурси України. Перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні.

4. Використання електромагнітних хвиль у медицині.

5. Процеси, що відбуваються в тканинах організму людини під впливом електромагнітних хвиль.

6. Вплив електромагнітних полів побутових приладів на організм людини.

7. Історія створення НВЧ-печі.

8. Сучасний супутниковий зв’язок. Супутникові системи.

9. Чи обійшлося б людство без наукових відкриттів, які зробили жінки?

Теми експериментальних досліджень

1. Дослідження процесів, які відбуваються під час обертання металевого витка в магнітному полі.

2. Отримання вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі та визначення параметрів, від яких залежить їхня частота.

3. Дослідження властивостей електромагнітних хвиль.

Розділ ІІІ. Оптика

Теми проектів

1. Майстер-клас для молодших школярів «Оптичні явища в природі».

2. Оптичний телеграф Клода Шаппа.

3. Застосування інтерференції в техніці.

4. Практичне застосування дифракції.

5. Фотовиставка «Інтерференція і дифракція навколо нас».

6. 10 дослідів з оптики для вебінару «Ненудна наука».

Теми рефератів і повідомлень

1. Недоліки оптичної системи ока.

2. Механізми сприйняття кольорів.

3. Механізми захисту фоторецепторів і явище адаптації.

4. Дифракційні методи дослідження структури речовини.

5. Оптоволоконні лінії зв’язку. Приклади функціонування оптоволоконних мереж.

6. Навігатор: принцип роботи й основні функції.

7. 10 цікавих фактів про оптичні явища.

8. Жінки в науці.

Теми експериментальних досліджень

1. Визначення роздільної здатності людського ока.

2. Експериментальна перевірка законів відбиття світла за допомогою підручних засобів.

3. Визначення оптичної сили лінзи в окулярах.

4. Вплив світлофільтрів на дифракційну картину.

Розділ IV. Атомна та ядерна фізика

Теми проектів

1. Фізичні основи роботи лазерного принтера.

2. Перспективи використання надпровідності.

3. Складання радіаційної карти регіону.

4. Радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів.

5. Святкування Дня науки у школі.

Теми рефератів і повідомлень

1. Біофізичні механізми дії йонізуючого випромінювання на клітину.

2. Екологічні наслідки безвідповідального використання атомної енергії.

3. Вплив людського фактора в аваріях на атомних станціях.

4. Застосування радіонуклідів у медицині.

5. Рентгенівська комп’ютерна томографія та її види.

6. Віддалені наслідки радіаційного опромінення.

7. Вплив лазерного випромінювання на організми та його застосування в медицині.

8. Жінки – лауреатки Нобелівської премії з фізики.

9. Повчальні історії з життя фізиків.

10. Основні напрями науково-технічного прогресу.

11. Атомна енергетика України.

12. Цікаві факти з життя першої жінки, удостоєної Нобелівської премії.

Теми експериментальних досліджень

1. Спостереження неперервного і лінійчастого спектрів речовини.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

директор

КЗ «Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ВРР ЗО

________ Оксана МІНАКОВА

___________________ 2020

ПОГОДЖЕНО:

заступник директора з НВР

КЗ «Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів» ВРР ЗО

________Надія ВАХНЕНКО

________________ 2020

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З__ФІЗИКИ_ _______

для __11___ класу

2020-2021 н.р.

ВЧИТЕЛЬ: _Васютіна В.І.___________

2020/2021 н.рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.