Календарно- тематичний план з читання

Читання

Для кого: 2 Клас

17.08.2020

325

6

0

Опис документу:
Календарно- тематичне планування з читання Для 1 семестру 2 -го класу За підручниками Вашуленка та Дубовик Дуже зручний план з очікуваними результататми за реклмендаціями! Рада за вами поділитись своїми матеріалами.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЧИТАННЯ

За підручником О. Вашуленко (частина 2)

(3,5 години на тиждень)

1 семестр

Дата

Тема уроку

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Дзвіночки кличе у Країну Знань

1.

Вступ. Знову дзвоник кличе нас. Л. Шостак «Шкільний дзвінок».

-З увагою сприймає усні репліки співрозмовника, перепитує, доречно реагує на них;

-Виконує сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених учителем навчальних завдань;

-Відповідає на запитання за змістом прослуханого і ставить запитання до усного повідомлення;

-Розповідає про власні почуття, які викликав прослуханий текст;

-Пояснює, чому щось подобається, а щось ні;

вступає в діалог, підтримує й ініціює діалог на добре відому тему та на теми, які викликають зацікавлення;

-Користується формулами мовленнєвого етикету (ввічливими словами);

-Робота з дитячою книжкою з розглядання, вивчення.

2.

Головна професія – школяр. А. Костецький «Головна професія».

3.

Як їжачок боявся йти до школи. М. Сурженко «Їжачок Буль- школяр»

4.

Як їжачок боявся йти до школи. М. Сурженко «Їжачок Буль- школяр»(Продовження)

5.

Розвивай свій світ талант! О.Полякова «Є у кожного талант»

6.

Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Й. Шелепець «Зажурився кіт». Складання продовження історії. Прислівꞌя.

7.

Робота з дитячою книжкою. Грицько Бойко «Подружки- говорушки»

8.

Навчання- наполеглива праця. «Якщо вчитися важко» (за Дж. Мур-Маллінос)

Книжка- ключ до знань

9.

Хто багато читає, той багато знає. Л. Повх «Ми маленькі читачі». Прислів’я.

-Читає вголос правильно, свідомо, плавно, цілими словами нескладні за змістом і формою тексти;

-Виявляє початкові уміння читати мовчки;

-Пояснює значення більшості слів, ужитих у прямому та переносному значеннях;

-Знаходить у тексті незнайомі слова, з’ясовує їх значення, користуючись виносками, тлумачним словником, а також через контекст (з допомогою вчителя);

-Правильно інтонує прості речення будь-якого виду.

10.

Книги наші друзі. В. Сухомлинський «Усі книжки гарні»

11.

Увесь світ в собі вмістила книжка. Н. Поклад «Книжко-вечір» Н. Умеров «Про книжку»

12.

Узагальнення і системизація знань учнів за розділами «Дзвіночок кличе у Країну Знань»

Осінні барви, осінній настрій

13.

Різні настрої осені. К. Перелісна «Золота осінь», «Недалеко до зими »( за вибором на пам'ять)

-Читає вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої структури – складами);

-Виявляє у процесі читання розуміння значень більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, запитує у дорослих їх значення;

правильно інтонує речення, у кінці яких стоять різні розділові знаки (після попередньої підготовки);

-Читає і називає нескладні за змістом і формою фольклорні та літературні тексти (загадка, лічилка, казка, вірш, оповідання);

-Вояснює, якими словами в тексті автор описує характер героя, його зовнішність, передає красу природи і т. ін.(з допомогою вчителя);

-Переказує близько до змісту прочитаний твір чи окремі його епізоди з опорою на ілюстрації, запитання вчителя;

-Висловлює власне ставлення до прочитаного: хороший / поганий вчинок, хто сподобався / не сподобався в творі, які епізоди найбільше запам’яталися, вразили;

-Знаходить і називає елементи дитячої книжки (прізвище автора, заголовок, ілюстрації), спираючись на них, висловлює здогад, про що може розповідатися в книжці (творі).

14.

Робота з дитячою книжкою. «Дві бабусі в незвичайній школі або скарб у візку» Л. Ніцой

15.

Осінь- мальовнича. Марійка Підгірянка «прийшла осінь».

16.

Чи можна побачити вітер? І Коломієць «Вітрисько». Читання в особах. Робота з картинами художників .

17.

Осінь — грибна пора. Пауза. Т. Коломієць «На галяві». Визначення настрою твору .

18.

Головні співці взимку. А. Му «Горобці». Перегляд відео .

19.

Хазяйнує осінь всюди. Персонаж твору. Н. Остапенко «Господиня Осінь». Читання в особах. Створення ілюстрації персонажів твору .

20.

Як тварини готуються до зими. 0. Коротюк «Ведмежа колисанка». Л. Костенко «Білочка восени» .

21.

Робота з дитячою книжкою. Вчиться про осінь читати Оксана Сенатович

22.

Чарівні звуки осені 0. Чорновіл «Осінній концерт». К. Маніва «Каштанопад» .

23.

Осінні настрої. Осінь весела. Н. Забіла «Осіннє листя» .

24.

Осінні настрої. Осінь сумна. Олена Пчілка «Садок марніє потихеньку»

25.

Осінь мрійлива. В. Скомаровський «Лісова колиска» .

26.

Осінні настрої. Осінь тривожна, таємнича і задумлива. Л. Костенко «Березовий листочок» .

27.

Осінні настрої. Осінь весела. П. Сорока «Гра». В. Терен «Осінь» .

28.

Робота з дитячою книжкою. Історія про соловейка який Ліна Костенко

29.

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Осінні барви, осінній настрій».

Народні перлини для кожної дитини

30.

Колискові пісні. «Ой люлі, ой люлі». Слухання української народної колискової «Гойда, гойда-гой, ніченька іде…» у виконанні Н.Матвієнко .

-Виявляє початкові уміння читати мовчки;

пояснює значення більшості слів, ужитих у прямому та переносному значеннях;

-Знаходить у тексті незнайомі слова, з’ясовує їх значення, користуючись виносками, тлумачним словником, а також через контекст (з допомогою вчителя);

правильно інтонує прості речення будь-якого виду;

-Користується найпростішими прийомами регулювання темпу читання, сили голосу, дихання залежно від змісту тексту (самостійно та за завданням учителя);

-Самостійно читає та розрізняє нехудожні тексти за відсутністю у їх змісті діалогів, яскравих образних висловів, наявністю наукових понять, фактів, історичних дат, передачі інформації;

-Виділяє в структурі художнього і нехудожнього текстів заголовок, ілюстрації, схеми, таблиці, використовує їх для прогнозування орієнтовного змісту тексту та кращого його розуміння;

иявляє розуміння фактичного змісту тексту та основних думок художніх і нехудожніх текстів (з допомого вчителя).

31.

Українські народні пісні. «Зайчику, зайчику». Читання в особах. Перегляд мультфільму .

32.

Заклички. Лічилки. «Іди, іди, дощику» (напам'ять). «Котилася торба», «Тікав заєць через міст» (за вибором напам'ять) .

33.

Мирилки. Скоромовки. «Дві подружечки зажурилися», «Подивися просто в очі» (за вибором напам'ять) .

34.

Загадки. Читання і відгадування загадок. Складання загадки про тварину або рослину .

35.

Робота з дитячою книжкою. «Біла чапля» Ганна Чубач

36.

Прислів’я. Читання і пояснення змісту прислів’їв .

37.

Народні казки. Казки про тварин. «Зайчикова хатинка» (українська народна казка) .

38.

Гуртом можна багато зробити. «Ведмідь і бджоли» (українська народна казка). Читання в особах .

39.

Не роби іншому того, чого сам не любиш. «Лисичка і Журавель» (українська народна казка) .

40.

Старе добро не забувається. «Ведмідь і павучок» (українська народна казка). Прислів’я .

41.

Хочеш їсти калачі — не сиди на печі «Курочка, мишка та півник» (угорська народна казка). Читання в особах. Переказування казки

42.

Робота з дитячою книжкою. «Лисичка і рак» Іван Франко

43.

Три поради. «Лисиця і яструб» (шотландська народна казка). Читання в особах .

44.

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Народні перлини для кожної дитини».

Кришталева зимонька у срібнім кожушку

45.

Білі шати зими. В. Паронова «Йде зима». М. Сингаївський «Білі черевички у зими». Л.Дяченко «Чого сполошились синички?» Л. Вознюк «Загадки» .

-Пояснює, які, де, коли відбулися події;

визначає, правильно називає персонажів художнього твору, виділяє серед них головного.

-Ставить запитання за фактичним змістом прочитаного з метою уточнення свого розуміння;

-Розпізнає, називає в тексті яскраві, образні слова, вислови, пояснює їх роль у творі (з допомогою вчителя);

-Передає зміст (детально або вибірково) твору чи окремих епізодів з дотриманням логіки викладу, а також з урахуванням структурних елементів тексту: зачину, основної частини, кінцівки;

-Пояснює вчинки персонажів у творі, висловлює щодо них найпростіші оцінні судження; обґрунтовує свої висновки (з допомогою вчителя);

-Розповідає про свої загальні враження, почуття від прочитаного, (що саме сподобалося / не сподобалося, що було цікаво / нецікаво, що нового дізнався / дізналась), підтверджує свої думки фактами з тексту.

46.

Улюблене свято всіх дітей. Н. Даценко «Зниклий мішок». Складання продовження казки .

47.

Робота з дитячою книжкою. «Корінці та вершки» Наталя Забіла.

48.

Вже Різдво прийшло до хати, нам пора колядувати!

Колядки. Щедрівки. Засівальні пісні (за вибором напам'ять). Створення колективної збірки колядок, щедрівок і засівальник пісень.

49.

Чому новий рік починається на в грудні? Авторська казка. 3. Мензатюк «Новий рік» .

50.

Хто найстарший у родині вітрів? «Дивовижний снігопад» (за А. Рибалкою) .

51.

Поетичні картини зими. Рима. Л. Вознюк «Йшов мороз». А. Качан «Зустріч». Виразне читання .

52.

Що означає «економити»? Головна думка твору. М. Чумарна «Як зайчики зимували» .

53.

Зимові розваги. П. Воронько «Гра у сніжки». Виразне читання .

54.

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Кришталева зимонька у срібнім кожушку».

55.

Резервний урок.

56.

Робота з дитячою книжкою. «Зайчикове щастя» Лариса Ніцой.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.